انواع کاردکس

بیمه تامین اجتماعی

 

انواع کاردکس

1-کاردکس تعدادی : در این نوع کاردکس کالا از نظر تعداد ورود ، تعداد خروج و تعداد مانده مشخص می نماید که وقتی کاردکس یک کالا پر می شود مانده آن به صفحه بعد مربوط به همان کاردکس وارد می شود البته در حال حاضر نرم افزار انبار به این صورت عمل می کند و در صورتی که بنا به هر دلیلی شرکت از نرم افزار استفاده نمی نماید این کاردکس ها از بازار تهیه و هر کاردکس در زونکن خود بایگانی می شود مثلا کالای الف دارای زونکنی است که کاردکس آن از ابتدا تا پایان دوره مالی در آن قرار می گیرد و کالای ب ، ج و… نیز به شرح گفته شده عمل می شود.

به کاردکس تعدادی کارت موجودی کالا نیز گفته می شود.

?کارت موجودی کالا

نام کالا : صدف                                         از تاریخ ……….. تا تاریخ …………..

ردیف  تاریخ  شرح  وارده  صادره  مانده (موجودی)

1  10/05/94  طی فاکتور شماره 25 و رسید انبار 36  100    100

2  20/05/94  طی فاکتور شماره 57 و حواله انبار 69    50  50

3  10/06/94  طی فاکتور شماره 20 و رسید انبار 25  50    100

4  15/06/94  طی فاکتور شماره 12 و حواله انبار 24    60  40

5  16/06/94  طی فاکتور شماره 13 و حواله انبار 4    20  20

6  18/06/94  طی فاکتور شماره 1395 و رسید انبار 21  50    70

2- کاردکس تعدادی- ریالی : به این نوع کاردکس ، کاردکس حسابداری نیز گفته می شود  (کارت حسابداری موجودی کالا) . در این نوع کاردکس علاوه بر تعداد ورود ، خروج و مانده مقادیر ریالی آن را نیز اضافه می نماییم که در کاردکس حسابداری روشهای ارزیابی کالاها جهت تعداد مانده به صورت FIFO  ، LIFO  و Average ثبت می گردد .

معرفی کاردکس تعدادی- ریالی :

نام کالا : درج نام کالای مورد نظر .

نقطه سفارش : برای اینکه مدیریت انبار به خوبی انجام شود ، هر کالا قبل از اینکه موجودی آن به پایان برسد تعداد آنرا در بالای کاردکس آن ثبت می کنند تا به این صورت انباردار با رسیدن به موجودی مورد نظر این تعداد را به واحد مربوطه ارائه می نماید تا نسبت به خرید مجددا اقدام لازم صورت گیرد .

 مثلاً کاردکس کالایی به نقطه سفارش 100 تنظیم شده است انباردار به محض مشاهده موجودی 100 سفارش خرید را اعلام می نماید که در اینجا بعضاً از گزینه حداکثر موجودی یا حداقل موجودی استفاده می کنند و این دو گزینه به این مفهوم است که اگر موجودی کالایی به تعداد حداکثر پیش بینی شده رسید از خرید بعدی جلوگیری شود و یا اینکه اگر موجودی انبار به حداقل خود رسید جهت خرید مجدد اطلاع داده شود ولی به طور خلاصه نقطه سفارش به عنوان نقطه سفارش خرید مجدد در نظر گرفته می شود .

ردیف : هر خرید یا فروش در یک سطر و با یک شماره از ابتدا نوشته می شود .

تاریخ : تاریخ ورود یا خروج کالا به انبار می باشد .

شماره رسید / حواله انبار : در صورت خرید شماره رسید مربوطه و در صورت فروش شماره حواله خروج درج می شود .

شرح :

جهت خرید شرح به صورت :  خرید طی فاکتور …….

و جهت فروش شرح به صورت :  فروش طی فاکتور ……

وارده (خرید) : در این قسمت تعداد ورود کالا همراه با نرخ خرید و مبلغ کل که حاصل ضرب تعداد × نرخ می باشد ثبت می شود .

