کلیات حسابداری اجاره های بلند مدت

اجاره

کلیات حسابداری اجاره های بلند مدت

نیاز روزافزون واحدهای تجاری تازه سازمان یافته جهت تأمین منابع مالی برای تحصیل دارایی‌های مورد نیاز، در صورتی‌که واحد تجاری با کمبود سرمایه و نقدینگی دچار باشد.
کدام است؟ گزینه‌هایی که ممکن است مدیران و صاحبان سرمایه بدان اندیشه نمایند، تأمین منابع مالی از طریق استقراض می‌باشد، آیا مؤسسات و واحدهای تجاری تازه سازمان یافته می‌توانند از طریق استقراض کمبودهای مالی خود را جبران نمایند؟
در این راستا یکی از گزینه‌هایی که مدیران واحدهای تجاری بدان می‌اندیشند، بکارگیری ابزاری به عنوان اجاره جهت حق استفاده از دارایی‌های مورد نیاز واحدهای تجاری می‌باشد، که طبق قرارداد به اجاره کننده این اجازه را می‌دهد تا در طی مدت زمان طولانی حق استفاده از دارایی در مقابل پرداخت‌هایی منظم، منافع آتی دارایی مورد اجاره را تحصیل نماید. اجاره به عنوان ابزاری جهت تحصیل حق استفاده از دارایی‌ها از دیرباز مورد توجه واحدهای تجاری قرار گرفته و همواره یکی از راه‌حل‌های مهمی تلقی می‌شود که واحدهای تجاری در پاسخ به نحوه تأمین منابع مالی جهت تحصیل بدان اندیشیده‌اند. اجاره دادن کشتی‌ها توسط فنیقی‌ها از دیرباز تا اواسط سال 1960 میلادی مرسوم بوده، و در سال‌های اخیر حجم قرارداد اجاره انواع دارایی‌ها به نحوه قابل ملاحظه‌ای گسترش یافته است، در دنیای امروز معمولاً تعدادی از واحدهای تجاری ترجیح می‌دهند دارایی‌های مورد نیاز خود را به جای خرید، از طریق اجاره تأمین نمایند. بدیهی است که اجاره یکی از روش‌های متداول تأمین منابع مالی است که واحدهای تجاری بجای استقراض وجوه از مؤسسات اعتباری و خرید دارایی مورد نیاز مصرفی یا سرمایه‌ای خود را (هواپیما، تجهیزات، ساختمان …) تأمین می‌نمایند، و از طرفی، اجاره کردن دارایی نیازی به پرداخت وجوه نقد در دوره جاری نداشته، و می‌توان از این وجود در مواردی دیگر استفاده نمود.
در برخی موارد، ممکن است واحدهای تجاری، دارایی‌هایی را که خود اقدام به ساخت آنها نموده، بفروش رسانده و سپس با عقد قرارداد اجاره همان دارایی‌ها را اجاره نمایند، در این شرایط واحدهای تجاری علاوه بر افزایش نقدینگی، از منافع آتی همان دارایی که از طریق قرارداد اجاره بهره‌مند گشته، از محل نقدینگی موجود، منافع آتی خود را تأمین می‌نمایند.
در حال حاضر مؤسسات گوناگونی هستند که دارایی‌های (ساختمان، ماشین‌آلات، ابزارآلات …) مورد نیاز واحد تجاری دیگر را تولید، و با عقد قرارداد اجاره بلندمدت، به آنها واگذار نموده، از این طریق درآمد هنگفتی را برای خود تأمین می‌نمایند. قراردادهای اجاره بلندمدت (Leasing) در چند دهه اخیر در صنایع مختلف در دنیا کاربرد فراوانی داشته، و معمولاً این قراردادها در دفاتر اجاره دهنده (مالک دارایی) و اجاره کننده، با روال خاصی ثبت می‌گردد.
به علت افزایش روزافزون استفاده از قراردادهای اجاره بلندمدت و متنوع بودن آنها از طریق مراکز حرفه‌ای رهنمودهای لازم در راستای اجاره‌های بلندمدت و نحوه ثبت و گزارشگری دارایی مورد اجاره بیانیه‌های مختلفی منتشر شده است، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در سال 1976 بیانیه شماره 13 خود را انتشار داده و کلیه اظهارنظرهای قبلی در مورد حسابداری قراردادهای اجاره بلندمدت را منسوخ اعلام کرد، و از تاریخ انتشار این بیانیه تاکنون هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) بیانیه‌های اصلاحی و تفسیرهای متعددی را در این زمینه منتشر نموده، که تمامی آنها در چارچوب بیانیه قبلی و یا اصلاح بخش‌هایی از آن بوده است. حسابداری قراردادهای اجاره بلندمدت از نظر اجاره دهنده و اجاره کننده مبتنی بر بیانیه‌های مختلف (شامل بیانیه شماره 21، حسابداری اجاره در ایران) می‌باشد، که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است.
 اجاره به عنوان یک مبادله‌ تجاری
اجاره قراردادیست که به موجب آن اجاره دهنده (Lessor) حق استفاده از دارایی را در یک دوره زمانی معین در مقابل وصول مبلغی اجاره به شخص حقیقی یا حقوقی که اجاره کننده (Lessee) نامیده می‌شود، واگذار می‌نماید. بر اساس این قرارداد، اجاره کننده حق استفاده از دارایی مورد اجاره را در مقابل پرداخت اجاره بر مبنایی منظم تحصیل می‌نماید، قرارداد اجاره معمولاً برای مدت زمانی طولانی بین طرفین قرارداد (اجاره دهنده و اجاره کننده) منعقد شده، اجاره دهنده مالک قانونی دارایی استیجاری بوده و اجاره کننده مالک منافع آتی دارایی مورد اجاره می‌باشد.
