09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

اهداف ایجاد مناطق آراد تجاري-صنعتی

 • اهداف ایجاد مناطق آراد تجاريصنعتی

 • تسریع در امور زیربنایی،عمرانی و آبادانیرشد و توسعه

 • اقتصادي،سرمایه گذاري و افزایش درآمد عمومیایجاد اشتغال سالم

 • و مولدتنظیم بازار کار و کالاحضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه

 • اییتولید و صادرات کالاي صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

 • اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادي  

 • تحرك در اقتصاد منطقه اي و تولید و پردازش کالا، انتقال فن

 • آوري،صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب وتشویق سرمایه

 • گذاري داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبورخارجی (ترانزیت) و

 • انتقال کالا (ترانشیب)

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • مقررات روادید اتباع خارجی بدون نیاز قبلی اخذ روادید مطابق با سرزمین اصلی نیاز به اخذ ویزا

 • منوط به صدور پروانه اشتغال

 • و مطابق مقررات اشتغال اتباع

 • خارجی

 • مطابق با قوانین اشتغال نیروي مانند مناطق آزاد

 • خارجی در مناطق آزاد

 • (نسبت کارگران خارجی نباید از

 • ۱۰ درصد کل کارگران منطقه

 • بیشتر باشد)

 • اشتغال اتباع خارجی

 • در برخی موارد معدود و خاص

 • بخصوص ماشین آلات خط

 • تولید

 • مجاز است مجاز است

 • امکان ورود کالا و مواد اولیه

 • بدون عوارض گمرکی،سود

 • بازرگانی و ثبت سفارش

 • بدون معافیت

 • معافیت در مجموع ارزش

 • افزوده و مواد داخلی بکار

 • رفته در تولید محصول،هنگام

 • ورود به کشور

 • معافیت در مجموع ارزش

 • افزوده و مواد داخلی بکار رفته

 • در تولید محصول،هنگام ورود

 • به کشور

 • معافیت گمرکی براي

 • کالاهاي ساخته شده و تولید

 • شده

 • مطابق با قوانین صادرات و

 • واردات

 • نقل و انتقال داخلی محسوب

 • میگردد

 • میتوان صادرات نمود

 • نقل و انتقال داخلی محسوب

 • میگردد

 • میتوان صادرات نمود

 • صادرات کالا،تجهیزات و

 • مواد اولیه از داخل کشور به

 • منطقه

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • مطابق با قوانین صادرات

 • بدون تغییرات به خارج

 • کشور مشمول مقررات

 • منطقه

 • پس از اعمال تغییرات در

 • کالا و تجهیزات مشمول

 • مقررات منطقه و سرزمین

 • اصلی با توجه به نوع کالا و

 • مواد اولیه مصرف شده

 • بدون تغییرات به خارج کشور

 • مشمول مقررات منطقه

 • پس از اعمال تغییرات در کالا

 • و تجهیزات مشمول مقررات

 • منطقه و سرزمین اصلی با توجه

 • به نوع کالا و مواد اولیه مصرف

 • شده

 • صادرات کالا و تجهیزات از

 • منطقه به خارج

 • *

 • مطابق با قوانین صادرات و

 • واردات سرزمین اصلی(با

 • برخی تسهیلات)

 • مطابق با قوانین صادرات و

 • واردات سرزمین اصلی(با برخی

 • تسهیلات)

 • ورود کالاي تجاري از منطقه به

 • سرزمین اصلی

 • بدون محدودیت و مطابق با

 • قوانین ترانزیت گمرك کشور

 • بدون محدودیت و مطابق با

 • قوانین ترانزیت گمرك کشور

 • بدون محدودیت و مطابق با

 • قوانین ترانزیت گمرك کشور

 • ترانزیت کالا از/به مناطق

 • امکان ثبت توسط شخص

 • حقوقی بدون ملاحضه میزان

 • مشارکت سهام داخلی

 • امکان ثبت توسط شخص

 • حقوقی بدون ملاحضه میزان

 • مشارکت سهام داخلی و

 • خارجی

 • امکان ثبت شرکت با مالکیت

 • ۱۰۰ درصد خارجی وجود دارد

 • ثبت شرکت

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • منوط به دریافت مجوز از

 • سازمان سرمایه گذار خارجی

 • ایران ،در چهارچوب

 • محدودیت هاي سهم بازار که

 • در برخی رشته ها در قانون

 • ذکر شده است

 • مطابق با قوانین مناطق آزاد

 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و

 • موسسات ایرانی و خارجی و

 • سازمان هاي بین المللی میتوانند

 • مستقلا و یا با سازمان و شرکت

 • هاي تابع آن در مناطق آزاد

 • سرمایه گذاري نمایند و سرمایه

 • آنها مشمول این مقررات میباشد

 • امکان مشارکت و سرمایه

 • گذاري خارجی

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • پوشش ریسک هاي غیر بر اساس قانون مناطق آزاد

