اصلاح ماده 2 آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

مالياتي

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۰
آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه همراه با اصلاحیه ماده 2 و قانون مربوطه (موضوع ضرورت اخذ بارنامه جهت حمل و نقل مسافر و کالا به هر میزان مسافت بجز وسائط نقلیه عمومی )
Share/Save/Bookmark کد مطلب: 1301

اصلاح ماده 2 آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

هیات وزیران در جلسه 4/6/1394 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

ماده (2) آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه، موضوع تصویب نامه شماره 1344/ت121هـ مورخ 10/4/1369 به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 2 – موارد زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه – مصوب 1368- نمی باشد:

1- وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن در حریم شهر مربوط فعالیت می نمایند.

2- وسایل نقلیه عمومی مسافربری که تحت مالکیت یا نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن در مسیر بین یک شهر با شهرها یا شهرک¬های اقماری آن، شرکت ها، کارخانه ها و روستاهای خارج از حریم شهر مربوط با تصویب شورای هماهنگی ترافیک استان فعالیت می نمایند.

تبصره 1- وسایل نقلیه عمومی مسافربری تحت نظارت شهرداری یا شرکت ها و سازمان های وابسته به آن باید تحت پوشش شرکت های حمل و نقل درون شهری دارای پروانه از شهرداری فعالیت نمایند.

تبصره 2- در صورت ایجاد شرایط صدور صورت وضعیت مسافری در هر یک از مسیرهای مورد نظر در این بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) به شورای هماهنگی ترافیک استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوط، مسیر مذکور از شمول این بند خارج می شود.

از تاریخ این اعلام، هر نوع جابجایی مسافر در مسیرهای مذکور صرفاً از طریق شرکت ها و موسسات حمل و نقل برون شهری مجاز امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 3- مشخصات فنی، ایمنی و بهره برداری وسایل نقلیه عمومی مسافربری درون شهری موضوع این بند بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و سلامت شغلی رانندگان طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان خواهد بود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری

‌آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

1369.03.16 – .1344ت121ه – 1369.04.10 – 284
&‌راه و ترابری – نظام صنفی
&‌وزارت راه و ترابری

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1369.3.16 بنا به پیشنهاد شماره 19887.11 مورخ
1368.12.9 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (9) قانون الزام شرکت‌ها‌و مؤسسات
ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368، آیین‌نامه
اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت‌مسافری و بارنامه را به شرح زیر
تصویب نمود.

[z]”‌آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و
بارنامه.”
‌ماده 1 – موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع
قانون “‌الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت مسافری و
بارنامه” مصوب 1368 نمی‌باشد.
1 – حمل محصولات کشاورزی از مزارع به کارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه، مشروط
بر آن که در میر تردد این قبیل محصولات مؤسسه حمل و نقل‌مجاز وجود نداشته باشد.
2 – حمل و نقل کالا از مبداء یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن، شهر یا
بخش دارای مؤسسه حمل و نقل مجاور وجود نداشته باشد.
3 – حمل و نقل کالا از روستا به محدوده نزدیکترین شهر (‌و بالعکس) یا حداکثر فاصله
بیست (20) کیلومتر
4 – حمل و نقل کالا از شهرها تا شعاع حداکثر پانزده (15) کیلومتر خارج از محدوده
آنها.
5 – حمل و نقل کالا یا وسایل نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا کمتر
باشد.
‌تبصره 1 – برای وسائل نقلیه باربری با ظرفیت بالاتر از دو تن، صدور و استفاده از
بارنامه الزامی است.
‌تبصره 2 – عدم استفاده و صدور اوراق بارنامه جهت موارد فوق، مانع از اقدام ذینفع
در زمینه صدور و استفاده از اوراق و اسناد دیگر یکه کشاف حقوق مالکیت‌و موارد نظیر
آن باشد، نخواهد بود.
‌ماده 2 – موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری
موضوع قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از‌صورت وضعیت
مسافری و بارنامه مصوب 1368 نمی‌باشد.
1 – وسایل نقلیه مسافربری در اطراف هر شهر مادامی که تحت پوشش حمل و نقل مسافربری
عمومی شهری (‌نظیر شرکت واحد) فعالیت می‌نمایند.
2 – وسایل نقلیه مسافربری که از شهر یا بخش تا شعاع بیست (20) کیلومتری خارج از
محدوده آن تردد می‌نمایند.
3 – حمل و نقل مسافر به وسیله وسایل نقلیه مسافربری از مبداء یک روستا به مقصد
روستای دیگر که در مسیر آن، شهر یا بخش دارای مؤسسه مسافربری مجاز‌وجود نداشته
باشد.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368
‌قانون اصلاح پاره‌ای از
مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری
و‌بارنامه مصوب 1368

