سود علی الحساب ارواق مشارکت

تخصیص سهم هزینه های طرح
تخصیص سهم هزینه های طرح از هزینه های عمومی ناشر
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت(موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم
بخشنامه: ۲۰۰/۹۶/۱۷ اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
سود علی الحساب ارواق مشارکت

سود علی الحساب ارواق مشارکت

سود علی الحساب ارواق مشارکت

در شرایط انتشار هر نوع اوراق مشارکت نرخ سود علی الحساب و مقاطع پرداخت آن معین میشود و طبق قانون و آیین نامه اجرایی مربوط ناشر مکلف است سودهای علی الحساب تحقق یافته را در سررسیدهای مربوط پرداخت کند. به این منظور ناشر باید وجوه لازم جهت پرداخت سودهای مزبور را در اختیار بانک عامل قرار دهد. سودهای علی الحساب تحقق یافته از لحاظ ناشر هزینه تامین مالی طرح است اما از لحاظ دارندگان اوراق مشارکت مبالغ علی الحسابی است که از سود برآوردی طرح در طول زمان دریافت میدارند . اگر سهم دارندگان اوراق مشارکت از سود قطعی طرح کمتر از سود علی الحساب در یافتی باشد .مابه التفاوت قابل استرداد نیست . ولی در صورتی که سهم آنها از سود قطعی طرح بیشتر از سود علی الحساب دریافتی باشد . تفاوت باید ظرف مدت ۵ماه از سررسید اوراق از طرف ناشر و از طریق بانک عامل به تناسب مبلغ اسمی و مدت به دارندگان اوراق پرداخت شود.

طبق بند ۱-۲۵متن پیشنهادی در زمانهای مقرر در اوراق مشارکت باید سودهای علی الحساب سررسید شده به حساب سود علی الحساب بدهکار و متقابلا حساب سود علی الحساب پرداختنی بستانکار شود. در حسابهای ناشر مبالغ سود علی الحساب تحقق یافته مالی طرح است که میتواند مستقیما به حساب طرح در دست اجرا منظور و یا در حساب جداگانه ای منظور و در پایان اجرای طرح به این حساب بسته شود.

مثال :»بطوری که گفته شد شرکت الفبا برای طرح در دست اجرا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال  اوراق مشارکت با سود علی الحسابی به نرخ ۲۰درصد منتشر کرده که در هر شش ماه ۱۰ درصد آن به دارندگان اوراق باید پرداخت شود. با فرض این که اولین سود سررسید

شده باشد ثبت لازم در حسابها به شرح زیر است:»

حسابهای ناشر

بستانکار

بدهکار

عنوان حساب

 

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

طرح در دست اجرا تامین مالی

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

حسابهای پرداختنی

 

حسابهای طرح

بستانکار

بدهکار

عنوان حساب

 

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

سود علی الحساب تحقق یافته

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 

سود علی الحساب پرداختنی

وجوه لازم سود علی الحساب ممکن است از محل وجوه طرح حسابجاری یا سپرده طرح یا از محل منابع نقدی ناشر تامین و در اختیار بانک عامل گذلرده شود . در صورت عدم تامین وجه به یکی از این دو طریق بانک عامل سودهای مذکور را اساسا پرداخت  و از محل تضامین اخذ شده از ناشر بازیافت مینماید.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است