اهداف ایجاد مناطق آراد تجاري-صنعتی

مناطق آراد تجاري
 • اهداف ایجاد مناطق آراد تجاريصنعتی

 • تسریع در امور زیربنایی،عمرانی و آبادانیرشد و توسعه

 • اقتصادي،سرمایه گذاري و افزایش درآمد عمومیایجاد اشتغال سالم

 • و مولدتنظیم بازار کار و کالاحضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه

 • اییتولید و صادرات کالاي صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

 • اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادي  

 • تحرك در اقتصاد منطقه اي و تولید و پردازش کالا، انتقال فن

 • آوري،صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب وتشویق سرمایه

 • گذاري داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبورخارجی (ترانزیت) و

 • انتقال کالا (ترانشیب)

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • مقررات روادید اتباع خارجی بدون نیاز قبلی اخذ روادید مطابق با سرزمین اصلی نیاز به اخذ ویزا

 • منوط به صدور پروانه اشتغال

 • و مطابق مقررات اشتغال اتباع

 • خارجی

 • مطابق با قوانین اشتغال نیروي مانند مناطق آزاد

 • خارجی در مناطق آزاد

 • (نسبت کارگران خارجی نباید از

 • 10 درصد کل کارگران منطقه

 • بیشتر باشد)

 • اشتغال اتباع خارجی

 • در برخی موارد معدود و خاص

 • بخصوص ماشین آلات خط

 • تولید

 • مجاز است مجاز است

 • امکان ورود کالا و مواد اولیه

 • بدون عوارض گمرکی،سود

 • بازرگانی و ثبت سفارش

 • بدون معافیت

 • معافیت در مجموع ارزش

 • افزوده و مواد داخلی بکار

 • رفته در تولید محصول،هنگام

 • ورود به کشور

 • معافیت در مجموع ارزش

 • افزوده و مواد داخلی بکار رفته

 • در تولید محصول،هنگام ورود

 • به کشور

 • معافیت گمرکی براي

 • کالاهاي ساخته شده و تولید

 • شده

 • مطابق با قوانین صادرات و

 • واردات

 • نقل و انتقال داخلی محسوب

 • میگردد

 • میتوان صادرات نمود

 • نقل و انتقال داخلی محسوب

 • میگردد

 • میتوان صادرات نمود

 • صادرات کالا،تجهیزات و

 • مواد اولیه از داخل کشور به

 • منطقه

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • مطابق با قوانین صادرات

 • -1 بدون تغییرات به خارج

 • کشور مشمول مقررات

 • منطقه

 • -2 پس از اعمال تغییرات در

 • کالا و تجهیزات مشمول

 • مقررات منطقه و سرزمین

 • اصلی با توجه به نوع کالا و

 • مواد اولیه مصرف شده

 • -1 بدون تغییرات به خارج کشور

 • مشمول مقررات منطقه

 • -2 پس از اعمال تغییرات در کالا

 • و تجهیزات مشمول مقررات

 • منطقه و سرزمین اصلی با توجه

 • به نوع کالا و مواد اولیه مصرف

 • شده

 • صادرات کالا و تجهیزات از

 • منطقه به خارج

 • *

 • مطابق با قوانین صادرات و

 • واردات سرزمین اصلی(با

 • برخی تسهیلات)

 • مطابق با قوانین صادرات و

 • واردات سرزمین اصلی(با برخی

 • تسهیلات)

 • ورود کالاي تجاري از منطقه به

 • سرزمین اصلی

 • بدون محدودیت و مطابق با

 • قوانین ترانزیت گمرك کشور

 • بدون محدودیت و مطابق با

 • قوانین ترانزیت گمرك کشور

 • بدون محدودیت و مطابق با

 • قوانین ترانزیت گمرك کشور

 • ترانزیت کالا از/به مناطق

 • امکان ثبت توسط شخص

 • حقوقی بدون ملاحضه میزان

 • مشارکت سهام داخلی

 • امکان ثبت توسط شخص

 • حقوقی بدون ملاحضه میزان

 • مشارکت سهام داخلی و

 • خارجی

 • امکان ثبت شرکت با مالکیت

 • 100 درصد خارجی وجود دارد

 • ثبت شرکت

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • منوط به دریافت مجوز از

 • سازمان سرمایه گذار خارجی

 • ایران ،در چهارچوب

 • محدودیت هاي سهم بازار که

 • در برخی رشته ها در قانون

 • ذکر شده است

 • مطابق با قوانین مناطق آزاد

 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و

 • موسسات ایرانی و خارجی و

 • سازمان هاي بین المللی میتوانند

 • مستقلا و یا با سازمان و شرکت

 • هاي تابع آن در مناطق آزاد

 • سرمایه گذاري نمایند و سرمایه

 • آنها مشمول این مقررات میباشد

 • امکان مشارکت و سرمایه

 • گذاري خارجی

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • پوشش ریسک هاي غیر بر اساس قانون مناطق آزاد