نکته :

ستون وارده صرفاً بابت خرید نیست بلکه اگر کالای فروخته شده نیز مرجوع شود از این ستون استفاده میشود .

 صادره (فروش) : این ستون هم مانند ستون قبل بابت خروج کالا و مبالغ مربوطه ( در ادامه شرح داده می شود ) ثبت می شود .

نکته :

مقصود از صادره فقط فروش نمی باشد بلکه کالای برگشت از خرید نیز در اینجا ثبت میگردد .

موجودی : این ستون تعداد و مبلغ مانده را نشان می دهد .

نام کالا :                                                     کارت موجودی کالا                                             نقطه سفارش :

موجودی  صادره (فروش)  وارده (خرید)  شرح  شماره رسید /

حواله انبار

تاریخ  ردیف

مبلغ کل  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد  مبلغ  نرخ  تعداد

از آنجا که کالای وارد شده در انبار در مقاطع مختلف از دوره مالی و با قیمت های مختلف وارد می شود موجودی پایان دوره که نقش مستقیمی در سود و زیان دارد با وجود ورود کالا با قیمت های مختلف باید به صورت حسابداری و روش ارزیابی موجودی کالای پایان دوره تعیین ارزش شوند .

روشهای ارزشیابی پایان دوره 3 روش می باشد :

1-  روش FIFO  (Frist in frist out ) :

در این روش اولین خروجی به قیمت اولین ورودی محاسبه می شود  به این صورت که قیمت های خرید در کاردکس کالا ثبت می شود و اولین خروجی کالا از انبار بر مبنای رقم خرید اول و زمانی که تعداد خرید اول تمام می شود بر مبنای قیمت خرید دوم و همین طور الی آخر درج می شود .

نکته :

مبلغ خروج از انبار در کاردکس کالا هیچ ارتباطی به مبلغ فروش ندارد .

حسابداران برتر, [۰۲.۰۶.۱۸ ۲۲:۳۰]

مثال : شرکت آلفا خریدهای زیر را به صورت زیر انجام داده :

ردیف  تعداد  فی  ارزش

1  30  500  15.000

2  15  600  7.500

3  10  550  5.500

4  8  600  4.800

5  10  700  7.000

که با توجه به خریدهای فوق فروش هایی نیز انجام داده است :

– بافرض اینکه اولین فروش شرکت تعداد 20 عدد باشد مبلغ فروش با توجه به اینکه اولین خرید 500 ریال است به صورت زیر نوشته می شود :

                               ارزش مبلغ فروش اول    ←      10.000 = 500 × 20

– در ادامه فرض می کنیم فروش دیگری به تعداد 5 عدد انجام داده است با توجه به اینکه هنوز از تعداد خرید اول 10 عدد باقی مانده پس فروش دوم نیز با مبلغ خرید اول می با شد :

                               ارزش مبلغ فروش دوم    ←          2.500 = 500 × 5

– با فرض اینکه شرکت 15 عدد از کالا را به فروش رسانده باشد می بایستی 5 عدد از آن را با مبلغ خرید اول که باقی مانده است و 10 عدد مابقی را با مبلغ خرید دوم محاسبه و ارزشیابی نماید :

2.500 = 500 × 5

6.000 = 600 × 10

ارزش مبلغ فروش سوم   ←      8.500 = 6.000 + 2.500

-در ادامه فرض می کنیم فروش دیگر شرکت به تعداد 30 عدد داشته است در اینجا برای بدست آوردن ارزش فروش چهارم که باید از خرید اول صورت گیرد به صورت زیر عمل می کنیم :

5 عدد از خرید دوم باقی مانده و 10 عدد با مبلغ خرید سوم استفاده می کنیم و 8 عدد خرید چهارم را استفاده نموده و مابقی از مبلغ خرید پنجم استفاده می شود که جمع آن ارزش مبلغ فروش چهارم را تشکیل می دهد :

                           3.000 = 600 × 5

5.500 = 550 × 10

4.800 = 600 × 8

4.900 = 700 × 7

ارزش مبلغ فروش چهارم  ←      18.200 = 4.900 + 4.800 + 5.500 +3.000

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...