آيين نامه نحوه خريد اموال

آيين نامه نحوه خريد اموال

 

 

آيين نامه نحوه خريد اموال

 

 

 

به منظور بهره گيري صحيح و استفاده هاي لازم از اموال و دارائيهاي منقول شركت و جلوگيري از هر گونه اسراف و استهلاك بيمورد ، رعايت موارد زير در خصوص نحوه در خواست كنترل و حفظ و نگهداري اموال و دارائيهاي شركت توسط همكاران ضروري ميباشد.

ماده 1)    سرپرستان واحدها موظف ميباشند ليست اموال و اثاثيه اضافه بر احتياج پرسنل واحد خود را جهت اطلاع به صاحب جمع اموال ( امور اداري) ارسال نمايند .

تبصره :

     نماينده صاحب جمع اموال ( امور عمومي ) باصلاح ديد و رعايت مصالح شركت نسبت به ابقاء اموال مزبور در  واحد مربوطه يا انتقال آنها از انبار ملزومات اقدام خواهد نمود.

ماده 2)  برگ درخواست اموال پس از امضاء سر پرست واحد تائيد مدير قسمت مربوطه با اطلاع صاحب جمع اموال به انبار ارسال گردد.

ماده 3)   انبار موظف است در صورت موجودي چنانچه مورد درخواست پلاك بندي شده باشد نسبت به تحويل آن اقدام ودر غير اينصورت پس از انجام امر پلاك بندي توسط حسابداري اموال نسبت به تحويل آن اقدام نمايد ودر هر دو صورت يك نسخه از قبض حواله انبار پس از اعلام رسيد توسط تحويل گيرنده يا در خواست كننده جهت اطلاع و تهيه سياهه اموال شركت به نماينده صاحب جمع اموال (امور عمومي) ارسال نمايند.

ماده 4)  صاحب جمع اموال موظف است ليست و اثاثيه موجود هر اتاق را در همان اتاق نصب و تعميرات بعدي را در آن منعكس نمايد.

1

ماده 5)  هرگونه نقل و انتقال و جابجائي اموال واثاثيه شركت طبق شرايط ذيل بعمل خواهد آمد.

الف)  مطلع ساختن امور عمومي ( نماينده صاحب جمع اموال) جهت درج تغييرات و جابجائي انجام شده در ليست اموال هر قسمت يا اتاق الزامي است.

ب  )  قسمت مربوطه منحل و يا به محل ديگري انتقال يابد. (طبق فرم درخواست نقل و انتقال اموال در واحدها ).

ج   )  پرسنلي كه از يك واحد به واحد ديگر انتقال مي يابند.

د   )  درصورت آسيب و خسارت ديدن اموال.

تبصره يك:

     چنانچه خسارت  كلي باشد  و غير قابل  تعمير كه از  رده  خارج و  اسقاط  محسوب مي گردد و اموال ديگري جايگزين مي شود.

تبصره دو :

     جنانچه آسيب جزئي باشد به شرح ذيل عمل مي گردد:

الف)  جهت بازسازي و تعمير آن وقت زيادي لازم باشد كه براي تعمير اقدام ودر صورت امكان و ضرورت اموال ديگري جايگزين آن مي گردد.

ب  )   جهت بازسازي و تعمير آن وقت زيادي لازم نباشد كه در اين صورت نسبت به تعمير آن اقدام و در اين فاصله پرسنل از امكانات موجود در اتاق و يا قسمت مربوطه استفاه خواهند نمود.

ماده 6)  صاحب جمع اموال موظف است چنانچه بر اثر قصور و اهمال پرسنل در حفظ و نگهداري اموال خسارتي وارد آيد مراتب را جهت تصميم گيري به مدير امور اداري گزارش نمايد.

 

ماده 7)   واحد بازرسي و نگهباني شركت مسئوليت جلوگيري از خروج اموال و اثاثه بدون مجوز لازم از شركت ر ا دارد.

تبصره :

  محور خروج با اطلاع صاحب جمع اموال با ذكر علت صادر و توسط مدير قسمت مربوطه و مدير امور ادراي امضاء ميگردد.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...