نحوه ارائه طرح موضوع اوراق مشارکت در ترازنامه

اوراق مشارکت

نحوه ارائه طرح موضوع اوراق مشارکت در ترازنامه

طبق بند –  متن پیشنهادی چنانچه طرح موضوع اوراق مشارکت از لحاظ مبلغ و موضوع طبق استاندارهای عمومی حسابداری بااهمیت تلقی شود باید ارزش ثبت شده آن بطور جداگانه حسب مورد در شمار داراییهای جاری یا غیر جاری در ترازنامه ارائه شود.

در مورد ارائه طرح موضوع اورا ق مشارکت در شمار داراییهای جاری یا غیرجاری چنانچه هدف از اجرای طرح ایجاد دارایی به منظور فروش به مشتریان و در روال عادی عملیات ناشر باشد ارزش  ثبت شده طرح در شمار داراییهای جاری منظور میشود. اما اگر هدف از اجرای ایجاد دارایی ثبت شده طرح در شمار داراییهای جاری منظور میشود. اما اگر هدف اجرای طرح  ایجاد دارایی عملیاتی یه منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات یا اجاره به دیگران باشد.ارزش ثبت  شده  طرح در شمار اموال و ماشین آلات و تچهیزات یا داراییهای ثابت مشهود محسوب میگردد. در صورتی که طرح در هیچ یک از دو طبقه مزبور قابل طبقه بندی نباشد در شمار داراییها منظور خواهد شد.

در مورد ارائه جداگانه یا تجمیع اوراق طرح با سایر داراییهای گروه مربوط دو نکته را باید در نظر داشت . اول این که طرح چه درصدی ار کل داراییهای ناشر را تشکیل میدهد. اگر این درصد ناچیز باشد ارائه جداگانه آن توجیهی ندارد. دوم این که اثر ارائه جداگانه طرح در ترازنامه آیا میتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی تاثیر جدی بگذارد یا خیر .

مثال:»بافرض این که زمینه فعالیت شرکت الفبا املاک و مستغلات است و ساخت و ساز طرح مجتمع ساختمانی موضوع  اوراق مشارکت یکی از چند  از طراحی است که شرکت در روال عادی عملیات خود در دست اجرا دارد ارزش ثبت شده طرح مزبور با سایر طرحهای در دست اجرا تجمیع در شمار داراییهای جاری ارائه میشود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...