ابطال هیأت بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیص�

بودجه

ابطال هیأت بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیص�

کلاسه پرونده: 88/96
موضوع: ابطال هیأت بند ب تبصره 1 ماده 6 و بند ج تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح صادره به شماره 740/ت37129 ک مورخ 10/1/87 مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد
تاریخ ارجاع: 17 اردیبهشت 1392
مهلت اعتراض: از 26 اسفند 1392 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 17 اسفند 1392
بسمه تعالی

شماره دادنامه : 94 تاریخ صدور : 26/12/92
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی
طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی ـ سازمان امور مالیاتی کشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردشکار :

شاکی به طور خلاصه اعلام داشته اصولاً تشکیل هیأت ها و کمیسیون ها در کلیه قوانین کشوری با تصویب قوه مقننه انجام می گیرد و در متن قانون حسابداران رسمی مصوب 21/10/72 مجلس شورای اسلامی ، مطلقاً تشکیل هیأتی پیش بینی نشده است و برای تشکیل هیأت نیز به دولت تفویض اختیار نگردیده است متأسفانه وزیران محترم کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/86 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح با تهیه تصویب نامه شماره 740/ت/37129 ک مورخ 10/1/87 اقدام به اصلاح مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مزبور نموده است که بند (ج) تبصره 3 ماده 5 و بند (ب) تبصره 1 ماده 6 آن مخالف صریح تبصره 4 ماده واحده قانون یاد شده بوده و مضاف بر این تصویب آن نیز خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و اصل 57 قانون اساسی ، مبنی بر استقلال و تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر می باشد . لذا ابطال بندهای ( ب و ج ) مارالذکر مورد استدعاست .
مدیر کل دفتر حقوقی اعلام نموده در اجرای اصل 138 قانون اساسی توسط هیأت وزیران در جهت تطبیق آن با مقررات قانون مالیات های مستقیم ( ماده 272 ) تهیه و تصویب گردیده و مرجع تصویب آن سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است.
معاون امور حقوقی دولت در لایحه دفاعیه اعلام داشته بند ج تبصره 3 ماده 5 و جزء ب تبصره (1) ماده 6 مصوبه هیأت وزیران همان طور که صراحت دارد در اجرای تبصره (1) ماده 272 قانون مالیات های مستقیم وضع شده است ضمن این که در قسمت های یاد شده از مصوبه دولت ، ساز و کارها و ضوابطی برای نحوه اجرای تبصره 1 ماده 272 قانون فوق در نظر گرفته شده و این امر مغایرتی با قانون ندارد ، بنا به مراتب از آنجا که مصوبه هیأت وزیران بر اساس اختیارات قانونی و منطبق با قوانین مربوط تنظیم گردیده است رد شکایت شاکی مورد تقاضاست .

تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ 17 / 12 / 92 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف :
در خصوص شکایت خانم فاطمه لطافت فرزند علی به طرفیت هیأت دولت ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) به خواسته تقاضای ابطال هیأت موضوع بند (ب) تبصره 1 ماده 6 و بند (ج) تبصره 3 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح موضوع مصوبه شماره
740/ت 37129 ک مورخ 10/1/87 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد ، نظر به این که بر مبنای تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح را به عنوان حسابداران رسمی مصوب 21/10/72 تعیین حدود ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی مزبور ، مطابق آیین نامه ای می باشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد و مطابق تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم قبول گزارش حسابرسی منوط به رعایت شرایط مندرج در تبصره یاد شده می باشد بنابراین بند ج تبصره 3 ماده 5 و بند ب تبصره یک ماده 6 آیین نامه اصلاح مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مارالذکر بر اساس اختیار قانونی حاصله از تبصره 4 ماده واحده مزبور و تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...