انواع قراردادها در بانک

انواع قراردادها در بانک

 

انواع قراردادها در بانک 

 

 قرارداد در بانک ها شامل دو قرارداد «رسمی و عادی» می شود.

 

 همه مشتریان حقیقی و حقوقی برای انجام امور مالی خود در بانک ها با دو نوع قرارداد مواجه می شوند.

 

 قراردادهای رسمی

 

 بر اساس این گزارش، قراردادهای رسمی، قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و لازم الاجرا است.

 

 قراردادهای عادی

 

 از سویی دیگر، قراردادهای عادی، قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی در بانک منعقد و در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی.

 

 

انواع قراردادها در بانک 

 

 قرارداد در بانک ها شامل دو قرارداد «رسمی و عادی» می شود.

 

 همه مشتریان حقیقی و حقوقی برای انجام امور مالی خود در بانک ها با دو نوع قرارداد مواجه می شوند.

 

 قراردادهای رسمی

 

 بر اساس این گزارش، قراردادهای رسمی، قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و لازم الاجرا است.

 

 قراردادهای عادی

 

 از سویی دیگر، قراردادهای عادی، قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی در بانک منعقد و در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی.

 

 

انواع قراردادها در بانک 

 

 قرارداد در بانک ها شامل دو قرارداد «رسمی و عادی» می شود.

 

 همه مشتریان حقیقی و حقوقی برای انجام امور مالی خود در بانک ها با دو نوع قرارداد مواجه می شوند.

 

 قراردادهای رسمی

 

 بر اساس این گزارش، قراردادهای رسمی، قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و لازم الاجرا است.

 

 قراردادهای عادی

 

 از سویی دیگر، قراردادهای عادی، قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی در بانک منعقد و در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی.

 

 

انواع قراردادها در بانک 

 

 قرارداد در بانک ها شامل دو قرارداد «رسمی و عادی» می شود.

 

 همه مشتریان حقیقی و حقوقی برای انجام امور مالی خود در بانک ها با دو نوع قرارداد مواجه می شوند.

 

 قراردادهای رسمی

 

 بر اساس این گزارش، قراردادهای رسمی، قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و لازم الاجرا است.

 

 قراردادهای عادی

 

 از سویی دیگر، قراردادهای عادی، قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی در بانک منعقد و در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی.

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...