ارائه حسابهای اوراق مشارکت در صورتهای مالی ناشر

اوراق مشارکت

ارائه حسابهای اوراق مشارکت در صورتهای مالی ناشر

طبق بندهای 2 و 41 متن پیشنهادی کلیه معاملات و عملیات مالی مربوط به اوراق مشارکت و طرح باید با رعایت استاندارهای عممی حسابداری در حسابهای ناشر به نحوی نگهداری و تجمیع شود که صورتهای مالی اساسی ناشر، وضیعیت مالی و نتایج عملیات ناشر را توام با اوراق مشارکت به نحو مطلوب نشان دهد. نحوه حسابداری انواع معاملات و عملیات و رویدادها و نقل و انتقالات مربوط به اوراق مشارکت و طرح مربوط در حسابهای ناشر در مطالب پیشین با ذکر مثالهایی توضیح داده شد.

نحوه ارائه اوراق مشارکت در ترازنامه

طبق 1-41 متن پیشنهادی چنانچه مبلغ اسمی اوراق مشارکت صادره از لحاظ استاندارهای عمومی  حسابداری  بااهمیت باشد.باید بطور جداگانه حسب مورد در شماربدهیهای بلندمدت یا جاری در ترازنامه ارائه شود. مادام که تاریخ سررسید اوراق  صادره بیش از یک سال تاریخ ترازنلمه است جزء بدهیهای بلندمدت طبقه بندی و زمانی که کمتر از یک سال به سررسید اوراق باقیمانده است . در شمار بدهیهای جاری محسوب میشود. در مورد ارائه جداگانه یا تجمیع اوراق مشارکت با سایر بدهیها ،  دو نکته را باید در نظر داشت . اول این که مبلغ اوراق مشارکت صادره چه درصدی از کل بدهیهای ناشر را تشکیل میدهد اگر این در صد ناچیز باشد ارائه جداگانه توجیهی ندارد. دوم این که اثر ارائه جداگانه اوراق مشارکت در ترازنامه بویژه از لحاظ تضامینی که ناشر به بانک  عامل میدهد میتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی تاثیر جدی بگذارد یا خیر.

مثال :»بافرض این که درصد اوراق مشارکت صادره توسط شرکت الفبا نسبت به کل بدهیهای این شرکت  رقم قابل توجهی را تشکیل دهد مبلغ اوراق مشارکت در ترازنامه سالهای 1377 1378 به عنوان بدهی بلندمدت  و در سال 1379 به عنوان بدهی جاری بطور جداگانه ارائه شود.

ارائه حسابهای اوراق مشارکت در صورتهای مالی ناشر

طبق بندهای 2 و 41 متن پیشنهادی کلیه معاملات و عملیات مالی مربوط به اوراق مشارکت و طرح باید با رعایت استاندارهای عممی حسابداری در حسابهای ناشر به نحوی نگهداری و تجمیع شود که صورتهای مالی اساسی ناشر، وضیعیت مالی و نتایج عملیات ناشر را توام با اوراق مشارکت به نحو مطلوب نشان دهد. نحوه حسابداری انواع معاملات و عملیات و رویدادها و نقل و انتقالات مربوط به اوراق مشارکت و طرح مربوط در حسابهای ناشر در مطالب پیشین با ذکر مثالهایی توضیح داده شد.

نحوه ارائه اوراق مشارکت در ترازنامه

طبق 1-41 متن پیشنهادی چنانچه مبلغ اسمی اوراق مشارکت صادره از لحاظ استاندارهای عمومی  حسابداری  بااهمیت باشد.باید بطور جداگانه حسب مورد در شماربدهیهای بلندمدت یا جاری در ترازنامه ارائه شود. مادام که تاریخ سررسید اوراق  صادره بیش از یک سال تاریخ ترازنلمه است جزء بدهیهای بلندمدت طبقه بندی و زمانی که کمتر از یک سال به سررسید اوراق باقیمانده است . در شمار بدهیهای جاری محسوب میشود. در مورد ارائه جداگانه یا تجمیع اوراق مشارکت با سایر بدهیها ،  دو نکته را باید در نظر داشت . اول این که مبلغ اوراق مشارکت صادره چه درصدی از کل بدهیهای ناشر را تشکیل میدهد اگر این در صد ناچیز باشد ارائه جداگانه توجیهی ندارد. دوم این که اثر ارائه جداگانه اوراق مشارکت در ترازنامه بویژه از لحاظ تضامینی که ناشر به بانک  عامل میدهد میتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی تاثیر جدی بگذارد یا خیر.

مثال :»بافرض این که درصد اوراق مشارکت صادره توسط شرکت الفبا نسبت به کل بدهیهای این شرکت  رقم قابل توجهی را تشکیل دهد مبلغ اوراق مشارکت در ترازنامه سالهای 1377 1378 به عنوان بدهی بلندمدت  و در سال 1379 به عنوان بدهی جاری بطور جداگانه ارائه شود.

ارائه حسابهای اوراق مشارکت در صورتهای مالی ناشر

طبق بندهای 2 و 41 متن پیشنهادی کلیه معاملات و عملیات مالی مربوط به اوراق مشارکت و طرح باید با رعایت استاندارهای عممی حسابداری در حسابهای ناشر به نحوی نگهداری و تجمیع شود که صورتهای مالی اساسی ناشر، وضیعیت مالی و نتایج عملیات ناشر را توام با اوراق مشارکت به نحو مطلوب نشان دهد. نحوه حسابداری انواع معاملات و عملیات و رویدادها و نقل و انتقالات مربوط به اوراق مشارکت و طرح مربوط در حسابهای ناشر در مطالب پیشین با ذکر مثالهایی توضیح داده شد.

نحوه ارائه اوراق مشارکت در ترازنامه

طبق 1-41 متن پیشنهادی چنانچه مبلغ اسمی اوراق مشارکت صادره از لحاظ استاندارهای عمومی  حسابداری  بااهمیت باشد.باید بطور جداگانه حسب مورد در شماربدهیهای بلندمدت یا جاری در ترازنامه ارائه شود. مادام که تاریخ سررسید اوراق  صادره بیش از یک سال تاریخ ترازنلمه است جزء بدهیهای بلندمدت طبقه بندی و زمانی که کمتر از یک سال به سررسید اوراق باقیمانده است . در شمار بدهیهای جاری محسوب میشود. در مورد ارائه جداگانه یا تجمیع اوراق مشارکت با سایر بدهیها ،  دو نکته را باید در نظر داشت . اول این که مبلغ اوراق مشارکت صادره چه درصدی از کل بدهیهای ناشر را تشکیل میدهد اگر این در صد ناچیز باشد ارائه جداگانه توجیهی ندارد. دوم این که اثر ارائه جداگانه اوراق مشارکت در ترازنامه بویژه از لحاظ تضامینی که ناشر به بانک  عامل میدهد میتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی تاثیر جدی بگذارد یا خیر.

مثال :»بافرض این که درصد اوراق مشارکت صادره توسط شرکت الفبا نسبت به کل بدهیهای این شرکت  رقم قابل توجهی را تشکیل دهد مبلغ اوراق مشارکت در ترازنامه سالهای 1377 1378 به عنوان بدهی بلندمدت  و در سال 1379 به عنوان بدهی جاری بطور جداگانه ارائه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...