 • تجاري سرمایه گذاري

 • وجود دارد طبق قانون جهت

 • کالاها و خدمات مورد شمول

 • نقل وانتقال کالا داخل

 • منطقه معاف

 • ورود کالا به سرزمین

 • اصلی مطابق با قوانین کشور

 • ۳ –انجام خدمات در محدوده

 • منطقه معاف

 • نقل وانتقال کالا داخل منطقه

 • معاف

 • ورود کالا به سرزمین اصلی

 • مطابق با قوانین کشور

 • ۳ –انجام خدمات در محدوده

 • منطقه معاف

 • مالیات بر ارزش افزوده

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • بر اساس نظر سازمان حداکثر ۵ ماه

 • منطقه تعیین میگردد

 • بر اساس نظر سازمان منطقه

 • تعیین میگردد

 • مدت توقف کالا و مواد

 • اولیه در منطقه

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • بر اساس قانون تشویق و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی کشور

 • مطابق با ماده ۲۱ قانون جلب و

 • حمایت از سرمایه گذار

 • خارجی

 • تضمین کامل سرمایه هاي

 • خارجی و سود آنها

 • وجود ندارد(معافیت ۱۰۰ در

 • صدي بمدت ده سال جهت

 • مناطق محروم)

 • ۲۰ سال از زمان صدور پروانه مطابق با سرزمین اصلی

 • بهره برداري

 • معافیت مالیاتی بر فعالیت

 • هاي اقتصادي

 • طبق مقررات اشتغال در طبق قوانین جاري کشور

 • مناطق

 • طبق مقررات اشتغال در

 • مناطق

 • اشتغال نیروي انسانی،بیمه

 • و تامین اجتماعی

 • خرده فروشی کالاي مجاز است مجاز نیست *

 • خارجی

 • در حد معافیت سالیانه مجاز نیست *

 • مجاز است

 • ورود کالا همراه مسافر از

 • منطقه به کشور

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • مطابق قوانین صادات و

 • واردات کشور

 • فروش و نقل و انتقال کالا مجاز است مجاز است

 • بصورت تجاري

 • پس از ارائه پایان کار امکان طبق قوانین جاري کشور

 • دارد

 • فروش و انتقال زمین به اتباع داخلی

 • بلامانع و خارجی ممنوع است در مواردي

 • که انجام سرمایه گذاري خارجی منجر به

 • تشکیل شرکت ایرانی گردد تملک زمین

 • بنام شرکت و متناسب با طرح سرمایه

 • گذاري و تشخیص سازمان مجاز میباشد

 • نقل و انتقال زمین

 • طبق مقررات مناطق آزاد / با تک نرخی مطابق با قوانین کشور مطابق با قوانین بیمه کشور

 • شدن ارز محدودیت هایی ایجاد شد

 • فعالیت هاي بیمه ایی

 • طبق مقررات مناطق آزاد/ با تک نرخی مطابق با قوانین کشور مطابق با قوانین بانکی کشور

 • شدن ارز محدودیت هایی ایجاد شد

 • عملیات پولیبانکی

 • مطابق با قوانین سرزمین وجود محدودیت

 • اصلی

 • بدون محدودیت و با سهولت /

 • با تک نرخی شدن ارز محدودیت هایی

 • ایجاد شد

 • انتقال ارز

 • مطابق با قوانین سرزمین مطابق با قوانین بازار سرمایه

 • اصلی

 • در حال تنظیم آیین نامه / بورس کالا

 • ایجاد شده است

 • بورس

 • تفاوت مناطق آزاد تجاريصنعتی و ویژه اقتصادي

 • مزایا مناطق آزاد تجاري صنعتی مناطق ویژه اقتصادي سرزمین اصلی

 • وجود دارد از محل

 • صندوق توسعه ملی

 • وجود دارد از محل

 • صندوق توسعه ملی

 • ممنوع است / با تک نرخی

 • شدن ارز تسهیلاتی ایجاد

 • شد

 • استفاده از تسهیلات

 • ارزي

 • مطابق با قوانین

 • سرزمین اصلی

 • مطابق با قوانین سرزمین

 • اصلی

 • با پلاك منطقه تا شعاع مجاز

 • بلامانع

 • با پلاك داخلی مجاز است

 • تردد خودرو در

 • محدوده مناطق

 

با ما در ارتباط باشید