‌ماده 1 – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه می‌شود:
‌تبصره – مادامی که طرحهای مذکور تهیه و ارائه نشده است ابطال تمبر مورد اشاره
به‌روی هر یک از بارنامه‌های بین‌المللی مورد تأیید وزارت راه و‌ترابری صورت خواهد
گرفت.

‌ماده 2 – ماده (5) و تبصره ذیل آن حذف و ماده (6) به ماده (5) تبدیل و به ترتیب
زیر تغییر می‌یابد:
‌ماده 5 – چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا در خصوص نحوه
استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه موارد ذیل را رعایت‌نکنند متخلف محسوب
می‌شوند.
1 – برحسب نوع فعالیت، از اوراق مذکور در مواد (2)، (3) و(4) این قانون استفاده
ننمایند یا بجای آنها از اوراق عادی استفاده نمایند.
2 – به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند.
3 – مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را
تکمیل ننمایند.
4 – نسخه‌های متعدد یک بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را به صورت متعارض و متفاوت
تکمیل کنند.
5 – اوراق مزبور در مواد یاد شده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند.
6 – اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه کار (‌برگ فعالیت) معتبر صادر
نمایند.
7 – مقررات مربوط به نحوه تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت و بلیط مسافری
را رعایت ننمایند.
‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (‌در استانها) در صورت احراز تخلف برای بار
اول به شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تذکر یا توبیخ کتبی داده و‌برای بار دوم و سوم از
یک ماه تا یک سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافری و سایر خدمات
حمل و نقلی را قطع نموده و برای‌بار چهارم پروانه فعالیت آن را به طور دائم لغو
می‌نماید.
‌تبصره 1 – هرگاه شرکت یا مؤسسه‌ای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یک از تخلفات
مندرج در فوق توسط شعبه یا شعب صورت گیرد، سازمان‌می‌تواند به ترتیب مقرر در فوق
نسبت به تخلفات شعبه یا شعب و یا شرکت یا مؤسسه اصلی اقدام نماید.
‌تبصره 2 – مدیر مؤسسه یا مدیرعامل شرکت متخلف که پروانه فعالیت آن به طور دائم
لغو می‌گردد، نمی‌تواند در شرکت یا مؤسسه حمل و نقل دیگری‌تصدی مدیریت را به‌عهده
گیرد یا پروانه فعالیت جدید اخذ نماید.
‌تبصره 3 – تصمیم راجع به قطع خدمات مذکور برای مدت یک ماه قطعی و غیرقابل اعتراض
می‌باشد. تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یک ماه‌قابل اعتراض بوده و شرکت یا
مؤسسه حمل و نقل معترض می‌تواند ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اتخاذ
شده اعتراض خود را به‌کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و ترابری یک قاضی به
معرفی رئیس قوه قضائیه و نماینده صنف مربوط در استان که در محل سازمان حمل و نقل‌و
پایانه‌های استان تشکیل می‌گردد، ارائه نماید. تصمیم کمیسیون مذکور قطعی و
لازم‌الاجراء است.
‌تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه و تعطیل دائم شعبه یا شعب،
در مدت مذکور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به این گونه‌اعتراضات کمیسیونی مرکب
از نماینده وزارت راه و ترابری، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی مربوطه و یک
قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه در‌محل وزارت راه و ترابری در مرکز کشور تشکیل
خواهد شد.
‌در هر حال تصمیمات و احکام صادره از ناحیه سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و
کمیسیونهای مذکور نافی حقوق ذی‌نفع در طرح دعوی و‌اعتراض نزد مراجع ذی‌ربط قضائی
نخواهد بود.
‌تبصره 4 – تصمیمات اولیه سازمان یاد شده در مهلت مقرر برای اعتراض، غیرقابل اجرا
است. پس از انقضای مهلت مذکور نیز چنانچه اعتراض ظرف‌مهلت قانونی صورت گرفته باشد،
تصمیم اولیه تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در کمیسیون‌های مندرج در تبصره (3) اجرا
نخواهد شد. در صورت عدم‌ارائه اعتراض، تصمیم اولیه قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
در صورت اجرای تصمیم، شرکت یا مؤسسه متخلف موظف است که بارنامه‌ها و
صورت‌وضعیت‌های مصرف نشده را در اختیار سازمان موصوف قرار دهد.
‌تبصره 5 – دستمزد کارکنان شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا شعبه یا شعب آنها و
خسارات قانونی وارده به افراد مذکور در مدت قطع خدمات به‌وسیله صاحب امتیاز مؤسسه
یا مدیران مسؤول شرکت پرداخت خواهد شد. در این موارد شرکت یا مؤسسه حمل و نقل مکلف
است ترتیب حمل کالا(‌پس از تأیید صاحب کالا) و حمل مسافرینی را که قبلاً تعهد کرده
به وسیله شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز دیگری بدهد والا مسؤول خسارات‌وارده به
اشخاص ثالث خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی
مؤسسه یا شرکت حمل و نقل و شعبه و یا شعب آنها‌در مورد لغودائم پروانه فعالیت
اقدام نماید.

