اهداف ایجاد مناطق آراد تجاري-صنعتی

مناطق آراد تجاري
 • اهداف ایجاد مناطق آراد تجاريصنعتی

 • تسریع در امور زیربنایی،عمرانی و آبادانیرشد و توسعه

 • اقتصادي،سرمایه گذاري و افزایش درآمد عمومیایجاد اشتغال سالم

 • و مولدتنظیم بازار کار و کالاحضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه

 • اییتولید و صادرات کالاي صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

 • اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادي  

 • تحرك در اقتصاد منطقه اي و تولید و پردازش کالا، انتقال فن

 • آوري،صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب وتشویق سرمایه

 • گذاري داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبورخارجی (ترانزیت) و

 • انتقال کالا (ترانشیب)

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • مقررات روادید اتباع خارجی بدون نیاز قبلی اخذ روادید مطابق با سرزمین اصلی نیاز به اخذ ویزا

 • منوط به صدور پروانه اشتغال

 • و مطابق مقررات اشتغال اتباع

 • خارجی

 • مطابق با قوانین اشتغال نیروي مانند مناطق آزاد

 • خارجی در مناطق آزاد

 • (نسبت کارگران خارجی نباید از

 • 10 درصد کل کارگران منطقه

 • بیشتر باشد)

 • اشتغال اتباع خارجی

 • در برخی موارد معدود و خاص

 • بخصوص ماشین آلات خط

 • تولید

 • مجاز است مجاز است

 • امکان ورود کالا و مواد اولیه

 • بدون عوارض گمرکی،سود

 • بازرگانی و ثبت سفارش

 • بدون معافیت

 • معافیت در مجموع ارزش

 • افزوده و مواد داخلی بکار

 • رفته در تولید محصول،هنگام

 • ورود به کشور

 • معافیت در مجموع ارزش

 • افزوده و مواد داخلی بکار رفته

 • در تولید محصول،هنگام ورود

 • به کشور

 • معافیت گمرکی براي

 • کالاهاي ساخته شده و تولید

 • شده

 • مطابق با قوانین صادرات و

 • واردات

 • نقل و انتقال داخلی محسوب

 • میگردد

 • میتوان صادرات نمود

 • نقل و انتقال داخلی محسوب

 • میگردد

 • میتوان صادرات نمود

 • صادرات کالا،تجهیزات و

 • مواد اولیه از داخل کشور به

 • منطقه

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • مطابق با قوانین صادرات

 • -1 بدون تغییرات به خارج

 • کشور مشمول مقررات

 • منطقه

 • -2 پس از اعمال تغییرات در

 • کالا و تجهیزات مشمول

 • مقررات منطقه و سرزمین

 • اصلی با توجه به نوع کالا و

 • مواد اولیه مصرف شده

 • -1 بدون تغییرات به خارج کشور

 • مشمول مقررات منطقه

 • -2 پس از اعمال تغییرات در کالا

 • و تجهیزات مشمول مقررات

 • منطقه و سرزمین اصلی با توجه

 • به نوع کالا و مواد اولیه مصرف

 • شده

 • صادرات کالا و تجهیزات از

 • منطقه به خارج

 • *

 • مطابق با قوانین صادرات و

 • واردات سرزمین اصلی(با

 • برخی تسهیلات)

 • مطابق با قوانین صادرات و

 • واردات سرزمین اصلی(با برخی

 • تسهیلات)

 • ورود کالاي تجاري از منطقه به

 • سرزمین اصلی

 • بدون محدودیت و مطابق با

 • قوانین ترانزیت گمرك کشور

 • بدون محدودیت و مطابق با

 • قوانین ترانزیت گمرك کشور

 • بدون محدودیت و مطابق با

 • قوانین ترانزیت گمرك کشور

 • ترانزیت کالا از/به مناطق

 • امکان ثبت توسط شخص

 • حقوقی بدون ملاحضه میزان

 • مشارکت سهام داخلی

 • امکان ثبت توسط شخص

 • حقوقی بدون ملاحضه میزان

 • مشارکت سهام داخلی و

 • خارجی

 • امکان ثبت شرکت با مالکیت

 • 100 درصد خارجی وجود دارد

 • ثبت شرکت

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • منوط به دریافت مجوز از

 • سازمان سرمایه گذار خارجی

 • ایران ،در چهارچوب

 • محدودیت هاي سهم بازار که

 • در برخی رشته ها در قانون

 • ذکر شده است

 • مطابق با قوانین مناطق آزاد

 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و

 • موسسات ایرانی و خارجی و

 • سازمان هاي بین المللی میتوانند

 • مستقلا و یا با سازمان و شرکت

 • هاي تابع آن در مناطق آزاد

 • سرمایه گذاري نمایند و سرمایه

 • آنها مشمول این مقررات میباشد

 • امکان مشارکت و سرمایه

 • گذاري خارجی

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • پوشش ریسک هاي غیر بر اساس قانون مناطق آزاد

