09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

سوالات متداول

🌐 آیا محصولات نرم افزاری می تواند به عنوان دارایی ثابت ثبت شود؟

🔹وفق استاندارد شماره ۱۷ سازمان حسابرسی در ارتباط با حسابداری داراییهای نامشهود ثبت دفتری محصولات نرم افزاری حسب مورد می تواند به عنوان دارایی ثابت مشهود یا نامشهود ثبت شود و یا به حساب هزینه های دوره لحاظ شود. حالتهای مختلف مرتبط با محصولات نرم افزاری عبارتند از: 1⃣ در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای استفاده داخلی توسعه یابد کل هزینه های مرتبط با توسعه به حساب هزینه های دوره منظور شود. 2⃣ در صورتیکه نرم افزار توسط شرکت برای فروش خریداری شود به حساب موجودی کالا منظور خواهد شد. 3⃣ در صورتیکه نرم افزار به گونه مکمل سخت افزار(مثلانرم افزار سیستم عامل) باشد به عنوان دارایی مشهود و ذیل ردیف دارایی مشهود ثبت خواهد شد. 4⃣ در صورتیکه نرم افزار جزء مکمل سخت افزار نباشد می تواند به عنوان دارایی نامشهود تلقی شود.

🔰 منظور از مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم چیست؟

🔘 منظور مدیرانی هستند که وفق مواد ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی (صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد،

🔘 لذا با توجه به مفاد رای شماره ۱۳۵۴۳/ ۴/ ۳۰ مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۷۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی و یا ارسال مدارک مربوط به پرداخت مالیاتهای متعلق باقی باشد، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود.

🔘 همچنین به عنوان مثال چنانچه بدهی و مالیاتهای قطعی شرکت (صرف نظر از عملکرد آن) در دوران مدیریت قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد لیکن در دوران مدیریت بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد.

استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین چیست؟

🔹۱ . ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم. 🔹۲ . مواد 247 و 509 قانون آئین دادرسی کیفری. 🔹۳ . ماده 17 قانون گذرنامه. 🔹۴ . بخشنامه شماره 222 اداره ثبت اسناد و املاک. 🔹۵ . ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387. 🔹۶ . ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 1359 شورای انقلاب.

کاهش ارزش'چیست؟

کاهش ارزش یک اصل حسابداری است که یک کاهش دائمی در ارزش یک دارایی شرکت،معمولا یک دارایی ثابت را توصیف می کند. در زمان آزمایش برای کاهش ارزش،مجموع سود،جریان وجه نقد یا سایر مزایایی که انتظار می رود توسط یک دارایی به خصوص به دست آید،به صورت دوره ای با ارزش دفتری همان دارایی ها مقایسه می شود. اگر این گونه تشخیص داده شود که ارزش دفتری دارایی مازاد بر جریان وجه نقد یا منفعت دارایی است،تفاوت بین این دو،مستهلک شده و از ارزش دارایی در ترازنامه شرکت کاسته می شود.

⭕️تجزیه وتحلیل 'کاهش ارزش'

کاهش ارزش به طور ویژه برای توصیف یک کاهش در مبلغ بازیافتنی یک دارایی ثابت زیر ارزش دفتری اش، استفاده می شود. کاهش ارزش معمولا زمانی اتفاق می افتد که یک افت ناگهانی و بسیار در ارزش منصفانه یک دارایی زیر مبلغ دفتری اش،یا مبلغی که در ترازنامه یک شرکت ثبت شده،وجود داشته باشد. یک حسابدار به صورت دوره ای،دارایی ها را برای کاهش ارزش آزمایش می کند؛اگر کاهش ارزشی وجود داشته باشد،حسابدار مابه تفاوت ارزش منصفانه وارزش دفتری را مستهلک می کند. ارزش منصفانه معمولا از طریق مجموع جریان وجه نقد تنزیل نشده موردانتظار در آینده به علاوه ارزش اسقاط موردانتظار به دست می آید.

روش محاسبه فوق العاده شب کاری (سال 97)

💠فرمول: (حقوق یک ساعت کار عادی × ساعت کارکرد در شب × 35%) (دستمزد یک ساعت کاری حداقل بگیران در سال 97: 50.535) ریال 💠مثال: 97: 50.535 × 1 × 35% = 17.687 ریال (یک ساعت فوق العاده شب کاری)

مالیات تکلیفی قطعی است یا علی الحساب؟

✅پاسخ: مالیات تکلیفی از حیث قطعیت بر دو نوع است: ✅مالیات تکلیفی مربوط به ماده 104 سابق و مالیات تکلیفی تبصره 9 ماده 53 (مالیات بر درآمد اجاره) به صورت علی­ الحساب است که نهایتاً با مراجعه به مودی اصلی(موجر)مالیات شناسایی و تشخیص و مطالبه خواهد شد. ⭕️ مودی اصلی ضمن تکمیل اظهارنامه مالیاتی مربوط به خود، مالیات تکلیفیِ کسر و پرداخت شده توسط کارفرما یا مستاجر را به عنوان علی­ الحساب مالیاتی تعیین می­ کند. پ.ن: در مالیات تکلیفی علی­ الحساب، کارفرما و پیمانکار (یا مستاجر و موجر) مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات دارد. ✅مالیات مربوط به حقوق و مالیات مربوط به ماده 107 مربوط به اشخاص خارجی، مالیات قطعی و نهایی است. در مالیات قطعی و نهایی تکلیفی، کارفرما تنها مسئول است و حقوق بگیر یا شخص خارجی مسئولیتی ندارد.

🔰 درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟

🌀 رئیس کل سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند: 🔸۱ . تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات 🔸۲ . انجام امور درمانی 🔸۳ . پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی. 🔸۴ . سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی.

انواع مراجع دادرسی کدامند؟

پاسخ:

انواع مراجع دادرسی به شرح زیر هستند:

1- مراجع دادرسی قضایی. که قاضی آن با امضای رئیس قوه قضائیه یا با حکم رهبری مشخص می­ شود و محاکم عمومی انقلاب، دادگاه روحانیت، دیوان عدالت اداری از مراجع دادرسی قضایی هستند.

2- مراجع دادرسی شبه قضایی. که به صورت هیئت­های چند نفره هستند و قاضی یکی از اعضای هیئت می­­باشد. همه اعضای هیئت قاضی نیستند. مانند هیئت حل اختلاف مالیاتی، هیئت حل اختلاف کار و ...

3- مراجع دادرسی اداری. که در آن مرجع قاضی وجود ندارد. مانند:

§ شورای عالی مالیاتی که هر شعبه آن سه عضو دارد اما هیچ کدام از اعضا قاضی نیستند.

§ ماده 238 ق.م.م که مرجع دادرسی رییس امور مالیاتی است و قاضی نیست.

§ هیئت­های تخلف اداری

§ هیئت­های دادستانی انتظامی

تخفیف مالیاتی تعاونی ها ؛؛؛

⬅️ تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم /

▪️بر اساس تبصره فوق ، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه ­های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده ( ماده ۱۰۵ ) می­باشد .

▪️با توجه به صراحت تبصره مذکور فقط درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت­ها و اتحادیه ­های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول ۲۵% تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور می باشد و درآمدهای کتمان شده ، هزینه­ های برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می شود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می­باشد.

▪️به عبارتی در مواردی که اشخاص یاد شده درآمد مشمول مالیات ابرازی نداشته باشند و درامد آنها بطور علی الراس تشخیص داده شده باشد مشمول تخفیف موردنظر نخواهند بود .

▪️در مواردی هم که درآمد مشمول مالیات ابرازی داشته ولی به هر دلیلی درآمد تشخیصی آنها به روش علی­ الراس تعیین می­گردد ، آن مقدار درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور ، مشمول تخفیف یادشده خواهدبود

چه مواردی از شمول مالیات درآمد اتفاقی، مستثنی هستند؟

🔸به موجب ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم: 🔅کمک های نقدی و غیر نقدی بلاعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات حقوق است. 🔅وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر 🔅 جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید. 👈 بر اساس ماده ۱۲۸ قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر، تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات مالیات درآمدهای اتفاقی در منبع پرداخت می گردد، به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد

ایا یک درصد عوارض ماده 38 تبصره یک قانون مالیات ارزش افزوده جز هزینه های قابل قبول است؟

بر اساس بند 7 ماده 148 قابل قبول هست. ولی ممیزین نمیپذیرند و مودیان توانسته اند در دیوان رای را بگیرند.اگر به حساب جرایم زده بشه ازطرف ممیز رد میشود میبایست به سرفصل هزینه ها دیگر با معین عوارض ثبت بخورد

👈 لزوم پلمپ دفاتروتسلیم اظهارنامه مالیاتی برای شرکتی که غیرفعال است؟

🔻تمامی شرکتها حتی اگرکاملا غیرفعال هستندموظف به دریافت دفاترقانونی روزنامه وکل وتسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ٣١تیرسال بعدهستند. ⏮ این شرکتها باید:

1️⃣ اسنادحسابداری واریز سرمایه به بانک یاصندوق شرکت درزمان تاسیس را ثبت کنند.

2️⃣ جهت جلوگیری ازتعلق جرایم حق تمبر ثبت سرمایه راپرداخت نمایند.

3️⃣ اسنادحسابداری پرداخت مخارج ثبت شرکت ودریافت دفاترقانونی وحق تمبر را لحاظ کنند.

4️⃣دفاتر روزنامه وکل را از روی اسنادحسابداری تنظیم نمایند.

5️⃣ اظهارنامه مالیات عملکردراکه حداقل حاوی سرمایه زمان تاسیس وپرداختهایی شامل خرید دفاترقانونی وپرداخت حق تمبرراتکمیل وتسلیم سازمان امورمالیاتی نمایند.

💠 نحوه ی راس گیری:

فرض میکنیم شما 3 فقره چک با مشخصات زیر دریافت کرده اید: مبلغ 100.000 ریال به مدت یک ماه از امروز مبلغ 250.000 ریال به مدت ۳ ماه از امروز مبلغ 150.000 ریال به مدت ۷ ماه از امروز بنابر این ۳ عدد چک داریم با تاریخ ها و مبالغ متفاوت (الف) ابتدا تعداد روز هر چک رو در مبلغ اون چک ضرب میکنیم یعنی: 1. 100.000 * 30 = 3.000.000 2. 250.000 * 90 = 2.500.000 3. 150.000 * 210 = 31.500.000 (ب) سپس اعداد بدست اومده رو جمع میکنیم یعن 3.000.000+22.500.000+31.500.000= 57.000.000 (ج) در این مرحله کافیه که جمع بدست اومده رو بر جمع مبالغ چک ها تقسیم کنیم یعنی : 57.000.000 / 500.000 = 114 عدد ۱۱۴ بدست آمده نشان دهنده ی این است که مدت راس چک شما ۱۱۴ روز است و چون ۱۱۴ روز از ۱۲۰ روز (چهارماه) کمتر است شما میتوانید این چک را از مشتری خود قبول کنید. در واقع راس گیری به شما نشان میدهد که یک چک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دارید که سر رسید آن ۱۱۴ روز است!!! راس گیری درواقع همون میانگین وزنی هستش که البته فقط در مورد چک ها کاربرد نداره و میتونید در حالتی دقیقا برعکس مورد بالا استفاده کرد یعنی مثلا مشتری برای تسویه ی چند فاکتور با مبالغ مختلف و زمان های مختلف به شما ۱ فقره چک میدهد که شما این بار باید راس فاکتورهارو بدست بیارید.

✅مراحل ثبت و ارسال اظهارنامه های مالیاتی به شرح زیر می باشد:

۱ . حصول اطمینان کاربر از اتصال رایانه به اینترنت ۲ . مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان و دانلود اظهارنامه مربوطه ۳ . نصب نسخه نرم افزار اظهارنامه مالیاتی ۴ . ورود اطلاعات درخواستی در نرم افزار اظهارنامه مربوطه ۵ . دریافت اطلاعات هویتی مودی از سامانه ثبت نام الکترونیکی ۶ . تکمیل جداول اطلاعاتی و مالی توسط مودیان ۷ . چاپ و بررسی نسخه پیش نویس ۸ . ارسال اطلاعات به سازمان امورمالیاتی کشور ۹ . دریافت کدرهگیری ۱۰ . صدور الکترونیکی قبض مالیاتی

📌آموزش:روش محاسبه فوق العاده جمعه کاری

قسمت دوم تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار: کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند،در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد دستمزد روزانه یا مبنای کارگر × % ۴۰ = فوق العاده جمعه کاری ⭕️مثال ( 370.423 × % ۴۰ = 148.1692 ریال)

آموزش :روش محاسبه فوق العاده شب کاری (سال 97)

فرمول: (حقوق یک ساعت کار عادی × ساعت کارکرد در شب × 35%) (دستمزد یک ساعت کاری حداقل بگیران در سال 97: 50.535) ریال ⭕️مثال: 97: 50.535 × 1 × 35% = 17.687 ریال (یک ساعت فوق العاده شب کاری)

✅ مفهوم هزینه سربار ؛

🔘 هزینه های غیر مستقیم عبارت از هزینه هایی است که بطور مستقیم در ساخت محصول به مصرف نمیرسند و نمیتوان آنها را به یک محصول ، یک مرحله از تولید و یا یک سفارش خاصي ارتباط داد و نیز بعضی از هزینه های مستقیم که سرشکن کردن آنها به محصولی معین، مرحلهای از تولید و یا سفارشی خاص مقرون به صرفه نباشد. 📌 به عنوان مثال ، بعضی ازهزینه هایی که با محصولات ارتباط مستقیم ندارند، عبارتنداز: 🔸 هزینه بیمه های اجتماعی سهم کارفرما، هزینه بیمه ساختمان و تأسیسات کارخانه ، هزینه بیمه بیکاری ، هزینه استهلاک ماشین آلات کارخانه ، هزینه استهلاک یا اجاره ساختمان کارخانه و هزینه برق مصرفی و برق صنعتی کارخانه که در گروه هزینه های سربار طبقه بندی میشوند. 🔸 بعضی از هزینه های مستقیم هم ، به علت ناچیز بودن مبلغ و مقرون به صرفه نبودن تسهیم ، در گروه هزینه های سربار طبقه بندی میشوند ، که به عنوان مثال از چسب، میخ، نخ و پیچ و مهره میتوان نام برد.

شرط بهره‌مندی از معافیت مالیات مستقیم برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان

🔰 رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با تاکید بر اینکه قانون معافیت مالیاتی مستقیم برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حال اجرا است، خاطرنشان کرد :

🔹 بر این اساس هر شرکت دانش‌بنیانی که در داخل پارک‌های علم و فناوری مستقر بوده و فعالیتی را داخل پارک اجرایی می‌کند، با تایید مدیر پارک فناوری و رییس سازمان امور مالیاتی همان منطقه، می‌تواند از مزایای معافیت مالیات مستقیم بهره‌مند شود.

🌀 صاحبکار توضیح داد: به عنوان مثال اگر بخشی از فعالیت‌های یک شرکت دانش‌بنیان در داخل پارک و بخشی در خارج پارک باشد، آن بخش از فعالیت‌های این شرکت که در داخل پارک قرار دارد، مشمول معافیت مالیات مستقیم می‌شود.

میزان مرخصی استحقاقی ماهیانه💢

💠آیا می دانید میزان مرخصی استحقاقی کارگران در ماه ۱۵ ساعت و ۵۳ دقیقه می باشد. به عبارتی هر کارگر در ازای کارکرد در طول هر هفته می تواند از ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه مرخصی استحقاقی استفاده نماید

✅مراجع حل اختلاف مالیاتی ؛ م؛؛

🔷 ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم / اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات توسط مودی نزد رئیس امور مالیاتی 🔷 ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم / طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی @moeintaraaz 🔷 ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم / طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در صورت اعتراض کتبی مودیان یا ماموران مالیاتی مربوط 🔷 ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم / طرح پرونده نزد شورای عالی مالیاتی در صورت شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی توسط مودی یا اداره امور مالیاتی 🔷 ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم / طرح پرونده در هیات منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی 🔷 ماده ۲۵۷ قانون مالیتهای مستقیم / طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض درصورت نقض رای مورد شکایت توسط شعب شورای عالی مالیاتی 🔷 ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم / در صورت اعتراض مودی به وارد ندانستن درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات 🔷 ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم / مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت

تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۷

💠 هیأت وزیران نصاب معاملات ( موضوع قانون برگزاری مناقصات ) را برای سال ۱۳۹۷ تعیین کرد. 🔘 بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد. 🌀 همچنین نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد. 🔺 نکته : با توجه به تعیین حد نصاب معاملات و تعیین ۲۵۰ میلیون ریال برای معاملات کوچک ، مودیان مشمول مقررات ارسال فهرست معاملات می توانند در سال ۱۳۹۷ ، معاملات تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان ( ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال ) در هر صورتحساب را به صورت تجمیعی ارسال نمایند

ثبت های غیر مجاز با حساب جاری شرکاء از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها وهمچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء غیر مجاز می باشد. 1. هزینه ها جاری شرکاء

2. خرید جاری شرکاء 3.جاری شرکاء حسابهای دریافتی 4. حساب پرداختی جاری شرکاء

بهاي تمام شده يک قلم دارايي ثابت مشهود شامل چه مواردی است؟

پاسخ: ◀️1- قيمت خريد، شامل عوارض گمرکي و مالياتهاي غيرقابل استرداد خريد، پس از کسر تخفيفات تجاري، ◀️2- هرگونه مخارج مرتبط مستقيم يا غيرمستقيمي که براي رساندن دارايي به وضعيت قابل‌بهره‌برداري تحمل مي‌شود، و ◀️3- برآورد اوليه مخارج پياده‌سازي و برچيدن دارايي و بازسازي محل آن از بابت تعهدي که در زمان تحصيل دارايي يا درنتيجه استفاده از دارايي طي يک دوره خاص براي مقاصدي غير از توليد کالا (براي مثال بازسازي زمين مورد استفاده جهت استخراج مواد معدني به حالت اوليه در پايان فعاليت) طي آن دوره، تقبل مي‌شود. باتوجه به اينکه چنين مخارجي در آينده واقع مي‌شود تعهد مرتبط با آن بايد براساس ارزش فعلي آن مخارج در زمان تحصيل دارايي شناسايي شود

طبقه بندی هزینه ها:

7-بر اساس ارتباط با حوزه عملکرد: هزینه های تولید هزینه های فروش و بازاریابی هزینه های عمومی و اداری هزینه های تحقیق و توسعه هزینه های تأمین مالی 8-بر اساس ارتباط با برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری مدیریت : هزینه های مربوط هزینه های نامربوط هزینه های تفاضلی هزینه های فرصت از دست رفته هزینه های ریخته 9-بر اساس دوره های انتفاع: هزینه های جاری هزینه های سرمایه ای 10-بر اساس ارتباط با کل یا واحد محصولات: هزینه های کل هزینه های واحد

پرداخت مزایای سنوات خدمت سالانه قطعی است یا علی الحساب ؟

🔹از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار از جمله حقوقی می باشد که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون کار تحقق پیدا می کند، هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد بعنوان علی الحساب تلقی و به هنگام خاتمه قرارداد کار قابل تهاتر می باشد. 🔹ضمناً چنانچه کارفرما بخواهد وجوه پرداختی بعنوان سنوات خدمت را مسترد دارد رعایت ضوابط مندرج در ماده 44 قانون کار الزامی می باشد.

❓فرق مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟

🔹مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد (برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد). مالیات عملکرد هم که دیگه از اسمش مشخص هست، بعد از آنكه صورتحساب سود و زیان شركت تنظیم گردید باید به میزان 25% رقم سود خالص شركت به عنوان مالیات عملكرد محاسبه و ثبت شود. 🔸در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت کننده خدمات باشید وظیفه دارید در قرارداد با اشخاص ثالث، از شخص کسب کننده درآمد، مالیات را کسر و به اداره دارایی واریز کنید و اگر شما ارائه کننده خدمات (پیمانکار) هستید، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت کند اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات هست.

چه پرداخت هایی مشمول کسر حق بیمه نیستند؟

- بازخرید ایام مرخصی - هزینه عائله مندی - هزینه سفر و فوق العاده مأموریت - عیدی - مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری - حق شیر - پاداش نهضت سواد آموزی - حق التضمین (کسر صندوق) - خسارت اخراج و مزایای پایان کار - پاداش افزایش تولید بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است. حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست

تعدیلات سنواتی چیست؟

تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان ) انباشته ابتدای دوره منظور می گردد، به اقلامی محدود می شود که از “تغییر در رویه حسابداری” و ” اصلاح اشتباه “ناشی گردد. تاثیر تعدیلات سنواتی بایستی از طریق اصلاح مانده سود و زیان انباشته اول دوره در صورت های مالی منعکس شود. اقلام مقایسه ای صورتهای مالی نیز باید مجدد ارائه شود از طرفی اگر این امر میسر نبود بیان آن در یادداشت صورت های مالی الزام شده است

استهلاک از نظر قانون مالیات مستقیم :

بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم دارایی ثابت بر اثر استفاده یا گذشت زمان قابل استهلاک است . در این قانون ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد و استهلاک از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری در اختبار موسسه قرار می گیرد. در صورتی که دارایی قابل استهلاک در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانه ها دوره بهره برداری آزمایشی جزو بهره برداری محسوب نمی گردد

وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است:

1️⃣ ارایه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرما به شعبه تامین اجتماعی محل قرارداد 2️⃣ ارسال صورت مزد یا حقوق شاغلان برابر با ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در مهلت یک ماهه و پرداخت حق بیمه برابر با ماده ۳۸ قانون فوق 3️⃣ پرداخت حق بیمه قرارداد بسته به اینکه نوع قرارداد چه نوعی است(ماده ۴۱ قانون) 4️⃣ پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمان 5️⃣ رعایت ماده ۳۸ قانون در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قراردادهای آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد

سود وزیان

گزارشی که نتایج فعالیتهای واحد انتفاعی طی دوره حسابداری را نمایش دهد،صورت سود وزیان نامیده می شود. هدف از تهیه این گزارش، ارائه کلیه درآمدها و هزینه ها ی شناسایی شده طی دوره مالی و تمرکز اصلی آن درآمدها وهزینه های عملیاتی است. سود وزیان جامع گزارشی که کلیه تغییرات (افزایش یا کاهش )حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف شناسایی شده، اعم از تحقیق یافته وتحقیق نیافته طی دوره مالی رانشان دهد. از آنجا که صورت سود و زیان جامع در برگیرنده کلیه درآمدها وهزینه های شناسایی شده اعم ازتحقق یافته وتحقق نیافته است سود و زیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم صورت سود وزیان جامع انعکاس می یابد. به این ترتیب صورت سود وزیان دوره، یکی از اقلام صورت سود وزیان جامع (یعنی درآمدها وهزینه های تحقق یافته) را به تفصیل نشان می دهد وسایر درآمدها وهزینه های شناسایی شده (یعنی درآمدها وهزینه های تحقق نیافته) به طور جداگانه در صورت سود وزیان جامع انعکاس میابد

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت چگونه محاسبه می شود ؟

بر اساس ماده 39 قانون کار مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی باشد

اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده

اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده ، مالیات و عوارض پرداختی توسط خریدار در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات است که از مالیات ارزش افزوده فروش قابل کسر می باشد . شروط پذیرش ارزش افزوده های پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است: ۱ . فروشنده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده باشد. ۲ . صورتحساب خرید مطابق نمونه مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد. ۳ . فاکتور خرید متعلق به مودی مالیاتی باشد. ۴ . مشخصات خریدار و فروشنده و قیمت کالا یا خدمات به صورت دقیق در صورتحساب ذکر شده باشد. ۵ . کالاها یا خدمات ذکر شده جز کالاها و خدمات معاف از ارزش افزوده نباشند. ۶ . مبلغ ارزش افزوده هر کالا یا خدمت در ردیف مربوطه محاسبه و ثبت شده باشد. ۷ . مالیات ارزش افزوده به صورت جداگانه در سرفصل حسابداری ثبت شده باشد.

‌ پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود. بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یکسال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه ۱۷۰۰ تومان (ماهیانه ۵۱ هزار تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

مفاصا_حساب_مالیاتی

⭕️ماده ۲۳۵ ق.م.م : اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند. 👈صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم : 🔸 ۱ . درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی 🔸 ۲ . دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی 🔸 ۳ . بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی 🔸 ۴ . بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی 🔸 ۵ . ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط 🔸 ۶ . اعلام میزان بدهی قطعی به مودی 🔸 ۷ . پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی 🔸 ۸ . صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی

کتمان درآمد

منظور از درآمد کتمان شده، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودی، می توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات ماده 192 ق.م.م مبادرت نمایند.ماده 192 بیان میکند جریمه مالیات درآمد کتمان شده برابر 40 درصد میباشد.(طبق اصلاحیه قانون مالیات ها 30 درصد میباشد.)) البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات، درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی بعنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 ق.م.م نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود

جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک توسط مودی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، چند درصد مالیات متعلق است؟

پاسخ مطابق بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل ۲۵ درصد مالیات متعلق است. باید توجه داشت که ۲۵ درصد جریمه عدم ارائه دفاتر و ۲۵ درصد جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک است و در صورتی که مودی هر دو مورد را تسلیم ننماید معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق جریمه خواهد شد.

مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟

کارگر اخراجی پس از اخراج یک ماه فرصت دارد تا به اداره کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری کند. در صورت عذر موجه مثل بیماری تا حداکثر سه ماه نیز میتواند مراجعه کند و شایان ذکر است محدودیتی در تعداد دفعات قابل استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد . مدت استفاده از بیمه بیکاری برای افراد مجرد ۳۶ ماه و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل میباشد.

حق بیمه سال ۹۷ مشمولین قانون کار بر اساس حداقل دستمزد

🔹مبلغ کل بیمه: ۳۶۷۲۱۷۱ 🔹سهم کارفرما: ۲۸۱۵۳۳۱ 🔹سهم کارگر: ۸۵۶۸۴۰ 🔺تمامی مبالغ به ریال است. 🔹لازم به توضیح است که کل حق بیمه ۳۰ درصد حقوق می‌باشد که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است.

مفاصا حساب به چه چیزی گفته می شود؟

🌑 پاسخ: 📝 مفاصا حساب به معني گواهي عدم بدهي هستش. انواع مفاصا كه معمولا صادرميگردند: مفاصا مالياتي ، مفاصا تامين اجتماعي كه جهت ارائه به كارفرما، اداره ثبت املاك ، اتاق بازرگاني ، بانكها و موسسات اعتباري و .... صادر ميشوند مفاصا حساب به استناد ماده (37) و (38) قانون تأمین اجتماعی به منزله تسویه نهایی با سازمان می باشد که به دو صورت اتفاق می افتد. ماده (37): تسویه حساب برای انتقال، رهن قطعی، اجاره ملک انجام میگیرد که انتقال دهنده موظف می باشد که مفاصا حساب سازمان را دریافت و به انتقال گیرنده تأدیه نماید در صورتیکه انتقال گیرنده بدون گواهی سازمان معامله را انجام دهد مسئولیت تضامنی برای مطالبات خواهد داشت. ماده (38): در موقع عقد هرگونه قرارداد مقاطعه واگذارنده مکلف می باشد که با پایان قرارداد نسبت به دریافت مفاصا حساب و ارائه آن به واگذارنده اقدام نماید که واگذارنده با دریافت مفاصا حساب نسبت به استرداد 5% مبلغ عملکرد و آخرین قسط در حق مقاطعه کار مفاصا حساب برای املاک در صدور سند رهن، اجاره، قطعی می باشد و برای قراردادهای مقاطعه کاری در خاتمه قرارداد می باشد. در ضمن مفاصا حساب بیمه و مالیات برای گرفتن گرید برای شرکتهای خصوصی جزء الزامات است و در واقع مفاصا حساب نشان دهنده میزان کارکرد و عملکرد شرکتها و مؤسسات می باشد. و اینکه برای آزاد سازی سپرده بیمه نیاز به اخذ نامه و مجوز از سازمان می باشد.

مسئوليت‌ تهیه و ارائه صورتهاي‌ مالي‌ طبق استاندارد 1 بند 7 🔹 مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با هيأت‌مديره‌ يا ساير اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاري‌ است‌.

✅ اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ 🔹 مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ اجزاي‌ زير است‌ : الف‌. صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ : 1. ترازنامه‌، 2. صورت‌ سود و زيان‌، 3. صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌، و 4. صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد 5.یادداشتهای توضیحی جزو لاینفک صورت های مالی

🔯چرا افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا اندوخته ها تغییر غیر واقعی در محاسبه سود هر سهم محسوب می شود؟

زیرا افزایش سرمایه از محل سود انباشته تنها تغییر در اجزای حقوق صاحبان سهام است و تغییری در جمع نمی دهد.

🔯نحوه برخورد با مالیات پرداختی اشخاص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران مربوط به درآمد کسب شده از خارج از کشور به دولت محل کسب درآمد چگونه است؟

به شرط شناسایی و افشای درآمد خارجی مذکور در اظهارنامه و صورت های مالی، مالیات پرداختی مربوطه در خارج از کشور با شرایطی به عنوان علی الحساب مالیاتی از مالیات محاسبه شده شرکت قابل کسر خواهد بود. 👈طبق تبصره ماده 180: اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به ‌دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق‌ مقررات این قانون اعلام نمایند، مالیات پرداختی آنها در خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هر کدام‌ کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

🔯محتمل بودن جریان منافع اقتصادی در شناسایی درآمد به چه معناست؟

دارایی ها، منابع اقتصادی هستند که منافع اقتصادی ایجاد خواهند کرد. در نتیجه با افزایش دارایی ها و یا کاهش بدهی ها شناسایی درآمدها و با کاهش دارایی ها و یا افزایش بدهی ها شناسایی هزینه انجام می پذیرد. محتمل بودن به معنای این است که امکان وقوع آن از امکان عدم وقوع آن بیش تر باشد

🔯شروط شناسایی درآمد فروش کالا کدامند؟

کلیه شرایط زیر بایستی به صورت همزمان برقرار باشند: ۱) مبلغ درآمد قابل اندازه گیری باشد. ۲) ورود جریان منافع اقتصادی به درون واحد تجاری محتمل باشد. ۳) در مورد مخارج بعد از فروش ابهام عمده ای در میان نباشد. ۴) حق دخل و تصرف مدیریتی از فروشنده سلب شده باشد. ۵) مزایا و مخاطرات مالکیت به خریدار منتقل شده باشد

اطلاعات مندرج در یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر چه اساسی ارائه می شود؟

یادداشت های‌ توضیحی‌ شامل‌ اطلاعات‌ تشریحی‌ و جزئیات‌ بیش تری‌ از اقلام‌ منعكس‌ شده‌ در صورت های‌ مالی‌ اساسی‌ است‌ ضمن‌ اینكه‌ اطلاعات‌ دیگری‌ از قبیل‌ بدهی های‌ احتمالی‌ و تعهدات‌ را ارائه‌ می‌كند. این‌ یادداشت ها شامل‌ موارد افشای‌ الزامی‌ یا توصیه‌ شده‌ بر اساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ یا سایر موارد افشاست‌ كه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ ارائه‌ مطلوب‌ ضرورت‌ دارد. در هر صورت، دامنه کاربرد موارد افشا در استانداردهای حسابداری شامل كلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ كه‌ اوراق‌ سهام‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ می‌شود یا در جریان‌ انتشار عمومی‌ است‌، می شود، اما سایر واحدهای‌ تجاری‌ چنانچه‌ داوطلبانه‌ در صورت های‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ بر اساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، اطلاعات‌ مربوط به یک موضوع را افشا نمایند، باید الزامات‌ افشا طبق استاندارد مربوطه را به طور كامل‌ رعایت‌ كنند. برای مثال اگر شرکتی سهامی خاص بخواهد در صورت های مالی خود سود هر سهم را نشان دهد، بایستی بر اساس استاندارد حسابداری سود هر سهم، سود هر سهم را افشا نماید.

آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول حق تمبر است؟

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به شرط رعایت شرایط آئین نامه های مربوطه در مهلت های یاد شده مشمول حق تمبر نیست اما در صورت اجرای آن خارج از مهلت مقرر مشمول خواهد بود. ضمن آن که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خارج از مهلت یاد شده خلاف قانون و استانداردهای حسابداری می باشد

🔯آیا افشای سود هر سهم (EPS) برای همه شرکتها اجباری است؟

👈خیر. تنها در خصوص واحدهای تجاری که سهام عادی یا سهام عادی بالقوه آن­ها به عموم عرضه شده یا در جریان عرضه عمومی است، بایستی بکار گرفته شود. خاطر نشان می­سازد در صورت افشای سود هر سهم توسط سایر واحدهای تجاری در صورت­های مالی به صورت داوطلبانه نیز بایستی موارد مندرج در استاندارد ۳۰ جهت محاسبه و افشای آن اجرا شود.

آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟

طبق اصل ٢٨ قانون اساسي اشخاص در انتخاب شغل خود آزادند اما بر اين اصل استثنائاتي وارد است. در قلمرو حقوق تجارت اين موارد استثنائي معين شده و بر دو قسم است: الف)ممنوعيت هاي موضوعي (يعني مواردي كه فعاليت از ديد قانونگذار غير تجاري و حاكميتي است مانند امور نظامي و انتظامي و ...) ب)ممنوعيت هاي شخصي (يعني مواردي كه خود فعاليت مجاز است ولي انجام آنها توسط برخي اشخاص ممنوع است.)

چه رویداد دیگری را از منظر حسابداری می توان مانند عرضه و نگهداری سهام خزانه تلقی کرد؟

در صورتهای مالی تلفیقی گروه، در صورتی که شرکت فرعی، سهام شرکت اصلی را خریداری نماید از نظر حسابداری گروه، سهام شرکت اصلی در تملک شرکت فرعی مانند سهام خزانه است و کاهنده حقوق صاحبان سرمایه تلفیقی تلقی می شود. همچنین در محاسبه سود هر سهم تلفیقی، وجود سهام متعلق به شرکت اصلی باید مد نظر قرار گیرد.

مهلت پرداخت مالیات ابرازی بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی چند روز است؟

👈بر اساس ماده 210 قانون مالیات های مستقیم هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره ‌امور مالیاتی بدهد و همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم: تبصره 2 ـ آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است‌.

آیا ثبت سرمایه یک شرکت ناشی از ادغام چند شرکت مشمول حق تمبر است؟ 👈در شرکتهایی که در راستای ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم و با ادغام چند شرکت تاسیس می شوند، تا سقف سرمایه های شرکت های ادغام شده مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.

🎤🎤طبق بند الف ماده 111 قانون مالیات های مستقیم: تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.

کدام نوع از افزایش سرمایه مشمول حق تمبر نیست؟

👈افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران. طبق ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(48) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف است. 🎤🎤معافيت فوق تنها مربوط به افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران است؛ و نه ساير شركت ها

سود ابرازی شرکت تعاونی متعارف در اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۶با در نظر گرفتن ۱۰۰۰،۰۰۰﷼سود حاصل از تسعیر ارز و ۱۰۰۰،۰۰۰﷼سود سپرده بانکی معادل ۲۰،۰۰۰،۰۰۰﷼است.در صورتیکه مبلغ،۲۰،۰۰۰،۰۰۰﷼از هزینه های شرکت به لحاظ عدم انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق م م برگشت داده شود ،مالیات شرکت را محاسبه نمایید؟

1⃣:۸،۵۶۲،۵۰۰﷼ 2⃣:۹،۷۵۰،۰۰۰﷼ 3⃣:۷،۳۱۲،۵۰۰﷼ 4⃣:۷۵۰۰،۰۰۰﷼ ✅پاسخ✅ 🖊با توجه به صراحت تبصره ۶ ماده ۱۰۵ ق م م درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول ۲۵%تخفیف از نرخ موضوع ماده مزبور می باشد و درآمدهای کتمان شده،هزینه های برگشتی و سایر مواردی که بر اساس مقررات به درامد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه میشود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقررر در ماده ۱۰۵ق م م مشمول مالیات میباشد،در مواردی هم که درامد شرکت و اتحادیه به روش علی الراس تعیین میگردد درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور ،مشمول تخفیف یاد شده خواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه فوق ک قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۵۲مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳میباشد جواب سوال به شرح ذیل ارائه میگردد ۲۰،۰۰۰،۰۰۰-۱۰۰۰،۰۰۰=۱۹،۰۰۰،۰۰۰ سود سپرده مطابق ماده ۱۴۵ ق م م معاف از مالیات میباشد ۱۹۰۰۰،۰۰۰*۲۵%*۷۵%=۳،۵۶۲،۵۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰*۲۵%=۵۰۰۰،۰۰۰ ۳،۵۶۲،۵۰۰+۵۰۰۰،۰۰۰=۸،۵۶۲،۵۰۰ نتیجه:گزینه صحیح گزینه ۱ میباشد

✳️تحصیل زمین و ساختمان به طور یکجا

🔸زمين و ساختمان، داراييهای مجزا هـستند و حتـی اگـر بـاهم تحـصيل شـوند، جداگانـه به حساب گرفته ميشوند. زمين به استثنای مواردی نظير معادن و محلهای دفن زباله معمولاً عمر نامحدود دارد و لذا مستهلك نمی شود. ساختمان عمر محدود دارد و بنابراين دارایی استهلاک پذير است. افزايش در ارزش زمينی كه ساختمان در آن بنا شـده اسـت بـر مبلـغ استهلاك پذير ساختمان اثر نميگذارد. -------------------------------------------------------------- 💢شرکت آلفا زمین و ساختمانی را به صورت یکجا به مبلغ 120.000.000 ریال خریداری میکند. به دلیل مطابقت با استانداردهای حسابداری از کارشناس رسمی برای ارزش گذاری و تفکیک کردن قیمت زمین و ساختمان دعوت به عمل می آید . کارشناس، زمین را به مبلغ 90 و ساختمان را به مبلغ 60 میلیون ریال ارزیابی میکند. شرکت آلفا، به ترتیب زمین و ساختمان را به چه مبلغی در دفاتر خود ثبت میکند؟ 1⃣زمین 72 ، ساختمان 48 2⃣زمین 75 ، ساختمان 45 3⃣زمین 90 ، ساختمان 60 4⃣زمین 60 ، ساختمان 60 ✅پاسخ : زمین : (120×90)÷(90+60)=72 ساختمان : (120×60)÷(90+60)=48 زمین (بد) 72 ساختمان (بد) 48 بانک (بس) 120

ظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اظهارنامه جایگزین و اظهارنامه اصلاحی)

🔸با توجه به اینکه برخی مودیان مالیاتی پس از ارسال اظهارنامه اصلی به دلیل وجود برخی اشتباهات (اشتباهات محاسباتی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اشتباهات مربوط به سایر موارد) نیاز به ارسال اظهارنامه مجدد داشتند سازمان امور مالیاتی جهت اصلاح اشتباه محاسباتی و یا تغییر سایر اطلاعات اظهارنامه نسبت به بارگذاری اظهارنامه اصلاحی و نیز اظهارنامه جایگزین در بخش اظهارنامه سامانه عملیات الکترونیکی مودیان اقدام نموده است تا مودیان مالیاتی در هر مورد نسبت به تنظیم اظهارنامه اصلاحی و جایگزین حسب مورد در وقت مقرر اقدام نمایند. 🔸نکته ای که قابل توجه خواهد بود این است که آخرین موعد مقرر برای تنظیم و ارسال اظهارنامه جایگزین تا پایان موعد مقرر برای ارائه اظهارنامه اصلی می باشد، حال آنکه آخرین مهلت مقرر جهت تنظیم و ارسال اظهارنامه اصلاحی برابر آنچه در تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم آمده تا یک ماه پس از موعد قانونی اظهارنامه اصلی می باشد.

