اجاره شکل فروش

اجاره شکل فروش: سود تولید کننده یا فروشنده (خالص از مخارج مستقیم اولیه) به عنوان تعدیل از سود خالص کسر می‌شود بدون اثر - - مبلغ دریافتی – درآمد بهره در اندازه‌گیری سود خاص اثر داشته است به عنوان ورودی وجه نقد گزارش می‌شود - - مبلغ دریافتی – اصل مبلغ بدهی به عنوان تعدیل به سود خالص اضافه می‌شود به عنوان ورودی وجه نقد گزارش می‌شود

اجاره شکل فروش:

سود تولید کننده یا فروشنده (خالص از مخارج مستقیم اولیه)به عنوان تعدیل از سود خالص کسر می‌شودبدون اثر
مبلغ دریافتی – درآمد بهرهدر اندازه‌گیری سود خاص اثر داشته استبه عنوان ورودی وجه نقد گزارش می‌شود
مبلغ دریافتی – اصل مبلغ بدهیبه عنوان تعدیل به سود خالص اضافه می‌شودبه عنوان ورودی وجه نقد گزارش می‌شود

 

کلید: مصرف وجوه یعنی خروجی وجه نقد

توجه: کلیه مبادلات غیرنقدی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری به شکل یادداشت در انتهای صورت جریان‌های وجوه نقد افشاء می‌شود: ارزش فعلی دارایی تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره بلند مدت بالغ بر ××× ریال.

n تفاوت بین قراردادهای اجاره بلند مدت و خرید و فروش اقساطی

تفاوت قانونی زیادی بین قراردادهای اجاره بلندمدت و خرید و فروش وجود دارد، قراردادهای خرید و فروش (شامل فروش نقد، فروش نسیه کوتاه مدت، فروش اقساطی، فروش نسیه تضمینی، فروش شرطی) مالکیت اموال در کلیه موارد به استثناء فروش‌های شرطی (Conditional sale) به خریدار منتقل می‌شود.

در فروش‌های شرطی، فروشنده حقوق و منافع خود را از طریق حفظ مالکیت اموال تأمین می‌نماید، انتقال مالکیت در این نوع از فروش‌ها مستلزم پرداخت نهایی توسط مشتری می‌باشد، و در مقابل، قراردادهای اجاره بلندمدت، مالکیت در صورتی به اجاره کننده منتقل می‌شود که در شرایط حاکم بر قرارداد، حق اختیار خرید پیش‌بینی شده باشد، که از این لحاظ مشابه فروش‌های شرطی است.

معمولاً در قراردادهای فروش شرطی، تضمینی و رهنی، تأکید می‌گردد که اگر خریداران در پرداخت اقساط (به علت ورشگستگی یا …) قصور ورزند و فروشنده انتظار وصول اقساط را از دست بدهد، فروشنده طبق مفاد پیمان می‌تواند برای تأمین بازیافت حقوق و منافع از دست رفته خود، اموال فروخته شده را تملیک نماید.

از نظر کلی حسابداری قراردادهای اجاره سرمایه‌ای شباهت زیادی با خرید دارایی به طور نسیه بلندمدت را دارد، از ویژگی قراردادهای اجاره این امکان را برای واحد تجاری اجاره کننده، به وجود می‌آورد، که بدون پرداخت وجهی، اموال مورد نیاز را تحصیل نماید.

مثال – واحد تجاری الف بابت خرید دارایی مورد نیاز، سه برگ سفته، قابل پرداخت در پایان هر سال امضاء و تسلیم فروشنده نمود، قیمت نقدی دارایی 100000 ریال مبلغ هر قسط بالغ بر 90/41634 ریال، نرخ بهره مؤثر (نرخ بازده) برای اسناد واگداری 12٪، چنان‌چه منافع آتی دارایی مورد نظر از طریق اجاره بلندمدت با اجاره سالانه بالغ بر 9041634 ریال به مدت سه سال قابل پرداخت در پایان هر سال تأمین شو، نحوه ثبت مقایسه‌ای خرید با اجاره سرمایه‌ای با فرض این‌که واحد تجاری، دارایی را به روش خط مستقیم (بدون ارزش اقساط) مستهلک نماید به شرح زیر خواهد بود:

روش خریدروش اجاره سرمایه‌ای
سال اول:

دارایی                100000

اسناد پرداختنی               100000

خرید دارایی به طور نسیه

اسناد پرداختنی                90/29634

هزینه بهره                   00/12000

وجوه نقد                                    90/41634

دارایی استیجاری                  100000

تعهدات در اجاره سرمایه‌ای                   100000

ثبت تصیل دارایی از طریق اجاره سرمایه‌ای

تعهدات در اجاره سرمایه‌ای     90/29634

هزینه بهره                            00/12000

وجوه نقد                                            90/41634

ثبت پرداخت قسط اولثبت پرداخت اقساط اجاره – اول
محاسبات: هزینه بهره

اسناد پرداختنی = تعهدات در اجاره سرمایه‌ای

12000=12٪×100000 = اصل مبلغþ

9/29634=12000-90/41634þ

هزینه استهلاک             33334

استهلاک انباشته                      33334

ثبت استهلاک دارایی

سال دوم:

اسناد پرداختنی           09/33191

هزینه استهلاک                33334

استهلاک انباشته                           33334

ثبت استهلاک دارایی استیجاری

تعهدات در اجاره سرمایه‌ای  09/33191

هزینه بهره                    81/8443

     هزینه بهره              81/8443

وجوه نقد                                 90/41634

       وجوه نقد                                   90/41634
ثبت پرداخت قسط دومثبت پرداخت اقساط اجاره – دوم
محاسبات: هزینه بهره

اسناد پرداختنی = تعهدات در اجاره سرمایه‌ای

81/8443=12٪× (90/29634-100000)þ

09/33191=81/8443-90/41634þ

هزینه استهلاک                 33333

استهلاک انباشته                           33333

ثبت استهلاک دارایی

هزینه استهلاک                     33333

استهلاک انباشته                                33333

ثبت استهلاک دارایی استیجاری

سال سوم:

اسناد پرداختنی              01/ 37174

هزینه بهره                   89/4460

وجوه نقد                                        90/41634

تعهدات در اجاره سرمایه‌ای      01/37174

هزینه بهره                            89/4460

وجوه نقد                                          90/41634

ثبت پرداخت قسط سومثبت پرداخت اقساط اجاره – سوم
محاسبات: هزینه بهره

اسناد پرداختنی = تعهدات در اجاره سرمایه‌ای

89/4460=12٪× (09/33191+9/29634-100000þ

01 /37174= 89/4460-90/41634þ

هزینه استهلاک                        33333

استهلاک انباشته                               33333

ثبت استهلاک به روش خط مستقیم

هزینه استهلاک                   33333

استهلاک انباشته                          33333

ثبت استهلاک به روش خط مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...