موضوع آئین نامه تحریر دفاتر

سود وزیان انباشته

 موضوع :آئین نامه تحریر دفاتر

مادة 2 آیین نامه تحریر دفاتر قانونی

 دفاتر قانوني  مشمول اين آيين‏نامه عبارت است از کلية دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک يا جدا از يکديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) که قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري در آنها. {●دفاتر روزنامه و کل● مطابق ⚖مقررات از طرف نماينده ادارة ثبت اسناد } و {دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي  ذيربط} حسب مورد امضا پلمپ و ثبت گرديده و به فارسي تحرير  شده ‏باشد.

تبصرة 1 ـ  اشتباه در شماره‏ گذاري صفحات  و همچنين اشتباهات ناشي از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بي‏ اعتباري دفاتر نخواهد بود.

تبصرة 2 ـ  نوشتن دفاتر با وسايلي که به ‏سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيک مثل مداد) ممنوع  است.

تبصرة 3 ـ  ادارات امور مالياتي  موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ ‏شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاشده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند.

 دفاتر مشاغل :توسط اداره امورمالیاتی پلمپ می شود

 دفاتر روزنامه و کل:توسط اداره ثبت اسناد پلمپ میشوند.

 موضوع :آئین نامه تحریر دفاتر

ماده 3 آیین نامه تحریر دفاتر قانونی

مادة 3 )  مؤديان مشمول اين آيين‏نامه مکلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر  امضاي پلمپ و ثبت‏ شده ظرف يک سال قبل⏭ استفاده نمايند  یعنی فقط میتونیم از دفاتری استفاده کنیم که  اول پلمپ باشند و  دوم تاریخ پلمپشون به سال قبلی بگرده ، مگر اينکه در اثناي سال به‏ علت تمام‏ شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد که در اين‏صورت مجاز هستند دفاتر جديد امضا، پلمپ و ثبت نمايند   اگه در اواسط سال دفترهامون پر شدن میتونیم بریم یکی دیگه پلمپ کنیم  و با رعايت مقررات مادة 16 اين آيين‏نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه براي استفاده در هر سال مالي در اظهارنامه مالياتي مربوط آن سال الزامي است.  در هرسال باید داخل اظهارنامه اون سال قید کنیم ک چنتا دفتر پلمپ کردیم وتعداد صفحات هرکدومش چنتاست

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...