چه فاکتورهایی را میتوان تجمیعی ثبت کنیم وبه چه نکاتی توجه شود؟

🔰🔰

ثبت فاکتوربصورت تجمیعی دراظهارنامه صورت معاملات فصلی شروطی داردکه درزیربه انها اشاره میشود:

🔻خریدها ازاشخاص حقیقی باشد. 🔻درقالب تجمیعی هیچ فاکتورخریدی که ازشرکتها باشدرا نمیتوانیم ثبت کنیم . 🔻نصاب معاملات کوچک را رعایت کنیم . 🔻تجمیعی یعنی واردکردن فاکتورهای خرید ازاشخاص حقیقی بدون شناسه ملی وکداقتصادی بصورت یکجا ودریک رکورددرصورتی,که شرایط بالا را داشته باشد.

🔸اگر دو تا فاکتور از یک شخص حقیقی خریداری شود و مبلغ انها به تفکیک زیر حدنصاب باشد ولی اگر جمع شوند بالای حدنصاب میرود در این موارد اگر تجمیعی ثبت شود کاملا غلط است باید فاکتورها تک به تک ثبت شده و بابت هرکدام یک رکورد گرفته ش

آيا عمل حمل و نقل عمل تجاري است و انجام دهنده آن را تاجر مي نمايد؟

-خير. صرف انجام حمل و نقل، تجاري محسوب نمي شود. طبق بند ٢ ماده ٢ قانون تجارت تصدي به حمل و نقل عمل تجاري ذاتي بوده و چنانچه شخصي اين عمل را شغل معمولي خود قراردهد تاجر مي شود. منظور از تصدي به حمل و نقل صرف انجام و مباشرت در حمل و نقل نيست بلكه براي اينكه عملي تصدي تلقي شود بايد دو مؤلفه استمرار و تكرار عمل و انجام در قالب تشكيلات و بنگاه را دارا باشد. اين نكته در مورد ساير موارد تصدي مقرر در ماده ٢ قانون تجارت (بندهاي ٣،٥و ٦) نيز صادق است.

🔯 مشاغل گروه اول در آیین نامه تحریر دفاتر

بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 مشاغل گروه اول با 2 معیار شناسایی می شوند:

الف- حجم فعالیت ب- نوع فعالیت

طبق بند الف ماده 2 آیین نامه فوق الذکر منظور از مشاغل گروه اول بر اساس حجم فعالیت به شرح زیر می باشند:

مشاغلی که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد.

تبصره 1- در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد.

طبق بند ب ماده 2 آیین نامه فوق الذکر منظور از مشاغل گروه اول بر اساس نوع فعالیت به شرح زیر می باشد:

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند:

1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)؛

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط؛

3- صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛

4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی؛

5- صاحبان مشاغل صرافی؛

6- فروشگاه های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط؛

چرا افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا اندوخته ها تغییر غیر واقعی در محاسبه سود هر سهم محسوب می شود؟

زیرا افزایش سرمایه از محل سود انباشته تنها تغییر در اجزای حقوق صاحبان سهام است و تغییری در جمع نمی دهد.

میزان بدهی مالیاتی برای آنکه یک شخص نتواند از کشور خارج شود چه میزان است؟

🔳 در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شده با هدف کم کردن افراد ممنوع الخروج بدهکار و تسهیل قوانین، سقف ممنوعیت خود تغییر داده شد .

🔘 براساس ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۱۳۹۵ اشخاص حقوقی تولیدی که پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشند میتوانند تا ۲۰% سرمایه و تا سقف پانصد میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع الخروج نشوند اما سایر اشخاص حقوقی به علاوه اشخاص حقیقی تولیدی برای آنکه دچار ممنوع الخروجی نشوند نباید بیش از ۱۰% سرمایه ثبت شده یا بیش از دویست میلیون تومان به نظام مالیاتی کشور بدهی داشته باشند.

🔘 با این حال شرایط برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی سختتر از دو مورد قبل است، به طوری که طبق اصلاحیه، تنها داشتن ده میلیون تومان بدهی به سازمان امورمالیاتی کافی است تا فرد ممنوع الخروج شود. این در حالی است که پیشتر این رقم معادل یک میلیون تومان بود.

🔘 به این ترتیب اشخاص حقوقی تولید کننده دارای پروانه بهره برداری ۵۰ برابر اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۲۰ برابر اشخاص حقیقی می توانند بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع الخروج نشوند.

از جمله شیوه هایی که موجبات فرار مالیاتی را فراهم می آورد

🔹 ۱ . خود اظهاری یا آنچه که حالیه به عنوان تعیین مالیات مقطوع در تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م از اختیارات سازمان امور مالیاتی اعلام شده است .

• توافقاتی که صورت می گیرد افزایش اندکی در پایه های مالیاتی ایجاد می نماید . پایه هایی که بعضاٌ بسیار کمتر از میزان واقعی شاید عمده درآمد مودیان برخی صنوف که از مفاد آن استفاده می نمایند بوده و عملا فرار مالیاتی را جنبه رسمی و قانونی می بخشد.

🔹 ۲ . بخشودگی جرایم مالیاتی از مصادیق پُرنفوذ در فرار مالیاتی می باشد .

• وقتی مودی به دلیل عدم انجام تکالیف خود و عدم پرداخت به موقع مالیات مشمول جریمه می گردد و این جرایم نیز بخشیده شود خود باعث شده مودیان تمایلی به پرداخت بموقع مالیات نداشته باشند که این امر نوعی دیگر از فرار مالیاتی را رقم می زند .

بهره وام مشارکت مدنی مرحله ای که بابت خرید ماشین آلات هست چگونه جزو هزینه های موردقبول واقع میشود؟

✔️سودیا کارمزدمربوط به اخذوام ازبانکها بابت خرید هردارایی وکالا توسط,اشخاص 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

👈🏻اگردریافت کننده این قبیل وامها موسسات یا واحدهای تولیدی باشندوجهت خرید ماشین الات ویا ایجاددارایی باشدمادام که این قبیل موسسات یا واحدهای تولیدی به بهره برداری نرسیده باشند سودوکارمزدی که پرداخت میشودجزو قیمت تمام شده محسوب وشامل استهلاک میباشدولی ازتاریخ شروع به بهره برداری به بعد سودیا کارمزدپرداختی جزو هزینه های استقراض,است وانعکاس دربهای تمام شده صحیح نیست وجزو هزینه های,مالی میباشد.

.زیان کاهش ارزش موجودی وسرمایه گذاری قابل قبول هست . طبق رای دیوان

🔴 پاسخ ...... مطابق دادنامه ش ۱۲۱۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۴۳۵ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵ در خصوص عدم پذیرش زیان کاهس ارزش موجودی و سرمایه گذاری توسط دیوان عدالت باطل شده است لذا دوستان گرامی که با این موضوع برخورد میکنند به استناد این موضوع کاملا قابل دفاع خواهد بود. از تاریخی که به بانک‌های داخلی اجازه‌ی تجدید ارزیابیِ دارائی‌ها رو برای جبرانِ ضرر و زیانِ سنواتی و انباشته دادند ، زیانِ ناشی از کاهش ارزش موجودی و سرمایه‌گذاری (صرفاً) در شرایطِ قبولِ دفاتر (بعبارت دیگر ؛ اثباتِ موضوع با اسناد و مدارک در دفاتر قانونی) قابل قبول اعلام شد

ابلاغ برگه قطعی و یا تشخیص تا کی باید به دست مودی برسد و اگر برگه بدست مودی نرسد چه اتفاقی خواهد افتاد؟؟ 🔴 پاسخ .....

مواد 203-تا 209 قانون مالیاتهای مستقیم مرحله ابلاغ با مرحله صدور فرق داره ، در مرحله ابلاغ شما ادرسی رو وفق ماده 207به اداره امور مالیاتی در زمان ثبت نام اعلام کردید و تا مادامی که خودتون تغییر ادرس رو اعلام نکرده باشید همون ادرس ،ادرس شماست کارکنان اداره امور مالیاتی میتوانند با الصاق و دیگر مواردی که در قانون تعبیه شده مانند پست و..... و با توجه به مقررات ماده 156ق.م.م به شما برگه رو ابلاغ کنند ، اگر مالیات را قبول ندارید میتوانیدمطابق با مفاد ماده 238 ،244،247 اقدام به اصلاح مالیات کنید . در پایان اگر مالیات قطعی شود و پس از ده روز مالیات رو پرداخت نکنید بوسیله برگه اجرایی به شما ابلاغ میکنند که تا یک ماه بدهی رو پرداخت کنید و در صورت استنکاف بوسیله توقیف اموال و ممنوع الخروجی ازمودی مالیات رو میگیرند

ابلاغ برگه قطعی و یا تشخیص تا کی باید به دست مودی برسد و اگر برگه بدست مودی نرسد چه اتفاقی خواهد افتاد؟؟

🔴 پاسخ: اگر ابلاغ به مودی یا بستگان و یا ... صورت گیرد پس از ۳۰ روز قطعی خواهد شد اما اگر ابلاغ قانونی و الصاق در محل گردد مستقیما در هیات حل اختلاف مطرح خواهد شد

شرکت مسولیت محدودی هستیم که درامد سالانمون ۶ میلیارد تومن هست ایا ملزم به ارایه گزارش حسابرسی مالی هستیم و اگه حسابرس نداشته باشیم چه میشود؟

بله ملزم خواهید بود عدم ارائه گزارش حسابرسی جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات تعلق خواهد گرفت تاریخ لازم الاجرا از : ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ سازمان گزارش حسابرسی مالیاتی هم ممکن هست بخوادولی خود هزینه پرداخت میکند. در مواردی که مودی بزرگ باشه و سازمان نیروی انسانی متخصص و یا ... نداشته باشد رسیدگی مالیاتی را برون سپاری میکند به سازمان حسابرسی و خودش هم هزینه را پرداخت میکند . گزارش حسابرسی جهت رسیدگی ملاک نیست .

برای ارزش افزوده سه ماهه دوم و گزارش فصلی هزینه های خریداری شده مثل خرید وب سایت که ارزش افزوده هم لحاظ گردیده میتوانیم به عنوان اعتبار در ارزش افزوده استفاده کنیم؟

🔴 پاسخ .... هر فاکتوری که شما گرفتید و در اون ارزش افزوده لحاظ شده بود ، از فروشنده گواهی ارزش افزوده بخواهید و در صورت دادن گواهی شما میتونید ارزش افزوده پرداختی رو به عنوان اعتبار لحاظ کنید حتی ارزش افزوده پرداختی روی قبوض اب و برق و.... نیز با توجه به بخشنامه 28008 میتوان به عنوان اعتبار لحاظ کرد.
تشخیص مالیات متمم ازبستانکارگردش حسابهای بانکی طبق قانون جدید آیا مجازوقانونی است ؟ پاسخ .... کارممیز صحیح است مگرفردی ابطال بخشنامه راازدیوان عدالت اداری بخواهدودیوان هم ابطال کند. ❌❌❌❌❌❌❌ نظر استاد اسماعیل اسماعیلی عضو و رئیس اسبق شعبه شورای عالی مالیاتی در همایش مالیاتی در خصوص تشخیص مالیات متمم از بستانکار گردش حسابهای بانکی ۱- از منظر ایشان صحت مطالبه مالیات به استناد گردش حسابهای بانکی ایراد دارد . وابراز داشتند اصولا در هیچ یک از مواد قانون مالیاتها مصوب مجلس محترم مطالبه مالیات از گردش حساب پیش بینی نشده (حتی در اصلاحیه جدید ) و قبل از سال ۱۳۹۵ نیز قرائن مالیاتی در ماده ۱۵۲ کاملا مشخص شده است. که گردش حساب جزء آن نیست. اثبات اینکه واریز به حساب بانکی اشخاص درآمد است. با مدعی است. ۲- ایشان ابراز داشتند که کتمان در آمد باید اسنادو مدارک مثبته واحراز شده باشد (به استناد بخشنامه ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۹۴ سازمان امور مالیاتی کشور ، رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و اظهار نظردفتر حقوقی سازمان) ۳- به نظر ایشان بخشنامه تراکنش های بانکی سازمان مالیاتی که در اردیبهشت ماه سال ۹۵ صادر شده کاملاً غیر قانونی بوده و اگر کسی همت کند و به دیوان عدالت اداری شکایت کند ، حتماً ابطال میشود. ۴- با صحبتهایی که در جلسه عمومی و همچنین در حواشی روز همایش داشتیم نظر استاد اسماعیلی این بود که اداره امور مالیاتی با داشتن گردش بستانکار حسابهای بانکی ؛ صرفا نمیتواند تشخیص مالیات بدهد بلکه باید اسناد ومدارک مرتبط با هر یک از تراکنشهای بانکی را نیز به دست بیاورد (خود اداره مالیاتی به دست بیاورد ) و سپس تشخیص مالیات بدهد .یعنی اینکه مدعی تشخیص مالیات ( اداره امور مالیاتی و مامور تشخیص ) باید مدارک مستند ارائه کند نه اینکه مودی مالیاتی مدارک بیاورد . نظر من نیز اینست که اگر تراکنشهای بانکی و گردش بستانکار حسابها به واحد مالیاتی برسد مامورین مالیاتی باید تلاش خود را برای به دست آوردن ارتباط آن با معاملات وفعالیت مودی با اسناد ومدارک احراز نماید . و در این خصوص خصوصا مالیات متمم مودی میتواند ادعای وضع مالیات جدید نماید و رفع تعرض از مراجع مربوطه را بخواهد هر چند بعضی از مراجع بنا به مصالحی به این ادعای مودی توجه نمیکنند ولی به نظر من رسیدگی دیوان عدالت اداری در این خصوص راهگشا خواهد بود ۵- وضع ماليات بر گردش حساب نوعي بي عدالتي است با توجه به ابلاغ دستور العمل در چهارم ارديبهشت ماه سال نود پنج وضع ماليات براي سالهاي قبل ناعادلانه هست زيرا بسياري از فعالان اقتصادي با ايجاد گردش كاذب بانكي اقدام به ايجاد اعتبار بانكي نموده تا بتوانند از تسهيلات استفاده نمايند وبا گذشت زمان ونداشتن سيستم حسابداري حتي خود مودي قادر به ارائه واقعيت وتفكيك درامد حاصل از اين حسابها نيستند ليكن امور مالياتي براي سهولت در امر تشخيص تمامي گردش بستانكار را به سليقه خودضريب يا بعضا در امداتفاقي تلقي نموده واقدام به وضع ماليات مي نمايند

شرکت معدنی درسال٩١اقدام به صدور سنگ آهن نموده و پروانه سبز گمرکی وتمامی مراحل صادراتی به اسم نامبرده می باشد ولی چون شرکت مذکور درشرایط تحریم ونمیتوانسته راسا اقدام به دریافت وجه از طرف خارجی نماید موضوع را به مزایده گذاشته واز,طریق یکی از شرکتهای ایرانی وجه را دریافت نموده است. حال اداره مالیاتی تاکید دارد که صادرات شرکت معدنی قابل قبول نبوده وجز فروش داخلی می باشد؟

🔴 پاسخ ...... این دستورالعمل ابطال شده 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 بخشنامه ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۸/۱۰ (معافیت صادرات کالا و خدمات) با توجه به مقررات مواد ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ هـ بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲ت۳۰۷۸۴ک مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۳ و بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹ت۳۲۱۷۲هـ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۴ و مصوبه شماره ۲۲۷۸۸ت/۳۹۶۴۱هـ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۶ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۸۷، بدینوسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت: ۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.. ۲- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. ۳- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هریک از مؤدیان،‌ جدول شماره ۱۲ فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. . علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این بخشنامه ابطال شد. 👇👇👇👇👇 دوستان برای یافتن پاسخ سوال فوق باید به دلیل ابطال این بخشنامه توجه نمایند. این بخشنامه ابطال شد پس اگر بحث ریالی باشد میبایست بحث صاردات قابل قبول و معافیت لحاظ گردد. اگر پروانه صادراتی بنام خودش دارد. وسایر مدارک اعم از حمل تا بندر و تخلیه و بارگیری به کشتی و احیانا مدارک حمل با کشتی موجود باشد و مزایده هم مستند باشد حتما صادرات است و معاف ازمالیات

شرایط پذیرش هزینه م.م الوصول از طرف ممیز به چه صورت است ؟ 🔴 پاسخ ....

منحصرا باید در ارتباط با فعالیت واحد اقتصادی باشدومیزان ذخیره م م م برای هر یک از بدهکارا ن مشخص باشد و اسناد از کفایت لازم برخوردار باشد البته هزینه مطالبات کارمند و مدیر شرکا غیر قابل قبول میباشد. ازهمه مهمتر...... 🔴معمولا اگر حکم دادگاه نباشد قبول نشده واین موضوع طبق ماده ۱۴۸شرایطش سختگیرانه است

آيا ارسال مزاياي غيرمشمول در ليست بيمه ، الزام قانوني دارد؟ و در صورت عدم لحاظ در ليست بيمه ، آيا سازمان ميتواند بابت اين عدم ارسال ، كارگاه را جريمه كند؟؟؟

🔴پاسخ ...... در ماده ٣٩ تامين اجتماعي ، و همچنين آيين نامه آن : كارفرما مكلف به ارايه صورت مزد كارگران هست و مزد در قانون تامين اجتماعي شامل مزاياي مشمول،غير مشمول،نقدي و غير نقدي است . در ماده ٤٠ قانون تامين اجتماعي ، سازمان اين اجازه را دارد ، اگر كارفرما ماده ٣٩ را رعايت نكند، راسا نسبت به اخذ حق بيمه و جريمه اقدام كند. پس سازمان ميتواند براي عدم ارسال مزاياي غير مشمول در ليست و يا هر نوع مزايايي ، جريمه اي در نظر بگيرد، هرچند حسابرسان موسسات حسابرسي كه به سازمان خدمات ارايه نميدهند خيلي در اين مورد سختگيري نميكنند. لیست بیمه از قراین مالیاتی و مستندات قانون کار هست و اینکه هزینه پرداخت حقوق مزایا در اظهارنامه و در لیست مالیات حقوق و بیمه نباید مغایرتی داشته باشند

اگر مودی خیّری مدرسه احداث کند و در ارزش افزوده بدهکار باشد آیا هزینه های انجام شده بابت ساخت مدرسه را میتواندبا بدهی مالیات بر ارزش افزوده تهاتر نماید ؟ 🔴 پاسخ ....

مودی برای ساخت مدرسه ميتواند از مزاياى ماده ١٧٢ ق م م استفاده كند ( معادل كمك پرداختى از درآمدمشمول ماليات عملكرد سال پرداخت كمك كسر گردد ) ولى قابل تهاتر با بدهى ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود

🔴 مودی بابت عملکرد یکی از سنوات خود(فرضا” سال 91) دارای مفاصا حساب موضوع ماده ی 235 ق م م ممهور به مهر و امضای ممیز و سرممیز(کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی)وقت میباشد.در سال 94 ضمن بررسی، ممیز پرونده متوجه ی وجود بدهی قطعی پرداخت نشده بابت عملکرد 91( که مودی قبلا”مفاصای آنرا دریافت کرده است)میشود،لازم به ذکر است قطعیت بدهی مذکور قبل از تاریخ صدور مفاصا حساب بوده است. سوال این است وظیفه ی حوزه ی مالیاتی در این موردچیست؟و آیا قانونا” بعد از صدور مفاصا حساب موضوع ماده ی 235،امکان مطالبه ی مجدد مالیات برای اداره ی امور مالیاتی وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد لطفا” توضیح بفرمایید در صورت عدم قبول این ادعا از طرف مودی،چه ضمانتی برای وصول این مانده بدهی وجود دارد؟(با توجه به اینکه مودی مدرک معتبری تحت عنوان مفاصا که اثبات کننده ی عدم بدهی قطعی او در زمان صدور است، جهت ارائه به مراجع قضایی در اختیار دارد)؟

❌پاسخ....... 🔴ابتدا باید دانست مفاصا حساب یک سند رسمی است. حال طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌هابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. لیکن با توجه به اینکه طبق ماده ۲۳۵ مفاصاحساب صادر شده و نوعی سند رسمی میباسد برای مودی حق عدم پرداخت ایجاد مینماید لذا این امر غیر قابل وصول خواهد بود و طبق بند ۲ ماده ۲۷۰ ق.م.م اگر بر اثر غفلت مامورین مالیات غیر قابل وصول گردد مامور مورد نظر از کار برکنار شده و محکوم خواهد شد

مودی جهت رسیدگی سال ۹۵ اسنادومدارک ارائه کرده ولی دفاترکامل نوشته نشده بوده وممیز ازطریق علی الراس مالیات تعیین کرده برحسب فروشی که خودشرکت اعلام کرده مودی درهیات بند۳درلایحه نوشته که دفاتربا تاخیرتحریر شده است .آیا درهیات حل اختلاف میتوان دفاع کرد؟ مالیات عملکرد ۲۴۰ م

🔴 پاسخ ...... براساس بند 2 ماده 97 درخواست تعیین درآمد مشمول مالیات براساس اسناد و مدارک داده شود در صورت کفایت اسناد و مدارک هیات براساس آنها درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد

سوال در مورد تهاتر مالیات مکسوره تکلیفی با عملکرد صحیح است یاخیر؟

موضوع : تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی و حقوق و سایر منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالیاتی که به هر دلیلی در صدور آن اشتباهاتی رخ داده است.امکان پذیر نمی باشد. مواد مرتبط : , 243 , 242 , 159 , 105 , قانون مالیات های مستقیم دلایل عدم امکان؛ نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات های تکلیفی. حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و .... بدینوسیله مقرر می دارد: 1- با عنایت به اینکه علی الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه (پیمانکار)بوده که به موجب تبصره (3) ماده(105) و ماده(159) قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید. بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مودیان مالیاتی(مکلفین به کسر علی الحساب مالیات دیگران) با مالیاتهای تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده با به بطور کلی مالیاتهای تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورتی که مودی(کارفرما)بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده. در صورت درخواست کتبی مودی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی. پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه(پیمانکاران) و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد. 2- همانگونه که در بند(4) بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/82 و بند (3) بخشنامه شماره 987/297/203 مورخ 20/1/1385 اعلام شده.ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مودی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور. با رعایت سایر مقررات می باشند. 3- در خصوص مودیانی که به شرح بند(2) درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می نمایند. مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مودی دارای بدهی می باشد. تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 4- با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات(سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد. لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی. اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود. قبض کاغذی آن را ابطال نماید. 5- مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مودیانی که به شرح بند(4) اقدام نموده اند. تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

🌐 هدف هاي حسابرسان از رسيدگي به موجودي هاي مواد وكالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته

🔹تعيين این موارد است: 1-كفايت سيستم كنترل داخلي موجودي هاي مواد وكالا 2-اعتبار موجودي هاي مواد و كالا ي ثبت شده (وجود و مالكيت) 3-ثبت دفاتر بودن تمام موجودي هاي مواد و كالا (كامل بودن) 4-صحت محاسبات رياضي مدارك و موجودي هاي مواد و كالا و جداول پشتوانه انها و انطباق مدارك مذبور با حسابهاي دفتر كل(صحت محاسبات رياضي) 5-برابري تقريبي ارزشيابي موجودي هاي مواد و كالا با نتايج حاصل از قاعده ي اقل بهاي تمام شده يا بازار 6-(ال سی ام )كفايت افشا و چگونگي ارايه ي موجودي هاي مواد وكالا 🔹 حسابرسان همراه با حسابرسي موجودي هاي مواد و كالا و بهاي تمام شده ي كالاي فروش رفته شواهد مربوط به خريد فروش برگشت از خريد و تخفيفات و برگشت از فروش و تخفيفات را نيز بدست مي اورند. 🔹يك بخش از استاندارهاي حرفه اي كه به حسابرسان اجازه مي دهد در صورت غير عملي بودن يا غير ممكن بودن نظارت بر شمارش موجوديچ ها انان مجازند ساير روش هاي حسابرسي را جايگزين نظارت بر شمارش موجودي ها كنند. دشواري كار هم در تعريف و تشخيص وضعيت هايي است كه نظارت را غير عملي يا غير ممكن مي كند. 🔹بيانيه ي استاندارهاي حسابرسي شماره 1 مقرر داشتن اين كه استفاده از ساير روش هاي حسابرسي همراه با نوعي شمارش موجودي ها حتي پس از تاريخ ترازنامه باشد.بر لزوم تماس نزديك و مستقيم حسابرسان با اقلام موجودي ها در كنار بازرسي اسناد و مدارك ان تاكيد كرده است. در موارد زيادي تحريف عمده ي موجودي هاي مواد و كالا بيشتر براي فرار از ماليات پوشش كسريهاي ناشي از تخلفات مختلف و گمراه كردن صاحبان سرمايه نسبت به سود و وضعيت مالي شركت صورت مي گيرد. 🔹سيستم كنترل داخلي موجودي هاي مواد و كالا و بهاي تمام شده ي كالاي فروش رفته هر چه بر وجود یک سیستم کنترلی داخلی مناسب برای موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته تاکید شود از دیدگاه مدیریت و حسابرسان مستقل باز هم کم است و این خود دلیلی بر اهمیت حسابرسی این بخش از دارایی ها می باشد. سيستم كنترل داخلي قوي علاوه بر بر اطمينان از درستي گزارشگري مقادير عيني موجوديها ابزاري است كه اطلاعات دقيق و صحيحي از هزينه ها رابراي تعيين بهاي تمام شده ي كالاي فروش رفته فراهم مي اورد. 🔹چنانچه حسابهاي شركت تصويري واقعي از بهاي تمام شده ي موجودي ها بهاي تمام شده ي كالاي ساخته شده و بهاي تمام شده ي كالاي فروش رفته ارايه ندهد صورت هاي مالي ممكن است از لحاظ سود اوري و وضعيت مالي هر دو بطور قابل ملاحظه گمراه كننده ميشود.

قابل توجه صاحبان املاک اجاری / مودیان مالیاتی مشمول تسلیم اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک

🔹 با توجه به عدم وجود سامانه ثبت نام برای مودیان منبع اجاره املاک ، از سال گذشته ، بخش ثبت نام اجاره املاک در سامانه ثبت نام الکترونیکی راه اندازی گردیده است .

🔹 مودیان این منبع ضروری است نسبت به ثبت نام چند قلم اطلاعاتی اولیه در سامانه ثبت نام موقت که لینک آن در سایت عملیات الکترونیک مودیان ، بخش اظهارنامه اجاره املاک قرار دارد ، اقدام نمایند .

🔹 ثبت نام به طور جداگانه برای هر شریک املاک اجاری انجام خواهد شد .

🔹 مهم : جهت ارسال چند اظهارنامه اجاره املاک تنها یک ثبت نام موقت کافی است و یک مودی تنها با گرفتن یک نام کاربری امکان ارسال چندین اظهارنامه را خواهد داشت.

🔹 پس از احراز هویت با پایگاه ثبت احوال ، نام کاربری و رمز عبور به شماره همراه مودی ثبت نام شده ارسال می گردد . با نام کاربری و رمز عبور دریافتی می توانند نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه اجاره املاک اقدام نمایند .

🔹 به یاد داشته باشیم ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان املاک اجاری شراکتی ، به صورت جداگانه صورت می پذیرد .

🔹 موجران و یا شرکای املاک اجاری به این نکته هم توجه داشته باشند اجاره بها قدر سهم خود با توجه به میزان مالکیت را در اظهارنامه مالیاتی درج نمایند و نه کل اجاره بها دریافتی از مستاجر را

اگر کسی یک کارخانه رو بخرد ثبتش به چه صورت خواهد بود ؟؟

🔴 پاسخ ..... اگه شرکت حقوقی سهام یک شرکت را بخواهدمیشود سرمایه گذاری در سایر شرکتها و اگر کارخانه را بخرد. اجزای کارخانه شامل زمین و ساختمان و ماشین آلات و... را جداگانه قیمت گذاری و در سرفصل های داراییهای مذکور ثبت میکنید. زمانی که شما میخرید ديگه بحث استهلاک ندارید. از زمان ثبت در دفاتر مبحث استهلاک مطرح میشود در قرارداد خرید این اجزا بایدقیمت دار باشد. نهایتا اگه قیمت نداشت توسط کارشناس رسمی قیمت گذاری میشود.

مدارک لازم جهت نقل و انتقال املاک گواهی ماده 187

🔹 استعلام دفاتر اسناد رسمی (با ذکر نام خریدار) 🔻تصویر سند مالکیت و بنچاق 🔸 تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار 🔹تصویر پایان کار 🔸تصویر پروانه تخریب و نوسازی و عدم خلاف در مورد املاک در دست ساخت 🔻تصویر صورت مجلس تفکیکی 🔹تصویر اسناد اجاری رسمی عادی 🔸تصویر گواهی حصر وراثت در صورت ورثه ای بودن 🔹تصویر گواهی واریز مالیات بر ارث 🔻تصویر وکالتنامه در صورت مراجعه وکیل 🔹تصویر مبایعه نامه یا قولنامه در خصوص انتقال حق واگذاری محل ✍️اولین پارامتر مالیات بر درآمد در قانون مالیاتهای مستقیم اختصاص به مالیات بر درآمد املاک دارد. ✅اظهارنامه اجاره املاک 🔹جهت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد قطعی املاک باید با همراه داشتن مدارک به ممیز مالیاتی مربوطه مراجعه و نسبت به ابراز آن اقدام نمایید.همانطوریکه در بخش بالا توضیح داده شد هر مالک باید در اداره دارایی بابت درآمد مورد اجاره ای پرونده مستغلات را تشکیل دهد و سپس در پایان موعد مقرر نسبت به ارائه آن اقدام نمایند.

یک شرکت دولتی ساختمانی را به مبلغ یک میلیون دلار از یک شرکت خارجی در تاریخ 96/7/1 خریداری کرد . نرخ برابری دلار در این تاریخ 14000 ریال بود. تاریخ پرداخت بدهی 97/4/1 می باشد. نرخ برابری ارز در تاریخ های 96/12/29 و 97/4/1 به ترتیب 19000 و 17000 ریال است . اگر مانده حساب اندوخته تسعیر ارز تا قبل از 96/12/29 معادل 700 میلیون ریال باشد، اندوخته تسعیر ارز در 97/4/1 چند میلیون ریال است ؟

1⃣ 0 ریال 2⃣ 2000 ریال 3⃣ 2300 ریال 4⃣ 2700 ریال ✅ پاسخ : ثبت 1⃣ : ساختمان (بد) 14.000.000.000 حسابهای پرداختنی (بس) 14.000.000.00 14.000×1.000.000 ثبت 2⃣ : اندوخته تسعیر ارز (بد) 5.000.000.000 حسابهای پرداختنی (بس) 5.000.000.000 1.000.000×(19.000 - 14000) ثبت 3⃣ : ▫️مطابق بند 30 استاندارد 16، چنانچه در پايان دوره مالی، مانده حساب اندوخته مزبور بـدهكار باشـد، ايـن مبلغ به سود و زيان همان دوره منظور می شود. زیان تسعیر ارز (بد) 4.300.000.000 اندوخته تسعیر ارز (بس) 4.300.000.000 5.000.000.000 - 700.000.000 ثبت 4⃣ : حسابهای پرداختنی (بد) 19.000.000.000 بانک (بس) 17.000.000.000 اندوخته تسعیر ارز (بس) 2.000.000.000 14.000.000.000+5.000.000.000 17.000×1.000.000 ✅ مانده اندوخته تسعیر ارز 2.000.000.000 ریال است در نتیجه گزینه 2 صحیح است. ⭕️کانال مالی مالیاتی⭕️

در صورتی که فرآیند ابلاغ به درستی رعایت نگردد، مرجع صلاحیت­ دار به منظور رسیدگی و دادرسی مالیاتی کدام مرجع است؟❓

✅در صورتی که شرایط مربوط به فرآیند ابلاغ از نظر محل ابلاغ و تحویل گیرنده اوراق رعایت نگردد، مرجع صلاحیت­ دار به منظور رسیدگی و دادرسی مالیاتی هیئت حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م است و با درخواست مودی و نوشتن لایحه با اشاره به ماده ۲۱۶ ق.م.م می­ توان پرونده مالیاتی را در مرجع مربوطه گشود.

آیا ابلاغ برگ قطعی مالیات شرکت به اعضای خانواده مدیرعامل شرکت درست است؟❓ ✅خیر! اعضای خانواده مدیرعامل در خصوص اشخاص حقوقی جزو افراد دارای صلاحیت جهت ابلاغ نیست و در این صورت فرآیند ابلاغ به درستی رعایت نگردیده است.

پولشویی به زبان ساده 🔴پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول‌های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی به دارایی‌های مشروع و قانونی.

⭕️در فرایند #پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست آمده‌ و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود. به طور کلی پولشویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. ⭕️پولشویی به‌ طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پولشویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال «تمیز کردن» پول هستند. ⭕️شیوه‌های تطهیر پول پیچیده و متنوع است. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقرات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرارتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر می‌شود بستگی دارد. از معمول‌ترین و مهم‌ترین شیوه‌های پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقادیر زیاد پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره خریده و در مکان های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند. ⭕️از شیوه‌های دیگر تطهیر پول، سرمایه‌گذاری موقت در موسسات تولیدی، سرمایه‌گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار و ایجاد سازمان خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازاهای طلا و الماس، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی (آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد. ⭕️استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است. یکی از شیوه‌های آن سرمایه‌گذاری خصوصی در طرح ساختمانی (ساخت و ساز) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز است. قاچاقچیان به طور سنتی از طریق سیستم بانکی، روش انفجار ستاره را به کار می‌گیرند، در این روش حساب سپرده‌ای با پول‌های مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی، فکس و .... پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند. ⭕️طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا پولشویی عبارت است از قانونی جلوه دادن درآمدهایی که از راه غیرقانونی به دست آمده‌اند؛ که معمولا شامل سه مرحله است: جای گذاری، لایه‌بندی و یکپارچه‌سازی. در مرحله اول منابع مالی نامشروع به سیستم‌های مالی به صورت پنهانی، مشروع ارائه می‌شوند. سپس این پول توسط چک به حساب‌های متعدد منتقل می‌شود تا سردرگمی ایجاد کند. نهایتا با تراکنش‌های اضافی این پول با سیستم مالی یکپارچه می‌شود تا وقتی که پول‌های نامشروع پاک جلوه کنند. ◀️روش‌های مبارزه با پولشویی 🔴مهم ترین روش‌های مبارزه با پولشویی عبارتند از: ۱) کنترل و نظارت لازم بر ارزهای خارجی ۲) اعمال نظارت بر سیستم های پولی و مالی ۳) تشکیل نهادها و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی ⭕️مهم ترین نهاد بین المللی در مبارزه با پولشویی FATF است.

آیا درصورتی که مستاجر(شرکتی) مالیات تکلیفی مربوط به اجاره را کسر و پرداخت ننموده باشد، اما موجر نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام نموده و مالیات مربوطه را پرداخت نموده باشد، باز هم تکلیفی برای مستاجر وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر می­ توان در قراردادهای اجاره وظیفه پرداخت مالیات را به عهده موجر قرار داد؟ 🔻🔻 پاسخ:

مالیات تکلیفی اجاره از نوع علی­ الحساب است. با توجه به وظیفه­ ای که در قانون به عهده مستاجر نهاده شده است(طبق ماده 53 ق.م.م)، در صورت عدم کسر و پرداخت مالیات تکلیفی اجاره، مستاجر مسئول می­ باشد. از این رو طبق برگ تشخیص مالیات تکلیفی اصل و جریمه مالیات اجاره مزبور از وی مطالبه می­ گردد و مسئول جبران خسارات وارده به دولت است. این مسئولیت بین موجر و مستاجر تضامنی است. در صورتی که موجر نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشد، مستاجر می­ تواند در مراحل دادرسی مالیاتی از هیئت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید تا از حوزه مالیاتی موجر در خصوص پرداخت مالیات اجاره مورد اجاره استعلام نمایند. (درخواست از هیئت حل اختلاف مالیاتی برای صدور قرار استعلام در خصوص پرداخت مالیات) در صورت مثبت بودن پاسخ استعلام، مستاجر می­ تواند با اشاره به پاسخ استعلام دریافتی درخواست کسر اصل مالیات مربوطه از مبلغ مندرج در برگ تشخیص بنماید. اما با توجه به قانون بایستی نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید و جریمه آن قابل حذف نیست. البته بر اساس مفاد دیگر قانونی ممکن است بخشی از جرایم بخشوده گردد

قطعی شدن مالیات در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:

الف-قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده 239 ق.م.م)

ب-رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده 239 ق.م.م.) ج-عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده 247 ق.م.م)

د- صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (ماده 247 ق.م.م)

ه- صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده 257 ق.م.م)

و-صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م)

در صورتی که فرآیند ابلاغ به درستی رعایت نگردد، مرجع صلاحیت­ دار به منظور رسیدگی و دادرسی مالیاتی کدام مرجع است؟❓

✅در صورتی که شرایط مربوط به فرآیند ابلاغ از نظر محل ابلاغ و تحویل گیرنده اوراق رعایت نگردد، مرجع صلاحیت­ دار به منظور رسیدگی و دادرسی مالیاتی هیئت حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م است و با درخواست مودی و نوشتن لایحه با اشاره به ماده ۲۱۶ ق.م.م می­ توان پرونده مالیاتی را در مرجع مربوطه گشود.

