تحقیق محلی در آیین دادرسی کار

حسابداری

 

تحقیق محلی در آیین دادرسی کار

 

  

 

تحقیق محلی عبارت از به دست آوردن اطلاعات اهل محل است راجع به امری که مورد ادعا است .

در بعضی مواقع هیات های حل اختلاف اداره کار بر اساس مدارک موجود در پرونده قادر به اتخاذ تصمیم و صدور رای نیستند و به همین علت جهت مشخص شدن موضوع مورد اختلاف،قرار تحقیق محلی صادر می کنند تا با مراجعه مامور تحقیق به کارگاه یا محل کار موارد خواسته شده هیات رسیدگی کننده را بررسی و اظهار نظر کند.

آیین دادرسی کار در مواد ۸۹ تا ۹۶ شرایط و نحوه اجرای تحقیق محلی را اعلام نموده است .

 

 

 

ماده ۸۹

مرجع رسیدگی كننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یك از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

 

ماده ۹۰

موضوعاتی كه نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفكیك در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.

 

ماده  ۹۱

تحقیق باید حداكثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از كاركنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه دارای اطلاعات كافی در زمینه كار، قانون كار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.

 

ماده ۹۲

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق كارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است كارت شناسایی خود را ارایه كند.

 

ماده ۹۳

مرجع رسیدگی كننده می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس كار یا به یك یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.

 

ماده ۹۴

تحقیق كننده با مراجعه به محل كار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی كه از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی كه خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری كه بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذكور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذكر منابع و افراد مورد مراجعه به طور كتبی به مرجع گزارش می نماید.

 

ماده ۹۵

تحقیق كننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

 

ماده ۹۶

چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی كننده می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اخیرالذكر حداكثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...