‌ماده 3 – متون زیر به عنوان ماده (6) و تبصره آن جایگزین ماده (7) قانون و
تبصره‌های (1) و (2) آن می‌شود:
‌ماده 6 – چنانچه رانندگان وسائل نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق یاد شده در
مواد ذی‌ربط این قانون اقدام به جابجائی مسافر یا حمل بار بنمایند و‌یا محموله و
مسافر همراه آنها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار
دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و‌مأموران راهنمائی و رانندگی نیروی
انتظامی موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم
رانندگی و از طریق صدور برگه‌اخطاریه به مبلغ دویست هزار (000 200) ریال جریمه
نموده و در دفترچه کار (‌برگ فعالیت) آنان ثبت و مراتب را به سازمان حمل و نقل و
پایانه‌های‌استان مربوطه اعلام نمایند. سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش
تخلف دفترچه کار (‌برگ فعالیت) راننده را ضبط و برای بار چهارم آن را
لغو‌می‌نماید.
‌دفترچه کار (‌برگ فعالیت) در هر نوبت به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان مذکور
ضبط می‌شود. درآمد حاصل از محل جرائم موصوف و‌چگونگی هزینه آن تابع قانون
اخیرالذکر می‌باشد و هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه
تعیین شده در این ماده خواهد‌شد.
‌تبصره – تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار (‌برگ فعالیت) ممنوع است
برای دفترچه کار (‌برگ فعالیت) به مدت حداکثر شش ماه به‌تشخیص سازمان یاد شده
المثنی صادر نخواهد شد. شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه‌کار (‌برگ
فعالیت) توسط وزیر راه و ترابری‌تعیین می‌شود و با صدور آن دفترچه کار و کنترل
سرعت صادره از سوی نیروی انتظامی لغو می‌گردد.

‌ماده 4 – متن ذیل جایگزین مفاد ماده (8) قانون می‌شود و به ماده (7) تغییر
می‌یابد:
‌ماده 7 – هر کس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا
با علم به مجعول بودن آن استفاده کند، به تشخیص دادگاه صالح‌بر حسب مورد به
مجازاتهای مقرر در مواد (532)، (533) و (535) قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب
1375.3.2 محکوم می‌شود.

‌ماده 5 – متن ذیل جایگزین مفاد ماده (10) قانون می‌گردد و به ماده (9) تغییر
می‌یابد:
‌ماده 9 – هر شخص غیرمجاز که مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری و
یا بارنامه نماید، به حبس از یک ماه تا شش ماه و جزای‌نقدی از یک میلیون
(000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال محکوم خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1381.1.28 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...