سوال در مورد تهاتر مالیات مکسوره تکلیفی با عملکرد صحیح است یاخیر؟

موضوع : تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی و حقوق و سایر منابع همچون عدم امکان اصلاح قبوض مالیاتی که به هر دلیلی در صدور آن اشتباهاتی رخ داده است.امکان پذیر نمی باشد.

مواد مرتبط : , 243 , 242 , 159 , 105 , قانون مالیات های مستقیم

دلایل عدم امکان؛ نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیات های تکلیفی. حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و .... بدینوسیله مقرر می دارد: 1- با عنایت به اینکه علی الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه (پیمانکار)بوده که به موجب تبصره (3) ماده(105) و ماده(159) قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید. بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مودیان مالیاتی(مکلفین به کسر علی الحساب مالیات دیگران) با مالیاتهای تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده با به بطور کلی مالیاتهای تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورتی که مودی(کارفرما)بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده. در صورت درخواست کتبی مودی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی. پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه(پیمانکاران) و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد. 2- همانگونه که در بند(4) بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/82 و بند (3) بخشنامه شماره 987/297/203 مورخ 20/1/1385 اعلام شده.ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مودی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور. با رعایت سایر مقررات می باشند. 3- در خصوص مودیانی که به شرح بند(2) درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می نمایند. مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مودی دارای بدهی می باشد. تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 4- با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات(سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد. لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی. اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود. قبض کاغذی آن را ابطال نماید. 5- مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مودیانی که به شرح بند(4) اقدام نموده اند. تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود

چه فاکتورهایی را میتوان تجمیعی ثبت کنیم وبه چه نکاتی توجه شود؟

🔰🔰 ثبت فاکتوربصورت تجمیعی دراظهارنامه صورت معاملات فصلی شروطی داردکه درزیربه انها اشاره میشود: 🔻خریدها ازاشخاص حقیقی باشد. 🔻درقالب تجمیعی هیچ فاکتورخریدی که ازشرکتها باشدرا نمیتوانیم ثبت کنیم . 🔻نصاب معاملات کوچک را رعایت کنیم . 🔻تجمیعی یعنی واردکردن فاکتورهای خرید ازاشخاص حقیقی بدون شناسه ملی وکداقتصادی بصورت یکجا ودریک رکورددرصورتی,که شرایط بالا را داشته باشد. 🔸اگر دو تا فاکتور از یک شخص حقیقی خریداری شود و مبلغ انها به تفکیک زیر حدنصاب باشد ولی اگر جمع شوند بالای حدنصاب میرود در این موارد اگر تجمیعی ثبت شود کاملا غلط است باید فاکتورها تک به تک ثبت شده و بابت هرکدام یک رکورد گرفته شود.

اگر شخصی در دو شرکت شاغل باشد و همزمان از هر دو شرکت محل خدمت برایش بیمه کامل رد شود در زمان حساب کردن سابقه برای بازنشستگی، هر سال با پرداخت دو حق بیمه کامل، یک سال حساب می شود و یا دو سال؟

🔴پاسخ ..... چنانچه شخصی در بیش از یک کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار داشته باشد، مطابق قانون ( ماده ٣٤ قانون تامین اجتماعی ) می بایست حق بیمه مربوطه بطور جداگانه و طبق لیست ماهیانه هر کدام از کارگاهها محاسبه و پرداخت گردد. در اینصورت سوابق لازم برای ارائه تعهدات ( بازنشستگی، بیکاری و ... ) بصورت تلفیقی از کارکردهای شخص مذکور در کارگاههای مورد نظر محاسبه می گردد ( مجموع سوابق تلفیقی نمی تواند در یک ماه از ٢٩ ، ٣٠ یا ٣١ روز و در یک سال از ٣٦٥ یا ٣٦٦ روز بیشتر باشد

کنترل های داخلی

 

 بسیاری تصور می کنند کنترل های داخلی یعنی اقدامات واحد تجاری برای جلوگیری از تقلب کارکنان. در واقع این اقدامات، جزئی از کنترل های داخلی است.

به طور کلی کنترل های داخلی فرآیندی است که توسط مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا می شود تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی در زمینه "قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، کارایی و اثربخشی عملیات سازمان و رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطمینانی معقول به دست آید."

از این رو کنترل های داخلی برای شناسایی آن دسته از خطرهای تجاری طراحی و اجرا می شود که دستیابی به هر یک از این اهداف را تهدید می کند. اطمینان معقول به معنای آن است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست. از این امر اصطلاحا با عنوان محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی یاد می شود.

 اهداف کنترل های داخلی :

 حفاظت از دارایی ها در برابر ضایع شدن، تقلب و استفاده نادرست

 افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری

 تشویق کارکنان به رعایت رویه های تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها

 ارزیابی کارایی

 

شرکت آفتاب اطلاعات زیر را جه تنظیم لیست ماهیانه حقوق ، فیش حقوقی ، لیست بیمه ، لیست مالیات حقوق و صدور سند حسابداری را در اختیار دارد .

حسابدار مربوطه موارد فوق را می بایست تنظیم نماید.

موارد مورد نیاز برای تنظیم موارد فوق به صورت زیر در اختیار می باشد .

1- محاسبه  اضافه کاری بر مبنای 4/1 حقوق عادی حقوق روزانه ( به ازای هر روز )

2- حق مأموریت به میزان حقوق روزانه

3- حق اولاد تا 2 فرزند و هر فرزند 720.000 ریال

4- بیمه سهم کارگر معادل 7٪ می باشد.

5- مالیات حقوق تا سقف 11.500.000 ریال معاف می باشد و مازاد بر آن تا 7 برابر 10٪ و بیشتر از آن 20٪ تعلق می گیرد .

6- مبنای ساعت کارکرد ماهانه هر فرد 192 ساعت می باشد .

بابت پاداش مالیات در نظر گرفته نشود .

برای افرادی که کمتر از یک ماه (192 ساعت ) کار کرده اند به نسبت کارکرد ایشان مزایای مسکن ، بن و خواروبار پرداخت شود .

الف ) ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد

ب ) ثبت پرداخت لیست بیمه و لیست مالیات حقوق

ج ) ثبت پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل از بانک

‌   حل مثال

 محمد محمدی علی نجفی فهیمه آزاد دنیا حسینی حمیده عسگری

 حقوق پایه 40.000×192 60.000×192 50.000×50 60.000×110 35.000×192

 اضافه کاری 40.000×4/1×70 60.000×4/1×90 ـ ـ 35.000×4/1×80

 حق مسکن ثابت (400.000) ثابت (400.000) 50×(192÷40.000) 110×(192÷40.000) ثابت (400.000)

 بن و خواروبار ثابت (1.100.000) ثابت (1.100.000) 50×(192÷1.100.000) 110×(192÷1.100.000) ثابت (1.100.000)

 اولاد 720.000×2 720.000×2 ـ 720.000×2 720.000×2

 ماموریت ـ 60.000×16 ـ ـ 35.000×4

الف)

هزینه حقوق و دستمزد 76.549.002

حقوق پایه  35.020.000

اضافه کار  15.400.000

حق مسکن  1.533.280

بن و خواروبار  4.216.640

مأموریت  1.100.000

اولاد  5.760.000

سایر  600.000

23٪ حق کارفرما 12.919.082

                                                سایر حساب های پرداختنی  18.414.976

                                                30 ٪ بیمه 16.850.976

                                                مالیات حقوق 1.564.000

                                                سایر حساب های دریافتنی  2.000.000

                                                مساعده کارکنان 1.300.000

                                                وام کارکنان 700.000

                                                حقوق پرداختنی 56.134.026

                                                حسین بهرامی 13.119.000

                                                امیر شهیدی 20.587.400

                                                فرناز سعادت  2.088.258

                                                مینا دهنادی 7.977.168

                                                حمیده عسگری 12.362.200

بابت سند حسابداری حقوق و دستمزد مهرماه 1394

ب )

سایر حساب های پرداختنی  18.414.976

30 ٪ بیمه 16.850.976

مالیات حقوق 1.564.000

                                                    بانک  18.414.976

                                                           تجارت 18.414.976

بابت پرداخت بیمه و مالیات حقوق مهرماه 1394

ج)

حقوق پرداختنی 56.134.026

حسین بهرامی 13.119.000

امیر شهیدی 20.587.400

فرناز سعادت  2.088.258

مینا دهنادی 7.977.168

حمیده عسگری 12.362.200

                                                    بانک  56.134.026

                                                           تجارت 56.134.026

بابت پرداخت حقوق مهرماه 1394

 

 

 

 

 موقع تحویل گرفتن کار حسابداری از حسابدار قبلی و یا صاحبکار رعایت نکات زیر الزامی است

1 – دفاتر قانونی پلمپ شده شرکت ولی نانویس

2 – مهر های دریافت و پرداخت و هر گونه مهر مربوط به قسمت حسابداری

3 – اسناد و مدارک حسابداری داخل زونکن تا تاریخ روز

4 – اظهارنامه مالیاتی سال های قبل

5 – آخرین تراز حسابهای کل / معین و تفصیلی با امضای حسابدار تحویل دهنده

6 – نرم افزار حسابداری مورد استفاده و قفل های آن

7- آخرین بک آپ های نرم افزار به تاریخ روز تحویل

8 – دسته چک مربوط به شرکت و صورت ریز اسناد موجود داخل صندوق

9 – چکهای دریافتنی از دیگران که در صندوق شرکت موجود است

10 – وجه نقد داخل صندوق و صورتجلسه تحویل.

11 – لیست کلیه دارائیهای ثابت و خریداری شده و مشخصات آنها

12 – آخرین لیست موجودی کالاها و لیست آخرین انبارگردانی

14 – آخرین لیست محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل

15 – آخرین فیش های واریزی مالیات حقوق پرسنل و مالیات بر درآمد شرکت.

16 – آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و آخرین اظهار نظر بازرس در مورد حسابهای شرکت

17 – آخرین اساسنامه ی شرکت و آخرین تغییرات در اساسنامه

18- کلیه اسناد و اوراق و مدارک که مربوط به قسمت حسابداری می باشد

19-ایدی پسورد امور مالیاتی و مستندات ارزش افزوده

 

 

 

 

 

 

 

 هدف از ارائه سود هر سهم چیست؟

 

هدف سود پایه هر سهم، ارائه شاخصی برای اندازه‌گیری منافع هر سهم عادی از عملکرد واحد تجاری طی دوره گزارشگری است.

 

هدف سود تقلیل یافته هر سهم، همانند سود پایه هر سهم، ارائه شاخصی برای اندازه‌گیری منافع هر سهم عادی از عملکرد واحد تجاری طی دوره گزارشگری است با این تفاوت که آثار تبدیل فرضی کلیه سهام عادی بالقوه تقلیل‌دهنده درنظرگرفته می‌شود.

 

تقلیل به معنای کاهش در سود هر سهم یا افزایش در زیان هر سهم با فرض تبدیل سهام عادی بالقوه به سهام عادی می‌باشد.

 

در نقطه مقابل آن ضد تقلیل قرار دارد که به معنای افزایش در سود هر سهم یا کاهش در زیان هر سهم با فرض تبدیل سهام عادی بالقوه به سهام عادی می‌باشد.

 

هر چند سهام عادی بالقوه، در تاریخ گزارشگری حق مشارکت در سود را ندارد، اما در آینده با تبدیل به سهام عادی، حق مشارکت در سود را خواهد داشت. بنابراین، در محاسبه سود تقلیل‌یافته هر سهم درنظر گرفته می‌شود، زیرا این تبدیل می‌تواند با افزایش تعداد سهام، سود تقسیمی متعلق به هر سهم را کاهش دهد. از این رو تقلیل بالقوه، با نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان در ارتباط می‌باشد.

 

 

 • آيا عمل حمل و نقل عمل تجاري است و انجام دهنده آن را تاجر مي نمايد؟

 • -خير.

  • صرف انجام حمل و نقل، تجاري محسوب نمي شود.

 • طبق بند ٢ ماده ٢ قانون تجارت تصدي به حمل و نقل عمل تجاري ذاتي بوده و چنانچه شخصي اين عمل را شغل معمولي خود قراردهد تاجر مي شود.

 • منظور از تصدي به حمل و نقل صرف انجام و مباشرت در حمل و نقل نيست بلكه براي اينكه عملي تصدي تلقي شود بايد

 • دو مؤلفه استمرار و تكرار عمل و انجام در قالب تشكيلات و بنگاه را دارا باشد.

 • اين نكته در مورد ساير موارد تصدي مقرر در ماده ٢ قانون تجارت (بندهاي ٣،٥و ٦) نيز صادق است.

 

• •

• چرا افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا اندوخته ها تغییر غیر واقعی در محاسبه سود هر سهم محسوب می شود؟

• زیرا افزایش سرمایه از محل سود انباشته تنها تغییر در اجزای حقوق صاحبان سهام است و تغییری در جمع نمی دهد.

• •

 

 

 

 

 تفاوت ترازنامه کاربرگ و ترازنامه ای که به عنوان صورت مالی چیه؟

 

 

ترازنامه صورتهای مالی در واقع حاصل ترازنامه کاربرگ است. شما در کاربرگ تمام حسابها را پشت سر هم در یک ستون نوشته و در ستون های دیگر تعدیلات، تراز آزمایشی، سود و زیان و ترازنامه را قرار می دهید. سپس بعد از تکمیل این کاربرگ، نتیجه حاصله را به صورتهای مالی منتقل می کنید. همچنین فرمت نمایش و نحوه انعکاس حسابها در ترازنامه و سود و زیان صورتهای مالی با کاربرگ تفاوت عمده ای دارد.

 

 به بیان ساده تر صورتهای مالی از روی کاربرگ تهیه می گردد.

 

ترازنامه کاربرگ رو اصطلاحا بهش کاربرگ 6020 (شصت بیست

 

یا کاربرگ تطبیق تراز آزمایشی دفاتر با صورتهای مالی هم میگویند.

 

  

  

   نحوه برخورد با مالیات پرداختی اشخاص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران مربوط به درآمد کسب شده از خارج از کشور به دولت محل کسب درآمد چگونه است؟

به شرط شناسایی و افشای درآمد خارجی مذکور در اظهارنامه و صورت های مالی، مالیات پرداختی مربوطه در خارج از کشور با شرایطی به عنوان علی الحساب مالیاتی از مالیات محاسبه شده شرکت قابل کسر خواهد بود.

 طبق تبصره ماده 180:  اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به ‌دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را دراظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق‌ مقررات این قانون اعلام نمایند، مالیات پرداختی آنها در خارج ازکشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد، هر کدام‌ کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

 

 محتمل بودن جریان منافع اقتصادی در شناسایی درآمد به چه معناست؟

دارایی ها، منابع اقتصادی هستند که منافع اقتصادی ایجاد خواهند کرد. در نتیجه با افزایش دارایی ها و یا کاهش بدهی ها شناسایی درآمدها و با کاهش دارایی ها و یا افزایش بدهی ها شناسایی هزینه انجام می پذیرد.

محتمل بودن به معنای این است که امکان وقوع آن از امکان عدم وقوع آن بیش تر باشد.

 

 شروط شناسایی درآمد فروش کالا کدامند؟

کلیه شرایط زیر بایستی به صورت همزمان برقرار باشند:

۱) مبلغ درآمد قابل اندازه گیری باشد.

۲) ورود جریان منافع اقتصادی به درون واحد تجاری محتمل باشد.

۳) در مورد مخارج بعد از فروش ابهام عمده ای در میان نباشد.

۴) حق دخل و تصرف مدیریتی از فروشنده سلب شده باشد.

۵) مزایا و مخاطرات مالکیت به خریدار منتقل شده باشد.

 

 برخورد با هزینه حق تمبر طبق قانون مالیات های مستقیم از نظر پذیرش هزینه چگونه است؟

هزینه حق تمبر سرمایه (در تاسیس شرکت) یا هزینه حق تمبر افزایش سرمایه جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اما جریمه آن قابل قبول نمی باشد.

 

 آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول حق تمبر است؟

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به شرط رعایت شرایط آئین نامه های مربوطه در مهلت های یاد شده مشمول حق تمبر نیست اما در صورت اجرای آن خارج از مهلت مقرر مشمول خواهد بود.

ضمن آن که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خارج از مهلت یاد شده خلاف قانون و استانداردهای حسابداری می باشد.

 

 

 

 

 اطلاعات مندرج در یادداشت های توضیحی صورت های مالی بر چه اساسی ارائه می شود؟

 

 

یادداشت های‌ توضیحی‌ شامل‌ اطلاعات‌ تشریحی‌ و جزئیات‌ بیش تری‌ از اقلام‌ منعكس‌ شده‌ در صورت های‌ مالی‌ اساسی‌ است‌ ضمن‌ اینكه‌ اطلاعات‌ دیگری‌ از قبیل‌ بدهی های‌ احتمالی‌ و تعهدات‌ را ارائه‌ می‌كند.

 

این‌ یادداشت ها شامل‌ موارد افشای‌ الزامی‌ یا توصیه‌ شده‌ بر اساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ یا سایر موارد افشاست‌ كه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ ارائه‌ مطلوب‌ ضرورت‌ دارد.

 

در هر صورت، دامنه کاربرد موارد افشا در استانداردهای حسابداری شامل كلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ كه‌ اوراق‌ سهام‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ می‌شود یا در جریان‌ انتشار عمومی‌ است‌، می شود، اما سایر واحدهای‌ تجاری‌ چنانچه‌ داوطلبانه‌ در صورت های‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ بر اساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، اطلاعات‌ مربوط به یک موضوع را افشا نمایند، باید الزامات‌ افشا طبق استاندارد مربوطه را به طور كامل‌ رعایت‌ كنند.

 

برای مثال اگر شرکتی سهامی خاص بخواهد در صورت های مالی خود سود هر سهم را نشان دهد، بایستی بر اساس استاندارد حسابداری سود هر سهم، سود هر سهم را افشا نماید.

 

 

 

 آیا افشای سود هر سهم (EPS) برای همه شرکتها اجباری است؟

 خیر.

تنها در خصوص واحدهای تجاری که سهام عادی یا سهام عادی بالقوه آن­ها به عموم عرضه شده یا در جریان عرضه عمومی است، بایستی بکار گرفته شود.

خاطر نشان می­سازد در صورت افشای سود هر سهم توسط سایر واحدهای تجاری در صورت­های مالی به صورت داوطلبانه نیز بایستی موارد مندرج در استاندارد ۳۰ جهت محاسبه و افشای آن اجرا شود.

 

 آيا اشخاص در انجام فعاليتهاي تجاري آزادند؟

طبق اصل ٢٨ قانون اساسي اشخاص در انتخاب  شغل خود آزادند اما بر اين اصل استثنائاتي وارد است.

در قلمرو حقوق تجارت اين موارد استثنائي معين شده و بر دو قسم است:

الف)ممنوعيت هاي موضوعي (يعني مواردي كه فعاليت از ديد قانونگذار غير تجاري و حاكميتي است مانند امور نظامي و انتظامي و ...)

ب)ممنوعيت هاي شخصي (يعني مواردي كه خود فعاليت مجاز است ولي انجام آنها توسط برخي اشخاص ممنوع است.)

 

چه رویداد دیگری را از منظر حسابداری می توان مانند عرضه و نگهداری سهام خزانه تلقی کرد؟

در صورتهای مالی تلفیقی گروه، در صورتی که شرکت فرعی، سهام شرکت اصلی را خریداری نماید از نظر حسابداری گروه، سهام شرکت اصلی در تملک شرکت فرعی مانند سهام خزانه است و کاهنده حقوق صاحبان سرمایه تلفیقی تلقی می شود. همچنین در محاسبه سود هر سهم تلفیقی، وجود سهام متعلق به شرکت اصلی باید مد نظر قرار گیرد.

مهلت تسلیم اظهارنامه مشاغل👉

🔴آخرین مهلت تسلیم #اظهارنامه مالیاتی مودیان حقیقی شهر تهران دوم تیرماه است. ⭕️مدیرکل امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت:هرگاه آخرین روز مهلت یا مورد مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی عمومی شود، اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات جزء مهلت و مؤعد مقرر تسلیم اظهارنامه خواهد بود.بنابراین روز دوم تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ۹۶ مؤدیان شهر تهران به استثنای شهرستان‌های استان خواهد بود. ⭕️مؤدیان حقوقی نیز از اول تیرماه مؤظفند اظهارنامه‌های مالیات عملکرد سال ۹۶ خود را برابر قانون تا پایان تیر ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند

سامانه هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

⭕️ سوالات متداول 1. اعتراض قابل طرح برای رسیدگی در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دارای چه خصوصیات و شرایطی می‌باشد؟ 💠جواب: برابر مفاد ماده 251 مکرر (ق.م.م) تنها شکوائیه‌های مربوط به مالیات‌های قطعی شده که در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی نباشند در هیات مذکور قابل طرح و رسیدگی می‌باشند که نکات قابل توجه در این خصوص در ابتدای ورود مودیان به سامانه ذکر گردیده است. 2. آیا مودیان برای تسلیم شکوائیه، اسناد و مدارک و ادای توضیحات می‌توانند به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای مراجعه نمایند؟ 💠جواب: تمام فرآیند ثبت نام، ثبت شکوائیه، دادرسی و صدور رای از طریق سامانه انجام و نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم نمی‌باشد. 3. پرونده‌های مربوط به کدامیک از منابع مالیاتی قابل طرح در هیات 251 مکرر (ق.م.م) می‌باشد؟ 💠جواب: اعتراض نسبت به ناعادلانه بودن مالیات (اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم) قابل طرح و رسیدگی در هیات مذکور خواهد بود. 4. نحوه و مراحل ثبت شکوائیه در سامانه را توضیح دهید. 💠جواب: مودیان محترم چنانچه قبلا در سامانه ثبت نام ننموده باشند بایستی پس از ورود به سامانه با انتخاب گزینه "ثبت نام و دریافت کد کاربری" ابتدا اقدام به ثبت نام نمایند و سپس با دریافت لینک فعال‌سازی اقدام به فعال نمودن کاربری خود نموده و با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه شده و اقدام به ثبت شکوائیه و تکمیل اطلاعات درخواستی و اسکن مدارک مورد نیاز نمایند. 5. آیا اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت رسیدگی به شکوائیه انجام می‌گیرد؟ 💠جواب: بله در مراحل مختلف رسیدگی در فرآیندهای سامانه منجمله دریافت شکوائیه، ارجاع به واحد دادرسی، موافقت یا عدم موافقت وزیر محترم، صدور قرار کارشناسی و یا رای از طریق پیامک، کارتابل مودی و صندوق پست الکترونیکی اطلاع‌رسانی خواهد شد

تعاریف مباحث مالیاتی

هر مودی باید مدارک و مشخصات هویتی، فعالیت، بانکی،سیستم حسابداری و شرکای خود را جمع آوری کرده و به حوزه مالیاتی تحویل دهد. تمامی این مدارک در فایلی نزد حوزه نگهداری می شود که پرونده مالیاتی نام دارد.

شماره ای است اختصاصی به پرونده مالیاتی که توسط واحد مالیاتی بر روی آن درج گردیده و از جمله موارد مهم جهت مراجعه و ثبت اطلاعات در سامانه های مالیاتی می باشد لذا در درج آن دقت فرمایید.

 

 برخي از شروط باطل در قرارداد كار 

 

 

 

١- ساعات مازاد بر ساعت قانونی (۴۴ ساعت کار در هفته) بدون پرداخت اضافه کاری

 

٢- کارگر حق استفاده از مرخصی استحقاقی را نداشته باشد

 

٣- عدم استفاده كارگر از تعطیل هفتگی

 

٤- حقوق در قبال کارکرد ۷ ساعت ۲۰ دقیقه در روز کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار باشد

 

٥- پرداخت حق بيمه به صورت نقدي به كارگر

 

٦- فسخ قرارداد و اخراج كارگر با تصميم كارفرما

 

 

  در چه کشورهایی زنان بیشتر از مردان حساب بانکی دارند؟

  تنها در شش کشور جهان، تعداد زنانی که دارای حساب بانکی هستند، بیشتر از مردان است. این کشورها عبارتند از آرژانتین، گرجستان، اندونزی، لائوس، مغولستان و فیلیپین.

 

 

 تعاریف مباحث مالیاتی

 

    شماره_اقتصادی_قدیم

 

  شماره ای است که بر خلاف نام ظاهری آن خیلی قدیمی نیست و هر شخص حقیقی و حقوقی قبل از ثبت نام کد اقتصادی جدید و هرگونه اقدام در سامانه مالیاتی به آن نیازمند است و شامل 12 رقم میباشد. ضمناً تمامی سازمان های دولتی نیز دارای کد اقتصادی هستند.

 

   شماره_اقتصادی_جدید

 

 همانند کد ملی شخص حقیقی و حقوقی در سامانه مالیاتی محسوب می شود.. وقتی طرح جامع مالیاتی پیاده سازی شد یک بروزرسانی گسترده در سطح جامعه مودیان مالیاتی توسط سازمان بدین منظور صورت گرفت .

 

 

 

 

 مالیات ارزش افزوده هتل ها

 

 مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌های یک تا سه ستاره از ۹ به ۳ درصد کاهش یافت، این درحالی است که هتل‌های ۴ و ۵ ستاره که گران‌تر هستند روی رویه قبلی، همان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مردم خواهند گرفت.

 

 جمشید حمزه زاده ـ رییس جامعه هتلداران ایران که پیگیر حذف این نوع مالیات از گردشگری است در توضیحات کامل‌تری درباره تصمیم گرفته شده به ایسنا گفت: طرح کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتل‌های یک تا سه ستاره می‌شود و تمام هتل‌ها را در برنمی‌گیرد.

 

 او افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌های ۴ و ۵ ستاره همچنان مطابق گذشته جاری است و در آن تغییری بوجود نیامده.

 

 حمزه‌زاده با بیان این‌که قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان امکان تغییر و اصلاح دارد، اظهار کرد : تا زمان ارائه این لایحه در صحن علنی مجلس، فرصت داریم پیگیری کنیم تا این اصلاحیه مشمول تمام هتل‌ها شود، نه فقط هتل‌های یک تا سه ستاره‌.

 

 

  

 

 تعریف ماموریت

 

 طبق قانون کار، ماموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

 

 

 

 

  قانون تجارت و معاملات صوری

 

ماده 357 قانون تجارت-  حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر)معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

 

‌ماده 375 قانون تجارت - در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

 

 با توجه به اینکه در صورتحسابهای غیر واقعی یکی از طرفهای معامله از نام غیر واقعی جهت مخفی نمودن قعالیت خود استفاده کرده ، عملا“ به حساب خود وبه نام دیگران فعالیت کرده لذا به استناد ماده 357 قانون تجارت و تبصره 2 ماده 169 مکرر وتبصره ماده 157ق.م.م می توان مالیات را از صاحب واقعی درامد مطالبه نمود

 

  وبه استناد ماده 375 در صورتی که حق العمل کار نتواند طرف واقعی معاملات را مشخص کند خودش خریدار یا فروشنده حسب مورد تلقی ومشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

 

 

   بهای تمام شده يک قلم دارايی ثابت مشهود شامل چه مواردی است؟

  قيمت خريد، شامل عوارض گمرکی و مالياتهای غيرقابل استرداد خريد، پس از کسر تخفيفات تجاری،

 هرگونه مخارج مرتبط مستقيم يا غيرمستقيمی که براي رساندن دارايی به وضعيت قابل‌ بهره‌برداری تحمل ميیشود،

   . برآورد اوليه مخارج پياده‌سازي و برچيدن دارايي و بازسازی محل آن از بابت تعهدی که در زمان تحصيل دارايی يا درنتيجه استفاده از دارايی طی يک دوره خاص برای مقاصدی غير از توليد کالا (برای مثال بازسازی زمين مورد استفاده جهت استخراج مواد معدنی به حالت اوليه در پايان فعاليت) طی آن دوره، تقبل مي‌شود.

  باتوجه به اينکه چنين مخارجی در آينده واقع مي‌شود تعهد مرتبط با آن بايد براساس ارزش فعلی آن مخارج در زمان تحصيل دارايی شناسايی شود.

 

چه پرداخت هایی مشمول کسر حق  بیمه نیستند؟

- بازخرید ایام مرخصی

- هزینه عائله مندی

- هزینه سفر و فوق العاده مأموریت

- عیدی

- مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

- حق شیر

- پاداش نهضت سواد آموزی

- حق التضمین (کسر صندوق)

- خسارت اخراج و مزایای پایان کار

- پاداش افزایش تولید

 بجز موارد یاد شده تمام مزایای نقدی که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی به بیمه شده پرداخت می گردد، در صورتی که از حداقل حقوق و مزایای سال مربوطه کمتر نباشد، مشمول کسر حق بیمه است.

 حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، هرسال از طرف مراجع ذی ربط اعلام می شود و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نیست@

 

هزینه‌یابی کیفیت خدمات حسابرسی چه اهمیتی دارد؟

 استانداردها و مقررات حسابرسي، به‌ویژه استانداردهاي 1 و 220 و آیین‌نامه‌ی نظارت حرفه‌اي، مؤسسه‌هاي حسابرسي و شاغلين انفرادي را ملزم به طراحي و برقراري سيستم كنترل كيفيت و اجراي حسابرسي با كيفيت نموده است. اين الزام در پاسخ به نياز حرفه ايجاد شده است. حسابرسي، خدمتي است اطمينان بخش كه اعتبار آن، به شدت به كيفيت حسابرسي بستگي دارد.

 با این حال، طراحي و برقراري سيستم كنترل كيفيت و انجام حسابرسي با كيفيت، نيازمند صرف منابع و هزينه‌زا است. پژوهش‌هاي زيادي درباره‌ی كيفيت حسابرسي انجام شده اما به هزینه‌های كيفيت، توجه زيادي نشده است.

  به اينكه در عمل، هزينه‌يابي كيفيت انجام نمي‌شود؛ نمي‌توان گفت كه در عمل، هريك از اجزاي هزینه‌های كيفيت چه سهمي در كل هزينه دارند. با توجه به الزامات استانداردها، قوانين و مقررات حسابرسي و  نياز حرفه به ارائه خدمات با كيفيت، هزينه يابي كيفيت در موسسه هاي حسابرسي مفيد به نظر مي‌رسد.

 

 

 نحوه دریافت مالیات از خریداران سکه   

 

 سیدکامل تقوی نژاد، رییس کل سازمان امور مالیاتی:

 

 هر فرد حقیقی ایرانی در داخل و خارج از کشور بابت هر فعالیتی باید مالیات پرداخت کند.

 

 کسانی هم که اقدام به خرید و فروش سکه و ارز نموده اند تا خرداد ماه آینده فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند و با در نظر گرفتن زمان یکساله ای که این میان صرف می‌شود، اخذ مالیات از این نوع کاسب‌ها تاثیر چندانی بر بازار فعلی ندارد.

 

   هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می‌شود.

 

 اگر این افراد پرونده مالیاتی داشته باشند به آنها رسیدگی می‌شود و اگر هم نداشته باشند برایشان پرونده تشکیل خواهد شد و به نسبت نوع معامله و حقیقی و حقوقی بودن اشخاص مالیاتشان محاسبه می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 کدرهگیری ثبت نام چیست و از کجا باید دریافت کنم؟

 

 

 کد رهگیری ثبت نام (و پیش ثبت نام) یک شماره عددی ده رقمی می باشد که در مرحله پیش ثبت نام و پس از اولین تایید اطلاعات به شما ارائه خواهد شد. این کد تا انتهای فرایند ثبت نام ثابت بوده و تغییر نمی نماید.

 

 لازم است این کد را در جای امنی نگهداری بنمایید. ورود به پیش ثبت نام و هم چنین ورودی برخی از سامانه های مالیاتی کد رهگیری شما خواهد بود.

 

 

 

 

 

1-اگر مودی دفاتر روزنامه و کل ارائه نماید و صرفا فاکتورهای فروش عملیات خود را ارائه نماید آیا میتوان به دلیل ثبت نکردن هزینه های جاری مانند هزینه آب و برق و بنزین و غیره دفاتر روزنامه و کل را رد نمود?(هیچگونه مدرکی برای انجام هزینه مودی وجود ندارد). اگر از اداره برق و آب و فاضلاب استعلام گردد و در پاسخ استعلام پرداختی هایی توسط مودی صورت گرفته باشد آیا این ثبت نکردن هزینه ها دلیلی برای رد دفاتر می باشد?

 

 پاسخ.....

 

عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر به شرط احراز طبق ماده ۲۰آیینامه تبصره یک ماده ۹۵  تحریر دفاتر قبل از اصلاحیه قانون و ماده ۱۶ آیینامه جدید از موارد رد دفاتر محسوب می شود .

در عین حال در صورت ارجاع امر به هیات بند ۳ماده۹۷ در صورت توجیه مودی  و توجه به درجه اهمیت ایراد مطروحه و رعایت واقعیت امر از سوی هیات مزبور می تواند مورد قبول واقع شده و خللی به اعتبار دفاتر تلقی نشود .

مخصوصا جنبه هزینه ای دارد و عمدتا از درجه اهمیت کمی نیز غالبا برخوردار است.

 

 

 

 

 • اگریکی از سهامداران شرکت بخواهدازشرکت خارج شود.در بدهی های شرکت هم شریک است واینکه شرکت میتواندسهام را بخرد؟؟

 

 • پاسخ ......

 

 • هر کسی سهام را خرید مسیول بدهیهای شرکت هم هست. نقل و انتقال سهام اصولا ربطی به شرکت نداره یک معامله بین خریدار و فروشنده خارج از شرکت میباشدو

 • شرکت خودش نمیتونه سهامدار خودش باشد.

 

 

 

 • شرکت ما نقل مکان کرده است می خواستم بدونم برای ثبت تغییرات در آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و همچنین اعلام آدرس جدید باید چکار کنم؟

 • کد اقتصادی هم داریم آیا با تغییر ادرس کد اقتصادی هم عوض میشود؟

 

 • پاسخ ......

 

 • مراحل زیرباید طی شود....

 

 • 1تنظیم صورجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر ادرس

 

 • 2 ثبت در سامانه اداره ثبت

 

 • 3 در سامانه پیش ثبت نام کد اقتصادی

  • اطلاعات تغییر ادرس مرکزی جدید را در سامانه پیش ثبت نام شماره اقتصادی ویرایش کنید. درضمن

 • کد اقتصادی ب شرکت داده میشود..نه ب ادرس شرکت ...

 

 

 

 

 چگونه فاکتورهای صوری کشف می شوند

 

  مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی به شرح ذیل می باشد:

 

  ۱- کنترل اینکه ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش ، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد

 

  ۲- کنترل اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است

 

  ۳- کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده

 

  ۴- کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور

 

  ۵- کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و

 

  ۶- کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چکهای بانکی شرکت یا فیشهای واریزی یا صورتحسابهای بانکی

 

 

  منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

 

 همانگونه که ماده 51 قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید

 

 بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد .

 

 ضمناً با توجه به ماده 150 قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.

 

 

 

 

  نرخ ماليات اشخاص حقوقي

 

  مطابق ماده ١٠٥ ق.م.م :

 

  ماليات عملكرد شركتها و اشخاص حقوقي ايراني  ٢٥٪‏ درامد فعاليتهاي انتفاعي در ايران يا خارج پس از كسر معافيتهاي قانوني مي باشد.

 

  موارد استثناء از اين نرخ به شرح زير است :

 

 ١- مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا  از ایران به نرخ پنج (٥) درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد. (ماده ١١٣)

 

 ٢- مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو (٢) درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند. (تبصره ٥ ماده ١٠٩)

 

 ٣- درامد ابرازي شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(٢٥٪‏) تخفیف از نرخ اين ماده ميباشند يعني نرخ ( ٢٥٪‏ * ٧٥٪‏ )برابر با ١٨.٧٥٪‏ استفاده خواهد شد. (تبصره ٦)

 

 ٤- به ازای هر ده درصد(١٠٪‏) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. (تبصره ٧)

 

  نکته 1 :  اشخاص حقوقي خارجي بابت درامدهايي كه در ايران كسب ميكنند نيز مشمول ماليات به نرخ ٢٥٪‏ مي باشند.

 

 نكته ٢ : اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

 

  نکته ٣ : طبق تصريح بخشنامه شماره ٢٠٠.٩٤.٥٢ مورخ ٩٤.٠٥.١٣ فقط درآمد "ابرازي"  شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(٢٥٪‏) تخفیف از نرخ اين ماده ميباشد و درآمدهای کتمان شده، هزینه­های برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می شود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ ٢٥٪‏ مشمول مالیات می­باشد.

 

  نكته ٤ : طبق تصريح راي شماره ١٤٣٠٢/٢٠١ مورخ ١٣٨٨.٠٨.٠٣ شوراي عالي مالياتي نرخ درآمد اتفاقي اشخاص حقوقي همان ٢٥٪‏ مي باشد.

 

 

   شرط معافیت مالیاتی (مالیات بر درآمد) سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری از عملکرد ۱۳۹۵ و بعد 

 

 ماده ۲۸۰ : ... مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها كه به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشكیل و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.

 

  منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند.

 

  سازمان امور مالیاتی مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.

 

  فلذا مودیان مالیاتی یادشده ضمن توجه به تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بدانند، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در ق.م.م و حتی سایر قوانین، ارائه اظهارنامه مالیاتی (از جمله عملکرد ۱۳۹۶ تا پایان تیر ماه سالجاری می باشد)، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ ق.م.م در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلان می نماید می باشد و به عبارتی صرف ارائه اظهارنامه مالیاتی موجباتی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر نخواهد بود.

