نرم افزار حسابداری

سپتامبر 30, 2017

پرونده حسابرسی

  مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریحسابرسی پرونده حسابرسی فهرست اصلي […]
سپتامبر 30, 2017

آزمون محتوا حسابهای انتظامی برای حسابرسی

آزمون محتوا حسابهای انتظامی برای حسابرسی هدف , حصول اطمينان […]
نوامبر 21, 2017

حسابرسی ۱

مشاوره مالی اصول حسابرسی شرکت حسابداری حسابرسی (۱) فصل ۱ […]
نوامبر 23, 2017

احتمال خطر قابل قبول حسابرسی (AAR)

هدف: برآورد احتمال خطر حسابرسی برای واحد مورد رسیدگی شامل برآورد احتمال خطر ذاتی، احتمال خطر کنترل و احتمال خطرآزمونهای تحلیلی درسطح صورتهای مالی
دسامبر 2, 2017

راهنماي چگونگي تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا در حسابرسی

چگونگي تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا در حسابرسی انتخاب تعداد نمونه شامل مراحل زير مي باشد : 1- انتخاب تعداد نمونه ( جدولG-3 ) انتخاب تعداد نمونه شامل موارد زير مي باشد :http://www.evat.ir 1-1- مانده پايان سال حسابها در اين جدول درج مي شود . 1-2- احتمال خطر عدم كشف با توجه جدول مزبورمشخص مي شود. 1-3- ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست (RF)با توجه به احتمال خطر عدم كشف و بر اساس جدول " ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست " و با توجه به تعداد خطاي بيش از واقع بودن (به تعداد صفر ) ، مشخص مي شود .به عنوان مثال در صورتيكه احتمال خطر پذيرش نادرست (احتمال خطر عدم كشف ) 5% و تعدادخطاي بيش از واقع بودن صفر در نظر گرفته شود ، ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست ( RF ) عدد 3 خواهد بود .
دسامبر 12, 2017

معاملات فصلی

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداری اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست […]
دسامبر 14, 2017

انواع صورتهای مالی اساسی

انواع صورتهای مالی اساسیمشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریتحلیل بنیادی (Fundamental […]
دسامبر 14, 2017

ابطال بندهای ۲، ۳ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵

ابطال بندهای ۲، ۳ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور […]
دسامبر 14, 2017

برنامه آزمون رعايت روشها حقوق و دستمزد

برنامه آزمون رعايت روشها حقوق و دستمزد > تعداد ……..  […]
دسامبر 15, 2017

عدم ابطال مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۲۹۰۳۹ک- ۲۹/۲/۱۳۸۸

عدم ابطال مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۲۹۰۳۹ک- ۲۹/۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران با موضوع […]
آگوست 20, 2018

مواردی که نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی نیست

    مواردی که نیاز به گزارش در خلاصه معاملات فصلی […]
آگوست 29, 2018

مقالات ترجمه شده مدیریت، کسب و کار و حسابداری و اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت، کسب و کار و حسابداری آشنایی […]