اصلاحات و تعدیلات

اصلاحات و تعدیلات ⭕️برای انجام ثبت های اصلاحی در پایان هر دوره مالی به یکی از سه روش زیر می توان عمل نمود : 1⃣ روش تعهدی 2⃣ روش استفاده از حسابهای دائمی 3⃣ روش استفاده از حسابهای موقت

 

✅اصلاحات و تعدیلات

⭕️برای انجام ثبت های اصلاحی در پایان هر دوره مالی به یکی از سه روش زیر می توان عمل نمود :

1⃣ روش تعهدی

2⃣ روش استفاده از حسابهای دائمی

3⃣ روش استفاده از حسابهای موقت

⭕️تعریف روش استفاده از حسابهای دائمی :

طبق تعریف این روش در هنگام پرداخت وجه برای دریافت خدمات در آینده یک حساب دائمی به نام پیش پرداخت هزینه بدهکار می گردد و در پایان دوره مالی حساب دائمی فوق بستانکار شده و یک حساب موقت بدهکار می گردد به نام هزینه به مبلغ هزینه منقضی شده .

ثبت ۱ : پیش پرداخت هزینه

                                صندوق

ثبت ۲: هزینه

پیش پرداخت هزینه

و در هنگام دریافت وجه برای خدمات در آتی یک حساب دائمی به نام پیش دریافت درآمد بستانکار می گردد ودر پایان دوره مالی حساب دائمی فوق بدهکار شده و یک حساب حساب موقت بستانکار می گردد . بنام درآمد به مبلغ درآمد تحقق یافته.

ثبت ۱ : صندوق

پیش دریافت درآمد

ثبت ۲ : پیش دریافت درآمد

                          درآمد

@hesabdariirani

⭕️مثال :

شرکت البرز بابت بیمه شخص ثالث اتومبیل کارخانه به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ریال به بیمه دانا پرداخت نمود . در تاریخ ۸۷/۴/۱ بمدت یکسال اگر شروع دوره مالی ۱/۱ باشد مطلوب است ارائه ثبت لازم در تاریخ انعقاد قرارداد و ارائه ثبت اصلاحی در پایان دوره مالی در دفاتر شرکت البرز و بیمه دانا به روش استفاده از حسابهای دائمی دفاتر شرکت البرز.

ثبت ۴/۱ :

پیش پرداخت هزینه ۲۴۰۰۰۰

                         صندوق۲۴۰۰۰۰

توضیح : چون دوره مالی از ۱/۱ شروع شده و تاریخ وجه ۴/۱ هست لذا ۳ ماه در هنگام پرداخت هزینه کسر می شود .

۲۴۰۰۰۰÷۱۲=۲۰۰۰۰

۲۰۰۰۰×۳=۶۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰ _ ۶۰۰۰۰ =۱۸۰۰۰۰

ثبت ۱۲/۲۹

هزینه ۱۸۰۰۰۰

پیش پرداخت هزینه ۱۸۰۰۰۰

دفاتر شرکت دانا:

۱/۴   صندوق  ۲۴۰۰۰۰

پیش در یافت درآمد    ۲۴۰۰۰۰

۱۲/۲۹  پیش دریافت درآمد ۱۸۰۰۰۰

                                  درآمد۱۸۰۰۰۰

✅اصلاحات و تعدیلات

⭕️روش استفاده از حسابهای موقت:

طبق تعریف این روش در هنگام پرداخت وجه برای دریافت خدمات در آتی یک حساب موقت بنام هزینه بدهکار می شود ودر پایان دوره مالی حساب موقت فوق بستانکار شده و یک حساب دائمی بدهکار می گردد به مبلغ هزینه منقضی نشده .

ثبت ۱ : هزینه

         صندوق

ثبت ۲:  پیش پرداخت هزینه

                                 هزینه

و در هنگام دریافت وجه برای ارائه خدمت در آتی یک حساب موقت بنام درآمد بستانکار می گردد ودر پایان دوره مالی حساب موقت فوق بدهکار شده و یک حساب دائمی بستانکار می گردد بنام پیش دریافت درآمد به مبلغ درآمد تحقق نیافته .

ثبت ۱ : صندوق

                 درآمد

ثبت ۲ : درآمد

پیش دریافت درآمد

@hesabdariirani

⭕️مثال :

باتوجه به مثال فوق (مثال روش استفاده از حسابهای دائمی ??)

مطلوب است ارائه ثبتهای لازم در دفاتر البرز و بیمه دانا با روش استفاده از حسابهای موقت؟

دفاتر البرز :

ثبت ۴/۱ :

هزینه ۲۴۰۰۰۰

         صندوق ۲۴۰۰۰۰

ثبت ۱۲/۲۹

پیش پرداخت هزینه ۶۰۰۰۰

                              هزینه ۶۰۰۰۰

دفاتر شرکت دانا :

۱/۴ صندوق ۲۴۰۰۰۰

             درآمد   ۲۴۰۰۰۰

۱۲/۲۹ درآمد ۶۰۰۰۰

پیش دریافت درآمد ۶۰۰۰۰

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...