نقش مشاور ه مالیاتی در تنظیم لایحه

نقش وکیل مالیاتی در تنظیم لایحه

مراحل مهم تنظیم لایحه مالیاتی توسط مشاور مالیاتی

امروز مشاور مالیاتی به افراد در انجام امورات مربوط به مالیات نظیر تنظیم اظهارنامه مالیاتی، بررسی دعاوی مؤدیان در هیئت های حل اختلاف، بررسی قانونی نحوه‌ی استفاده از معافیت های مالیاتی و تنظیم لایحه مالیاتی کمک می کنند. تنظیم لوایح مالیاتی تا حدودی کاری دشوار است. مشاور مالیاتی با داشتن تخصص کافی در این زمینه ابتدا به پیگیری امور مالیاتی اشخاص در سازمان امور مالیاتی می پردازند و با حضور و دفاع از حقوق اشخاص در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت مالیاتی کار خود را ادامه می دهند و با دانش کافی در مورد قوانین مالیاتی تمام سعی خود را برای مؤدیان می کنند تا از ضرر و زیان پیشگیری به عمل آید.