اصلاح حساب بانک : از آنجایی که حساب بانکی دفاتر ( نرم افزار) می بایستی با حساب بانک شرکت یکی باشد لازم است هرروز ( به مقتضیات هفتگی یا ماهانه ) با پرینت بانکی مقایسه و مغایرت آن ثبت گردد . مغایرت هایی که می تواند بین حساب دفاتر و بانک رخ دهد بصورت زیر می باشد

حسابهای انتظامی

 

 اصلاح حساب بانک :

از آنجایی که حساب بانکی دفاتر ( نرم افزار) می بایستی با حساب بانک شرکت یکی باشد لازم است هرروز ( به مقتضیات هفتگی یا ماهانه ) با پرینت بانکی مقایسه و مغایرت آن ثبت گردد . مغایرت هایی که می تواند بین حساب دفاتر و بانک رخ دهد بصورت زیر می باشد:

 

 

 حالت اول:کارمزد بانک که در دفاتر ثبت نشده است .

هزینه مالی ↑  100بدهکار

(کارمزد بانکی)

               بانک ↓  100 بستانکار

 

 حالت دوم: سود بانک که در دفاتر ثبت نشده است .

بانک ↑ بدهکار

        سایر در آمد↑ بستانکار

 

 حالت سوم: برداشت اقساط توسط بانک ؛

وام و تسهیلات ↑ بدهکار

                   بانک ↓ بستانکار

 

 حالت چهارم : چک به حساب خوابانده شده که وصول می شود؛

بانک ↑ بدهکار

        اسناد دریافتنی ↓ بستانکار

 

 حالت پنجم : واریز شرکاء زمانی که حسابداری مطلع نباشد ؛

بانک ↑ بدهکار

        جاری شرکاء   بستانکار

 

 

 

حالت ششم: برداشت شرکاء زمانی که حسابداری مطلع نباشد ؛

جاری شرکاء   بدهکار

                 بانک ↓ بستانکار

 

حالت هفتم : وصول چک پرداختی ؛

اسناد پرداختنی ↓  بدهکار

                   بانک ↓ بستانکار

 

حالت هشتم : واریز یکی از مشتریان ؛

بانک ↑ بدهکار

        حساب دریافتنی ↓ بستانکار

 

?بطور کلی هر زمانی که وجهی از بانک برداشت شده بود از علت برداشت آن آگاه و سپس ثبت اصلاحی مانند موارد فوق درج می شود و بلعکس.

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...