🔯هدف از ارائه سود هر سهم چیست؟ هدف سود پایه هر سهم، ارائه شاخصی برای اندازه‌گیری منافع هر سهم عادی از عملکرد واحد تجاری طی دوره گزارشگری است. هدف سود تقلیل یافته هر سهم، همانند سود پایه هر سهم، ارائه شاخصی برای اندازه‌گیری منافع هر سهم عادی از عملکرد واحد تجاری طی دوره گزارشگری است با این تفاوت که آثار تبدیل فرضی کلیه سهام عادی بالقوه تقلیل‌دهنده درنظرگرفته می‌شود. تقلیل به معنای کاهش در سود هر سهم یا افزایش در زیان هر سهم با فرض تبدیل سهام عادی بالقوه به سهام عادی می‌باشد. در نقطه مقابل آن ضد تقلیل قرار دارد که به معنای افزایش در سود هر سهم یا کاهش در زیان هر سهم با فرض تبدیل سهام عادی بالقوه به سهام عادی می‌باشد. هر چند سهام عادی بالقوه، در تاریخ گزارشگری حق مشارکت در سود را ندارد، اما در آینده با تبدیل به سهام عادی، حق مشارکت در سود را خواهد داشت. بنابراین، در محاسبه سود تقلیل‌یافته هر سهم درنظر گرفته می‌شود، زیرا این تبدیل می‌تواند با افزایش تعداد سهام، سود تقسیمی متعلق به هر سهم را کاهش دهد. از این رو تقلیل بالقوه، با نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان در ارتباط می‌باشد.
✅ثبت برگشت از خرید در صورتی که خرید در سال X1 و برگشت از خرید در سال X2 باشد . ⭕️ادواری اگر بی اهمیت باشد: ح پرداختنی (بد) برگشت از خرید (بس) مالیات ارزش افزوده خرید (بس) عوارض ارزش افزوده خرید (بس) ⭕️دائمی اگر بی اهمیت باشد: ح پرداختنی (بد) موجودی کالا (بس) مالیات ارزش افزوده خرید (بس) عوارض ارزش افزوده خرید (بس) ⭕️ادواری اگر بااهمیت باشد: ح پرداختنی (بد) سود و زیان انباشته (بس) مالیات ارزش افزوده خرید (بس) عوارض ارزش افزوده خرید (بس) ⭕️دائمی اگر بااهمیت باشد: ح پرداختنی (بد) موجودی کالا (بس) مالیات ارزش افزوده خرید (بس) عوارض ارزش افزوده (بس) ⭕️اهمیت : اطلاعاتی با اهميت تلقی ميشود كـه عـدم افـشای آن بـر تـصميمات اقتصادی استفاده كنندگان كه بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ ميشـود، مـؤثر واقـع شـود. اهميت به اندازه و ماهيت قلمی بستگی دارد كـه در شـرايط خـاص در مـورد حـذف آن قضاوت ميشود. برای اتخاذ تصميم درباره اهميت يک قلم يا جمع اقلام، هم اندازه و هـم ماهيت آن قلم يا اقلام ارزيابی ميشود. متناسب با شرايط، ممكن است يكـی از دو عامـل يادشده تعيين اهميت يک قلم يا جمع اقلام، هم اندازه و هـم ماهيت آن قلم يا اقلام ارزيابی ميشود. متناسب با شرايط، ممكن است يكـی از دو عامـل يادشده تعيين كننده باشد

👈کداقتصادی چه کاربردی دارد؟👉 📖این کد همانند برچسبی جهت شناسایی و کنترل تمامی معاملات و فعالیتهای جاری در کشور توسط سازمان مالیاتی می باشد.گاهاً کد اقتصادی منجر به قانونی کردن اسناد و مستندات خرید و فروش و قراردادهاست.

🔴تفاوت اصلی #کد_اقتصادی قدیم با جدید چیست؟ ✅ یکی از اصلی ترین تفاوتها بین این دو کد عمومی و تخصصی شدن آنهاست. به این معنی که کد اقتصادی قدیم دسته بندی کلی تری را شامل می شد ولی کد اقتصادی جدید با توجه به اطلاعات لازم جهت ثبت نام در سامانه مالیاتی طبقه بندی تخصصی تری در رابطه با فعالان اقتصادی را دارا بوده، ضمن اینکه کاملاً فراگیر می باشد.

 

 

سند ثبت مالیات عملکرد(عملکرد)

 

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،میبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

 

 ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:

 

سود و زیان جاری * بدهکار

ذخیره مالیات بر درآمد * بستانکار

 

  بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات :

 

ذخیره مالیات بردرآمد * بدهکار

مالیات پرداختنی * بستانکار

 

  هنگام پرداخت مالیات قطعی :

 

مالیات پرداختنی * بدهکار

بانک * بستانکار

   

  حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :

 

مالیات پرداختنی * بدهکار

سود و زیان انباشته * بدهکار

بانک * بستانکار

 

 حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :

 

ذخیره مالیات بر درآمد * بدهکار

سود و زیان انباشته*بستانکار

 

 

 

 بررسی معافیت‌های مالیاتی کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفره

 

عضو شورای عالی کار دستور کار بعدی کمیته روابط کار شورای عالی کار در موضوع امنیت شغلی کارگران را بررسی معافیت‌های مالیاتی کارگاه‌های زیر ۵ و ۱۰ نفره عنوان کرد.

 

 

 

علی خدایی عضو کمیته روابط کار شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به دستور کار کمیته روابط کار درباره امنیت شغلی کارگران گفت: دستور کار بعدی ما بررسی معافیت‌های مالیاتی است که در سال‌های اخیر ذیل ماده ۱۹۱ قانون کار در در نظر گرفته شده و در سال‌های گذشته برای کارگاه‌های زیر ۱۰ و ۵ نفره اعمال شده است.

 

خدایی تاکید کرد: این معافیت‌ها منجر به سوء استفاده‌های زیادی از کارگران شده و پیشنهاد بعدی ما به شورای عالی کار این خواهد بود که تعیین تکلیف کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر برای بررسی بی نظمی و جلوگیری از سوء استفاده از کارگران بر مبنای این معافیت های قانونی در دستور کار قرار گیرد.

 

این عضو شورای عالی کار گفت:جلسه بعدی شورای عالی کار طبق فاصله زمانی قانونی احتمالاً هفته اول تیر ماه برگزار می‌شود و پیشنهاد بررسی این موضوع در بحث امنیت شغلی کارگران از سوی ما مطرح خواهد شد.

 

وی درباره موضوع آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار درباره ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر گفت: این آیین نامه در کارگروه روابط کار مصوب شده و به تایید این کارگران کارفرمایان و نمایندگان دولت رسیده است تحلیل ما این است که با توجه به صراحت قانونی و توافق شرکای اجتماعی بر سر این موضوع مانعی برای تصویب آن در هیئت دولت نباشد.

 

وی ادامه داد: نگران تصویب این موضوع نیستیم چرا که فاصله زیادی از تصویب آن در کارگروه گذشته و هنوز منتظریم تا که از سوی وزیر برای تصویب در هیئت دولت ارائه شود.

 

 

 

 

 

 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب سال 1397

 

 معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی:

 

 کارفرمایان متقاضی بخشودگی جرائم بیمه ای پیش از پایان مهلت قانونی به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند / شعب تأمین اجتماعی در روزهای نهم و دهم تیرماه تا ساعت 20 آماده پاسخگویی به کارفرمایان هستند.

 

 معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران آخرین مهلت استفاده از تسهیلات مقرر در قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب 10 تیرماه خواهد بود و از تمامی کارفرمایان دارای بدهی دعوت می کنیم که از فرصت باقی مانده برای استفاده از این قانون استفاده کنند.

 

 به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا اظهار داشت: به کارفرمایان متقاضی استفاده از قانون بخشودگی جرائم پیشنهاد می کنیم که مراجعه به شعب و پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خود را به روزهای آخر موکول نکنند.

 

 وی ادامه داد: به منظور همکاری حداکثری و بهره مندی بیشتر کارفرمایان از مزایای مقرر در قانون بخشودگی جرائم، شعب سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور در روزهای نهم و دهم تیر ماه تا ساعت 20 آماده پاسخگویی به کارفرمایان متقاضی استفاده از این قانون خواهند بود.

 

 معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: گزارش های دریافتی از ادارات کل تأمین اجتماعی سراسر کشور بیانگر استقبال گسترده کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب است.

 

 

 

 

 

 

 اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از زمان ثبت شرکت تا چه زمانی جهت پلمپ دفاتر قانونی زمان دارند؟

 

 طبق بند 9 ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31:

 

9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 • روشهای محاسبه استهلاک

 • روشهای متعددی برای تخصیص استهلاک طراحی و بکار گرفته می شود اما در عمل می توان تمامی روشها را بر طبق هر یک از الگوهای ذیل طبقه بندی کرد

 

 • 1 تغییر تخصیص با توجه به نوع فعالیت یا مصرف (تعداد تولید یا ساعات کارکرد)

 • 2 روشهای خط مستقیم یا هزینه ثابت (خط مستقیم)

 • 3 روش هزینه های صعودی (مجموع سنوات ، نزولی)

 • 4 روش هزینه های نزولی (قسط السنین ، سرمایه گذاری وجوه استهلاکی)

 

 

 • معایب کلی روشهای استهلاک :

 

 • اولاً  هیچ یک از روشهای تخصیص بی نقص نیستند زیرا تخمین درآمدهای آتی با سرویس دهی یک دارایی و پیش بینی عمر مفید آن به آسانی صورت نمی گیرد و به علت اینکه تمامی روشهای تخصیص و تسهیم اعتباری هستند و نتایج آنها قابل دفاع نیستند .

 

 • ثانیاً : برآورد عمر مفید ، ارزش اسقاط و حتی در برخی موارد محاسبه بهای تمام شده دارایی متکی بر پیش بینی های اولیه می باشد و در طول زمان ثابت می مانند از این رو روشهای استهلاک ایستا ( Static ) است و این شاید بزرگترین عیب روشهای استهلاک باشد . به عنوان مثال پیشرفت سریع تکنولوژی و تشدید رقابت در عرضه تجهیزات تازه به ویژه وسایل الکترونیک موجب آن شده که بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات به سرعت از مد بیافتند این جریانات اعتبار روشهای استهلاک را از لحاظ پیوند با واقعیت مورد تردید قرار داده است زیرا مبنای روشهای استهلاک ، بازیافت بهای تمام شده دارایی در طول عمر مفید برآوردی آن است حال آنکه بر اثر تغییر تکنولوژی برآورد عمر مفید با واقیت تطبیق نمی کند .

 

 

 

 

 

مختصات پول دارشدن از راه خدمات مالی  است :

در دوره آزمایشی همه برگه ها را روی میز قرار ندهید 

معنی و مفهوم آن این است که برخی از کارفرمایان و مدیران از  کم تجربگی حسابداران سوء استفاده می کنند و موجب برهم زدن توافق اولیه و مقدماتی می شوند . به این صورت که در بیشتر موقعیتهای کاری ، دوره ای به نام دوه آزمایشی قرار گرفته است که کارفرما می تواند بعد از این دوره و رضایتمندی طرفین قرارداد اصلی را منعقد کند ، البته این فرصت در اختیار نیروی استخدامی قرار می گیرد که زیر و بم کار را محک بزند و علاقمندی خود را به نحوه اجرا و محیط کار ابراز نماید . ولی متاسفانه برخی از کارفرمایان این فرصت را غنیمت می شمرند و با توجه به یادگیری اولیه از حرفه حسابداری ، سعی می کنند در این دوره از برنامه های اجرایی حسابداری که در دوره آزمایشی کار می کند ، نهایت استفاده را ببرند و بلافاصله پس از مرتب سازی و نمایش تمام توان توسط حسابدار ، خیلی راحت توافق را بر سر حقوق بر هم زده و حسابدار موقت را از کار بیکار می کنند.

به نظر شما چه رفتاری برای نشان دادن تواناییها از یک طرفی و دور زدن برخی کارفرمایان در طرف دیگر مناسب تر است ؟ 

 

تکنیک ها را اجرا نکنید ، فقط توصیه ها را بهینه کنید 

با توجه به این توضیحات حالا یک مشکل گریبانگیر حسابداران خواهد شد ، رضایتمندی کارفرما و یا از دست دادن موقعیت کاری ؟

مناسب ترین و حساب شده ترین رفتار در شرایط آزمایشی به این صورت است که شما در ابتدا و روزهای اول باید ضمن بررسی محیط و اسناد و مدارک و رویدادها ، سعی کنید به نحوی شایسته ، تواناییهای خود را به نمایش بگذارید .

بعد از بررسی و در اختیار گرفتن نرم افزار شروع به پیدا کردن اشکالات کنید و یک لیست مرتب و مفصلی را آماده کنید و پس از چند روزی می توانید با کارفرما جلسه ای گذاشتته و ایرادات را یکی یکی مطرح کنید ، حالا کارفرما از شما راهکار می خواهد  و شما خیلی می توانید طی یک نامه برنامه های اجرایی خود را طوری که متوجه و واضح باشد بیان کنید . البته اجرای نمونه کارهای شما  برای شروع الزامی است ، مثلاً لینک کردن نرم افزار انبار با سیستم حسابداری و یا تهیه لیست حقوق و دستمزد ، حالا شما با انجام  کار به نحو احسن  و پی بردن به یک سری ایرادات  ازسیستم  را در کارنامه خود دارید . برای برطرف کردن تمامی مشکلات و ایرادها و عقب افتادگی ها و به روز شدن نیاز به زمان دارید که با انعقاد قرارداد خود با کارفرمای محترمتان عملی خواهید کرد .

 

 

  • شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی شركتها  

 

 

 • پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها . نماینده شرکت باید به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید و مدارک زیر را جهت تشکیل پرونده به شعبه تحویل دهد:

 

 • ۱-نامه سربرگ دار شرکت با امضاء صاحبان امضاء جهت اعلام تقاضا از تأمین اجتماعی

 • ۲اصل و تصویر آگهی تأسیس یا تغییرات که از ۲ سال اعتبار نگذشته باشد

 • ۳- اصل و تصویر اساسنامه

 • ۴- اصل و تصویر شرکتنامه یا اظهارنامه ثبت شرکت

 • ۵- اصل و تصویر آگهی در روزنامه رسمی

 • ۶- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره (کپی شناسنامه و کارت ملی مجموعاٌ در یک برگه A4 گرفته شود)

 • ۷- اصل و تصویر سند مالکیت یا قولنامه اجاره محل شرکت (نام مالک در سند یا نام مستأجر در اجاره نامه حتماٌ شرکت قید شود)

 • ۸- تکمیل فرم مربوطه

 • ۹- فیش برق و یا…(برای شناسایی کد پستی محل) یا تأییدیه پستی

 

 • شعبه تامین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد. کارفرما می بایستی هر ماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی که در استخدام یا در اختیار دارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مهلت مقرر در قانون (حداکثر تا آخرین روز ماه بعد) به سازمان ارسال نماید. به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارکنان کارگاه به واحد نام نویسی شعبه ارایه شود و ضمن دریافت شماره بیمه، این شماره در لیست های ماهانه در مقابل نام افراد درج گردد تا بیمه شدگان بتوانند از خدمات بیمه استفاده نمایند.

 

 • تغییرات در ورژن معاملات فصلی (ماده ١٦٩) مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

 

 • قابل ذکر است ، امکان ارسال با ورژن قبلي ممکن نمی‌باشد.

 

 • اضافه شدن اقلام معادل ریالی و نرخ برابری ارز مالیات و عوارض ارزش افزوده برای معاملات ارزی و ارزی ریالی در کلیه فهرست‌ها

 

 • اضافه شدن گزینه "واردات مربوط به برگشت از صادرات" در فهرست واردات (درج کد اتباع در این حالت اختیاری است)

 

 • اضافه شدن قلم اطلاعاتی "توضیحات مربوط به پرداخت " در فهرست گزارش فعالیت‌های ساخت و پیش فروش املاک.

 

 • مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آیین نامه شماره 230761 مورخ 4/12/1394 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 12/2/1396 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند، می توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

 

 • در خصوص معاملاتی که (اعم ازخریدیا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات می باشند، مشمولین ماده (9) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

 

 

 انواع بدهی های جاری کدامند؟

۱- اضافه برداشت های بانک

۲- اسناد پرداختی کوتاه مدت

۳-حساب های پرداختی کوتاه مدت (بستانکاران)

۴- سایر حساب های پرداختی شامل (هزینه های پرداختنی٬مالیات پرداختنی٬بیمه پرداختنی٬واریزهای نامشخص٬سپرده حسن انجام کار)

۵- پیش دریافت ها

۶-ذخیره مالیات بر درآمد

۷- حصه(بخش) جاری بدهی های بلند مدت

 

کنارگذاری دارایی های ثابت مشهود

 

اقلام مختلف دارایی های ثابت مشهود ممکن است به طور اختیاری ( در نتیجه فروش ، معاوضه یا اهدا ) و یا قهری و اجباری ( در نتیجه سوانح طبیعی یا حکم قانونی ) واگذار یا کنار گذاشته شود .

 

در این صورت باید تمام حساب های مربوط به دارایی ثابت را در زمان کنار گذاری از دفاتر خارج ساخت . اگر کناره گذاری طی دوره صورت گیرد ؛ حتما باید محاسبات لازم در مورد استهلاک انجام شود . سود یا زیان ناشی از برکناری یا واگذاری دارایی ثابت مشهود ، باید در زمان کنارگذاری در صورت سود و زیان منظور شود .

 

 

 

 

 

 

 منظور از ترازنامه طبقه بندی شده چیست؟

دارایی های جاری٬شامل:

 موجودی نقد

 سرمایه گذاری های جاری

 حساب ها و اسناد دریافتی تجاری و سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

 موجودی کالا

 پیش پرداخت هزینه ها و سفارشات

 

دارایی های غیرجاری٬شامل:

 سرمایه گذاری های بلند مدت

 دارایی های ثابت مشهود

 دارایی های نامشهود

 سایر دارایی های غیر جاری

 

بدهی های جاری

 حساب ها و اسناد پرداختی تجاری

 سایر حساب ها و اسناد پرداختی

 پیش دریافت ها

 ذخیره مالیات

 سود سهام پیشنهادی و پرداختی

 تسهیلات مالی دریافتی

 

بدهی های غیرجاری٬شامل:

 تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت و اوراق مشارکت

 تعهدات بلند مدت اجاره سرمایه ای

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 سایر بدهی های غیرجاری

 بدهی های احتمالی

 

حقوق صاحبان سرمایه

 سرمایه

 اندوخته ها

 سود و زیان انباشته

 

  • بدهی های جاری را می توان به دو بخش

 • بدهی های جاری که مبلغ معلومی دارند

 • بدهی های جاری که باید برآورد شوند

 • تقسیم کرد. حساب های پرداختی تجاری٬اسناد پرداختی کوتاه مدت٬و بدهی های ناشی از هزینه های معوق در زمره آن دسته از بدهی های جاری می باشند که مبلغ معلومی دارند.

 • بدهی های جاری که باید برآورد شوند عبارتند از ذخیره تضمین محصول و مالیات بردرآمد پرداختی.

 

 

 • در زمان پرداخت وجه از تنخواه گردان٬ تا زمانی که تنخواه گردان مجددا پر نشده است٬ نیازی به ثبت روزنامه نمی باشد.

 • در زمان تجدید وجوه تنخواه گردان٬ تمامی پرداخت های تنخواه گردان در یک ثبت خلاصه می شود.

 • این عمل باعث می شود که نیاز برای روزنامه نویسی تعداد زیادی پرداخت هایی با مبالغ کم مرتفع گردد.

 

 کدام یک ازابزارهای حسابداری کاربرد بیشتری در تجزیه و تحلیل مبادلات دارند: معادلـه حسـابداری، دفتـر روزنامه و یا دفتر کل؟

 

 در پاسخ باید گفت معادله حسابداری، همچنین به منظور تجزیه و تحلیل، دفترکل بسیار مفیدتر از دفتر روزنامه است، چرا که در این دفتـر مـی تـوان نمـای کلـی واحـد تجـاری را مشاهده کرد. دفتر کل شامل تمامی حسابهای دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد و هزینه مـی باشـد، در صورتی که دفتر روزنامه فقط ثبتی از مبادلات است.

اغلب افراد و تجار در زمان تصمیم گیری، توجهی به اطلاعات حسابداری ندارند.

 • روش های نگهداری حساب موجودی کالا

 

 

 • مدیریت کارآمد و کنترل موثر موجودی مواد و کالا از لحاظ مقاصد سودآوری و عملکرد کلی بسیاری از شرکت ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است . این سطح بالا به این دلیل است که موجودی مواد و کالا ممکن است حجم بسیار بالایی از کل دارایی ها را در واحد های تجاری مختلف به خود اختصاص دهد.

 

 

 • طبق استاندارد های حسابداری ، موجودی مواد و کالا به دارایی های اطلاق می شود که :

 • الف ) برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می شود .

 • ب ) به منظور ساخت محصول یا ارایه خدمات ، در فرایند تولید قرار دارد .

 • ج) به منظور ساخت محصول یا ارایه خدمات ، خریداری شده ، نگهداری می شود.

 • د)ماهیت مصرفی دارد و به طور غیر مسستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف می شود.

 

 • نکته :

  • موجودی مواد و کالا صرف نظر از این که ممکن است اقلامی از آن احتمالا ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه با یک چرخه ی عملیاتی معمول نقد نشود، باید در گروه دارایی های جاری طبقه بندی شود .

 

 • اقلامی که به طور معمول و با توجه به شرایط ایجاد شده به منظور فروش نگهداری می شوند (مانند ضایعات تولید ، دارایی های ثابت برکنار شده و اقلام اسقاطی) جزء موجودی کالا محسوب می گردد.

 

 • روش های نگهداری موجودی کالا

 • به یاد داشته باشید ، عمده ترین مسائلی که در روش نگهداری موجودی کالا تاثیرگذار می باشد ، گردش موجودی کالا ، گران قیمت بودن آن و رهگیری هزینه های نگهداری آن است . دو سیستم

 

 • برای نگهداری موجودی کالا وجود دارد :

 • سیستم ادواری

 • سیستم دائمی

 

 

 

 

 

 

  • هدف صورت هاي مالي عبارت است از ارائه ي اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي ، عملكرد مالي و انعطاف پذيري واحد تجاري كه براي طيفي گسترده از استفاده كنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد .

 

 • صورت هاي مالي اطلاعات مالي مربوط به

 

 • الف ) تصميمات سرمايه گذاري ( توسط سرمايه گذاران )

 

 • ب ) تصميمات اعتباري ( اتوسط اعتبار دهندگان )

 

 • ج ) ساير تصميمات عمومي

 

 • را گزارش مي كند. براي تحقق اين اهداف ، مجموعه صورت هاي مالي شامل ترازنامه ، صورت سود و زيان ، صورت سود و زيان جامع و صورت جريان هاي نقدي ( به عنوان صورت هاي مالي اساسي ) و يادداشت هاي توضيحي ارائه مي شود.

 • وضعيت مالي يك واحد تجاري در برگيرنده منابع اقتصادي تحت كنترل آن ، ساختار مالي آن ، ميزان نقدينگي و توان باز پرداخت بدهي ها و ظرفيت سازگاري آن با تغييرات محيط عملياتي است و اطلاعات درباره وضعيت مالي در ترازنامه ارائه مي شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

حساب تنخواه گردان چيست و ثبت سند حسابداري آن چگونه است؟

عموما پرداخت هاي نقدي واحد هاي تجاري عموما به شكل چك پرداخت ميگردد، اما پرداخت هاي كوچك مثل تمبر پستي ، هزينه حمل بسته پستي ، هزينه اياب و ذهاب ، هزينه خوراكي و ساير هزينه ها يا خريد هاي كوچك عملي نيست بايد بصورت نقد پرداخت شود .

اين پرداخت هااز طريق سيستمي كه تنخواه ناميده مي شود ، پرداخت مي گردد. در اين سيستم مبلغ معيني به عنوان تنخواه گردان در اختيار يكي از كاركنان واحد تجاري قرار ميگيرد تا كليه پرداخت هاي جزيي از طريق او پرداخت شود.

 

 

 

 

 

 زمانی که با زیان مواجه شدیم چگونه عمل کنیم؟

 

در هر تجارتی این امکان وجود دارد که در یک دوره کسب و کار شما دچار ضرر و زیان شود. اما این نکته را فراموش نکنید که اگر متوجه نشوید در زیان قرار گرفته اید ناگهان دچار ورشکستگی می شوید. لذا همیشه سود و زیان خود را باید محاسبه کنید و در بازار تجارت باید محتاطانه قدم بردارید.

 

 اما اگر اغلب دچار زیان هستید به دلیل فروش کم  به طور مثال؛ این جا است که شما باید روند تجارت خود را تغییر هید. در ابتدا توصیه همه افراد مجرب در زمینه تجارت داشتن یک نرم افزار خوب حسابداری است که بتوانید تمام روند درامد خود را به صورت روزانه بررسی کنید تا سود یا زیانی از چشم شما دور نماند.

 

 

 علایم زیان مالی در کسب و کار

 

 • پول لازم برای پرداخت های واجب ماهیانه مثل قبوض و شارژ ندارید یا کم می آورید

 • حساب بانکی شما منفی شده و نمی توانید از بانک وام بگیرید

 • میزان فروش شما با میزان محصولات و کالاهایی که در انبار دارید موزون نیست. کم فروش می رود و خریدار نیست.

 

 

 حال راه حل چیست؟

 

 

 1. هزینه های خود را کاهش دهید

 2. فروش خود را افزایش دهید.

 3. مشاوره کنید و از ابزار های مناسب استفاده کنید

 

 

 

 

 

 

 

  پنج رفتار مهم که باید در موعد قانونی انجام گردد /

 

  برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان و مهلت معینی که از طرف دولت و یا سازمان ها تعیین شده انجام شود . عدم انجام این امور باعث تعلق جریمه و یا عدم برخورداری از مزایا و معافیت های مقرر در قانون شود.

 

  در زیر به مهمترین از این موارد اشاره می کنیم :

 

۱ . 🔸ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان /

 

۲ .🔸ارسال لیست  بیمه حقوق کارکنان /

 

۳ .🔸ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده /

 

۴ .🔸ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی /

 

۵ .🔸ارسال اظهارنامه عملکرد /

   مالیات_بر_ارزش_افزوده چیست؟     اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که با تعریف مالیات بر ارزش  افزوده مشکل دارید، باید بگوییم  که ارزش افزوده، در  واقع ارزشی است که به چیزی اضافه می شود. چه کالا باشد مثل کولر و چه خدمات باشد مثل خدمات مشاوره و آموزش آنلاین.     در واقع، مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار، در زمان خرید کالا یا خدمات از فروشنده، به فروشنده  پرداخت می کند تا فروشنده کالا و خدمات این مالیات را در زمان های معین به دولت پرداخت کند.     مثلا دولت، از پیمانکاران خود، خدماتی در زمینه های مختلف فنی و مهندسی و خدماتی دریافت می کند و مالیات ارزش افزوده به آن ها می دهد تا به حساب اداره مالیاتی واریز کنند. این قضیه بین پیمانکاران خصوصی با همدیگر نیز وجود دارد.     مالیات بر ارزش افزوده یا VAT در سال های اخیر به فهرست مالیات های دریافتی  توسط  نظام مالیاتی کشور اضافه  شده  و مالیات عمومی است که به کلیه کالا ها و خدماتی که معاف از مالیات نیستند، تعلق می گیرد. در واقع مالیات بر  ارزش  افزوده، از  کلیه مراحل  تولید و تویع کالا و خدمات دریافت می شود و استثنایی ندارد.    

 

اگر خرید شرکت از موارد بلک لیست دارایی باشد

چه اتفاقی میفتد...

 

 

🔴پاسخ....

 

   ارزش افزوده اعتبار آن مورد قبول نیست و مطالبات جرايم ماده 23

 

   گزارشات 169 طبق ماده 19 آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 169 بميزان يك درصد جريمه

 

  از بابت عملكرد براي این قسمت مورد قبول نیست و بصورت ضريب محاسبه شده. و از خريد طي دوره كسر ميشود.

 

 

 

 در خصوص شرایط و میزان مبلغ مرخصی بارداری توضیح دهید

 

 

 

 شرایط پرداخت کمک‌هزینه بارداری یا همان مرخصی زایمان در تامین‌اجتماعی عبارت‌اند از:

 

۱- بیمه‌شده ظرف یک‌سال قبل از تاریخ زایمان، حداقل ۶۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد. (سابقه بیمه‌اجباری، رانندگان یا سوابق کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری)

۲- بیمه‌شده  روز قبل از تاریخ زایمان، اشتغال به‌کار داشته یا در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی باشد.

۳- در طول مدت مرخصی زایمان اشتغال به‌کار نداشته و از کارفرما حقوق دریافت نکرده باشد.

۴- اما میزان مبلغ پرداختی بابت

 

  کمک‌هزینه بارداری برابراست با:

 

۳/۲ ضربدر مدت مرخصی زایمان ضربدر میانگین دستمزد مشمول کسر حق‌ بیمه ظرف ۹۰ روز قبل از تاریخ زایمان.

 

 

 • تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی

 

 • 🔹افزایش اخیر نرخ ارز باعث بروز مسائلی شبیه سال92 شده است.در سال 92 عمده کاهش ارزش ریال در یک سال اتفاق افتاد اما اکنون کاهش نرخ در دو دوره مالی واقع شده است.

 

 • 🔹استاندارد 16 دوره کاهش ارزش را مشخص نکرده است.

 

 • 🔹بنابراین این کاهشها را می توان به حساب بهای تمام شده دارایی منظور کرد.

 

 • 👈 نکته بسیار مهم :

 

 • اگر دارایی قابل بازیافت نباشد نباید تفاوت تسعیر بدهیها را به حساب دارایی منظور کرد.

 

 • یکی از نشانه های عدم بازیافت زیاندهی مستمر عملیات شرکت است.

 

 

 

 

 

 • 🔯مالیات مازاد تجديدارزيابي شركتها در سال 1397

 

 • تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷:

 

 • ز- انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركتها، موضوع ماده(۱۴۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود:

 

 • شركتهاي مذكور بايد براساس صورتهاي مالي عملكرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده(۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند.

 

 • شركتهاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده(۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند.

 

 

 

  • قطعی شدن مالیات در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:

 

 • قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

 

 • رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده ۲۳۹ ق.م.م.)

 

 • عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن ( واقعی / قانونی ) و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

 

 • صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر  (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

 

 • صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده ۲۵۷ ق.م.م)

 

 • صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م)

 

o حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

o آئين نامه تعيين حق الزحمه پايه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ايران كه به تائيد وزير محترم امور اقتصادی و دارائی رسيده و طی نامه شـماره 197226 مـورخ 1394/10/20 بـه جامعـه ابلاغ گرديده و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا ميباشد، به شرح پيوست به اطلاع می رسد: o توجه مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي شاغل انفرادي را به موارد زير جلب مي نمايد: o طبق آئين نامه مذكور حداقل نرخ مبناي محاسبه حق الزحمه ارائه خدمات حسابرسـي بـر اسـاس رتبه هاي شغلي حسابرسان براي سال 1394 به شرح زير تعيين گرديده است o o حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی o نرخ های اعلام شده در جدول فوق مربوط به سال 1394 ميباشـد و نـرخ هـای مربـوط بـه سـال 1395 در اسفند ماه اعلام خواهد شد. o رعايت حداقل نرخ های پايه حق الزحمه ساعتی رتبه های حرفه ای در محاسـبات حـق الزحمـه پيشنهادی خدمات حسابرسي ضروريست و اعمال مبالغ بيش تر از نرخ هاي فوق، حسب توافق طرفين مجاز است. o هزينه هاي سربار مستقيم و ساير هزينه هاي قابل تخصيص به كار حسابرسي، معادل حـداقل 20 درصد حق الزحمه كل ساعت كار مستقيم حسابرسي، تعيين شده است. o براي هر كار حسابرسي، بايد فرم برآورد بودجه ساعتي انجام آن (به تفكيك سرفصل حسـاب ها و موضوعات مورد رسيدگي و رتبه هاي شغلي مسئول رسيدگي) همـراه بـا مسـتندات بـرآورد بودجه تهيه و تنظيم شود. o تركيب رتبه هاي شغلي كاركنان حرفهاي مأمور در هر كار حسابرسي، بايد با رعايـت ضـوابط و مقررات تعيين شده در آئين نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه اي، تعيين گردد. o حق الزحمه خدمات حسابرسي، شامل حق الزحمه ساعت كار مستقيم حسابرسان مـأمور در هر كار حسابرسي طبق بودجه ساعتي برآورد شده و هزينه هـاي سـربار قابـل تخصـيص هركار ميباشد. o عدم رعايت ضوابط اين آئين نامه، در پرسش نامه هاي آئين نامه نظارت حرفـه اي (موضـوع مـاده 31 اساسنامه) در صورت عدم رعايت كنترل و در طبقـه بنـدي حسـابداران رسـمي شـاغل و مؤسسات حسابرسي لحاظ خواهد شد.

o

 

تعریف حسابداری دولتی

 

حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.

 

 

 

 

 

تعریف حسابداری بهای تمام شده (صنعتی):

 

حسابداری بهای تمام شده به شاخه ای از حسابداری اطلاق می شود که وظیفه اش جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه، محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات، همچنین ارائه روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات، از طریق تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی شیوه های تولید می باشد.

 

 

 

 

 

 

 • برای مثال فرض کنیم میخواهیم وامی به مبلغ ۵ میلیون ریال پرداخت کنیم و اقساط آن را ۱ میلیون ریال در نظر گرفته ایم که به صورت ماهیانه و درمدت ۵ ماه از حقوق پرسنل مربوطه کسر می شود

 

 • در زمان پرداخت وام

 • وام پرسنل بد۵۰۰۰۰۰۰

 • بانک بس ۵۰۰۰۰۰۰

 

 • مرحله بعد بد ین صورت است که شما قصد کسر قسط مربوط به آن وام از حساب پرسنل موردنظر را دارید، فرض کنید که با تعاملی که با پرسنل انجام شده این شخص میخواهد در ۵ قسط مبلغ وام دریافتی را باز گرداند بنابراین مبلغی را که هر ماه باید از حساب شخص موردنظر کم کنیم در ۵ ماه انجام می شود.

 • در زمان پرداخت قسط و کسر ان از حقوق دستمزد

 

 • حقوق پرداختنی بد ۱۰۰۰۰۰۰

 • وام پرسنل بس ۱۰۰۰۰۰۰

 ش

 • 🌐 تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی
 
 • افزایش اخیر نرخ ارز باعث بروز مسائلی شبیه سال92 شده است.در سال 92 عمده کاهش ارزش ریال در یک سال اتفاق افتاد اما اکنون کاهش نرخ در دو دوره مالی واقع شده است.
 
 • استاندارد 16 دوره کاهش ارزش را مشخص نکرده است.
 
 • بنابراین این کاهشها را می توان به حساب بهای تمام شده دارایی منظور کرد.
 
 • نکته بسیار مهم :
 
 • اگر دارایی قابل بازیافت نباشد نباید تفاوت تسعیر بدهیها را به حساب دارایی منظور کرد.
 
 • یکی از نشانه های عدم بازیافت زیاندهی مستمر عملیات شرکت است.

  به استناد کدام ماده قانونی مودی می تواند به دلیل غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی تقاضای تجدید رسیدگی کند؟

 مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می باشد.

  توضیح اینکه اخیراً و از ابتدای سال ۹۷ ، رسیدگی به اعتراض مودیان از این حیث نسبت به مالیاتهای تا ۵۰۰ میلیون تومان ، در هیات های ۲۵۱ مکرر مستقر در سازمان امور اقتصادی و دارایی مراکز استان ها رسیدگی خواهد شد .

 

 

  آیا تفاوت های ناشی از تسعیر ارز همیشه به حساب سود و زیان منظور می شود؟

 

 وفق استاندارد شماره 16 سازمان حسابرسی، تفاوت های ناشی از تسعیر ارز به طور معمول به حساب سود و زیان سنواتی منظور می شود.

 

 ولی در شرایطی که تفاوت ناشی از تسعیر ارز، ناشی از افت شدید ارزش رسمی ریال در برابر ارز باشد و این کاهش، بدهیهایی را تحت تاثیر فرار دهد که اخیرا و به طور مستقیم در ارتباط با تحصیل داراییهای ارزی ایجاد شده است.

 

 و واحد تجاری قادر به تسویه آنها نیست در این صورت تفاوتهای ناشی از تسعیر باید به مبلغ دفتری دارایی منظور شود، مشروط بر آنکه مبلغ دفتری تعدیل از اقل بهای جایگزینی و مبلغ قابل بازیافت ناشی از فروش یا کاربرد دارایی تجاور نکند.

 

 

 

 

 

 

1ار

 

  زبان جهانی مالی دنیا IFRS است

 

 رئیس انجمن حسابرسی ایران استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS را زبان گویای جهانی مالی دانست که باعث ایجاد شفافیت در امور مالی می‌شود.

 

 هوشنگ خستویی درباره الزام بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری برای ارائه صورت حساب‌های مالی خود بر اساس استاندارد IFRS و نقش این موضوع در سرمایه‌گذاری خارجی اظهارداشت:

 

 پیش از آنکه از جنبه مالی به سرمایه‌گذاری خارجی نگاه کنیم، باید تمام اطمینانی را که طی سال‌های گذشته از بین رفته، بازگردانیم.

 

 

 رئیس انجمن حسابرسی ایران تصریح کرد: حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند ابزارهای مخصوص به خود است و مهمترین ابزار آن نیز بانک‌ها و شرکت‌های بیمه هستند.

 

 وی درباره نقش استانداردهای بین المللی از جمله IFRS در جذب سرمایه‌گذاری گفت: IFRS زمینه‌هایی را برای اجرایی شدن نیاز دارد که در ابتدا باید این زمینه‌ها را فراهم کنیم.

 

🔹خستویی در این خصوص توضیح داد: از جمله زمینه‌های اجرای IFRS امکان افشای اطلاعات و شفاف سازی اطلاعات مالی است؛ تا در صورتی‌که سرمایه‌گذار خارجی نیاز به اطلاعات مالی بود، بتواند به راحتی به آن دسترسی داشته باشد.

 

 

 

 

 • مرخصی فرزنددار شدن برای مردان 3 روز شد.

 • براساس مصوبه مجلس، مرخصی تشویقی فرزنددار شدن برای مردان 3 روز شد.

 • نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه 11 اسفند) در جریان بررسی مواد ارجاعی برنامه ششم توسعه از سوی شورای نگهبان، از مجموع 200 نماینده حاضر، با 113 رای موافق،‌ 48 رای مخالف و 3 رای ممتنع بند (ب) ماده 118 این لایحه را تصویب کردند.

 • طبق بند (ب) ماده_118 لایحه برنامه ششم توسعه، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم، کلیه مردان شاغل در قوای 3 گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از 3 روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

 • طبق برنامه پنجم توسعه که هم‌اکنون نیز در حال اجراست، مرخصی تشویقی برای مردانی که صاحب فرزند می‌شوند 14 روز بوده که طبق قانون برنامه ششم به 3 روز کاهش یافت.

 
 • نحوه محاسبه حقوق مبنا در طرح طبقه بندی مشاغل

 

 • در شرکت‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند آیا مزایایی تحت عنوان فوق العاده جذب و حق شایستگی و اضافه کاری ثابت جزء حقوق مبنا بحساب می آیند و در محاسبات سنوات محاسبه میشوند

 

 • در کارگاههایی که دارای طرح مصوب طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار ور فاه اجتماعی هستند با عنایت به تبصره ۲ ماده۳۶ قانون کار مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد و پایه هر گونه مزایا را تشکیل می دهد .