 هر قرارداد اجاره دارای دو طرف 1) اجاره کننده، و 2) اجاره دهنده می‌باشد.
 مزایای قرارداد اجاره بلندمدت
گرچه نمی‌توان مدعی بود که قرارداد اجاره فاقد هرگونه نارسایی و ضعف است، اما با این حال گسترش روزافزون استفاده از این ابزار برای تأمین دارایی‌ها، خود گویای این واقعیت است که واحدهای تجاری مزایای بسیاری را از طریق این نوع قراردادها بدست آورند، پاره از مزایای حاصل از این نوع قراردادها برای اجاره دهنده و اجاره کننده به قرار زیر می‌باشد:
1. اجاره بلندمدت به تولید کنندگان در افزایش قابل توجه فروش تولیدات کمک شایانی نموده، در واقع قرارداد اجاره یک توانایی ثانوی فروش محصولات و راهی غیرمستقیم برای فروش تولیدات برای اجاره دهنده تلقی می‌شود.
2. قرارداد اجاره در مقایسه با سایر قراردادهای استقراضی از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار بوده و محدودیت کمتری برای اجاره کننده را ایجاد می‌نماید.
3. اجاره به حل بحران کمبود نقدینگی که ممکن است برای اجاره کننده به منظور تحصیل دارایی تحصیل 100٪ دارایی مورد نیاز واحد تجاری مساعدت نموده و خروج وجوه نقد جاری را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر اجاره برای واحدهای تجاری که توانایی استقراض به طور مستقیم را دارا نمی‌باشند، تأمین نموده، و دارایی مورد نیاز اجاره کننده را در دسترس قرار داده و وضعیت اجاره کننده را در حالت و شرایط جدید قرار می‌دهد. و علاوه بر این، اجاره کننده بدون سرمایه‌گذاری از کلیه مزایای مالکیت نیز بهره‌مند گشته، و هزینه‌های مالکیت و احتمال خطر زیان مربوط به مالکیت را کاهش می‌دهد.
4. اجاره در صورتی که از نوع عملیاتی باشد، تحصیل دارایی در دفاتر اجاره کننده به عنوان دارایی و بدهی انعکاس نیافته و هرگونه افزایش در نسبت بدهی به ارزش ویژه و سایر نسبت‌ها را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، به رغم دستیابی به حق استفاده از دارایی، هیچ‌گونه تعهد به عنوان بدهی در ترازنامه منعکس نمی‌گردد. این نوع اجاره تأمین مالی خارج از ترازنامه نامیده می‌شود و بر نسبت‌های مالی واحد تجاری بی‌اثر است.
5. قرارداد اجاره ممکن است، ریسک منسوخ شدن تجهیزات و نگهداری تجهیزات بلااستفاده را کاهش دهد. به عبارت دیگر، اجاره دارایی‌ها محافظت از اجاره کننده در برابر خطر ناشی از کهنگی دارایی مورد اجاره در نتیجه ظهور فن‌آوری جدید می‌شود.
6. قرارداد اجاره ممکن است مزایای مالیات بر درآمد را برای طرفین قرارداد فراهم نماید. برخی از واحدهای تجاری بر این باورند که در مقایسه با سایر شیوه‌های تأمین مالی، اجاره ابزاری کم‌هزینه محسوب می‌شود. یکی از عوامل اصلی مؤثر بر کم هزینه بودن تأمین مالی از طریق اجاره صرفه‌جویی مالیاتی ناشی از اجاره است، به همین دلیل بسیاری از واحدهای تجاری که درآمد مشمول مالیات ناچیز دارند، برای بهره‌مندی از مزایای مالیاتی مناسب به انعقاد قرارداد و اجاره می‌پردازند.
این نوع مزایا شامل مزایای مالیاتی سرمایه‌گذاری‌ها، استهلاک سریع دارایی‌های مورد اجاره می‌باشد، که در مقابل پرداخت اجاره‌بها و استهلاک سریع، مالیات بردرآمد را کاهش می‌دهد، بعضی از دارایی‌های مورد اجاره (مانند زمین) استهلاک ناپذیر می‌باشند، زمانی که اجاره کننده زمینی را اجاره می‌نماید، بهای تمام شده زمین با پرداخت اجاره‌بها به عنوان هزینه از نظر اهداف مالیات بر درآمد از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود.
7. اجاره در واقع نوعی تحصیل سود برای اجاره دهنده تلقی شده، که طی قراردادی دارایی مورد اجاره را به اجاره کننده انتقال داده و در مقابل بهای تمام شده دارایی، معادل نرخ بازده عادی عامل بهره مبالغی اجاره‌بها دریافت می‌نماید. بدیهی است در این‌گونه موارد، مبلغ اجاره‌بها باید بازده مناسبی برای اجاره دهنده تأمین نماید.
8. ارزش باقیمانده قابل ملاحظه، یکی از مزایای اجاره برای اجاره دهنده برگشت دارایی در پایان مدت اجاره است. ارزش باقیمانده دارایی مورد اجاره می‌تواند در صورت قابل ملاحظه بودن مبلغ آن، منافع بسیار زیادی را برای واحد تجاری به همراه داشته باشد.
9. اجاره روشی برای جلوگیری تورم. از آن‌جا که واگذاری دارایی مورد اجاره بین اجاره کننده و اجاره دهنده در ابتدای امر وجوهی به بازار تزریق نمی‌شود و منابعی به عنوان تسهیلات واگذاری می‌گردد، از این لحاظ اجاره دارای خاصیت ضدتورمی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...