 • تجاري سرمایه گذاري

 • وجود دارد طبق قانون جهت

 • کالاها و خدمات مورد شمول

 • -1 نقل وانتقال کالا داخل

 • منطقه معاف

 • -2 ورود کالا به سرزمین

 • اصلی مطابق با قوانین کشور

 • 3 –انجام خدمات در محدوده

 • منطقه معاف

 • -1 نقل وانتقال کالا داخل منطقه

 • معاف

 • -2 ورود کالا به سرزمین اصلی

 • مطابق با قوانین کشور

 • 3 –انجام خدمات در محدوده

 • منطقه معاف

 • مالیات بر ارزش افزوده

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • بر اساس نظر سازمان حداکثر 5 ماه

 • منطقه تعیین میگردد

 • بر اساس نظر سازمان منطقه

 • تعیین میگردد

 • مدت توقف کالا و مواد

 • اولیه در منطقه

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • مطابق با ماده 21 قانون جلب و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی

 • تضمین کامل سرمایه هاي

 • خارجی و سود آنها

 • وجود ندارد(معافیت 100 در

 • صدي بمدت ده سال جهت

 • مناطق محروم)

 • 20 سال از زمان صدور پروانه مطابق با سرزمین اصلی

 • بهره برداري

 • معافیت مالیاتی بر فعالیت

 • هاي اقتصادي

 • طبق مقررات اشتغال در طبق قوانین جاري کشور

 • مناطق

 • طبق مقررات اشتغال در

 • مناطق

 • اشتغال نیروي انسانی،بیمه

 • و تامین اجتماعی

 • خرده فروشی کالاي مجاز است مجاز نیست *

 • خارجی

 • در حد معافیت سالیانه مجاز نیست *

 • مجاز است

 • ورود کالا همراه مسافر از

 • منطقه به کشور

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • مطابق قوانین صادات و

 • واردات کشور

 • فروش و نقل و انتقال کالا مجاز است مجاز است

 • بصورت تجاري

 • پس از ارائه پایان کار امکان طبق قوانین جاري کشور

 • دارد

 • فروش و انتقال زمین به اتباع داخلی

 • بلامانع و خارجی ممنوع است در مواردي

 • که انجام سرمایه گذاري خارجی منجر به

 • تشکیل شرکت ایرانی گردد تملک زمین

 • بنام شرکت و متناسب با طرح سرمایه

 • گذاري و تشخیص سازمان مجاز میباشد

 • نقل و انتقال زمین

 • طبق مقررات مناطق آزاد / با تک نرخی مطابق با قوانین کشور مطابق با قوانین بیمه کشور

 • شدن ارز محدودیت هایی ایجاد شد

 • فعالیت هاي بیمه ایی

 • طبق مقررات مناطق آزاد/ با تک نرخی مطابق با قوانین کشور مطابق با قوانین بانکی کشور

 • شدن ارز محدودیت هایی ایجاد شد

 • عملیات پولیبانکی

 • مطابق با قوانین سرزمین وجود محدودیت

 • اصلی

 • بدون محدودیت و با سهولت /

 • با تک نرخی شدن ارز محدودیت هایی

 • ایجاد شد

 • انتقال ارز

 • مطابق با قوانین سرزمین مطابق با قوانین بازار سرمایه

 • اصلی

 • در حال تنظیم آیین نامه / بورس کالا

 • ایجاد شده است

 • بورس

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • وجود دارد از محل

 • صندوق توسعه ملی

 • وجود دارد از محل

 • صندوق توسعه ملی

 • ممنوع است / با تک نرخی

 • شدن ارز تسهیلاتی ایجاد

 • شد

 • استفاده از تسهیلات

 • ارزي

 • مطابق با قوانین

 • سرزمین اصلی

 • مطابق با قوانین سرزمین

 • اصلی

 • با پلاك منطقه تا شعاع مجاز

 • بلامانع

 • با پلاك داخلی مجاز است

 • تردد خودرو در

 • محدوده مناطق

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...