 

 • مبنای محاسبه اضافه کاری ، نوبت کاری ، شب کاری، عیدی، پاداش و سنوات خدمت در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند مزد گروه و پایه ( مزد مبنا ) خواهد بود .

 

 • با توجه به این اوصاف مزایایی از قبیل فوق العاده جذب ، حق شایستگی و اضافه کاری ثابت جز حقوق مبنا محسوب نخواهد شد .

 

 

 • حسابرسی نخستین و حسابرسی های بعدی

 

 • در حسابرسی نخستین صاحبکاری که قبلاً توسط حسابرسان مستقل حسابرسی نشده است، تجزیه و تحلیل کامل اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، بهترین نحوه برخورد می­باشد.

 

 • حسابرسان با بررسی دقیق تمام اقلام بدهکار و بستانکار حساب این داراییها از زمان تحصیل تاکنون می توانند از اعمال شدن یکنواخت روشهای مناسب حسابداری برای ثبت اضافات و برکناریهای این گونه داراییها و تأمین ذخیره استهلاک کافی برای آنها، اطمینان یابند.

 

 • برنامه حسابرسی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات

 

 • شناختی از سیستم کنترل داخلی کسب کنید.

 

 • حسابرسان برای مطالعه سیستم کنترل داخلی اموال، ماشین آلات و تجهیزات می‌توانند از شرح نوشته، نمودگر سیستم یا پرسشنامه کنترلهای داخلی استفاده کنند.

 

 • خطر کنترل را برآورد و آزمونهای اضافی کنترلها را طراحی کنید.

 

 • خطر کنترل مربوط به هر قلم صورتهای مالی تنها زمانی می‌تواند کمتر از حداکثر برآورد شود که آزمونهای به عمل آمده نشان دهند کنترلهای مربوط، طراحی شده است و به گونه ای مؤثر اعمال می شود..

 

 • آزمونهای اضافی کنترلها را اجرا کنید.

 

 • 🔹هدف از آزمون کنترلهای داخلی داراییهای ثابت، تشخیص اعمال شدن یا نشدن کنترلهای برقرار شده توسط صاحبکار بطور یکنواخت است؛

 

 • خطر کنترل را دوباره برآورد و آزمونهای محتوا را طراحی کنید.

 

 

 • شرایط بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی (قانون چهاردهم)

 

 • قانون تخلفات اداری مصوب 72/09/07 دستگاه های دولتی

 

 • براساس بند ”ط“ فصل سوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ٧/٩/٧٢ بازنشستگی کارکنانی که به موجب تخلف اداری محکوم به بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه گردیده‌اند.

 

 • در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از بیست و پنج سال سابقه خدمت برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه امکان‌پذیر خواهد بود. ضمناً از آنجایی که مستخدمان مورد نظر دارای سابقه خدمت مورد نیاز در ماده ”٩” قانون مذکور می‌باشند.

 

 • بعضا بنا به دلایل مختلف دارای سوابق پرداخت حق بیمه‌ای کمتر از سابقه مورد نظردر قانون تأمین‌اجتماعی بوده و این امر در نهایت موجب عدم اجرای به موقع احکام مورد نظر می گردید، با صدور دستور اداری شماره ٨٣٧٠٩/٥٠٣٠ مورخ ٢٧/٩/٨٤ به تمامی واحدهای اجرایی تحت پوشش تاکید گردید که چنانچه مستخدمی به موجب آراء قطعی هیأت های یاد شده بر اساس بند ”ط” ماده ٩ قانون مذکور محکوم به بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه شده باشند واحدها می‌باید نسبت به اجرای احکام اقدام نمایند.

 

 • است واحدهای اجرایی دقت کافی را جهت اخذ احکام کارگزینی اصلاح شده جدید بر مبنای تقلیل گروه از دستگاه مربوطه و انجام محاسبات لازم جهت اعمال تبصره زیر ماده ٧٧ قانون به‌عمل آورند.

 

 

 

   شرایط  بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی (قانون یازدهم)

 

بازنشستگی بیمه‌شدگان براساس قانون بودجه سال های ١٣٨٦ لغایت ١٣٩١

 

🔹در اجرای مفاد بندهای (ل ) و (و) تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٣٨٦، بند (٤٧) قانون بودجه سال١٣٨٨، بند( ١٧) قانون بودجه سال ١٣٨٩، بند(٩١ ) قانون بودجه سال ١٣٩٠ و همچنین بند (٦٦) قانون بودجه سال ١٣٩١، بیمه‌شدگانی که شرایط لازم طبق مقررات عام قانون تأمین اجتماعی را احراز نمی نمایند، می توانند با دارا بودن شرایط زیر درخواست بازنشستگی نمایند:

 

 آندسته از بیمه‌شدگان متقاضی که دارای حداقل ٦٠ سال تمام سن برای مردان و ٥٥ سال تمام برای زنان بوده و دارای حداقل ١٠ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

 

 بیمه شدگانی که دارای حداقل ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده و در اجرای مقررات جاری،

 

   طبق آرای کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مزبور ازکارافتاده کلی شناخته شده لیکن حائز شرایط دریافت مستمری نگردیده و سن متقاضیان مرد کمتر از ٦٠ سال و زن کمتر از ٥٥ سال باشد.

 

  در خصوص مشمولین بند ٩١ قانون بودجه سال ٩٠ و همچنین بند ٦٦  قانون بودجه سال ٩١ کل کشور، چنانچه میزان سابقه پرداخت حق بیمه کمتر از ١٠ سال باشد، متقاضیان برقراری مستمری می‌توانند با پرداخت مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما مربوط به مابه التفاوت سابقه پرداخت حق بیمه تا ١٠ سال از مزایای بازنشستگی موضوع این قانون بهره‌مند گردند.

 

 میزان مستمری با رعایت مفاد ماده ٧٧ قانون و تبصره ذیل آن متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه (حداقل ١٠ سال) محاسبه و تعیین می گردد.

 

 

 • توافق غیرقابل پذیرش درخصوص بیمه

 

 • با کارفرمای خود توافق کرده‌ام که من را بیمه نکند و به جای آن سهم حق‌بیمه کارفرمایی را به من بدهد تا خود را بیمه اختیاری کنم. آیا این توافق صحیح است؟

 

 • هرگونه توافقی که نتیجه آن بیمه نکردن کارگر باشد باطل است. بیمه تامین‌اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه به سازمان تامین‌اجتماعی اجباری است و توافقاتی از این دست به هر بهانه و دلیلی که باشد به‌موجب قانون بی‌اعتبار است و کارفرما مسئول آن است.

 

 • چرا که طبق ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده۳۶ قانون تامین‌اجتماعی کارفرما موظف است حق‌بیمه کارگران خود را در موعد مقرر به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کند و عدم ارسال لیست کارکنان و عدم پرداخت حق‌بیمه مربوطه مشمول جریمه خواهد بود.

 

 • بر این نکته هم در قانون کار و هم در قانون تامین‌اجتماعی تاکید شده و عدم توجه به اجرای آن برای کارفرما مجازات و جریمه در پی خواهد داشت.

 

 

 

  اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟

 

🔹در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می باشد تا مدیران را در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید.

 

🔹مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کند.

 

🔹مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد.

 

 

 

  منظور از حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) چیست؟

 

 حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

 

 

 

💡 هزينه يابي بر مبناي فعاليت « ABC » چيست ؟

 

🔹روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت ، سيستم طرح ريزي هزينه ها با تاکيد بر فرايند مستمر بهسازي است . در اين روش ، شناسايي فعاليت هاي ارزشمند از يک سو و شناسايي فعاليت هاي بي ارزش از سوي ديگر ، تشويق مي شود . و براي حذف فعاليت هاي بي ارزش کوشش بعمل مي آيد .

 

🔹به بيان ديگر روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت را ميتوان براي شناسايي و حذف فعاليت هايي به کار برد که هزينه محصول را بالا مي برند بدون آنکه ارزش افزوده اي براي محصول ايجاد کنند .

 

🔹هزينه اضافه شده و بدون ارزش ، هزينه آن گروه از فعاليت هايي است که مي توان آنرا حذف کرد بدون اينکه کاهشي در کيفيت محصول و عملکرد يا ارزش آن رخ دهد.

 

🔹بدين ترتيب ، بکار گيري روش هزينه يابي بر مبتني فعاليت ميتواند به کاهش هزينه ها از طريق حذف فعاليت هاي اضافي و غير سودمند و يافتن راههاي جديد و اقتصادي براي انجام فعاليت هاي با ارزش و اثر بخش بيانجامد .

 

🔹کاهش در هزينه ها نيازمند تشريک مساعـي مديران ، کارکنان توليد و فروش ، حسابداران ، مهندسان و ساير دست اندر کاران مربوط ، به منظور بررسي کامل و شناخت فعاليت هايي است که يک محصول مصرف مي کند .

 

 

 

💡  تعریف سیستمهای مدیریت منابع انسانی(Human Resource Management Systems) چیست؟

 

🔹سیستمهای نرم افزاری که از فرآیندهای جذب، استخدام، آموزش، ارزیابی و نظام های انگیزشی کارکنان و قوانین جاری مرتبط با روابط سازمان و پرسنل پیشتیبانی می کنند به عنوان سیستمهای مدیریت منابع انسانی شناخته می شوند.

 

🔹زیر سیستمهای اصلی مدیریت منابع انسانی عبارتند از:

 

1- سیستم جذب و استخدام

2- سیستم کارگزینی و صدور احکام

3- سیستم کنترل و محاسبه کارکرد

4- سیستم محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا

5- سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

6- سیستم رفاه و درمان

7- سیستم آموزش

8- سیستم امور بازنشستگان

 

 

💡 مفهوم كلاه به كلاه كردن چيست؟

🔹یکی از روشهای تقلب در حسابداری کلاه به کلاه کردن(Lapping) است. در این روش ثبت وجه دریافتی از خریدار تا دریافت وجه از مشتری دیگر به تاخیر می افتد و از آنجاییکه حساب خریدار برای مدت کوتاهی ثبت نشده و نادرست باقی می ماند کشف آن براحتی امکان پذیر نیست.

🔹این نوع تقلب خاصیت بادکنکی دارد به این مفهوم که شخص متقلب هر بار می تواند مبلغ بیشتری بدزدد و مانده مربوط هر بار بزرگتر می شود تا جاییکه دیگر گردش نقدی برای پوشاندن تقلب کافی نباشد یا به اصطلاح بادکنک بترکد.

نکته : در انگلستان به این روش تقلب Teeming & Lading گفته می شود.

 

 

متوسط دوره وصول مطالبات چیست؟

 

🔹متوسط دوره وصول مطالبات (Average Collection Period) برابر متوسط زمانی است که طول می کشد تا وجه حاصل از فروش کالا/خدمات دریافت شود.

 

🔹برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات مانده حسابهای دریافتنی(Accounts Receivables) به متوسط فروش روزانه به دست می آید. به عبارتی در یک پریود زمانی این عدد برابر:

 

 Average Collection Period = Days*AR / Credit Sales

 

🔹که Days تعداد روز در پریود مورد نظر(مثلا 360 روز در سال) و AR مانده حساب های دریافتنی و Credit Sales مانده بستانکار فروش است.

 

🔹دوره وصول مطالبات نمایشگر زمان تاخیر وصول وجه کالا/خدمات ارائه شده از خریداران است و هر چه این عدد بزرگتر باشد برای سازمان نامطلوب تر می باشد .

 

🔹این عدد به طور معمول با متوسط صنعت در هز نوع کسب و کاری مقایسه می شود و بزرگتر بودن آن از متوسط صنعت نشانه خوبی نیست.

 

 

 

   بازدهی سهم (ROE) چیست؟

 

🔹بازدهی سهم(Return On Equity)  به مفهوم میزان سود شرکت به ازای یک سهم می باشد. به عبارتی ROE نشان می دهد که شرکت به ازای سرمایه گذاری سهامداران به ازای هر سهم چقدر سود کسب کرده است.

 

🔻بازدهی سهم=(حقوق سهام ممتاز-حقوق صاحبان سهام)/(سود سهام ممتاز-سود خالص)

 

🔹این نسبت به درصد بیان می شود و شاخص سودآوری شرکت نسبت یه سرمایه گذاری سهامداران است. بازدهی سهم معمولا در حوزه یک صنعت  قابل مقایسه می باشد گرچه به طور عام بالا بودن این نسبت به مفهوم اقبال سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت می باشد.

 

 

 

 حکم کارگزینی چیست؟

 

🔹حکم کارگزینی ابلاغ رسمی استخدام یا تغییر شرایط استخدامی یک فرد در سازمان می باشد. در حکم کارگزینی سه دسته اطلاعات درج می شود:

 

1- اطلاعات فردی شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره شناسنامه، محل تولد، وضعیت تاهل و ...

2- اطلاعات سازمانی شامل رشته، رسته و طبقه شغلی، پست سازمانی، واحد سازمانی، محل خدمت و ...

3- اطلاعات ارقام حقوق و مزایای قابل پرداخت وفق نوع ردیف استخدامی(رسمی، پیمانی، خرید خدمت و ...)

حکم کارگزینی به تایید بالاترین مقام یک سازمان رسیده و کپی آن به مستخدم و  اداره حسابداری ارسال شده و در اداره کارگزینی آرشیو می شود.

 

 

 • عامل ذیحساب کیست؟

 

 • وفق ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور، عامل ذیحساب ماموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظائف و مسئولیتهای موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور توسط ذیحساب به او محول می شود.

 

 • کارپرداران و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران و واحدها دولتی مادامی که به اقتضای طبع و ماهیت وظائف قانونی خود و یا ماموریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب می باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می شود.

 

 

 • تعريف نقدينگي چيست؟

 

 • به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.

 

 • پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گزدش برابر (D/r) خواهد بود.

 

 • واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

 

 • نکته 1: عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

 • نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

 

 

 • انبار گرداني چيست؟

 

 • براساس استانداردهای حسابداری حداقل هر سال برای یکبار انبارگردانی باید در انبارهای شرکتهای بازرگانی، تولیدی و صنعتی صورت گیرد. البته با توجه به ابعاد و اهمیت کالاها این زمان می تواند کوتاه تر هم در نظر گرفته شود. هدف از انبار گردانی به طور کلی شمارش موجودی اقلام کالا به منظور ایجاد اطمینان از وجود کمی و کیفی و کنترل کالاهاست .

 

 • بدین منظور لازم است قواعدی در حین انبار گردانی انجام پذیرد. از جمله این قواعد می توان به الصاق تگ به کالا می باشد. همچنین مواردی از قبیل پلمب انبار، عدم ورود و خروج کارکنان و افراد به انبار، مرتب سازی کالاها و سایر موارد امنیتی باید مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس سیاستهای جاری مجموعه نسبت به الزام یا عدم التزام به آن اقدام نمود.

 

 • نکته 1 : تگ کالا به برگه ای اطلاق می شود که در آن نام کالا، کد کالا، محل قرار گیری به عنوان اطلاعات وجود دارد و بر اساس استاندارد سه ستون برای ثبت اطلاعات شمارش بر روی هر تگ قرار داده می شود. اغلب نرم افزارهای انبار نیز قابلیت ایجاد تگ را در سیستم انبار در حین انبار گردانی دارند.

 

 • مسئول انبارگردانی با بررسی تگ های اولین شمارش و کنترل آن با لیست موجودی ثبت شده در حسابداری انبار در صورتی که مغایرتی مشاهده نشود، شمارش دوم را کنسل می نماید و درصورت مغایرت شمارش دوم نیز انجام می شود و در صورت مغایرت در شمارش دوم، شمارش نهائی با حضور انباردار و حسابرس و مسئول انبارگردانی انجام می شود. در پایان طبق گزارش انبار گردانی، کسری و اضافات به مدیریت گزارش می شود تا تصمیم گیری در خصوص صدور سند تعدیل انبار و سند حسابداری اضافات و کسری ها اتخاذ گردد.

 

 • نکته 2: به طور معمول در کسری ها انبار دار مسئول شناخته شود و همچنین اضافات ورود کالاهایی باشد که مدارک آن به حسابداری انتقال داده نشده است.

 

 • 🔹نکته 3: در حسابداری کل خالص اضافات و کسری ها به بهای تمام شده بسته می شود.

 

 • 🔹نکته 4: در سیستم های مالی یکپارچه به دلیل وجود ارتباطات کامل بین سیستم انبار و حسابداری در اغلب موارد این کسری ها و اضافات بسیار محدود می باشند.

 

 

 

 تعریف حساب سازی چیست؟

 

حساب سازی(False Accounting) عمل ناشي از نادرستي و فریب كه به منظور سوء استفاده خود و يا ديگري و يا به منظور اضرار به شخصي انجام گيرد و در نتيجه:

 

1- حسابي، ثبتي و يا سندي كه به منظور حسابداري تهيه شده نابود، مخدوش، نهفته يا دستكاري شود

2- در تهيه اطلاعات مورد نياز، كسي از حسابي، ثبتي يا سندي استفاده كند كه بداند در موردي گمراه كننده، تقلبي و فريبنده است.

 

 

💡 اصول تنظیم بودجه دولتی چیست؟

🔹به دلیل ویژگی های دولت های امروز و نقش پر اهمیت بودجه در اداره امور کشور،تهیه و تدوین بودجه کشور یک کار علمی تخصصی، بسیار مهم و وقت گیر است و به همین دلیل برای تهیه بودجه اصول و قواعدی باید مورد توجه قرار گیرد.

🔹بسیاری از این اصول در حال حاضر جنبه جهان شمول و عام دارد. به این معنی که در اکثر کشورهای جهان برای تهیه بودجه از این اصول پیروی می کنند و به همین دلیل به آنها اصل اطلاق می شود که شامل موارد زیر است:

1-اصل سالانه بودن بودجه: در یک سال مالی تهیه می شود 2-اصل تعادل بودجه: درآمدها و مصارف دولت باید با یکدیگر برابر باشد،اصل تقدم درآمد بر هزینه که نشان دهنده سلامت اقتصادی است. 3-اصل وحدت بودجه: در یک سند واحد به نام لایحه بودجه تهیه می شود. 4-اصل جامعیت بودجه: تمام هزینه ها و تمام درآمدها قید شود و از تهاتر مستقیم جلوگیری شود. 5-اصل شاملیت یا تفصیلی بودجه: تمامی درآمدها و هزینه ها به صورت ریز شده و به تفصیل در بودجه آورده شود 6-اصل تخصیص بودجه: هزینه های تخصیص داده شده فقط برای مصارف معین شده در بودجه استفاده شود. 7-اصل برآوردی بودجه درآمدها: اخذ درآمد از مردم (یا سایر منابع مالی)بدون مجوز قانونی 8-اصل محدود بودن مخارج: هزینه دولت=<بودجه تخصیص داده شده=<بودجه مصوب(یعنی بودجه مصوب نهایتاً باید بزرگتر از هزینه دولت یا مساوی آن باشد)

 •  دارایی جاری چیست؟

 

 • 🔹دارایی جاری(Current Asset) به موجودی نقد و سایر داراییهایی که انتظار نقد شوندگی آنها در طی یک سال مالی می رود گفته می شود. اقلام دارایی جاری عموما شامل موارد ذیل است:

 

 • وجوه نقد و موجودی حسابهای بانکی

 • سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار و ...

 • حسابها و اسناد دریافتنی

 • موجودی مواد و کالا

 • پیش پرداختهای خرید دارایی های جاری

 • پیش پرداختهای هزینه

 

 • 🔹این نوع داراییها در برایر اقلام دارایی غیر جاری (Fixed Asset/Capital Asset) قرار می گیرند که انتظار نقد شوندگی آنها عموما بیش از یک سال می باشد.

 

 

 

💡 هزینه یابی استاندارد چیست؟

 

🔹هزینه یابی استاندارد عبارتست از محاسبه بهای تمام شده کالاها بر اساس مشخصات مواد اولیه - دستمزد مستقیم و سربار تولید که بر اساس استانداردی مشخص تعیین گردیده باشد.

 

🔹هزینه های استاندارد قبل از آغاز فعالیت یک دوره مالی تعیین می گردد و اطلاعات هزینه های استاندارد می تواند در کارت هزینه استاندارد ثبت و در نهایت با هزینه های واقعی مقایسه و مغایرات و انحرافات مشخص شوند.

 

🔹این نوع هزینه یابی در موسسات تولیدی و تجاری کاربرد دارد.

 

🔹انواع استاندارد در خصوص هزینه یابی عبارتست از :

 

🔻استاندارد اساسی

🔻استاندارد جاری

 

🔹استاندارد اساسی شامل استانداردهای دائمی می باشند که ثابت بوده و فقط با تغییر ساخت کالا تغییر میکنند- در این نوع استاندارد نتیجه عملکرد واقعی با برآورد شده مقایسه میگردد.

 

🔹استاندارد جاری تحت شرایط دوره ای که در آن واقع شده باشد معین شده و با هزینه واقعی مقایسه می گردد. انواع استاندارد جاری :

 

🔻استاندارد ایده آل

🔻استاندارد عادی

🔻استاندارد واقعی مورد انتظار

 

 

 

 

 

 

 • 💡 هزينه يابي بر مبناي فعاليت چيست؟

 • 💡 هزينه يابي بر مبناي فعاليت چيست؟

 

 • 🔹هزینه یابی بر مبنای فعالیت(Activity Based Costing) مبتنی بر این فرض است که فعالیتها در درون هر بنگاه منابع را مصرف می کنند و محصولات و خدمات حاصل انجام فعالیت ها است.

 

 • 🔹در این روش ابتدا کلیه فعالیت های سازمانی شناسایی شده و به عنوان موضوعات هزینه ثبت می شوند و همه هزینه های سازمانی به این موضوعات تخصیص می یابد. در مرحله دوم بر مبانی شاخصهای تعریف شده هزینه های جذب شده به محصولات تولیدی یا خدمات ارائه شده تسهیم می شود.

 

 • 🔹در این مدل هزینه یابی(Costing Model) تمرکز بر هزینه های غیر مستقیم سازمانی است بر خلاف روش های مرسوم که بیشتر روی هزینه های مستقیم متمرکز است به علاوه ردیابی عوامل هزینه به مدیریت امکان بهینه سازی فعالیت ها و حذف فعالیت های غیر ضرور یا تغییر روش در انجام فعالیت ها را جهت کاهش قیمت تمام شده محصول/خدمات می دهد.

 

 • 🔹می توان گفت خروجی های هزینه یابی بر مبنای فعالیت بسیار رویکرد مدیریتی داشته و مدیریت سازمان را در جهت:

 

 • شناسایی محصولات، واحدهای سازمانی و فعالیتهای کم بازده،

 • اختصاص منابع بیشتر به محصولات، واحدها و فعالیتهای سودآورتر

 • کمک می نماید.

 

 

 

 

 

 

 •  هزينه يابي بر مبناي هدف چيست؟

 

 • 🔹هزینه یابی بر مبنای هدف(Target Based Costing) راهکاری برای رسیدن به قیمت تمام شده محصول بر اساس قیمت فروش محصول به بازار و حاشیه سود مورد انتظار است.

 

 • 🔹در واقع هزینه یابی بر مبنای هدف، میزان فروش و سود ناشی از فروش را به صورت پیش فرض لحاظ کرده و در صدد است با بهینه سازی آنالیز، طراحی و تولید محصول فیمت تمام شده محصول را به سطحی برساند که سود مورد انتظار تامین شود. در واقع هزینه یابی بر مبنای هدف مبتنی بر معادله ساده زیر می باشد:

 

 • بهای تمام شده=سود مورد انتظار-فروش پیش بین شده

 

 • 🔹در این روش چون قیمت فروش بازار بهای تمام شده محصول را تعیین می کند در واقع مدیریت بهای تمام شده جهت رسیدن به سود مورد انتظار یک مدیریت فراگیر سازمانی جهت حفظ بازار و موقعیت تجاری سازمان است. در مقایسه با رویکرد مدیریت هزینه های تولید می توان گفت:

 

 • در سایر روش ها هزینه های تولید قیمت فروش را مشخص می کند در صورتیکه در TC قیمت فروش هزینه های تولید را مشخص می کند.

 

 • در سایر روش ها قیمت بازار در برنامه ریزی تولید خیلی موثر نیست در صورتیکه در TC قیمت فروش عامل تعیین کننده است.

 

 

 

 

 •    ذيحساب كيست؟

 

 • 🔹وفق ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واحد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهاده های عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظائف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:

 

 • نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط به صحت و سلامت آنها

 • نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

 • نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

 • نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

 

 

 

 

🔹بهای تمام شده کالای صادره

 

🔹حسابداری انبار باید برای هر کالا هنگام خروج از انبار یک قیمت تعیین کند، این قیمت بر اساس چندین روش قیمتگذاری مشخص می شد، که مهمترین روشها به شرح زیر می باشد

 

🔸اولین وارده اولین صادره(FIFO)

 

🔻در این روش کالا به همان ترتیب که وارد انبار شده از انبار خارج می شود. با توجه به مثبت بود تورم معمولا این روش ارزش ریالی انبار را و سود فروش کالا را زیاد نشان میدهد.

 

🔸آخرین وارده اولین صادره(LIFO)

 

🔻در این روش آخرین وارده اول خارج می شود. در صورت در نظر گرفتن تورم مثبت در این روش ارزش ریالی انبار در این روش حداقل و سود فروش کالا نیز حداقل نشان داده می شود.لازم به یادآوری است که این روش مورد تایید دارایی نمی باشد و کمتر حسابداری از این روش قیمتگذاری استفاده می کند.

 

🔹میانگین موزون

 

🔹پر کاربردترین روش قیمتگذاری که مورد تایید تمام سازمانهای مالی در سراسر دنیا می باشد این روش است.برای محاسبه بهای هر قلم کالا موجودی ریالی همان زمان را تقسیم بر موجودی تعدای کالا می کنیم.

 

🔹نرم افزار حسابداری و انبارداری بسیاری از موارد مطرح شده در این مقاله را پشتیبانی می کنند، و خود وظیفه محاسبات بهای تمام شده کالای صادره را بر عهده می گیرند.

 

🔹باید توجه داشت که ثبت دقیق اطلاعات برای محاسبه درست قیمت ضروری است. حتی تقدم و تاخر در ثبت رسید و حواله انبار می تواند در بهای کالای صادره از انبار تاثیرگذار باشد.

 

 

 • 🔹بهای تمام شده سند تولید

 

 • 🔹با توجه به اینکه تولید محصول نیز از نوع سند وارده می باشد پس تعیین قیمت محصولات تولیدی نیز یکی از وظایف حسابداری انبار می باشد.

 

 • ش🔹یکی از مسائل پیچیده حسابداری انبار تعیین بهای تمام شده تولید می باشد. قیمت نهایی کالای تولید شده شامل هزینه مواد مصرفی، هزینه بسته بندی، هزینه حمل مستقیم کالا و سرشکن کردن سایر هزینه ها می باشد.

 

 • 🔹تعیین هزینه های مستقیم تولید کار دشواری نیست اما برای تقسیم سایر هزینه ها نیاز به الگوریتم مشخصی داریم این الگوریتم می تواند بر اساس محصولات و مراکز تولید متفاوت باشد.

 

 • 🔹بطور مثال در یک فضای تولیدی که بیش از یک محصول تولید می شود جهت سرشکن کردن هزینه اجاره کارخانه می توان بر اساس فضای اختصاص یافته به هر محصول، بر اساس مقدار تولید هر محصول، بر اساس میزان فروش و یا … هزینه سرشکن گردد.

 

 • 🔹پیش از وارد شدن به بحث بهای تمام شده محصول، هر مجموعه ابتدا باید این الگوریتم را برای تمام محصولات و تمام سرفصلهای هزینه خود تهیه کند و باید توجه داشت که بهای تمام شده تولید محصول یک رقم تخمینی است و هیچوقت یک عدد واقعی نیست.

 

 • 🔹با توجه به نامشخص بودن برخی هزینه ها در لحظه نمی توان بهای تمام شده تولید را محاسبه کرد و این امر حتما باید در بازه های زمانی مشخص صورت گیرد بطور مثال یک دوره سالانه.

 

 

 •  حسابداری انبار چیست و شامل چه مباحثی می شود

 

 • 🔹حسابداری انبار به مجموع عملیاتی که جهت مشخص کردن قیمت موجودی انبار صورت می گیرد گفته می شود.

 

 • 🔹این عملیات شامل مشخص کردن قیمت اسناد وارده به انبار و اسناد صادره از انبار می باشد. برای محاسبه بهای کالای صادره ابتدا باید وارده های انبار تعیین قیمت گردد.اسناد وارده انبار خود به چند بخش تقسیم می شوند.

 

 • 🔻حسابداری انبار

 • 🔻حسابداری انبار اسناد خرید

 

 • 🔹در ساده ترین حالت قیمت خرید بر اساس فاکتور مشخص می شود و در صورتی که هزینه های دیگری نیز داشته باشد این هزینه ها را باید بر روی کالا سر شکن کرد.

 

 • 🔹این هزینه ها معمولا هزینه های گمرکی، انبارداری، حمل، بیمه و … می باشد، که در بعضی مواقع حتی در زمان فروش کالا نیز بطور کامل مشخص نشده است. در این صورت تعیین قیمت حواله فروش نیز تا مشخص شدن قیمت نهایی وارده ممکن نیست.

 

 • 🔻حسابداری انبار اسناد انتقالی بین انبار

 

 • 🔹انتقال بین انبار ها معمولا بار ریالی برای بنگاه اقتصادی ندارد اما در حسابداری انبار حتما باید بهای تمام شده این اسناد نیز محاسبه شود، بهای سند وارده انتقالی به یک انبار، مبنای محاسبه اسناد صادره از آن انبار می باشد در این حالت ابتدا باید سند حواله انتقالی انبار مبدا تعیین قیمت گردد و بهای سند وارده به انبار مقصد برابر با سند حواله انتقالی انبار مبدا می باشد.

 

 

 •  تصویب بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای خصوصی صرفا در آخرین سال مالی

 

 • 🔹متن بند یک مصوبه ۱۷۵۵ مین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ :

 

 • 🔹تصویب انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای خصوصی صرفا در آخرین سال مالی ” به استثنا موارد ذیل :

 

 • در مواردی که موضوع ادعای سابقه و یا دستمزد اشخاص مطرح باشد

 

 • درخواست مستند به آرا مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکتهای در حال تسویه

 

 • بازرسی با تشخیص و دستور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در صورت وصول مستندات به سازمان تامین اجتماعی دال بر عدم اجرای قانون از جمله ماده ۳۸ و تبصره الحاقی و عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگان

 

 

 

 •    چه کسانی از پرداخت عوارض واردات خودرو معاف‌اند؟

 

 • 🔹گمرک ایران شرایط معافیت‌های خاص از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو را اعلام کرد.

 

 • 🔹بر این اساس دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند که این معافیت‌ها شامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی معادل ۳۰۰ میلیون ریال برای مجوزهای جانبازان و همچنین معافیت از سود بازرگانی معادل ۳۰۰ میلیون ریال برای مجوزهای معلولین بهزیستی می‌شود.

 

 • 🔹بر این اساس در حال حاضر خودروهای سال ساخت ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ به شرط نو بودن در گمرکات قابل ترخیص هستند.

 

 • 🔹حقوق ورودی خودرو تا سقف ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵ درصد و حقوق ورودی خودرو تا سقف ۲۰۰۰ سی سی معادل ۴۰ درصد ارزش سیف است.

 

 

 

 ۶ مهارتی که برای موفقیت در حسابداری نیاز دارید

 

🔹مهارت نظم‌ دهی و موفقیت در حسابداری

 

🔹هنر مدیریت زمان

 

🔹مهارت وفق پذیری

 

🔹مهارت ارتباط

 

🔹مهارت شفاف بودن

 

🔹مهارت رهبری و موفقیت در حسابداری

 

 _

 

 

 •    چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای

 

 • 🔹مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه در سوابق بیمه ای مشمولین قانون تامین اجتماعی با رعایت شرایط مقرر در قانون محاسبه می شود.

 

 • 🔹به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ١۴ قانون کار و استفساریه قانون مذکور مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب هیأت‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است.

 

 • 🔹احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن ٢ سال سابقه حق‌بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی و همچنین پرداخت حق‌بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ٣ آیین‌نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت‌سی‌ام سهم بیمه‌شده و بیست‌وسه سی‌ام سهم دولت است.

 

 • 🔹مهلت پرداخت حق‌بیمه درصورت پرداخت یک‌جا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.

 

 • 🔹بیمه‌شده درصورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق‌بیمه متعلقه می‌تواند در مهلت مذکور نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق‌بیمه متعلقه را حداکثر در ١٢ قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.

 

 • 🔹گفتنی است، در هرحال پذیرش سوابق موردنظر و بهره‌مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین‌اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق‌بیمه در مهلت‌های تعیین شده خواهد بود. در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق‌بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.

 

 

 •  ابزارهای تحلیل صورت های مالی

 

 • 🔹ابزارهای مختلفی برای ارزیابی داده های صورتهای مالی به کار گرفته میشوند. سه نوع معمول این ابزارها به شرح زیر است:

 

 • 🔹تحلیل افقی: یکسری از داده های صورتهای مالی در طول یک دوره زمانی ارزیابی می شود و هدف آن تعیین افزایش یا کاهش داده طی دوره مالی است. به آن تحلیل روند هم می گویند.

 

 • 🔹تحلیل عمودی: داده های هر یک از اقلام صورت های مالی به صورت درصد نسبت به یک مقدار مبنا، مورد ارزیابی قرار می گیرد.مثلا در ترازنامه میگوییم دارایی های جاری ۲۵درصد کل داریی ها هستند. به آن تحلیل هم مقیاس هم میگویند.

 

 • 🔹تحلیل نسبت ها: ارتباط بین اقلام منتخب داده های صورت های مالی بیان میشود. یک “نسبت”، رابطه ریاضی بیت یک مقدار را با دیگری بیان می کندکه این ارتباط به صورت نرخ و یا یک نسبت ساده بیان می شود.

 

 • 🔹در تحلیل صورتهای مالی اساسی، نسبت ها را میتوان در ارزیابی نقدینگی، سودآوری و قدرت پرداخت دیون به کار برد.

 

 • 🔹تحلیل افقی اساسا در مقایسه های درون شرکتی مورد استفاده قرار می گیرد. دو ویژگی در صورت های مالی انجام این مقایسه را تسهیل می کند.

 

 • 🔹اول اینکه صورت های مالی اساسی به صورت مقایسه ای و حداقل برای دو سال، ارائه می شود. دوم اینکه خلاصه ای از داده های مالی، برای یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله در یادداشتهای پیوست صورت های مالی ، ارائه می شود.

 

 • 🔹تحلیل عمودی در مقایسه های درون شرکتی و نیز بین شرکتی استفاده می شود. تحلیل نسبت ها نیز در انواع این مقایسه ها کاربرد دارد.

 

 

 

 

 

 

 •    مبنای مقایسه صورتهای مالی

 

 • مبنای مقایسه درون شرکتی

 • 🔹در این مبنا، یک قلم مالی و یا روابط مالی در درون شرکت برای سال جاری با سال یا سالهای قبلی مقایسه می شود.مثلا شرکتی که در بالا مطرح شد میتواند مانده وجه نقد خود را در پایان سال جاری با این مانده در پایان سال قبل مقایسه کند تا به افزایش یا کاهش آن پی ببرد.

 

 • 🔹همچنین این شرکت می تواند درصد وجه نقد به کل دارایی های جاری با این درصد در سالهای قبل مقایسه نماید.مقایسه های درون شرکتی در مشاهده و کشف تغییرات در روابط مالی و نیز روندهای با اهمیت مفید است.

 

 • میانگین صنعت

 • 🔹در این مبنا یک قلم یا روابط مالی در یک شرکت با میانگین صنعت مقایسه می شود. مثلا سود خالص یک شرکت را با میانگین سود خالص همه شرکتهای آن صنعت مقایسه می شود. این مقایسه اطلاعات خوبی در رابطه با عملکرد نسبی شرکت در مقایسه با صنعت ایجاد می کند.

 

 • مبنای بین شرکتی

 • 🔹در این مبنا، یک قلم یا روابط مالی در یک شرکت با همین قلم یا روابط مالی در یک یا چند شرکت دیگر مقایسه می شود. این مقایسه بر اساس اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکتها انجام میشود. مقایسه بین شرکتی در تعیین موقیع شرکت از لحاظ رقابتی بسیار مفید است.

 

 

چگونه صورت های مالی حسابداری را تحلیل کنم؟

 🔹تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ارزیابی سه ویژگی یک بنگاه اقتصادی است که عبارت است از:

 🔻نقدینگی  🔻سوددهی  🔻قدرت پرداخت دیون

 🔹هر کدام از این ویژگی ها جایگاه و اهمیت خود را دارند. مثلا قدرت نقدینگی یک شرکت برای بانکی که میخواهد وامی به آن شرکت پرداخت کند مهم است زیرا قدرت وام گیرنده برای تعهداتش در موعد سررسید را نشان می دهد.

 🔹از طرفی برای اعتبار دهنده بلند مدت مثل دارنده اوراق قرضه، سوددهی و قدرت پرداخت دیون در یک شرکت مهم است چون نشان دهنده توانایی شرکت برای بقای بلند مدت است.

 🔹همچنین سهامداران شرکت به سودآوری و قدرت پرداخت دیون شرکت توجه دارند و میخواهند احتمال پرداخت سود سهام و نیز رشد بالقوه سهام خود را ارزیابی کنند.َ

 

سه گروه اصلی اقلام بهای تمام شده تولید در حسابداری بهای تمام شده

 

🔹 حسابداری بهای تمام شده مواد اولیه مستقیم

 

🔹حسابداری بهای تمام شده دستمزد مستقیم

 

🔻حسابداری بهای تمام شده سربار تولید

🔻ثبت عوامل بهای تمام شده تولید

 

🔹بهای تمام شده تولید در صورتهای مالی

 

  

 •     ۵ تکلیف قانونی مهم حسابداران که در زمان معین باید انجام شود.

