خدمات حسابرسی

 
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷
رای شورا

رای شورا ۳۰/۴/۴۷۹۶ سازمان گسترش و نوسازی

رای شورا: ۳۰/۴/۴۷۹۶ *سازمان گسترش و نوسازی شماره: ۴۷۹۶/۴/۳۰ تاریخ: […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷
رای شورا

رای شورا ۳۰/۴/۱۸۴۳۱ تودیع بهای ملک

رای شورا: ۳۰/۴/۱۸۴۳۱ *تودیع بهای ملک شماره: ۱۸۴۳۱/۴/۳۰ تاریخ: ۰۴/۱۱/۱۳۶۸ […]
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
اوراق مشارکت

انتقال بخشی از طرح به ناشر اوراق مشارکت در طول اجرای و پیش از سررسید اوراق مشارکت

انتقال بخشی از طرح به ناشر اوراق مشارکت: در طول […]
تیر ۱۸, ۱۳۹۷
مالیاتی

نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد ها و هزینه های موسسات خیریه و عام المنفعه:

  نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد ها و […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸

راهنمای