حسابداری شرکتها

اهمیت حسابداری

نرم افزارهای حسابداری و دیگر برنامه های محبوب ، در حرفه حسابداری  به طور فزاینده ای مورد تأثیر قرار می گیرند. در حقیقت ، یک بررسی جدید نشان داد که حسابداران تقریباً ۹۵ درصد کارهای حسابداری شرکتها را با استقاده از نرم افزار حسابداری انجام می دهند.