 • تجاري سرمایه گذاري

 • وجود دارد طبق قانون جهت

 • کالاها و خدمات مورد شمول

 • -1 نقل وانتقال کالا داخل

 • منطقه معاف

 • -2 ورود کالا به سرزمین

 • اصلی مطابق با قوانین کشور

 • 3 –انجام خدمات در محدوده

 • منطقه معاف

 • -1 نقل وانتقال کالا داخل منطقه

 • معاف

 • -2 ورود کالا به سرزمین اصلی

 • مطابق با قوانین کشور

 • 3 –انجام خدمات در محدوده

 • منطقه معاف

 • مالیات بر ارزش افزوده

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • بر اساس نظر سازمان حداکثر 5 ماه

 • منطقه تعیین میگردد

 • بر اساس نظر سازمان منطقه

 • تعیین میگردد

 • مدت توقف کالا و مواد

 • اولیه در منطقه

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • مطابق با ماده 21 قانون جلب و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی

 • تضمین کامل سرمایه هاي

 • خارجی و سود آنها

 • وجود ندارد(معافیت 100 در

 • صدي بمدت ده سال جهت

 • مناطق محروم)

 • 20 سال از زمان صدور پروانه مطابق با سرزمین اصلی

 • بهره برداري

 • معافیت مالیاتی بر فعالیت

 • هاي اقتصادي

 • طبق مقررات اشتغال در طبق قوانین جاري کشور

 • مناطق

 • طبق مقررات اشتغال در

 • مناطق

 • اشتغال نیروي انسانی،بیمه

 • و تامین اجتماعی

 • خرده فروشی کالاي مجاز است مجاز نیست *

 • خارجی

 • در حد معافیت سالیانه مجاز نیست *

 • مجاز است

 • ورود کالا همراه مسافر از

 • منطقه به کشور

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • مطابق قوانین صادات و

 • واردات کشور

 • فروش و نقل و انتقال کالا مجاز است مجاز است

 • بصورت تجاري

 • پس از ارائه پایان کار امکان طبق قوانین جاري کشور

 • دارد

 • فروش و انتقال زمین به اتباع داخلی

 • بلامانع و خارجی ممنوع است در مواردي

 • که انجام سرمایه گذاري خارجی منجر به

 • تشکیل شرکت ایرانی گردد تملک زمین

 • بنام شرکت و متناسب با طرح سرمایه

 • گذاري و تشخیص سازمان مجاز میباشد

 • نقل و انتقال زمین

 • طبق مقررات مناطق آزاد / با تک نرخی مطابق با قوانین کشور مطابق با قوانین بیمه کشور

 • شدن ارز محدودیت هایی ایجاد شد

 • فعالیت هاي بیمه ایی

 • طبق مقررات مناطق آزاد/ با تک نرخی مطابق با قوانین کشور مطابق با قوانین بانکی کشور

 • شدن ارز محدودیت هایی ایجاد شد

 • عملیات پولیبانکی

 • مطابق با قوانین سرزمین وجود محدودیت

 • اصلی

 • بدون محدودیت و با سهولت /

 • با تک نرخی شدن ارز محدودیت هایی

 • ایجاد شد

 • انتقال ارز

 • مطابق با قوانین سرزمین مطابق با قوانین بازار سرمایه

 • اصلی

 • در حال تنظیم آیین نامه / بورس کالا

 • ایجاد شده است

 • بورس

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • وجود دارد از محل

 • صندوق توسعه ملی

 • وجود دارد از محل

 • صندوق توسعه ملی

 • ممنوع است / با تک نرخی

 • شدن ارز تسهیلاتی ایجاد

 • شد

 • استفاده از تسهیلات

 • ارزي

 • مطابق با قوانین

 • سرزمین اصلی

 • مطابق با قوانین سرزمین

 • اصلی

 • با پلاك منطقه تا شعاع مجاز

 • بلامانع

 • با پلاك داخلی مجاز است

 • تردد خودرو در

 • محدوده مناطق

 

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...