 

 • تهیه لیست مالیات حقوق پرسنل

 

 • تهیه لیست بیمه پرسنل

 

 • تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

 

 • تهیه گزارش های خرید و فروش فصلی

 

 • ارسال اظهارنامه عملکرد

 

 

 

 •  ۸ اشتباه رایج حسابداری کسب و کارهای کوچک را می دانید ؟

 

 • فرض اینکه سود همیشه به معنای جریان نقدی است

 

 • جدی نگرفتن دفترداری به اندازه کافی

 

 • شکست در تعیین کارکنان و پیمانکاران

 

 • مدیریت تمامی حساب‌های‌تان در خانه

 

 • عدم موفقیت در تطبیق دفاتر با حساب‌ها بانکی

 

 • فراموش کردن ثبت معاملات کوچک

 

 • ارتباط ضعیف با حسابدار

 

 • اختصاص ندادن بودجه شفاف به هر پروژه

 

 • 💡 نکات مهم نوشتن و ثبت اظهارنامه مالیاتی که حسابدار حرفه ای باید بداند

 

 • 🔹یکی از وظایف حسابدار حرفه ای تهیه و ثبت اظهارنامه مالیاتی می باشد. زمان تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی هر سال مالی برای مشاغل تا پایان خرداد ماه سال بعد و برای شرکتها و املاک تا پایان تیرماه سال بعد می باشد.

 

 • 🔹اظهارنامه مالیاتی مشخص کننده در آمد و سود و زیان هر بنگاه اقتصادی طی یک سال مالی می باشد و منبع اصلی رسیدگی به وضعیت یک کسب و کار و تعیین مالیات قابل پرداخت آن کسب و کار می باشد. به همین دلیل تهیه اظهارنامه مالیاتی از مسائل بسیار حساس و دقیق می باشد.

 

 • 🔹برای تهیه اظهارنامه مالیاتی از کجا شروع کنیم؟

 

 • 🔹بررسی اظهارنامه مالیاتی سال قبل: اظهارنامه مالیاتی سال قبل مبنای تهیه اظهارنامه سال جدید است. اگر اظهارنامه مالیاتی سال قبل دچار اشکال است به هیچ وجه در افتتاحیه سال جدید آنرا نباید اصلاح کرد باید افتتاحیه را با همان اشکال ثبت کرد و اشکال را در سند دوم سال مالی بصورت اصلاحیه ثبت کرد.

 

 • 🔹بررسی وضعیت تشخیص : در برگه تشخیص باید به چند نکته توجه داشت : افزایش در آمد، بررسی هزینه ها(رد شدن هزینه)، تاریخ و مهلت

 

 • 🔻میزان پرداخت مالیات : میزان و نحوه پرداخت مالیات مهم است

 • 🔻افتتاحیه

 • 🔻بانک

 

 • 🔹بدنه اصلی اظهارنامه مالیاتی شامل چه بخشهایی می باشد.

 

 • 🔹اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه، صورت صود و زیان، گردش سود، محاسبه مالیات

 

 • 💡 نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ درسال ۹۶

 

 • 🔹 در جلسه هیات دولت نصاب معاملات در سال ۱۳۹۶ تعیین شد.

 

 • 🔹 هیئت وزیران در جلسه 96/2/3 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:

 

 • الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

 

 • معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

 

 • معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

 

 • معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

 

 • ب- نصاب معمالات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

 

 

 • 💡 منظور از نوع «الف» و «ب» در کارهای سخت و زیان آور چیست ؟

 

 • 🔹به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 ، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند .

 

 • 🔹گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود .

 

 • 🔹گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد .

 

 

 • 💡 شرط پرداخت مقرری بیمه بیکاریش

 

 • 🔻بر اساس قانون، شرایط پرداخت بیمه بیکاری؛

 

 • 🔻اخراج از محل کار(بیکاری غیر ارادی)

 • 🔻 پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه

 • 🔻داشتن یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه

 

 • 🔻پس مقرری بیمه بیکاری به بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شوند در صورتی که دارای حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق‌ بیمه باشند تعلق می‌گیرد.

 

 • 🔹 کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ٨٠ درصد حقوق آنها است که این درصد نباید از حداقل مزد کمتر باشد و ٥٥ درصد از آن به عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند، ١٠درصد حق همسر و ١٠ درصد برای دو فرزند است.

 

 

 • 💡 اصطلاحات اولیه حسابداری

 

 • 🔹 سرمایه:

 • سرمایه (حقوق صاحبان سهام یا ارزش ویژه) حق مالی صاحب یا صاحبان موسسه نسبت به دارائی های موسسه را سرمایه می گویند به این حق مالی در شرکت های سهامی حقوق صاحبان سهام یا ارزش ویژه اطلاق می شود . طبیعی است که هر موسسه در فعالیت خود سود می برد یا زیان متحمل می شود. ارزش ویژه سرمایه به علاوه سود یا سرمایه منهای زیان هر موسسه است .

 

 • نکته : سود خالص کسب شده توسط موسسه به سه بخش تقسیم می شود .

 

 • 🔻 سود جاری: بخشی از سود سهام شرکت که طبق تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام بین سهامداران تقسیم می شود.

 

 • 🔻 سود اندوخته: بخشی از سود که ممکن است طبق تصویب مجمع ، در جهت خاصی مثل سرمایه گذاری مجدد و توسعه تجهزات اندوخته گردد.

 

 • 🔻 سود انباشته: مابقی سود می تواند بدون آنکه تقسیم یا اندوخته شود در مجموعه دارائی های شرکت انباشته گردد. سود یا زیان انباشته سنواتی معرف مجموع این سودها یا زیان های خارج نشده در طول فعالیت شرکت .

 

 • 🔸 البته قانون تجارت ، حداقل هایی را برای میزان سود تقسیمی ، اندوخته و انباشته تعیین می کند که برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به فصل بازرگانی مرجعه نمایید.

 

 •  هموار سازی سود

 

 • 🔹 هموار سازی سود چیست؟

 • اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.

 

 • 🔹 روش های هموارسازی سود

 

 • 🔻 تنظیم زمان معامله:

 • در مورد رویدادهای مالی که با درامد و هزینه ی شرکت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت انها در پایان سال مالی به هدف خود که همانا هموارسازی سود است برسد.خیلی از شرکت ها علاقه مند هستند در پایان هر دوره گزارشگری(سالانه و میان دوره ای)با اعطای تخفیفات ویژه فروش و حساب های دریافتی را بالا ببرند.

 

 • 🔻 روش های تسهیم هزینه:

 • مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینه ها مثل هزینه های تحقیق و توسعه و استهلاک سرقفلی می تواند سود شرکت را تغییر دهد. برای مثال مدیریت در زمانی که سود شرکت به صورت ثابت رشد می کند با تسهیم هزینه ی تحقیق و توسعه برای سال های اتی دست به هموارسازی می زند اما زمانی که افزایش فوق العاده ای در فروش خود دارد هموارسازی را با هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند.

 

 

 

 مثالی برای سود مرکب

 

 1. سود مرکب برای مبلغ یک میلیون تومان با پرداخت سود بصورت سالیانه 18% بمدت 10 سال ( P=1000000 , i=18%=0.18 , n=10 ) برابر 3233835 = 1000000 - 4233835 تومان خواهد بود.

 

 1. سود مرکب برای یک میلیون تومان با پرداخت سود بصورت ماهیانه 1.5% بمدت 10 سال ( P=1000000 , i=0.015, n=120 ) برابر 3969322 تومان خواهد بود ( این مثال شبیه مثال بالا منتها با پرداخت سود بصورت ماهیانه است).

 

 1. سود مرکب برای ده هزار تومان با پرداخت سود بصورت ماهیانه 1.5% بمدت 70 سال ( P=10000 , i=0.015, n=840 ) برابر 2.7 میلیارد تومان خواهد بود.

 

🔹 سود مرکب در بازه زمانی بلند مدت بهره قابل توجهی نصیب سرمایه‌گذار می‌کند. جادوی سود مرکب منجر به خلق این داستان ساختگی از آلبرت اینشتین شد که آن را هشتمین عجایب جهان و بزرگترین اختراع انسان نامید.

 

🔹 سود مرکب در حالت وام اخذ شده از بانک می‌تواند علیه مشتریان بکار گرفته شود و سود اخذ شده توسط بانک را افزایش دهد و این موضوع در زمان عدم پرداخت اقساط و محاسبه جریمه متعلقه به آن توسط بانک باعث اعتراض و نارضایتی وام گیرندگان می‌شود.

 

   

 

 فرمول محاسبه سود مرکب

 

🔹 سود مرکب = مجموع مبلغ سپرده و سود متعلقه در پایان دوره زمانی مشخص منهای مبلغ سپرده در حال حاضر

 

= [P (1 + i)ˆn] – P

 

= P [(1 + i)ˆn – 1]

 

P = مبلغ سپرده

 

i = درصد اسمی نرخ بهره سالیانه

 

n = تعداد دوره دریافت سود

 

در فرمول فوق اگر دوره دریافت سود سالیانه است باید نرخ بهره هم سالیانه لحاظ شود و اگر دوره دریافت سود ماهیانه است باید نرخ بهره هم ماهیانه لحاظ شود یعنی نرخ سود سالیانه را بخش بر دوازده کنید.

 

 

 

 سود مرکب

 

🔹 سود مبلغ اولیه سپرده بعلاوه سودِ سودهای قبلی را سود مرکب می‌گویند.

 

🔹 سود مرکب به معنی " سود بر سود " هم بیان می‌شود، و در مقایسه با سود معمولی باعث افزایش سریعتر سود سپرده سرمایه‌گذاری شده در بانک می‌شود.

 

🔹 میزان افزایش سود مرکب بستگی به تعداد سالها یا ماههای سرمایه‌گذاری دارد؛ هر چه تعداد دوره‌های سپرده‌گذاری بیشتر باشد به همان نسبت بصورت تصاعدی سود مرکب بیشتری خواهید داشت.

 

🔹 بنابراین سود مرکبی که به یکصد دلار با نرخ بهره  ٪۱۰ سالیانه تعلق می‌گیرد کمتر از سود مرکبی است که به یکصد دلار با بهره  ٪۵ شش ماهه در طی همان مدت تعلق می‌گیرد( چون در حالت دوم با همان میزان بهره و تعداد دو دوره شش ماهه محاسبه می‌شود).

 

 

 •  دانستنيهاي مالياتي هرآنچه بايد در خصوص استهلاكات بدانيم

 

 • انواع استهلاك

 

 • 🔹 در حسابداري استهلاك را به دو نوع كلي ميتوان تقسيم نمود.

 

 • 1 استهلاك به معناي اعم

 

 • 🔻 حكايت از تخصيص بهاي تمام شده دارائيها به دورههاي مختلف استفاده از آنها ميكند. به اين ترتيب، هزينه استهلاك در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور ميگردد. استهلاك در اين معنا به دو گروه قابل تقسيم هستند كه عبارتند از:

 

 • استهلاك دارائيهاي مشهود

 • اين نوع دارائيها وجود خارجي دارند مانند اموال، ماشين آلات و تجهيزات

 

 • استهلاك دارائيهاي نامشهود

 • اين نوع دارائيها موجوديت مادي ندارند مانند سرقفلي، فرانشيزيا حق امتياز و حق اختراع و ...

 

 • استهلاك به معناي كاهش منابع طبيعي

 • مانند انواع معادن كه در نتيجه استخراج از مقدار ذخيره آنها كاسته ميشود و وجه افتراق آن با نوع قبلي در اين است كه گذشت زمان و كار برد اموال، ماشين آلات و تجهيزات از ارزش آنها ميكاهد در حالي كه استهلاك منابع طبيعي با كاهش مقدار (و نه لزوماً كاهش كيفيت) آنها همراه است.

 

 

 • برآورد استهلاك

 

 • 🔹 اهميت استهلاك بر حسب نوع مؤسسه و كمييت دارائيهاي آن تغيير ميكند. در محاسبه استهلاك دو نوع برآورد ضرورت پيدا ميكند.

 

 • 1 عمر مفيد مال

 • 2 ارزش اسقاط آن

 

 • 🔻 علاوه بر دو مورد مذكور ممكن است پيش بيني هزينه پياده كردن و برچيدن يا تعويض مال لازم شود. طرز برآورد اين نوع هزينه ها در مؤسسات متفاوت موجب آن ميگردد كه محاسبه استهلاك بسته به مورد و بر حسب روشي كه بكار ميرود تغييريابد.

 

 • عوامل تعيين هزينه استهلاك

 

 • 🔹 همانطور كه قبلاًً نيز ذكر گرديد هزينه استهلاك هر دوره مالي از سرشكن كردن بهاي تمام شده (منهاي ارزش اسقاط آن) بدست ميايد كه بر حسب فايده اقتصادي از كاربرد آن در دوره مالي عايد ميگردد به عمليات آن دوره تخصيص مييابد.

 

 • 🔻 ضمناً متغيرهائي كه در محاسبه هزينه استهلاك هر دوره ميبايست مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:

 

 • 1 بهاي واقعي (تمام شده)

 • 2 برآورد ارزش اسقاط

 • 3 برآورد عمرمفيد

 

 • 🔻 بنابراين محاسبه استهلاك بستگي به يك عامل واقعي و دو عامل برآوردي يا تخصيصي دارد.

 

 

 

  دانستنيهاي مالياتي: هرآنچه بايد در خصوص استهلاكات بدانيم

 

استهلاكات

 

🔹 استهلاك داراي معاني بسياري است كه در ذيل به چند مورد از آن اشاره ميشود.

 

🔻 كاهش ارزش يك دارائي، اين كاهش عبارتست از اختلاف ارزش يك دارائي در دو زمان مختلف به هردليلي كه كاهش صورت گرفته باشد.

 

🔻 توزيع هزينه يا ارزش اوليه يك دارائي منهاي ارزش اسقاطي (اگر قابل پيش بيني و تخمين باشد) در طول عمر مفيد دارائي

 

🔻 سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارائي ثابت را به طريقي معقول و منظم به دورههاي استفاده از آن را استهلاك گويند.

 

🔻 بهاي تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارائي، ثابت ميماند، بطوريكه در پايان عمر مفيد دارائي، مجموع اقلام استهلاك دورههاي استفاده از آن برابر ميشود با بهاي اوليه منهاي ارزشي كه براي دارائي اسقاط در نظر گرفته شده است.

 

🔻 با توجه به نكات فوق حسابداري استهلاك به روشي گفته ميشود كه براساس آن بهاي تمام شده دارائي ثابت منهاي ارزش اسقاط آن، بر مدتي كه عمر مفيد آن برآورد ميشود به طريقي معقول و منطقي سرشكن بشود. بنابراين هدف استهلاك، سرشكن كردن بهاي تمام شده است و نه تعيين ارزش دارائي.

 

🔻 گفتني است به تدريج كه از عمر مفيد اقتصادي دارائي كاسته ميگردد، استهلاك آن بطور منظم بصورت هزينه به عمليات واحد اقتصادي تخصيص مييابد. معمولاً استهلاك از دو طريق بر صورت سود زيان اثرميگذارد كه تأثير آن را ميتوان بقرار ذيل خلاصه نمود.

 

1 مستقيماً به بدهكار حساب هزينه منظور و سبب افزايش آن ميشود. (مانند هزينه استهلاك خودروهائي كه مورد استفاده دايره فروش كالا قرار ميگيرد) و طبعاً به شكل هزينه فروش انعكاس پيدا ميكند.

 

2 استهلاك ديگر مربوط به استهلاك ماشين آلات كارخانه است كه بصورت قسمتي از بهاي تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به بدهكار حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته انتقال مييابد. (مانند استهلاك ماشين آلات توليدي)

 

 

 •  هدف اولیه جریان وجوه نقد (cash flow) فراهم سازی اطلاعات مربوط در خصوص دریافتها و پرداختهای نقدی یک واحد تجاری در طی یک دوره مالی است.

 

 • برای دستیابی به این هدف cash flow موارد زیر را گزارش می نماید:

 

 • آثار نقدی عملیات در طی دوره مالی

 • معاملات سرمایه گذاری

 • معاملات تامین مالی

 • خالص افزایش یا کاهش در وجوه نقد طی دوره مالی.

 

 • سوالاتی که بواسطه ی Cash flow بسهولت می توان به آنها پاسخ گفت عبارتند از:

 

 • 1-وجوه نقد طی دوره ی مالی از کجا تامین شده است؟

 • 2- وجوه نقد بکاررفته طی دوره ی مالی کجا مصرف شده است؟

 • 3-تغییر در مانده وجوه نقد طی دوره مالی چه بوده است؟

 

 • اهداف تهیه ی Cash flow عبارتند از:

 

 • توانمندی واحد تجاری بر ای ایجاد جریانهای نقدی مثبت آتی.

 • توانمندی واحد تجاری برای پوشش تعهداتش و پرداخت سود سهام.

 • دلایل تفاوت بین سود و دریافت و پرداختهای مرتبط.

 • 4-جنبه های نقدی معاملات سرمایه گذاری و تامین مالی.

 

 

 

 

 

 •  حسابداری استهلاک

 

 • 🔹 تعریف حسابداری از استهلاک چیست؟

 • سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

 

 • 🔹 علل استهلاک به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

 

 • 🔸 عوامل فيزيكي (Physical Factors):

 • 🔻 فرسودگی ناشی از استعمال

 • 🔻 گذشت زمان

 • 🔻 پوسیدگی و زنگ زدگی

 

 • 🔸 عوامل کار بردي (Functional factors):

 • 🔻 عدم کفایت

 • 🔻 نابابی که تعویض زودرس را هم در بر میگیرد

 

 • 🔹 روشهای استهلاک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

 

 • الف_ محاسبه بر حسب زمان:

 

 • روش خط مستقیم یا اقساط مساوی. از لحاظ هزینه استهلاک این روش را ثابت هزینه (CONSTANT_CHARGE METHOD) هم گفته اند.

 

 • ب_ محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره که عبارتند از:

 

 • روش ساعت کارکرد

 

 • روش میزان تولید

 

 • پ _ روشهای مبتنی بر استهلاک بیشتر در سالهای اول عمر مال و کاهش تدریجی آن

 • از نقطه نظر هزینه استهلاک این روشها را هزینه کاه (Decreasing Charge Methods) هم نامیده اند. به این تعبیر که هر چه پیش می رویم از مبلغی که به حساب هزینه می رود کاسته می شود. این روشها عبارتند از :

 

 • روش مانده نزولی یا استهلاک بر اساس ارزش دفتری در هر دوره مالی

 

 

 

 

 

 تعریف حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی ضمنی و حسابرسی رعایت

 

حسابرسی صورتهای مالی: هدف اصلی این حسابرسی مطابقت تمامی اقلام مندرج در صورتهای مالی با معیار های تعیین شده یعنی اصول حسابداری است.

 

حسابرسی ضمنی: حسابرسان بعد از حسابرسی ضمنی نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی و سیستم های حسابداری را پیدا میکنند.این عمل  میتواند زیانهای ناشی از ضعف سیستم کنترل داخلی را به حداقل برساند.

 

حسابرسی رعایت: منظور از حسابرسی رعایت تعیین میزان رعایت قوانین و مقررات دولتی و کنترل های داخلی توسط شرکت های مورد رسیدگی است.

 

 

 •  چرا چک را بیشتر از سفته، قبول داریم؟

 

 • 🔹 سفته از نگاه حقوقی برای بستانکار، همانند چک، سند اثبات طلب است با این تفاوت که:

 

 • ⬅️ عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانونا جنبه کیفری، هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.

 

 • ⬅️ برگشت زدن چک، به آسانی و به سرعت، از طریق بانک، قابل انجام است در حالی که واخواست سفته، زمان بر و دارای مراحل خاصی است.

 

 • ⬅️ چک، از جنبه ضمانت اجرایی، همانند سند رسمی است و حتی می توان بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجراییه و توقیف اموال صادرکننده چک، نمود در حالی که سفته، چنین ویژگی ندارد.

 

 • ⬅️ برابر مقررات داخلی و بین المللی، اصولی بر صدور و مطالبه وجه چک، حاکم است که ادعاهای زیادی را در مورد چک، غیر قابل طرح، می کند و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه چک را به تعهد قوی تری، تبدیل می نماید در حالی که نسبت به سفته، ادعاهای زیادی را می توان طرح کرد و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه سفته، تعهدی است که با ادعاها و خطرات بیشتری، مواجه است.

 

 

 

  انواع هزینه ها در مدیریت موجودی

 

🔸 هزینه های سفارش کالا

🔸 هزینه نگهداری

🔸 هزینه کل موجودی

🔸 سفارش یا موجودی در راه

🔸 ذخیرة اطمینان (احتیاطی) یا حداقل موجودی

🔸 سطح مورد اعتماد موجودی

🔸 حداکثر موجودی

🔸 متوسط موجودی یا حد مطلوب موجودی

🔸 هزینه خرید سالیانه

 

 

 •  کنترل موجودی

 

 • 🔹 کنترل موجودی جریانی است که ضمانت می کند اقلام موجود سازمان با در نظر گرفتن عوامل زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه، برای بخش های عملیاتی تولید، توزیع، فروش، مهندسی در دسترس باشد.

 

 • 🔹 آنچه در کنترل موجودی از اهمیت ویژه برخوردار است عبارتند از:

 

 • 1 میزان سفارش

 • 2 زمان سفارش

 

 • 🔹 هدف از کنترل موجودی: بررسی و نگاه داشت سطحی از موجودی که هزینه های سیستم و سازمان یا کارخانه صنعتی را کمینه می کند.

 

 • 🔹 روش های اجرای کنترل موجودی:

 

 • 🔻 در سازمان ها فرآیند مدیریت کنترل موجودی به نحوی انجام می گیرد که اقلام وارده به انبار از حداکثر سقف موجودی تعیین شده فراتر نرود و یا از حداکثر فضای مجاز اختصاص یافته برای انبارش بیشتر نشود. کنترل موجودی در انبار می تواند به یکی از روشهای ذیل انجام گیرد :

 

 • 1 - کنترل دستی و از طریق کارتکس و موجودی فیزیکی بصورت روزانه یا ادواری.

 

 • 2 - کنترل سیستمی و از طریق اخذ گزارشات موجودی بصورت روزانه یا ادواری از نرم افزار مکانیزه انبار و مقایسه با پارامترهای کنترل موجودی توسط انباردار.

 

 • 3- کنترل سیستمی و بصورت کاملا اتوماتیک توسط سیستم انبار با تعریف پارامترهای کنترل موجودی در سیستم نرم افزاری انبار.

 

 • 4 - استفاده از روش مدیریت موجودی توسط فروشنده موسوم به VMI.

 

 • 5 - تفکیک موجودی به دسته های کانبان و کنترل آن.

 

 • 6 - ارزیابی میزان موجودی در انبار بر مبنای مشاهدات دیداری انباردار، این روش بر مبنای مدیریت دیداری صورت می گیرد و کاربرد آن در انبارهایی که تعداد اقلام زیادی را در خود جای داده اند، کار پر ریسک و پر زحمتی محسوب می گردد.

 

 

 

 

 

همه چیز راجع به حساب های انتظامی: حسابهای انتظامی چیست ؟

 

🔹حسابهای انتظامی :

 

🔻حسابهای بدون ماهیت هستند که برای دادن یا گرفتن ضمانت استفاده می شود به این صورت که وقتی شرکت سفته یا چک به عنوان ضمانت پرداخت می نماید از آنجا که این اسناد وصول شدنی نیستند و قرار است به عنوان وثیقه نزد شرکت بماند از این حساب استفاده می شود.

 

🔻حسابهای انتظامی بدون ماهیت می باشند یعنی در ترازنامه یا سود و زیان جایگاهی ندارند و صرفاً بابت نگهداری آن حساب استفاده می شود. و طرف حساب انتظامی نیز حساب مقابل این حساب می باشد.

 

🔻اگر شرکت ما اقدام به دریافت اسناد انتظامی را نماید ثبت آن به صورت :

 

حساب های انتظامی  ××

طرف حسابهای انتظامی ××

 

🔻چنانچه شرکت ما اسنادی را بابت ضمانت می دهد ثبت آن به صورت :

 

طرف حسابهای انتظامی  ××

حسابهای انتظامی ××

 

نکته:

 

🔻معین حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی یکسان بوده و عنوان سند ضمانت و گیرنده در معین ثبت می شود

مانند:

 

سفته به شماره………….. نزد………………

چک شماره …………..        نزد بانک ………

 

 🔻مثال:

 

الف) شرکت سلیمان بابت دریافت وام از بانک صادرات یک فقره چک به ارزش ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه نمود مطلوبست ثبت حسابداری آن:

 

طرف حساب های انتظامی                ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰     ( چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

حساب های انتظامی             ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

( چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

 

ب) شرکت سلیمان چک ضمانتی خود را پس از تسویه وام دریافت نمود مطلوبست ثبت حسابداری آن :

 

حساب های انتظامی                ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰    ( چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

طرف حساب های انتظامی             ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰    ( چک شماره ۵۲۶۳۳ نزد بانک صادرات )

 

ج) شرکت حلاج یک نفر انباردار را استخدام نمود و مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سفته به عنوان ضمانت دریافت نمود :

 

حساب های انتظامی                ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰     (سفته شماره ۳۴۱۱۵ نزد ما (صندوق) )

طرف حساب های انتظامی             ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰   (سفته شماره ۳۴۱۱۵ نزد ما (صندوق) )

 

 

💡عیدی و پاداش

🔹 برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی عیدی و پاداش کارگرانی که 12 ماه تمام اشتغال به کار داشته اند معادل 2 ماه آخرین حقوق می باشد منوط به این که از سقف 90 برابر حقوق مزد روزانه تجاوز ننماید.

🔹 عیدی کارگرانی که کمتر از 12 ماه سابقه کار داشته باشند متنا سب با ماههای کارکرد آنان پرداخت می شود.

💡پاداش بازنشستگی

🔹 پاداش بازنشستگی به میزان سالی 1 ماه آخرین حقوق می باشد و فقط در هنگام بازنشستگی کارگر ، از سوی کارفرما قابل پرداخت است.

💡

🔹 در صورتیکه اخراج کارگری مورد تایید مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار قرار گیرد، کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخت نماید.

🔹 کارگرانی که از کار اخراج می شوند باید به اداره کارو امور اجتماعی محل کار خود مراجعه و دادخواست رسیدگی دهند در صورتیکه اخراج مورد تایید واقع نشود ، کارفرما مکلف است کارگر را به کار بازگرداند.

 

💡تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی

 

🔹 هر سه ماه یکبار فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م تکمیل و در موعد مقرر قانونی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلان داشته ارسال گردد .

 

🔹 اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده مربوط به هر دوره ( فصل ) تکمیل و در وقت مقرر - ۱۵ روز پس از پایان فصل - تسلیم و مالیات و عوارض متعلقه ابرازی پرداخت گردد .

 

🔹 فهرست مالیات بر حقوق کارکنان برای هر ماه تنظیم و در موعد مقرر ( حداکثر تا پایان ماه بعد )  ارسال و همزمان مالیات متعلقه واریز گردد .

 

🔹 اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سالانه خود ، موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تنظیم و تسلیم و مالیات ابرازی متعلقه نیز پرداخت گردد.

 

🔹 در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک جهت رسیدگی به هر یک از تکالیف فوق ، دفا‌تر قانونی ( که طی سال مالی برابر اسناد حسابداری تنظیمیِ متکی به مدارک حساب تحریر شده است ) و اسناد و مدارک موردنیاز به گروه رسیدگی مالیاتی مربوط ارایه شود .

 

 

 • قراین مالیاتی چیست

 

 • 🔹قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار می گیرد. این قراین عبارتند از:

 

 • 🔻خرید سالانه

 

 • 🔻فروش سالانه

 

 • 🔻در آمد ناویژه

 

 • 🔻میزان تولید در کارخانجات

 

 • 🔻جمع وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود

 

 • 🔻سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.

 

 

 

بهترین راه حل برای بررسی نقدینگی

 

🔻یکی از مهمترین عوامل اقتصادی برای هر شخص حقیقی و حقوقی وجوه نقد است .

 

🔻میزان ورود و خروج وجوه نقد و گردش آن و تعیین وجه هر دوره مالی و مازاد آن جهت سرمایه گذاری از مهمترین عملیات مالی و حسابداری بشمارمی رود.

 

🔻صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌  زیر باشد:

 

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌،

ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

ـ مالیات‌ بر درآمد،

ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌، و

ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

 

🔻شما برای تهیه گزارش خود باید اطلاعات را به همین ترتیب و با دقت تنظیم نمایید .

 

🔻یکی از بزرگترین فواید تنظیم صورت گردش وجوه نقد مشاوره دادن به مدیران در مورد وضعیت نقدینگی شرکت و در نهایت تصمیم گیری آنها در مورد سرمایه گذاری مجدد در دیگر بخشهای اقتصادی است .

 

🔻مدیران یک شرکت با توجه به نحوه گردش وجوه نقد در مجموعه خود از میزان ریسک پذیری برای سرمایه گذاری آگاهی پیدا می کنند .

 

 

 

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment :FDI)

 

 

🔹عبارت است از سرمایه گذاری که توسط یک شرکت، در شرکتی دیگر و در کشوری دیگر صورت می‌گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اصولا با رمایه گذاری غیرمستقیم مانند که در آن در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می کنند تفاوت دارد.

 

🔹در این نوع سرمایه گذاری، شرکت سرمایه گذار دارای قدرت تاثیر گذاری و تصمیم گیری در شرکتی که سرمایه‌گذاری کرده است می‌باشد.

 

🔹در کشورهایی با اقتصاد باز و با نیروی کار ماهر که از لحاظ رشد دارای چشم انداز مناسبی هستند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری را به خود جذب می‌کنند.

 

  

 

از جمله تکالیف دفاتر اسناد رسمی

 

🔹 اخذ گواهی پرداخت مالیات قبل از تنظیم سند انتقال سهام و سهم الشرکه

 

🔻 به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم : ازهرنقل وانتقال سهام وسهم الشرکه وحق تقدم ‌سهام وسهم الشرکة شرکا درسايرشرکتها ماليات مقطوعی به‌ميزان چهار درصد( ۴%) ارزش اسمی آنها وصول مي‌شود. از اين‌بابت وجه ديگری به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

 

🔻انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلف اند قبل از انتقال‌، ماليات متعلق را به حساب سازمان امورمالياتی کشور واريز کنند.

 

🔻 ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغييرات ‌يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال کنند.

 

 

 

نحوه محاسبه اضافه کار 

 

🔻حقوق پایه+(مزاياي مستمر) تقسیم بر 192 ضربدر 1.4 ضربدر کارکرد اضافه کاری شخص

 

📍نکته: لازم به توضیح است 192 مجموع ساعت های کارکرد ماهیانه می باشد و 1.4 ضریب ارائه شده توسط اداره کار است که با نظر کارفرما تعیین می شود.

 

🔸نحوه محاسبه سنوات :

 

🔻حقوق پایه+(مزاياي مستمر) تقسیم بر 365 ضربدر کارکرد هرفرد

 

📍نکته: لازم به توضیح است کارکرد هر فرد میزان حضور وی در محل کار و یا ابتدای قرارداد وی تا زمان محاسبه می باشد.

 

🔅البته فرمول دقیقتری هم برای محاسبه سنوات وجود دارد که حسابداران عزیز می توانند از مطالب مرتبط که در انتهای این مطلب آمده است استفاده نمایند.

 

🔸نحوه محاسبه مرخصی پایان دوره :

 

🔻حقوق پایه+(مزاياي مستمر) تقسیم بر 220 ضربدر مرخصی استفاده نشده فرد

 

📍نکته : لازم به توضیح است طبق عرف هرفرد عادی میتواند از 30 روز مرخصی در طول سال استفاده نماید.

 

🔸نحوه محاسبه عیدی :

 

🔻حقوق پایه+(مزاياي مستمر) تقسیم بر 365 ضربدر کارکرد هرفرد در سال جاری ضربدر 2

 

📍نکته : به شرطی که مبلغ فوق از سقف پرداخت عیدی بالا نزند، سقف پرداخت عیدی عددی ثابت است که هرساله اعلام می گردد.

 

 

 

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

 

🔹مبنای محاسبه #عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، #مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

 

🔸نحوه محاسبه عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

 

🔹قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان #دولت مصوب 1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول #قانون_کار مصوب 1370 را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش #خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و #پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.

 

🔸محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

 

🔹مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های #فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط #کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

 

🔸محاسبه عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

 

🔹بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

 

🔸میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

 

🔹کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند #حقوق_ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق 3 ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

🔸نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند

 

🔹کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، #بازنشسته یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

 

 

 

 مالیات بر ارزش افزوده

 

🔹ماليات بر ارزش افزوده ، نوعي #ماليات چند مرحله ايي است که به کالاها و خدمات تعلق مي گيرد و منظور از آن، گرفتن ماليات از اضافه ي ارزش #کالاهاي توليد شده يا خدمات ارايه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع است.

 

🔹به طور کلي 3 نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد :

 

🔻ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي

🔻ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي

🔻ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي

 

 

 

  مزد و مزایای پایان کار

 

🔸عیدی و پاداش :

 

🔻باتوجه به مصوبه مورخ 70/12/06 مجلس شورای اسلامی، مزایای #عیدی و #پاداش به هر یک از کارگران کارگاه بر مبنای 60 روز آخرین مزد قابل پرداخت خواهد بود.

 

🔸نحوه محاسبه:

 

🔻مدت کارکرد (به روز) × 365 ÷ (60 × مزد ثابت روزانه ) = عیدی و پاداش

 

🔸حق سنوات خدمتی :

 

🔻با عنایت به ماده 21 قانون کار قراردادکار طرفین کار در صورت بروز یکی ازموارد شامل فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی کلی، انقضاءقراردادکار، پایان کار معین، استعفا و تحقق شرایط فسخ مطروحه در #قرارداد فی مابین خاتمه می یابد و مشمول پرداخت حق سنوات بشرح  ماده 24 و تبصره 4 ماده 8 مصوبه مورخ 87/08/25 مجمع  تشخیص مصلحت نظام در راستای رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی قانون کار می گردد.

 

🔻بدیهی است ترک کار کارگر در آخرین قرارداد کار مدت محدود صرفا متوجه همان قرارداد بوده فلذا مزایای پایان کار خواهان در قراردادهای منقضی شده قبلی بدیشان تعلق خواهد گرفت.

 

🔸نحوه محاسبه :

 

🔻مدت کارکرد ( به روز ) × 365 ÷ ( 30 × مزد ثابت ) = حق سنوات

 

3- مانده مرخصی استحقاقی:

 

🔻به استناد ماده 64 و 66  قانون کار #مرخصی_استحقاقی سالانه کارگران با استفاد از #مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا یک ماه است که کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.

 

🔸نحوه محاسبه:

 

🔻میزان مانده مرخصی ( به روز ) × حق السعی روزانه = مانده مرخصی استحقاقی

 

 

 

 اندوخته های مالی و مقدار آنها

 

🔹 طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت، یک بیستم #سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .

 

🔹 ازطرف دیگر، طبق ماده 238 همان اصلاحیه، مبنای محاسبه اندوخته قانونی، سود خالص پس از وضع #زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است .

 

🔹 بنابراین، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد، تنها، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .

 

🔹 #اندوخته_قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله 20 / 1 معادل 5% سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به 10% سرمایه برسد و این اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری و بسته به نظر هیات مدیره میباشد.

 

🔹 نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (5 درصد #سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 7 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت-

 

🔹 تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت (انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد)

 

  

 •  حاشیه سود

 

 • 🔹 حاشیه سود عبارتست از نسبت سود پس از کسر #مالیات به فروش خالص و یکی از نسبت های مالی مهم محسوب می شود. به زبان ساده شرکت به ازای هر فروش به اندازه حاشیه سود، سود دریافت می کند.

 

 • 🔹 حاشیه #سود را می توان براساس اطلاعات مندرج در صورت سود و #زیان شرکت محاسبه نمود.

 

 • 🔹 حاشیه سود یکی از شاخص های مهم برای افرادی است که با دیدگاه بلندمدت یا اصطلاحاً سهامداری به فعالیت در بازار #سرمایه می پردازند.

 

 

 • 💡 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI: Foreign Direct Investment)

 

 • 🔹 عبارت است از #سرمایه_گذاری که توسط یک شرکت، در شرکتی دیگر و در کشوری دیگر صورت می‌گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی اصولا با سرمایه گذاری غیرمستقیم مانند، که در آن در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در #بورس سرمایه گذاری می کنند تفاوت دارد.

 

 • 🔹 در این نوع سرمایه گذاری، شرکت سرمایه گذار دارای قدرت تاثیر گذاری و تصمیم گیری در شرکتی که سرمایه‌گذاری کرده است می‌باشد.

 

 • 🔹 در کشورهایی با #اقتصاد باز و با نیروی کار ماهر که از لحاظ رشد دارای چشم انداز مناسبی هستند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری را به خود جذب می‌کنند.

 

 

 دوره مالی و مراحل بستن  دوره مالی

 

🔹برای تعیین وضعیت سود یا زیان واحد های تجاری، مدت فعالیت آن ها به دوره های کوتاه  تقسیم می شود که به هر یک از این دوره ها، دوره مالی گفته می شود. در پایان هر دوره مالی وضعیت مالی شرکت ها در گزارشات مالی بیان می شود.

 

🔹مراحل بستن  دوره مالی

 

 1 برای بستن یک دوره مالی ابتدا از ثبت تمامی #اسناد مربوط به آن سال مالی و صحت آنها باید مطمئن شد.

 

2 سپس در یک سند، کلیه حسابهای موقت که مانده #بستانکار دارند را به اندازه مبلغ مانده حساب، #بدهکار کرده و مانده آنها را صفر می کنیم.

 

3 بعد کلیه حسابهای موقت که مانده بدهکار دارند را معادل مانده همان حساب بستانکار می کنیم.

 

 

 

 کسورات قراردادهای پیمانکاری عبارتند از:

 

 

۳% مالیات تکلیفی كه حذف شده است.

%١٠ ماليات ماده ٨٦ ق م م در صورت مشاور بودن پيمانكار در صورتی که شخص حقیقی باشد.

۵% سپرده حق بیمه.                       

۱۰% سپرده حسن انجام کار.

 

🔹 شایان ذکر است که سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفاصاحساب به پیمانکار عودت داده می شود .

 

🔻نکته : طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن کارفرما باید :

 

🔸 قسط آخرقرارداد پیمانکار و ۵% سپرده حق بیمه  را تازمان ارائه مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری نماید.

 

🔸 کارفرما می باید قرارداد هایی که یکسال از تاریخ خاتمه یا تعلیق و یا فسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه مفاصاحساب اجتناب نموده است به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده ، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت نمایند .

 

 

 

💡 گزارش سود و زیان

 

🔹 گزارش سود و زیان یک گزارش برون سازمانی است که مدیران و سهام داران بر اساس آن بتوانند تصمیمات آتی را برای واحد اقتصادی خود بگیرند.

 

🔹 دو نوع گزارش سود و زیان داریم:

 

🔻 گزارش سود و زیان

🔻 گزارش سود و زیان جامع

 

📝 در ذیل فرمول های محاسبه سود و زیان را توضیح می دهیم.

 

🔹 فروش خالص : فروش طی دوره + اضافات فروش – (برگشت از فروش + تخفیفات فروش)

 

🔹 سود ناخالص :  فروش خالص – بهای تمام شده کالای فروش رفته

 

🔹 سود خالص : سود ناخالص + سایر درآمد ها – هزینه ها

 

شما باید قبل از بستن سال مالی حتما سود و زیان خود را چک کنید .

 

 

 •  تعریف بهای تمام شده کالا فروش رفته

 

 • 🔹 بهای تمام شده کالا فروش رفته، هزینه های مستقیم مربوط به تولید کالاهای فروخته شده توسط یک شرکت است.

 

 • 🔹 این مقدار شامل هزینه مواد مصرفی در تولید کالا در کنار هزینه های مستقیم نیروی کار مورد استفاده در تولید آن #کالا است.

 

 • 🔹 هزینه های غیرمستقیم مثل هزینه های توزیع و فروش در نظر گرفته نمی‌شوند.

 

 • 🔹 بهای تمام شده کالا فروش رفته در صورت #سود و #زیان ظاهر می‌شود و می‌تواند برای محاسبه حاشیه #سود_ناخالص شرکت از درآمد کسر شود.

 

 

 •  چک های رمزدار به دو صورت است:

 

 • 🔸 چک بین بانکی

 

 • 🔹 چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.

 

 • 🔹 چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد.به گزارش عصر بانک ، چک مزبور در وجه #بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.

 

 • 🔸 ابطال چک های بین بانکی

 

 • 🔹برای ابطال چک های بین بانکی،بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده ) می بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت به برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

 

 • 🔸 چک بانکی

 

 • 🔹 چکی بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گردد و در کلیه شعب بانک قابل نقد کردن می باشد.

 

 • 🔹 لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد.

 

 

 

 • 💡شرایط تنظیم متن چک ضمانت

 

 

 • 🔹برای دادن چک به کارفرما که برای ضمانت دریافت می کنند، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

 

 • 🔹در قانون، منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حسن انجام کار از کار گر وجود ندارد. به عبارتی دیگر، کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید.

 

 • 🔹اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون در نظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید. چه اینکه قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است.

 

 • 🔹به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود. (قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک زائل گردد)

 

 

 

 • 💡 چگونه ضریب امنیتی چکی که صادر می شود را بالا ببریم؟

 

 • 🔹 بسیاری از مردم توجه نمی‌کنند اگر نکات امنیتی لازم را موقع صدور چک به کار نبرند در آینده دردسرساز خواهد شد.

 

 • 🔸 حال این سوال پیش می‌آید که چگونه ضریب امنیت چکی را که صادر می‌کنیم بالا ببریم؟

 

 • 🔹 باید توجه کرد که چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک، شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است. چسب با کوچکترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی‌کند.

 

 • 🔹 همچنین نوشتن عبارت فاقد قلم‌خوردگی روی متن چک، نیز روش مرسومی است، در حالی که هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چکی مواجه گردد که روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده، اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.

 

 • متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودکار بنویسید.

 

 • 🔹 همچنین یک کاربن برعکس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته کاربنی شما پشت چک درج شود.

 

 • 🔹 می‌توانید به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان، بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.

 

 • 🔹 توجه کنید که چک را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله کلمات و اندازه آنها یکسان باشد.

 

 • 🔹 همچنین نوشتن مبلغ، روی محل بریدن کاغذ چک، به نحوی که بخشی از نوشته روی چک، و بخش دیگر، روی ته چک درج گردد. بدین ترتیب باید از ترکیب چک به علاوه ته چک یک کلمه صحیح حاصل شود.

 

 • 🔹 نکته آخر اینکه یک برگ فتوکپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامکان، گرفتن امضا گیرنده چک، زیر فتوکپی چک تهیه کنید.

 

 

 • 💡 اندوخته مالی و مقدار آن

 

 • 🔹طبق ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت، یک بیستم #سود خالص هر سال باید به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود . ازطرف دیگر ، طبق ماده 238 همان اصلاحیه ، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع #زیان های وارده در سالهای قبل تعیین شده است.

 

 • 🔹بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد؛ تنها، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود.

 

 • 🔹اندوخته قانونی طبق قانون تجارت باید هر ساله 20 / 1 معادل 5% سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا به 10% سرمایه برسد واین اندوخته اجباری است (در صورت سودده بودن شرکت) ولی اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری و بسته به نظر هیات مدیره میباشد.

 

 • 🔹نکته مهم در خصوص اندوخته قانونی این است که در صورتی که یک واحد تجاری مبلغ اندوخته قانونی خود را از سقف تعیین شده (5 درصد #سرمایه) بیشتر در نظر گرفته باشد (مثلا 7 درصد) تحت هیچ عنوان اجازه کاهش مبلغ اندوخته خود را نخواهد داشت.

 

 • 🔸تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت((انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع می باشد))

 

 

 

💡تعاريف مهم

 

🔹مبلغ‌ بازيافتني‌ : خالص‌ ارزش‌ #فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ #دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.

 

🔹بهاي‌ جايگزيني‌: عبارت‌ است‌ از مخارجي‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودي‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.

 

🔹خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌: عبارت‌ است‌ از #بهاي‌_فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاري‌ ولي‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر

 

الف‌ . مخارج‌ براوردي‌ تكميل‌

 

ب‌. مخارج‌ براوردي‌ بازاريابي‌، فروش‌ و توزيع‌

 

🔹ارزش‌ اقتصادي‌ : ارزش‌ فعلي‌ خلص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن.

 

🔹ارزش‌ منصفانه‌ ‌: مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

 

🔹بهاي جايگزيني مستهلک شده : عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) پس از کسر #استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي.

 

🔹بهاي‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير ما به ‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير #استانداردهاي_حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است.

 

🔹مبلغ‌ دفتري‌ : مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در #ترازنامه منعکس مي‌شود.

 

🔹ناخلص مبلغ دفتري : بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده

 

🔹مبلغ‌ استهلاك‌پذير : بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ يا ساير مبالغ‌ جايگزين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ در #صورتهاي‌_مالي‌ ، به‌ كسر ارزش‌ باقيمانده‌ آن.

 

🔹ارزش‌ باقيمانده : مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد.

 

🔹ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده : عبارت‌ است‌ از:

 

الف. در مورد اجاره ‌كننده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ گرديده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمين‌ شده‌ حداكثر مبلغي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ هر شرايطي‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد)

 

ب‌. در مورد اجاره‌دهنده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره ‌كننده‌ يا شخص‌ ثالثي‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

 

🔹ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ نشده : عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ اجاره ‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمينان‌ كافي‌ ندارد يا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

 

 

اقدامات مهم قبل از تحریر دفاتر قانونی

 

🔹در اولین گام شما باید با تکنیک های فوق آشنا باشید :

 

🔸نحوه تعدیلات سنواتی، محاسبات ثبتی #سود و #زیان در سند بستن حسابهای موقت، نحوه استخراج سود انباشته سال جاری و انتقال به سود انباشته مندرج در ترازنامه همراه با ثبت صحیح طرف بدهکار و بستانکار.

 

 

🔸تسلط کامل بر مانده گیری حسابها طبق طبقه بندی استاندارد تمامی #حسابها، تسلط کامل برایجاد ذخایر کوتاه مدت و بلندمدت.

 

🔸مانند ذخیره #مالیات عملکرد و ارزش افزوده،محاسبات و صدور سند حسابداری مربوط به عیدی و سنوات در پایان سال ، استعلام طرف حسابهای #بدهکار و #بستانکار و اخذ تاییدیه جهت تطابق.

 

 

 • حق جذب وانواع  آن

 

 • 🔹حق جذب مبلغی است که همانطور که از نامش پیداست به منظور جذب نیروی تخصصی بوده و جزء حقوق ومزایای مستمر بوده و جهت کسری حقوق (به پایه حقوق اضافه می گردد) آنان پرداخت می گردد و در خصوص جذب در مناطق محروم نیز استفاده میگردد.

 

 • 🔹انواع فوق العاده حق جذب:

 

 • 🔻بخش اول: براساس پست سازمانی است که بدون در نظر گرفتن فردی که پست سازمانی را تصدی کرده و با توجه به شاخص های مثل گسترده فعالیت سطح سازمانی، پاسخگویی به ارباب رجوع، سطوح ارتباطات سازمانی، ریسک پذیری و حساسیت شغلی و استفاده از نرم افزارهای تخصصی سازمانی برای یکبار در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و در نرم افزار، تشکیلات به عنوان امتیاز پست سازمانی لحاظ می شود.

 

 • 🔻بخش دوم: براساس شایستگی های فردی است که با توجه به میزان رضایت مدیر،مدرک تحصیلی مرتبط با پست سازمانی نخبگان ،ساعات آموزشی مرتبط با پست سازمانی و سابقه خدمت لحاظ می شود.

 

 

 

 

اموال منقول مستعمل و اسقاطی مشمول ارزش افزوده است ؟

 

براساس  بخشنامه ۲۸۰۰۴ م۸۸/۱۱/۱۲

عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد .

 

عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی باشد.

 

 

 

 

مودیان توجه کنید اگر میخواهید از شرکتهای بلک لیست خریدنکنید .

 

1 از فروشنده  بخواهید حساب بانکی خود را معرفی کند و اگر پرداختی قرار است انجام گردد از طریق واریزی به حساب شرکت و یا چک در وجه حساب بانکی شرکت فروشنده کشیده شود. چون شرکت های کاغذی معمولا شماره حساب ندارند.

 

2 در بلاک لیست سایت ارزش افزوده جستجو کنید تا شرکت یا شخص فروشنده جزو آن لیست نباشد .

 

3 با کد اقتصادی اظهارشده در بخش اعتبار سنجی سایت ارزش افزوده از حیث مطابقت آن با موارد اعلامی جستجو کنید و مطمئن شوید .

 

4 گزارش فروش فصلی دوره قبل را که خرید شما هم در آن هست از شرکت فروشنده بخواهید .

 

5 پرداختی دوره قبل ارزش افزوده را از فروشنده بخواهید .

 

6 با تلفنهای درج شده روی فاکتور تماس بگیرید ، معمولا این نوع شرکتها از شماره تلفن های صوری استفاده می کنند .

 

7 در خرید با مبالغ بالا حتما به آدرس شرکت مراجعه کنید و محل شرکت را از نزدیک ببینید.

 

 

 

 • تعاریف مباحث مالیاتی

 

 • پرونده مالیاتی

 

 • هر مودی باید مدارک و مشخصات هویتی، فعالیت، بانکی،سیستم حسابداری و شرکای خود را جمع آوری کرده و به حوزه مالیاتی تحویل دهد. تمامی این مدارک در فایلی نزد حوزه نگهداری می شود که پرونده مالیاتی نام دارد.

 

 • کلاسه پرونده

 

 •  شماره ای است اختصاصی به پرونده مالیاتی که توسط واحد مالیاتی بر روی آن درج گردیده و از جمله موارد مهم جهت مراجعه و ثبت اطلاعات در سامانه های مالیاتی می باشد لذا در درج آن دقت فرمایید.

 

 

 • انواع جرايم مالياتی

 •  ماده ۵١ ق.م.م: تخلف از مقررات فصل تمبر به مبلغ ٢ برابر حق تمبر

 •  ماده ١۶٩ ق.م.م: عدم صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی و استفاده سوء آن برای خود و دیگران با مسؤلیت تضامنی و ٢٪‏ و عدم آرائه فهرست معاملات ١٪‏

 •  ماده ١٩٠ ق.م.م: پرداخت مالیات پس از سررسید معادل ٢/۵٪‏ به ازای هر ماه

 • ماده ١٩٢ ق.م.م: جریمه عدم تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ٣٠٪‏ مالیات متعلق و سایر مؤدیان (مانند ماده ٧٨،٨٠،٢۶،٨٨،١٢۶، ١١۶) طبق حکم صدر ماده مذکور برابر ١٠ ٪‏ مالیات متعلق می‌باشد.

 •  ماده ١٩٣ ق.م.م: عدم تسلیم ترازنامه و سود و زیان و عدم ارائه دفاتر ٢٠٪‏ مالیات متعلقه برای هر کدام

 •  تبصره ماده ١٩٣ ق.م.م: عدم تسلیم هر کدام از موارد ماده فوق در دوره معافیت ، عدم استفاده از معافیت در سال مربوطه

 • ماده ١٩۴ ق.م.م: اختلاف بیش از١۵٪‏ درآمد ابرازی با قطعی در اجرای ماده ١۵٨ ، لغو بخشودگی تا ٣ سال و دریافت جرایم

 •  ماده ١٩۵ ق.م.م: عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ١١۴ مدیران قبل از انحلال معادل٢٪‏ سرمایه پرداختی و جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع ١٪‏ سرمایه

 •  ماده ١٩۶ ق.م.م: جریمه مدیران تصفیه در صورت تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه أمور مالیاتی و سپرده تامین معادل ٢٠٪‏ مالیات متعلقه

 •  ماده ١٩٧ ق.م.م: عدم تسلیم لیست حقوق٢٪‏ و عدم تسلیم قرارداد پیمانکاری ١٪

 •  ماده ١٩٩ ق.م.م: عدم کسر وایصال مالیاتهای تکلیفی معادل ١٠٪‏ و ماهیانه ٢/۵٪

 • ماده ٢٠٠ ق.م.م: جریمه عدم انجام تکالیف دفاتر اسنادرسمی معادل ٢٠٪‏ و در صورت تکرار حبس تعزیری درجه شش

 • ماده ٢٠١ ق.م.م: اظهارات کذب به قصد فرار از پرداخت مالیات برای ٣ سال متوالی به حبس از٣ ماه تا ٢ سال ومحرومیت از کلیه معافیت ها و بخشودگی ها

 •  ماده ٢١١ ق.م.م: عدم پرداخت یا تقسیط بدهی پس از ابلاغ برگ اجرایی معادل ١٠٪‏ جمع بدهی مالیاتی و جرایم متعلقه

 

 

 

 

 

 

 • جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاری املاک در خصوص املاکی که مالک آن اشخاص حقیقی می باشد چه میزان است؟

 

 •  مطابق ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم، در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و ۱۰ درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد.

 

 •  فلذا جریمه عدم تسلیم اظهارنامه اجاره املاک برای مالکین حقیقی ، ۱۰٪ مالیات متعلق خواهد بود که غیر قابل بخشش نیز می باشد.

 

 

 

 

 

اگر مودی چندین ملک دارد چگونه می بایست اظهارنامه املاک را ثبت نماید؟

 

 

پاسخ:

در اظهارنامه اجاره املاک مودی می بایست اطلاعات تمام املاک / مستاجرین مربوط به یک واحد مالیاتی با کلاسه پرونده های متفاوت را در یک اظهارنامه ثبت نماید (اگر تمامی ملک ها در یک حوزه باشند می بایست همه ملک ها را در یک اظهارنامه ثبت شوند).

 

 

 

 

 • اظهارنظر حسابرسی به دسته های زیر تقسیم می گردد :

 

 •  اظهارنظر مقبول : در مواردی که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت مالی واحد مورد رسیدگی وضعیت مالی نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی را از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان  می دهد اظهارنظر مقبول یا تعدیل نشده موقعی صادر می گردد که صورت مالی عاری از تحریف با اهمیت باشد .

 

 • اظهارنظر مشروط : در مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرس به صورت مشروط خواهد بود .

 

 •  اظهارنظر مردود یا منفی یا رد : موقعی که حسابرس با کسب شواهد حسابرسی کافی به این نتیجه برسد که تحریف ها به تنهایی یا در مجموع نسبت به صورتهای مالی با اهمیت و فراگیر است و مطلوبیت کلی صورت مالی را مخدوش می کند گزارش حسابرس به صورت مردود صادر خواهد شد .

 

 • عدم اظهارنظر : موقعی صادر می شود که محدودیت در رسیدگی یا ابهام یا هر دو با هم دارای ایرادات اساسی و فراگیر نسبت به صورت های مالی باشد و آثار آن چنان با اهمیت و فراگیر باشد که حسابرس نتواند نسبت به صورت های مالی اظهارنظر کند از آنجاییکه در این گزارش حسابرس اظهارنظری بیان نمی دارد لذا بند اظهارنظر حسابرس با عبارت به نظر این موسسه شروع نمی گردد .

 

 

 

 • ⬅️ پنج رفتار مهم که باید در موعد قانونی انجام گردد /

 

 • 🔷 برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان و مهلت معینی که از طرف دولت و یا سازمان ها تعیین شده انجام شود . عدم انجام این امور باعث تعلق جریمه و یا عدم برخورداری از مزایا و معافیت های مقرر در قانون شود.

 

 • 🌀 در زیر به مهمترین از این موارد اشاره می کنیم :

 

 • ۱ . 🔸ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان /

 

 • ۲ .🔸ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان /

 

 • ۳ .🔸ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده /

 

 • ۴ .🔸ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی /

 

 • ۵ .🔸ارسال اظهارنامه عملکرد /

 

 

 • پرداخت بابت مالیات در ارزش افزوده در حسابها چگونه اعمال میشود ؟

 

 

 • پاسخ:

 • در این سیستم باید ۴ سرفصل مجزاء تعریف کنیم :

 • 1 حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید

 • 2 حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش

 • 3 حساب عوارض خرید

 • 4 حساب عوارض فروش

 

 • کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طبق صورتحسابهای خرید باید در حسابهای ۱ و ۳ بدهکار شود .

 • کلیه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی طبق صورتحسابهای فروش باید در حسابهای ۲ و ۴ بستانکار شود .

 • اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این ۴ حساب متضمن اضافه پرداختی باشد باید تقاضای استرداد وجوه را از دارائی نمود .

 • اگر تفاوت و تهاتر پایان دوره این ۴ حساب متضمن کسر پرداختی باشد باید وجوه مربوط به ان را به دارائی پرداخت نمائیم .

 • کلیه وجوهات مربوط به مالیات vat در خصوص مرجوعی های فروش به حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش و در خصوص مرجوعی های خرید به حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید منظور می شوند .

 

 • البته در خصوص عوارض مربوطه هم به همین شکل اخیر عمل می شود .

 • 1 خرید مواد به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال :

 • خرید ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 • مالیات بر ارزش افزوده خرید ۱۵٫۰۰۰

 • عوارض خرید ۱۵٫۰۰۰

 • بستانکاران ۱٫۰۳۰٫۰۰۰

 • 2 فروش محصول تولیدی به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال :

 • بدهکاران ۱٫۵۴۵٫۰۰۰

 • مالیات بر ارزش افزوده فروش ۲۲٫۵۰۰

 • عوارض فروش ۲۲٫۵۰۰

 • فروش ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

 • فرض بفرمائید دوره مالیاتی سه ماهه اول شرکت فرضی به این دو عملیات خلاصه می شود :

 • تهاتر مالیات بر ارزش افزوده فروش و مالیات بر ارزش افزوده خرید = ۱۵٫۰۰۰ – ۲۲٫۵۰۰ = ۷٫۵۰۰ ریال

 • تهاتر عوارض فروش و عوارض خرید—————– = ۱۵٫۰۰۰ – ۲۲٫۵۰۰ = ۷٫۵۰۰ ریال

 • جمع بدهی قابل پرداخت دوره ——————– ۱۵٫۰۰۰ریال

 

 • اگر در دوره مذکور خرید داشته باشید ولی فروش خیر ، کل مبالغ پرداختی بابت مالیات و عوارض خرید به عنوان مطالبات از سازمان امور مالیاتی قابل استرداد می باشد .

 • اگر در دوره مذکور خرید نداشته باشید و فقط فروش صورت گرفته باشد کل مبالغ دریافتی بابت مالیات و عوارض فروش به عنوان بدهی به سازمان امور مالیاتی لازم به پرداخت می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

What is the fundamental equation of this simplest cost model?

معادله اساسی ساده ترین مدل هزینه چیست؟

 

If we denote

اگر ما داشته باشیم

 

A = level of activity (i.e. number of units produced)

 الف) A = سطح فعالیت (تعداد به عنوان مثال تعداد واحدهای تولید)

P = price per unit

ب   ) P = قیمت هر واحد

VCU = variable cost per unit

ج   ) VCU = هزینه متغیر هر واحد

FC = fixed costs in the firm

د    )  FC = هزینه های ثابت در شرکت

P&L = Profit or loss

ذ    ) P & L = سود یا زیان 

 -------------------------------------------------------

the equation is

 معادله هست

👉 P x A = VCU x A + FC + P&L 👈

 

-------------------------------------------------------

note that P&L depends on A; we could also write it P&L(A)

 

توجه داشته باشیدکه P&L (سود و زیان ) بستگی داردبه A (سطح فعالیت) ؛ ما همچنین می توانیم  آن را بنویسیم  👈 (P&L(A

 

 

 نكته مهم در خصوص وجه نقد :

 

طبق تعريف اصول پذيرفته شده حسابداري آمريكا وجه نقد شامل وجه نقد و معادلهاي وجه نقد است اما در استاندارد ايران معادل وجه نقد به عنوان وجه نقد تلقي نشده است.

 

منظور از معادل وجه نقد سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت بسيار سيالي است كه تواما داراي هردو شرط زير باشد :

 

1 به سادگي قابل تبديل به مبلغ معيني وجه نقد باشند.

 

2 سررسيد آنها به حدي نزديك باشد كه خطر احتمالي كاهش ارزش آنها ناچيز باشد يا به عبارتي سررسيد آنها از زمان تحصيل بيشتر از 9 ماه نباشد.

 

موجودي سكه طلا نزد بانكها و صرافي ها به عنوان وجه نقد محسوب نمي شود.

 

 

 هزینه های جذب نشده در تولید شامل چه هزینه هایی است؟ 

 

در کدام قسمت از گزارش حسابرسی درج می شود؟

(در خود نظر یا تاکید بر مطلب خاص)

 

هزینه ای جذب نشده در تولید در واقع همان انحراف ظرفیت نا مساعد می باشد که از تفاوت بین سطوح ظرفیت برآوردی با تولید واقعی بدست می آید.

 

نرخ جذب سربار ثابت بر اساس سطح ظرفیت برآوردی محاسبه و براساس تولید واقعی به حساب کالای در جریان ساخت لحاظ میگردد.

 

حال اگر بین تولید بودجه شده و واقعی تفاوتی وجود داشته باشد.مابه تفاوت تحت عنوان انحراف ظرفیت یا همان سربار جذب نشده شناخته می شود.

 

اکثر موسسات حسابرسی به دلیل بار مالیاتی که سربار جذب نشده برای شرکت دارد از درج بند در این خصوص درگزارش حسابرسی صرف نظر میکنند.

 

ولی به صورت اصولی اگر مبلغ این انحراف با اهمیت باشد با توجه به تاثیری که بر روی سود خالص و موجودی کالای ساخته شده و درجریان ساخت پایان دوره داردمی بایست برحسب اهمیت در قسمت مبانی اظهار نظر به عنوان بند گزارش ارائه گردد.

 

مردود یا مشروط نمودن گزارش بسته به اهمیت آثار ناشی از این رویداد دارد.

 

 

 نحوه برخورد حسابداري با خسارات ناشي از زلزله و ساير سوانح طبيعي و مخارج بازسازي آن

 

 1 چنانچه ميزان خسارت وارده با اهميت باشد ، بهاي تمام شده و استهلاك انباشته داراييهاي خسارت ديده ، متناسب با درصد خسارات وارده كه توسط كارشناسان ذيصلاح تعيين مي گردد ، كاهش داده مي شود .

 

2 مبلغ خالص كاهش فوق در صورت با اهميت بودن به عنوان زيان غير مترقبه در صورت سود و زيان گزارش مي شود.

 

3 مخارج عمده بازسازي به بهاي تمام شده تعديل شده دارايي اضافه مي شود .

 

 4 كمك هاي دريافتي و كمك هايي كه قابليت دريافت آن محرز شده است ، در صورت اهميت بعنوان درآمد غير مترقبه در صورت سود و زيان منعكس مي شود .

 

5 چنانچه مبالغي از بيمه بابت جبران خسارات وارده در سال وقوع خسارت دريافت يا قابليت دريافت آن محرز شود ، مبالغ مزبور با خسارات موضوع بند 2 فوق تهاتر شده و خالص اين مبالغ در صورت اهميت بعنوان يك قلم غيرمترقبه در صورت سود و زيان منعكس مي شود (چنانچه مبالغي بابت جبران خسارت در سالهاي بعد از وقوع خسارت از بيمه دريافت يا قابليت دريافت آن محرز شود مبلغ مزبور در صورت اهميت بعنوان درآمد غير مترقبه در صورت سود و زيان منعكس مي شود ) .

 

6 در صورت خسارات وارده جزيي ، صرفاً هزينه تعميرات انجام شده در صورت سود و زيان سال منظور ميشود .

 

7 خسارات وارده به داراييهاي جاري ناشي از وقوع زلزله و ساير سوانح طبيعي نيز جزء اقلام غير مترقبه (با توجه به بند 5 فوق ) گزارش مي شود .

 

 

 

 نحوه ثبت حسابداری اجاره به شرط تملیک

 

1 پس از انعقاد قرارداد ، شركت ويا اشخاص حقيقي اقدام به پيش پرداخت به بانك مي نمايند :

 

حساب پيش پرداخت     XXX

             حساب بانك             XXX 

 

2 تحويل اموال موضوع اجاره به شرط تمليك به مستاجر

 

ساختمان اجاره به شرط تمليك ( به قيمت تمام شده )  XXX 

حساب پيش پرداخت هزينه كارمزد                              XXX

                       حساب تعهدات – اجاره سرمايه اي                    XXX

                       حساب پيش پرداخت                                       XXX

 

حساب تعهدات اجاره سرمايه ای شامل تسهيلات اعطايی بانك به انضمام هزينه كارمزد بانكي در مدت 15 سال يا 20 سال ويا .... مي باشد .

 

3 پرداخت اقساط :

 

حساب تعهدات – اجاره سرمايه اي     XXX

                    حساب بانكی                       XXX  

 

👈 الف) منظور نمودن هزينه كارمزد دوره:

 

حساب هزينه كارمزد             XXX

             حساب پيش پرداخت هزينه كارمزد  XXX

 

👈 ب) محاسبه استهلاك يك دوره:

 

حساب هزينه استهلاك ساختمان اجاره به شرط تمليك  XXX

       حساب استهلاك انباشته ساختمان اجاره به شرط تمليك   XXX

 

 a

 

 منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟

 

🔹همانگونه که ماده 51 قانون کار نیز به آن تصریح دارد ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به این لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت کار به حساب نمی آید

 

🔹بدیهی است چنانچه در کارگاهی از قبل رویه مورد عمل بر این قرار گرفته باشد که ساعت صرف صبحانه یا نهار و یا شام جزء ساعت کار به حساب آید استمرار آن به عنوان عرف مستقر در کارگاه محسوب و کما کان باید اجرا گردد .

 

🔹ضمناً با توجه به ماده 150 قانون کار کارفرما مکلف است در ایام ماه مبارک رمضان مدتی را برای ادای فرایض دینی و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد که این مدت جزء ساعت کار کارگران منظور می شود.

 

 

 •    مفهوم تقلب و آثار آن:

 

 •  تقلب به اقدامات عمدي يك يا چند نفر از مديران،‌ كاركنان يا اشخاص ثالث اطلاق مي شود كه به ارائه نادرست صورتهاي مالي منجر مي شود. تقلب ممكن است در برگيرنده موارد زير باشد:

 

 • دستكاري،‌ جعل يا تغيير اسناد و مدارك حسابداري يا ساير مدارك به منظور به دست آوردن مزاياي مالي غير حق و غير قانوني، سوء استفاده از داراييها يا سرقت آنها

 

 • ارائه نادرست آثار مالي معاملات يا حذف آنها از اسناد و مدارك

 

 • ثبت معاملات بدون مدارك مثبته (معاملات صوري)

 

 • به كارگيري نادرست رويه هاي حسابداري

 

 • [ شكست در کشف تقلب توسط حسابرسان ، بیانگر این موضوع است كه در مجموعه مهارت ها و اهداف کاری بین حسابرسی صورت های مالی و کشف تقلب تفاوت بسیاری وجود دارد. ]

 

 • اگر چه تدوین کنندگان استانداردها، به تدریج به این نتیجه رسیدند حضور یک بازرس قانونی (كشف تقلب) در جریان حسابرسی صورت های مالی پس از شناسایی یکی از فاکتور های وجود احتمالی تقلب، ضروري است، با توجه به اينكه حسابرسان در شناسایی تقلب ها پيشرفت زيادي نکردند. اما در اين شرايط توام کردن وجود متخصص و بازرس قانونی در کنار قرارداهای حسابرسی برای کاهش ریسک وجود تقلب شناسایی نشده می تواند مثمر ثمر باشد.

 

 • علاوه بر این بسیار مهم است که حسابرسان صورت های مالی در حوزه های بازرس قانونی و حسابرسی تقلب، تعلیم و آموزش ببینند. بدون آموزش مناسب و کافی در بخش و حوزه قانونی، انتظار اینکه حسابرسان صورت های مالی قادر به شناسایی و کشف تقلب باشد بسیار بی معنی است و به منظور حراست و مراقبت بیشتر از عامه مردم جامعه در مقابل تقلب و برای حفظ اعتبار حرفه حسابرسی، لازم است تا پژوهشگران حسابداری به دنبال راه ها و روش هایی جدید بمنظور بهبود توانایی حسابرسان در کشف و محدود کردن تقلب ها باشند.

 

 • حسابرسان و بازرسان روش ها و متدهاي خاصي را در جريان عمليات حسابرسي به اين منظور كه تعيين كنند كه آيا صورتهاي مالي ارائه شده داراي اشتباهات نادرست  مالي هست يا خير؟ را بر روي صورتهاي مالي اجرا مي كنند.  بدين منظور كه  اظهارات نادرست (مالي) اساسا" اعداد و ارقام غلطي هستند كه  بنا به  اشتباهات عددي  تقلب ها و يا خطا  در تفسير قوانين حسابداري رخ ميدهند. اظهارات  غلط عواملي هستند كه اگر به اندازه كافي بزرگ (زياد) باشند مي توانند منجر به اشتباه در تصميم گيري استفاده كنندگان صورت هاي مالي مثل بانكها يا سرمايه گذاران ايجاد كنند.

 

 • جهت انجام اين ارزيابي و اطمينان بخشي حسابرسان از روشهاي نمونه گيري براي بررسي برخي از معاملات در طول جريان حسابرسي و يا بازبيني استفاده مي كنند از اين رو تقريبا" غير ممكن و بسيار پرهزينه است كه تك به تك معاملات توسط حسابرس مورد  بررسي و بازبيني  قرار بگيرند زيرا كه نمونه گيري با اين هدف انجام مي شود كه بخش اعظم صورتهاي مالي و يا بخشهائي كه در صورتهاي مالي كه انتظار مي رود بيشترين ريسك را در اظهارنظر نادرست به همراه داشته باشند مورد شناسائي و ارزيابي قرار گيرند.

 

 • مضافا" اينكه مطابق استانداردهاي حسابرسي اگر خطاهاي مالي در سطح صورتهاي مالي توسط حسابرسان شناسائي شوند حسابرسان از مديران خواهند خواست تا آنها را اصلاح كنند.

 

 

انواع کنترلهای داخلی حسابداری

 

۱- کنترلهای پایه ای یا اولیه

۲- کنترلهای ثانویه

 

1 کنترلهای پایه یا اولیه :

 

شامل نگهداری دفاتر - فرمها و سریال چاپی -انواع گزارشات و تراز در زمانهای معین-بررسی و کنترل حسابها-صورت مغایرات بانکی-تطبیق مدارک و تکمیل مدارک-ایجاد سرفصل مناسب حساب-تطبیق و مشاهده دارائیها با دفاتر

 

2 کنترلهای ثانویه :

 

شامل کنترل هایی هستند که جهت حصول اطمینان از حسن اجرای کنترل های داخلی پایه و حفاظت از اموال ودارایی های واحدهای تجاری استقرار می یابند .این کنترل خود به سه دسته تقسیم می شوند:

 

🔹الف-کنترل های حفاظتی

 

کنترل هایی هستند که به منظور استفاده صحیح از دارایی ها وحفاظت از انها بکار گرفته می شوند تا از وارد آمدن خسارت ویا سو استتفاده از آنها جلوگیری شود.مانند استفاده از تاسیسات اطفای حریق ویا تحت پوشش بیمه ای قرار دادن دارایی ها.

 

🔹ب-کنترل های سرپرستی

 

کنترل هایی هستند که به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترل های پایه استقرار می یابند .مانند بررسی دلایل تعویق سفارشات مشتریان ویا تهیه صورت مغایرت بانکی توسط فردی مستقل از نگهدارنده حساب های بانکی .

 

🔹ج-کنترل های تفکیک وظایف

 

یعنی تفکیک وظایف ومسولیت ها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسولیت انجام وثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به عهده نداشته باشد .هدف از این این کنترل ها کنترل و نظارت هر فرد (قسمت )توسط فرد (قسمت ) دیگر است.

 

 پس میتوان گفت که کنترل های ثانویه مکمل کنترل های اولیه هستند

 

 •    قابل توجه مودیان مالیاتی و فعالان ورزشی

 •  احکام مالیاتی قانون برنامه ششم در حوزه ورزش که به عنوان هزینه قابل قبول شناخته می شود

 

 •    مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه که نوع و موارد هزینه های قابل قبول مالیاتی در صنعت ورزش ایران طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را برشمرده است:

 •  بند چ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه:

 

 • الف) هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی، با تایید وزارت ورزش و جوانان، هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار می رود.

 

 • ب) کمک به وزارت ورزش و جوانان با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

 •  بند ج ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه:

 • هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

 

 •    بند ث ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه:

 • هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد. (تازه های مالیاتی

 

 

 • نحوه محاسبه مالیات اجاره

 

 

 • اجاره ماهانه 200 میلیون ریال

 • مبلغ رهن 900 میلیون ریال

 

 • 000.000 × 12 = 2.400.000.000

 • اجاره سالانه

 

 • 400.000.000 × 75% = 1.800.000.000

 • مشمول مالیات

 

 • اگر موجر حقیقی باشد طبق جدول ماده 131 محاسبه میشود که پله اول 15% ، پله دوم 20% و پله سوم 25%

 • پله اول تا سقف 500.000.000 ریال

 • پله دوم از 500.000.001 ریال تا 1.000.000.000 ریال

 • پله سوم بیشتر از 1.000.000.001 ریال

 

 • 000.000 × 15% = 75.000.000

 • مالیات پله اول

 

 • 000.000 × 20% = 100.000.000

 • مالیات پله دوم

 

 • 000.000 × 25% = 200.000.000

 • مالیات پله سوم

 

 

 • 000.000 + 100.000.000 + 200.000.000 = 375.000.000

 • مالیات سالانه

 

 • 000.000 ÷ 12 = 31.250.000

 • مالیات ماهانه

 

 

 •   سند حسابداری از دیدگاه مستاجر :

 • هزینه اجاره (بد) 200.000.000

 • مالیات تکلیفی اجاره (بس) 31.250.000

  • ح پرداختنی (بس) 168.750.000

 

 

 • سند حسابداری از دیدگاه موجر :

 • ح دریافتنی (بد) 168.750.000

 • پیش پرداخت مالیات (بد) 31.250.000

  • درآمد اجاره (بس) 200.000.000

 

 

 • --------------------------------------------------------------

 • اگر موجر حقوقی باشد مقطوع 25%

 

 • 800.000.000 × 25% = 450.000.000

 • مالیات سالانه

 

 • 000.000 ÷ 12 = 37.500.000

 • مالیات ماهانه

 

 

 • سند حسابداری از دیدگاه مستاجر :

 • هزینه اجاره (بد) 200.000.000

 • مالیات تکلیفی اجاره (بس) 37.500.000

  • ح پرداختنی (بس) 162.500.000

 

 

 • سند حسابداری از دیدگاه موجر :

 • ح دریافتنی (بد) 162.500.000

 • پیش پرداخت مالیات (بد) 37.500.000

  • درآمد اجاره (بس) 200.000.000

 

 • --------------------------------------------------------------

 • نکات :

 

 • مستاجر نسبت به محاسبه و کسر مالیات در خصوص رهن وظیفه ای ندارد .

 

 • مطابق تبصره 9 ماده 53 ، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی و دستگاه هایی كه تمام يا قسمتی از بودجه آنها به وسيله دولت تأمين ميشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقی مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هایی كه پرداخت ميكنند كسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالياتی محل وقوع ملک پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند.

 

 • نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام غیر بورسی چگونه انجام میشود.

 • آیا لازم است نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد.

 

 • نقل و انتقال سهام با رعایت بند 8 ماده 8 اصلاحیه قانون تجارت از طریق. دفتر سهام موضوع ماده 40 قانون مزبور از وجاهت قانونی برخوردار است.

 

 

 

 آیا می توان در چک به جای امضاء از اثر انگشت استفاده کرد؟

 

 مطابق ماده 223 و 308 قانون تجارت برات و سفته به امضاء یا مهر برات دهنده یا صادر کننده سفته انجام می پذیرد ولی طبق ماده 311 قانون تجارت چک باید به امضای صادر کننده برسد لذا چنانچه صادر کننده چک به جای امضاء از اثر انگشت استفاده نماید سند موصوف را نمیتوان چک تلقی نمود و نمی توان از مزایای قانون تجارت بهره مند شد بلکه میتوان به عنوان یک سند مدنی تعهد آور تلقی نمود.

 

 a

 

 

 

 

 به استناد کدام ماده قانونی مودی می تواند به دلیل غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی تقاضای تجدید رسیدگی کند؟

 

 مطابق ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می باشد.

 

 

 

 

 • کلیه صاحبان مشاغل توجه داشته باشند ؛ برابر حکم تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند .

 

 • اجرای تکلیف این حکم خصوصاً برای صاحبان مشاغلی که پس از چند ماه حضور و فعالیت در واحد تجاری ، اقدامی برای اخذ پروانه کسب انجام نمی دهند مهم می باشد .

 

 • عدم انجام این تکلیف از ناحیه ایندسته از صاحبان مشاغل موجب :

 

 • محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی خواهد بود که مهمترین آن می تواند عدم بهره مندی از معافیت مالیاتی سالانه می باشد .

 

 • 🔹 ۱۰% جریمه از مالیات قطعی

 

 

 

صورت سود و زیان

 

سال مالی منتهی به ......

 

 

 

فروش ناخالص XXX

 

کسر میشود :

 

 

برگشت از فروش و تخفیفات (XX)

فروش خالص XXX

کسر میشود :

بهای تمام شده کالای فروش رفته :

موجودی مواد اول دوره XXX

اضافه میشود :

بهای تمام شده کالای خریداری شده

خرید ناخالص XXX

کسر میشود :

برگشت از خرید  و تخفیفات (XX)

خرید خالص XXX

اضافه میشود :

هزینه حمل مواد خریداری شده XX

XXX

بهای تمام شده مواد خریداری شده XXX

کسر میشود :

موجودی مواد پایان دوره (XXX)

مواد مستقیم مصرف شده XXX

اضافه میشود :

هزینه کار مستقیم XXX

سربار کارخانه XXX

هزینههای تولید XXX

اضافه میشود :

کالای در جریان ساخت اول دوره XXX

بهای تمام شده کالای در جریان ساخت طی دوره XXX

کسر میشود :

کالای در جریان ساخت پایان دوره (XXX)

بهای تمام شده کالای ساخته شده XXX

اضافه میشود :

کالای ساخته شده اول دوره XXX

بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره XXX

کسر میشود :

کالای ساخته شده پایان دوره (XXX)

بهای تمام شده کالای فروش رفته XXX

سود ناویژه XXX

کسر میشود :

هزینههای عملیاتی (هزینههای دوره) :

هزینه اداری و عمومی XXX

هزینههای توزیع و فروش XXX

سود ویژه عملیاتی XXX

کسر میشود :

هزینههای مالی (بهره و سایر هزینههای بانکی) XXX

سود ویژه قبل از کسر مالیات XXX

 

کسر میشود :

 

مالیات XXX

 

سود ویژه XXX

 

 

 

معمولاً دارايي ها در شرکت قبل از بهره برداری را به چهار دسته تقسیم می شود :

 

1- دارایی در جریان ساخت ، که برای آن استهلاکی محاسبه نمی کنیم .

 

2- دارایی که خریده ایم ولی هنوز استفاده نشده و بهره برداری ازآن شروع نشده است ، برای این مورد هم استهلاکی محاسبه نمی کنیم .

 

3- دارایی که خریده ایم و مدتی استفاده شده است ولی هم اکنون استفاده نمی کنیم ، برای این مورد 30% نرخ استهلاکی که برای آن در جدول ماده 151 قانون مالیات است باید استهلاک بگیریم .

 

4- دارایی که خریده ایم و استفاده می کنیم ، که مطابق جدول ماده 151 قانون مالیات ها مستهلک مي شود .

 

 

 

 برخی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده کالا به شرح زیر هستند.

 

🔹 خرید خالص = خرید طی دوره + اضافات خرید – (برگشت از خرید + تخفیفات درصدی خرید + کسورات خرید)

 

🔹موجودی کالای آماده برای فروش = موجودی کالای اول دوره + خرید خالص

 

🔹بهای تمام شده کالای فروش رفته = موجودی کالای آماده برای فروش – موجودی کالای پایان دوره

 

🔹موجودی کالای پایان دوره = موجودی کالای تعدادی در انبارها که قابل شمارش باشد * بهای هر کالا

 

🔻برای قیمیت ریالی هر کالا 5 روش داریم که پیشنهاد میشود  از روش فایفو  استفاده شود .

 

🔹فایفو : اولین وارده، اولین صادره می باشد. یعنی هر کالای که زود تر وارد انبار شود اول از انبار خارج می شود و موجودی پایان دوره شامل کالاهای که دیرتر خریداری می شوند. این روش مورد تایید می باشد.

 

🔹لایفو : آخرین وارده ، اولین صادره می باشد. یعنی هر کالایی که دیرتر وارد انبار می شود زود تر از انبار خارج می شود و موجودی کالای پایان دوره شامل کالاهایی ست که اول خریداری شده اند. این روش در ایران ممنوع می باشد.

 

🔹میانگین : در این روش قیمت کالا بر اساس مجموع خرید ها و موجودی اول دوره تقسیم بر تعداد می باشد و فرقی نمی کند که کالایی که در انبار می باشد از چه زمانی است چون با هر خرید بهای کالا تغییر می کند .

 

🔹آخرین خرید : در این روش بهای کالا از طریق قیمت آخرین خرید * تعداد کالا می باشد . در این روش میزان بهای تمام شده کالا افزایش می یابد و باعث کاهش سود می شود .

 

🔹 استاندارد : در این روش ما می توانیم یک قیمت استاندارد برای کالا قرار دهیم. در این روش سیستم برای محاسبه موجودی پایان دوره با قیمت خرید کاری نداریم سیستم فقط مبلغ استاندارد را در تعداد کالا ضرب می کند .

 

 

 

اگرممیز مالیاتی به دلایلی اسنادومدارک مودی را نپذیردچه اقداماتی انجام می گیرد

 

👈به شیوه علی الراس فعلا تازمانیکه سیستم جامع مالیاتی اجرا نشده انجام میشود.دراین حالت برای اینکه نحوه تشخیص براین مبنا صورت پذیردنیازبه مجوزهییتی دارندکه هییت بند٣ماده ٩٧نامیده می شود.

 

این هییت وظیفه رسیدگی به مدارک ومستندات ارسالی مودیان به شیوه علی الراس را برعهده دارندوهییت ازمودی دعوت می کندتا ازمدارک ارسالی ومستندات خودش دفاع کنددراین هییت برای مودیان مالیاتی مشخص نشده فقط مدارک ازنظر قابل رسیدگی بودن بررسی می گردد.دراین هییت ارایی صادر می گردد

 

1قابل رسیدگی دفاترمشکلی ندارندوبراساس انها باید مالیات متعلقه مشخص گردد.

2غیرقابل رسیدگی مدارک ارسالی دارای نواقص وایراداتی هست که مجوزعلی الراس صادرمی گردد.

3مردوددفاترایرادونواقصی داردولی بازمیتوان به استناددفاتررسیدگی راانجام داد.

 

 

 

درصدورارای هییت بند٣داشتن استدلال قوی واستفاده ازکارشناسان مالیاتی میتواندگره گشا باشد.

 

 

 واگذاری کارت‌های بازرگانی مشمول مالیات می‌شود

 

تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی عنوان کرد:

 با وجودی که تاکنون از کارت های بازرگانی سوء استفاده های زیادی شده، اما اکنون شرایط ویژه ای وضع شده و محدودیت مناسبی را ایجاد کرده است.

 ۹ شرط برای گرفتن کارت بازرگانی لازم است. شرط سنی ۲۳ سال و مدرک تحصیلی دیپلم از جمله شرایط به دست آوردن کارت بازرگانی است.

 افرادی هستند با داشتن کارت بازرگانی حتی سواد نوشتن و خواندن هم ندارد.

 کسانی که کارت بازرگانی خود را در قبال اندک مبلغی به غیر واگذار می‌کنند مشمول پرداخت مالیات می شوند.

 مردم از دادن مالیات ناراحت نیستند، بلکه از تبعیض ها و شیوه های نادست ناراحتند.

—————————    

 

 

 

 

  آیا کارگاههای پیمانکاری بدهکار که قراردادشان اتمام و یا در حال اجرا میباشد مشمول قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب میباشند؟

 

پاسخ : بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاحیه آن کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی ، معدنی و خدماتی فعال اعم از شخصیت حقیقی و یا حقوقی کارگاههای مزبور و همچنین دولتی یا غیر دولتی بودن آن می توانند با ارائه مدارک و مستندات  دوره بحران تعریف شده در آئین نامه های مزبور و در صورت احراز موضوع از سوی شعبه یا اداره کل استان و پس از طی مراحل تایید با پرداخت یا ترتیب پرداخت از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار گردند.

 

 

 

 

 موضوع:تغییر نام حساب

___________________

 

 گاهی اوقات پیش میاد حسابدارا متوجه میشن که اسم یک حساب به هر دلیلی مناسب نیست  و باید اسمشو تغییر بدن.

 

 مثال:

 

 فرض کنید یه حساب در سال ۹۵ داریم به اسم "حساب ایکس"بامانده ۲۰،۰۰۰تومان و ماهیت بدهکار.

 

  به هر دلیلی ک پیش اومده میخوایم اسم این حسابو داخل سال۹۶ تغییر بدیم و بذاریم "حساب پی"

 

 برای این کار در ابتدای سال مالی ۹۶ بعد از اینکه ثبت افتتاحیه رو زدیم دومین ثبتمون رو اختصاص میدیم به این موضوع( 🍀معمولا دومین ثبت در سال مالی جدید رو به این موضوع اختصاص میدن ) و به شکل زیر سند  میزنن:

 

 حساب "پی"۲۰،۰۰۰بد

      حساب"ایکس"۲۰،۰۰۰بس

 

شرح:بابت اصلاح نام حساب

 

 

 

  سند افتتاحیه

 

 سند افتتاحیه اولین سند هر شرکت می باشد و سند اختتامیه به همان شکل با تراز افتتاحیه ثبت شده و تراز افتتاحیه نیز مانند تراز اختتامیه در روز اول سال برای ایجاد حسابها باز می شود بدهکار می شود و در همان سند بسته می شود؛

در تراز اختتامیه حسابهایی که در اختتامیه بستانکار شده بودند بدهکار می شوند و حسابهایی که بدهکار بوده اند بستانکار می شوند.

 

 برای افتتاحیه

  اگر شرکت تازه شروع به کار کرد که فقط شروع به وارد کردن اقلام دارایی  و بدهی و سرمایه میکنیم و عنوان این حسابها سند افتتاحیه است.

 

 و اگر سال مالی قبل نیز این شرکت فعال بوده بایستی ثبتهای سال قبل را بست (برعکس ثبت زدن ) و دوباره آنها را مانند شرکتی که تازه آغاز به کار کرده ثبت زد.

 

          صندوق                             xx

 

بانک                                xx

 

تنخواه گردان                      xx

 

اسناد دریافتنی                  xx

 

حسابهای دریافتنی xx          

 

پیش پرداختها xx              

 

موجودی کالا                   xx

 

اثاثه                              xx

 

ماشین آلات                    xx

 

                         تراز افتتاحیه         xx

 

 

 

تراز افتتاحیه             xx 

 

                          حسابهای پرداختنیxx

 

                               اسناد پرداختنی xx

 

                              پیش دریافتها     xx

 

                             وام و تسهیلات   xx

 

                            جاری شرکاء xx     

 

                            تسهیلات انباشته xx

 

                              سرمایه xx       

 

                             سود و زیان xx

 

 

    

 

 

 

 

اگر آخرین روز مهلت زمانی ابلاغ تا اقدام (اعتراض یا قطعی شدن مالیات)روز تعطیل رسمی باشد، چه باید کرد؟

 

پاسخ:

در صورتی که آخرین روز تعیین شده در مهلت، تعطیل رسمی باشد، طبق ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی اولین روز بعد از تعطیل رسمی موعد تلقی خواهد شد.

 

  طبق ماده 444 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني):

 ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌روز به‌حساب نمي‌آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌شوند.

 

 ماده 445 - موعدی كه ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

بازنشر

 

 

 

 

 

 سوال: پدر من از سال ۷۲ تا تا ۸۸ بیمه بوده اند. طرح خود بیمه ای مربوط به رانندگان.

از سال ۸۸ تا کنون( نه سال ) ایشان بیمه نبوده اند و اکنون قصد بازنشست کردنشان را در سن ۶۱ سالگی داریم. با توجه به اینکه حداقل حقوق به سابقه ۲۰ سال تعلق میگیرد آیا راهی وجود دارد که سابقه ۱۶ ساله را به بیست برسانیم؟

با توجه به اینکه شرایط پرداخت حق بیمه در این نه سال فراهم نبوده

 

 پاسخ  :

۱- بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در سال ۸۶ بیمه شدگان که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه حق بیمه و دارای ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان باشند ، سازمان تامین اجتماعی موظف است آنها را متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه بازنشسته نماید .

۲- با توجه به اینکه ابوی شما ۶۱ سال سن دارد و ۱۶ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی می تواند با دریافتی حداقل ۱۶ روز مستمری بازنشست شود .

 

 

 

 سود هر سهم باید در صورتهای مالی چه کسانی ارائه شود؟ به عبارت دیگر چه کسانی باید استاندارد 30 – سود هر سهم را رعایت کنند؟

 

 

در خصوص واحدهای تجاری که سهام عادی یا سهام عادی بالقوه آن ها به عموم عرضه شده یا در جریان عرضه عمومی است، بایستی بکار گرفته شود.

 

خاطرنشان می سازد در صورت افشای سود هر سهم توسط سایر واحدهای تجاری در صورت های مالی به صورت داوطلبانه نیز بایستی موارد مندرج در این استاندارد جهت محاسبه و افشای آن اجرا شود. در محاسبات سود هر سهم کلیه ابزارهای مالکانه بایستی مورد نظر قرار گیرد.

 

 

 

 s
نام شرکت: ............................................................. تاریخ تهیه: ........................
موضوع: .................................................................... تهیه کننده: .......................
 سطح اهمیت سال مورد رسیدگی: .......................................... بررسی کننده:.................
محاسبات سطح شرکت اصلی
1,367,256,789,129 جمع دارائیها
269,503,463,499 فروش
1,636,760,252,628 جمع دارائیها + فروش
818,380,126,314 میانگین جمع دارائیها + فروش
30,000,000 3% 1,000,000,000 1 میلیارد
225,000,000 2.5% 9,000,000,000 1 تا 10 میلیارد
1,800,000,000 2% 90,000,000,000 10 تا 100 میلیارد
10,775,701,895 1.5% 718,380,126,314 100 میلیارد به بالا
12,830,701,895 سطح اهمیت

 

 

 • شخصی که دو واحد ملک دارد که هر کدام زیر ۱۵۰ متر بوده اما مجموع شان بالای ۱۵۰ متر می شود ایا معاف می باشد یا باید  اظهارنامه رد نماید ؟

 

 • معافیت 150 متر مربع مسکونی ، از مجموع متراژ های اجاری مسکونی کسر میگردد و مازاد مشمول مالیات است لذا،  ارسال اظهارنامه ضروری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

ایاماده قانونی  1.5 درصد تبدیل مبلغ رهن به مالیات رو کسی اطلاع داره و آیا این مبلغ باید ذخیره گرفته بشود و بعنوان هزینه اجاره ثبت شود یا خیر ؟

 

 

 

با اصلاح ماده ۵۴ در سال۸۸ و ادامه ان در سال ۹۴ قانون براورد مبلغ اجاره را از مامورین تشخیص سلب نموده لذا مجوز تبدیل مبلغ رهن به اجاره را ندارند.

یا باید مبلغ اجاره نامه را بدون در نظر گرفتن مبلغ رهن بپذیرند یا بر اساس ارزش معاملاتی اجاره املاک اقدام نمایند.

 

 

 

 

  در صورتی که پس از ابطال تمبر مالیاتی روی وکالتنامه ، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود ، حق تمبر ابطالی توسط وکیل جدید روی وکالت نامه به چه میزان خواهد بود ؟

 

 با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، که می گوید : " در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود " ، مشمول حق تمبر جدید نمی باشد .

 

 

 

 

با مهلت زمانی ابلاغ و اقدام(اعتراض یا قطعی شدن مالیات) در دادرسی مالیاتی چگونه برخورد می شود؟

 

 

بر اساس ماده 445 قانون آئین دادرسی مدنی روز ابلاغ و روز اقدام را جزو موعد(مهلت)منظور نمی شود. اما باید توجه داشت که اقدام(اعتراض)را به روزهای پایانی مهلت موکول نکنیم.

 

منظور از مهلت برای مثال 30 روزه، 30 روز تقویمی است نه 30 روز کار.

 

متن ماده 445 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني)

ماده 445 - موعدی كه ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

 

 

 

 

 

 :

 

 

 

 در مناطق آزاد مرخصی سالانه ۲۰ روز با احتساب جمعه می باشد بدون احتساب جمعه چند روز می باشد؟💢

 

 

  ۱- مستند به ماده ۲۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی با احتساب روز های جمعه جمعا بیست روز است که استفاده از آن بر اساس توافق طرفین خواهد بود .

۲- در متن ماده قانونی فوق ذکری از تعداد جمعه ها نشده است و تعداد روز های جمعه که بین مرخصی ها قرار میگیرد ، جزء مرخصی استحقاقی آنان منظور میشود .

 

 

 

 

 • آیا بیمه اختیاری خویش فرما و مشاغل آزاد تامین اجتماعی جز سابقه کار بیمه شده محاسبه می شود؟

 

 • خیر. سوابق ناشی از بیمه های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و به مفهومی دقیق تر؛ بیمه های خاص ، که بدون کارفرما و از طرف شخص بیمه پرداز پرداخت می شوند، صرفاً سابقه پرداخت حق بیمه مخسوب می گردند، و نه سابقه کار.

 

 

 

 

 

 • کارگرانی که بر اساس توافق به عمل آمده ۲۴ ساعت کار ۴۸ ساعت استراحت دارند ، اگر یک روز در هفته از مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایند برای محاسبه مدت مرخصی در ایام مزبور باید آن قسمت از ساعت کار قانونی کارگران که در روز های استفاده از مرخصی واقع میشود به حساب مرخصی آنان منظور گردد .

 • برای مثال:

 • اگر استخدام شده حسابداری آرمان پردازخبره ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت دارد چنانچه یک روز را در مرخصی باشد  ، ۲۴ ساعت به عبارتی ۳ روز برای وی محاسبه و از مرخصی استحقاقی وی کسرخواهد شد .

 

 • کسر هر گونه وجهی از کارگر در رابطه با مرخصی استحقاقی فاقد محمل قانونی است و با مقررات موضوع ماده ۴۵ قانون کار منافات دارد .

 

 

 

 • مقررات و ضوابط مالیات بر ارزش افزوده

 

 • کالاهای اهدایی

 

 • کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا از پرداخت مالیات و عوارض مربوطه معاف می باشند .

 

 

مالیات درآمد اتفاقی

آیا با مالیات بر درآمد اتفاقی آشنا هستید . ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم این نوع درآمد را تعریف نموده و ماده ۱۲۰ همین قانون نیز درآمد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی را بیان داشته و در نهایت اینکه در صورت داشتن چنین درآمدی، مکلفید مالیات آن را بپردازید.

این مالیات، مالیاتی است که شما از درآمدهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض و یا دریافت جایزه، باید بپردازید.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی به شکل زیر است:

تا پنجاه میلیون تومان، ۱۵ درصد از پنجاه میلیون تا یکصد میلیون تومان، ۲۰ درصد بیشتر از یکصد میلیون تومان، ۲۵ درصد

 • آیا در کارگاههایی که پنجشنبه ها تعطیل هستند و ۴۴ ساعت را در ۵ روز توزیع می کنند ، چنانچه کارکنان روز جمعه کار کنند بازهم باید روز دیگری را تعطیل شوند ( بجای جمعه)؟ یا اینکه پرداخت فوق العاده جمعه کاری کفایت میکند؟

 

 

 

 • ساعات کار این افراد در ۵ روز ۴۴ ساعت است و اگر جمعه سرکار بیایند مازاد بر ۴۴ ساعت است و نمیتوان پنجشنبه را به عنوان جایگزین روز جمعه دانست.

 

 • بنابر این اگر بخواهند این جایگزینی را انجام دهند

 • اولا باید شرایط کارشان منطبق با مدلول ماده ۶۲ قانون کار باشد و

 • ثانیا برنامه کاری را برای ۶ روز هفته و ۴۴ ساعت تعیین کنند که این خود از مصادیق تغیر شرایط کار موضوع ماده ۲۶ ق.ک است.

 • لازم به ذکر است که وضعیت فعلی این کارکنان منطبق است با تبصره ۳ ماده ۶۲ (انجام ۴۴ ساعت کار در ۵ روز) .

 

 

 سود مالیاتی چیست؟

 سود مالیاتی سودی است که توسط ممیز مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

  نحوه محاسبه سود مالیاتی:

 سود ابرازی  +  درآمدهای کتمان شده  +  هزینه های غیر قابل قبول

 

 

 

چرا جاری شرکا در ترازنامه هم در بدهکار میاید وهم در بستانکار؟چگونه حسابی است؟

 

 

جاری شرکا باین دلیل باید در 2طرف ترازنامه درسمت بدهکار (سایر حسابهای دریافتنی) ودرسمت بستانکار (سایر حسابهای پرداختنی) ثبت شود که اگر جاری شرکا در یک سمت ترازنامه باشدوبیش از یک حساب جاری باشد مانده حسابهای جاری شرکا در ترازنامه نمیتوانند مانده واقعی رانشان دهد وفقط میتواند مانده واقعی رادر گردش حسابها رویت کرد ولی اگر در 2طرف ترازنامه حساب جاری شرکا داشته باشیم مانده واقعی رانشان میدهد.

 

 

ثبت های غیر مجاز با حساب جاری شرکاء

 

از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیتهایی مانند وصول مطالبات، پرداخت بدهی ها وهمچنین انجام هزینه ها استفاده کرد به عبارت دیگر ثبت های ذیل از طریق جاری شرکاء استفاده کرد

هزینه××

      جاری شرکا ××

خرید ××

      جاری شرکا××

ح دریافتنی ××

         جاری شرکا××

جاری شرکا ××

         ح پرداختنی ××

 

 • هنگام دریافت پول از سهامدار (مثال: واریزی توسط آقای الف به حساب بانک ملی شرکت

 • بانک / بانک ملی ××بد

  • جاری شرکاء / آقای الف ××بس

 • هنگام پرداخت پول به سهامدار (مثال: پرداخت به آقای الف از حساب بانک ملی شرکت)

 • جاری شرکاء / آقای الف××بد

  • بانک / بانک ملی ××بس

 

 • حساب جاری شرکاء چیست؟

 

 • حساب جاری شرکاء حسابی است که صرفا جهت دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکاء و سهامداران با شرکت استفاده می گردد.

 

 • موارد استفاده از حساب جاری شرکاء

 

 • حساب جاری شرکاء یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می باشد. بدین معنی که یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای دریافتنی و یکبار زیر مجموعه حساب کل سایر حسابهای پرداختنی تعریف می گردد.در واقع در بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران است و بدهکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری سهامداران به شرکت است.

 

 • این حساب یک حساب کمکی برای حسابداران بشمار می رود که تبادل مالی میان شرکت وشرکاء را نشان می دهد

 

 

ثبت حساب هزینه

حساب هزینه ماهیت بدهکار دارد و برعکس سرمایه است یعنی زمانی که اففزایش پیدا کند سرمایه کاهش پیدا میکند

الف ) پرداخت قبض تلفن دررتاریخ ۱ /۹/ ۹۶

هزینه تلفن ×××

      صندوق ×××

بابت پرداخت نقدی هزینه

 

ب)شركت الفا در تاريخ ۳ /۹ /۹۶ صورتحسابی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ريال بابت هزينه تعمير ماشين آلات شركت دريافت نمود كه وجه آن هنوز پرداخت نشده است

هزینه تعمیر ماشین آلات۱۰۰۰۰۰

      ح/پرداختنی ۱۰۰۰۰۰

 

ج)هزينۀ تعمير یکی از خودروهای شرکت الفا ۵۰،۰۰۰ ريال است. در تاريخ ۵/ ۹/۹۶مبلغ ۲۵،۰۰۰ ريال آن پرداخت شد و بقيۀ آن هنوز پرداخت نشده است.

هزینه تعمیر ماشین آلات ۵۰۰۰۰

         صندوق           ۲۵۰۰۰

          ح/پرداختنی  ۲۵۰۰۰

د)اگر مؤسسۀ بتا بابت خدماتی که قرار است در ماه‌های آینده به مشتریان ارائه دهد مبلغ ۴۰،۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۰/۱۰ /۹۶دریافت کرده باشد،

صندوق ۴۰۰۰۰

      پیش دریافت درآمد ۴۰۰۰۰

 

ه)چنانچه شرکت الفا بابت تعمیر یکی از خودروهای خود مبلغ ۲۰،۰۰۰ ریال در تاریخ ۲۹/ ۸/ ۹۶ پرداخت کرده باشد ولی تعمیرات خودرو تا آن تاریخ انجام نشده باشد،

پیش پرداخت ۲۰۰۰۰

               صندوق۲۰۰۰۰

 

 • ثبت تخفیفات فروش

 

 • به طور مثال اگر ما فروشی داشته باشیم به مبلغ کل 10،000،000 ریال و بابت این فروش روی فاکتور مبلغ 200،000 ریال به عنوان تخفیفات آورده شده باشد،

 

 • بدهکاران/بانک 9800000

 • برگشت ار فروش و تخفیفات 200000

  • فروش 10000000

 

 

 

 • شرکت سعید و آرش در تاریخ ۹۶/۷/۱۶ تعداد 5 دستگاه كامپیوتر به بهای هر دستگاه 5.000.000 ریال را به طور نسیه 60 روزه خریدار كردند و با توافق فروشنده اگر این شركت بدهی خود را 20روزه تسویه نماید 10درصد به او تخفیف تعلق خواهد گرفت .

 • توضیح اینكه : اصطلاحاً این تخفیف به صورت (ن / 60 – 10 / 20 ) نوشته میشود و به صورت (نسیه 60 روزه 10درصد 20روزه ) خوانده میشود .

 • طریقه ثبت رویداد بالا به صورت زیر می باشد :

 

 

 

 • موجودی كالا ۲۵۰۰۰۰۰۰

  • حسابهای پرداختنی۲۵۰۰۰۰۰۰

 • بابت خرید كالا به طور (ن/60-10/20)

 

 

 

 

 • فرض الف) شركت سعید و آرش میتواند در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت نماید و از تخفیف استفاده نماید :

 • ۹۶/۸/۶

 

 

 

 • حسابهای پرداختنی۲۵۰۰۰۰۰۰

  • تخفیف نقدی خرید۲۵۰۰۰۰۰

  • بانك ۲۲۵۰۰۰۰۰

 • بابت تسویه بدهی واستفاده ازتخفیف

 

 

وصول اسناد از طریق عملیات بانک

برای جلوگیری از مغایرت باید حسابی تحت عنوان" اسناد در جریان وصول" را ایجاد کنیم

در مثال بالا گفتیم اگر فروش شرکت سپید بافت بصورت نسیه به  اقای کریمی باشد   اسناد دریافتنی (چک دریافتنی )دریافت میکنیم

حال  به حساب خواباندن  این چک بصورت زیر است :

 

اسناد در جریان وصول ××

                   چکهای دریافتنی ××

در هنگام واگذاری چک دو حالت پیش میاید

۱.وصول چک

بانک ××

            اسناد در جریان وصول ××

 

۲.برگشت چک

اقای کریمی ××

       اسناد در جریان وصول ×××

 

 

ثبت سود بانکی 

 

ثبت سود بانكي چگونه است

و مالياتي كه به ان تعلق ميگيرد چند درصداست؟؟

  بانک( مد نظر )××

           درآمدهای غیر عملیاتی××

 

سود بانکی معاف از مالیات میباشد

 

 • ثبت هزینه با ارزش افزوده

 

 • سند هزینه (فاکتورهای هزینه) ای که ارزش افزوده دار هستند چه سندی میخورند؟

 • هزینه.××

 • ارزش افزوده.××

  • تنخواه .××

 • ارزش افزوده جز حساب سایر حسابهای دریافتنی میباشد

 • در شرکت تولیدی معین هزینه معمولا  هزینه تولیدی و هزینه اداری و تشکیلاتی است (بر حسب نیاز )

 

 • بعد از محاسبه برای هر فرد سند کلی لیست را میزنیم

 • نحوه صدور سند دستمزد:

 

 • هزینه حقوق و دستمزد *

 • هزینه بیمه سهم کارفرما *

  • حقوق پرداختنی *

  • بیمه پرداختنی *

  • مالیات پرداختنی ***

 

 

 

کارهای نوبت کاری

 

۱- کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد

 

حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

 

۲- کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد

 

حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

 

۳-کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد

 

حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲.۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

 

(ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)

 

———————————————————————-

 

در رابطه با محاسبه ی مزایای پایان خدمت و عیدی ؛

 

سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه

 

ماده ۲۴ – کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر ……. براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار .

 

عیدی = دو برابر پایه حقوق مشروط به اینکه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر نباشد .

 

اگر بیشتر نبود = دو برابر پایه حقوق

 

اگر بیشتر بود = روزهای کارکرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پایه حقوق

 

باقی مانده بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

 

 

فرمولهای محاسبه حقوق و دستمزد

 

با توجه به اینکه ساعات کاری در روز ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه میباشد پس هر شخص باید در ماه ۳۰ تا ۷.۳۳ کار کند که میشود ۲۲۰ ساعت حالا اگه جمعه ها و نصف روز پنج شنبه ها و سایر روزهای تعطیل رو ازش کم کنیم میشود خالص کارکرد شخص .

 

مثلا وقتی شخصی در ماه ۱۸۰ ساعت کار میکند و کل حقوق یک ماه را دریافت میکند در واقع قسمتی از حقوق که دریافت میکند بابت ساعاتی است که شخص فعالیتی نداشته.

 

در قانون کار ۴۴ ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی حقوق پرداخت میشود پس:

 

۴۴ ساعت / ۶ روز کاری =۷.۳۳ که همان ۷ ساعت و بیست دقیقه میشود.

 

خوب روز جمعه هم باید حقوق پرداخت شود پس مشخص شد روز کاری از نظر قانون کار ۷.۳۳ است و این را در ۳۰ روز ضرب کنید عدد۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد که شما حقوق ماهانه فرد را بر اساس ۳۰ روز یا ۲۲۰ ساعت محاسبه میکنید.

 

مزد مبنا =حقوق روزانه *روزهای کارکرد

 

هر ساعت اضافه کار=(حقوق روزانه/۷.۳۳۳)*۱.۴

 

حق اولاد به ازای هر فرزند=۳*حداقل حقوق روزانه که تا سقف ۲فرزند قابل پرداخت است

 

 

کلیات محاسبه حقوق یک نفر

حقوق و مزایا  روزانه (ریال) ماهانه (ریال)

۱ .پایه حقوق (بامبنای ۳۰ روزه) ۳۰۹,۹۷۷ ۹,۲۹۹,۳۱۰                  روزانه       ماهانه

۲ .کمک هزینه مسکن ۱۳,۳۳۳       ۴۰۰,۰۰۰

۳ .مزد سنوات ۱۷,۰۰۰                 ۵۱۰,۰۰۰

۴ .کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن کارگری) ۳۶,۶۶۷               ۱,۱۰۰,۰۰۰

۵ .کمک عائله مندی یک فرزند (سه برابر حداقل دستمزد روزانه) ۳۰,۹۹۸     ۹۲۹,۹۳۱

۶ .عیدی و پاداش ۵۱,۶۶۳     ۱,۵۴۹,۸۸۵

۷ .مزایای پایان کار (سنوات خدمت) ۲۵,۸۳۱              ۷۷۴,۹۴۳

۸ .مرخصی (بابت یک ماه در سال) ۳۰۹,۹۷۷                      ۹,۲۹۹,۳۱۰

۹ .حق شیفت ۱۰%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر ۳۰,۹۹۸         ۹۲۹,۹۳۱

۱۰ .حق شیفت ۱۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح – عصر – شب ۴۶,۴۹۷              ۱,۳۹۴,۸۹۷

۱۱ .حق شیفت ۲۲.۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب ۶۹,۷۴۵       ۲,۰۹۲,۳۴۵

۱۲. حق شیفت ۳۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت (۲۲ شب تا ۶ صبح) ۱۰۸,۴۹۲            ۳,۲۵۴,۷۵۹

۱۳. سقف معافیت مالیاتی پایه  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴. حقوق یک ساعت کار عادی با مبندای حداقل دستمزد ۴۲,۲۸۹

۱۵ .مبلغ یک ساعت اضافه کاری با مبنای حداقل دستمزد ۵۹,۲۰۴

 حداقل عیدی سال ۱۸,۵۹۸,۶۲۰

حداکثر عیدی سال ۲۷,۸۹۷,۹۳۰

 

 • خرید ۲۰۰۰۰ کیلو مواد پ پ از شرکت yدر تاریخ ۷ /۹ /۹۶ بصورت نسیه

 

 • موجودی موادو کالا( پ پ ) ××

 • ح پرداختنی (شرکت y ) ××

 • ثبت پرداخت

 • ح پرداختنی (شرکت y) xx

 • اسناد پرداختنی( چک پرداختنی ) xx

 

 • با ارزش افزوده

 • موجودی مواد و کالا(پ پ)xx

 • مالیات ارزش افزوده x

 

 • ح پرداختنی ( شرکت y) xx

 

 

 

 سرقفلی و چگونگی استهلاک آن

 

سرقفلی هر گونه مازاد بهای تمام شده ترکیب تجاری نسبت به سهم واحد تحصیل کننده از ارزش منصفانه داراییها و بدهی های قابل تشخیص در تاریخ انجام معامله باید به عنوان یک دارایی بانام سرقفلی شناسایی شود.

 

سرقفلی باید برمبنایی  سیستماتیک طی عمر مفید آن مستهلک شود. دوره استهلاک باید بیانگر بهترین برآورد از دوره زمانی کسب منافع اقتصادی آتی توسط واحد تجاری باشد.

 

استهلاک سرقفلی باید به عنوان هزینه دوره شناسایی شود دوره استهلاک و روش استهلاک باید حداقل در پایان هر سال مالی بررسی شود.

 

 aa

 

علل قطع شدن بیمه بیکاری

 

بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.

بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.

بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.

بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود و یا فوت نماید.

بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.

 مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خاتمه یابد.

 

 

ثبت سند حقوق کسی که در محلی کار نکند ولی بیمه آن شخص در آن محل تنظیم شود و ماهیانه ۳۰ درصد بیمه خود را به شرکت پرداخت کند چگونه است و کسی که پاره وقت کار کند بیمه آن کامل رد شود مابه التفاوت هزینه بیمه او چگونه حساب میشود و ثبت میشود

 

 

ثبت سند حقوق فرد مثل دیگر پرسنل ثبت می شود ، بابت ۳۰ درصد که از او می گیرید می توانید به عنوان درآمدهای غیر عملیاتی ( مثلاً فروش ضایعات ) ثبت سند کنید .

در مورد نیروی پاره وقت هم می توانید تعداد ساعت حضورش را طبق توافق به کارکرد روزانه تبدیل کنید مثلاً ۱۵ روز و بر اساس ۱۵ روز ثبت سند حقوق را انجام دهید .

 

 

افتتاح حساب (سند افتتاحیه)

 

سند افتتاحیه می تواند اولین سند هر شرکت باشد . تراز افتتاحیه  در  اول سال برای ایجاد حسابهای دائم و منتقل شده از سال قبل  افتتاح و در همان سند بسته می شود.

 

نمونه این سند بدین شرح است:

 

صندوق                        xx

بانک                            xx

اسناد دریافتنی         xx

حسابهای دریافتنی  xx         

پیش پرداختها            xx             

موجودی کالا              xx

اثاثه                            xx

ماشین آلات              xx

                              تراز افتتاحیه            xxx

 ➖➖➖➖➖

تراز افتتاحیه                         xxx

                             حسابهای پرداختنی xx

                             اسناد پرداختنی        xx             

                             پیش دریافتها             xx

                             وام و تسهیلات          xx

                             جاری شرکاء              xx            

                             سرمایه                      xx                 

                             سودوزیان انباشته    xx      

 

 

 

 • ۷ نکته اساسی در مورد عیدی

 • -عیدی برابر است با دو برابر مزد ثابت به شرط اینکه از سه برابر حداقل وزارت کاری بیشتر نشه.

 • -عیدی به نسبت کارکرد به افراد تعلق میگیرد

 • افرادی که زیر یکسال کارکرد دارند یک معافیت کامل بهشون تعلق میگیرد.(طبق نظر دفتر فنی حسابرسی)

 • -عیدی مشمول مالیات و معاف از بیمه میباشد.

 • -چنانچه عیدی بیشتر از سقف پرداخت شود مازاد آن مشمول بیمه میشود.

 • عیدی و پاداش طبق ماده ۹۱ بند ۱۰ به میزان یک دوازدهم معافیت مالیاتی دارد(یعنی ۲میلیون تومان)

 • -حداقل عیدی برابر است با ۱۸۵۹۸۶۲۰ریال و حداکثر آن ۲۷۸۹۷۹۳۰ریال میباشد(درسال ۹۶)

 

 

برای معرفی حسابهای تفضیلی شناور ابتدا باید بدانیم حساب تفضیلی شناور چیست. برای فهم بیشتر این موضوع توضیح مختصری میدهیم.

 

 

کد تفصیلی شناور یا همون سطح چهارم و در بعضی از نرم افزار ها بعضاً پنجم و ششم ، شامل گروه هایی مانند نام اشخاص حقیقی و حقوقی ، طرف حساب ها ، قراردادها ، صورت وضعیت ها و غیره می باشد ،

 

 

 

 ثبت حسابداری مورد نیاز برای  فروش_به خود

 

 

 در قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که برداشت محصولات برای استفاده شغلی به عنوان دارایی، عرضه به خود تلقی شده و مشمول مالیات است.

 

   منظور قانون از عرضه به خود، به هیچ وجه «فروش به خود» نیست (چرا که عرضه، صرفاً فروش نیست). در واقع وقتی تولیدکننده خودرو، خودروی تولیدی خود را به عنوان دارایی ثابت بر می‌دارد طبق تصریح قانون، مشمول اعمال مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

 

  به عبارت بهتر ثبت زیر از یک سو نوعی عرضه تلقی می‌شود و از سوی دیگر به عنوان فروش هم ثبت نمی‌شود:

 

دارایی‌های ثابت (بدهکار)

موجودی مواد و کالا (بستانکار)

 

   عرضه فوق طبق قانون، مشمول اعمال مالیات و عوارض است، فلذا می‌بایست بابت آن صورتحساب نیز صادر کرد.

 

 

 

چیست ACCA

حسابداران خبره انگلستان . مقّر آن در گلاسکو و ۲۰۰ هزار عضو دارد و ۵۵۰ هزار دانشجو در دنیا و زبان امتحان انگلیسی است و تنها آزمون بین المللی حسابداری است.

چیست IFRS

استاندارد گزارشگری مالی بین المللی

هدف آن تهیه صورتهای مالی شرکتهای سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است و مقّر آن در لندن است و ۱۵ عضو از کشورها ی مستقل دارد و کار خود را از ۲۰۰۱ شروع کرده با پذیرشIFRS یک شرکت می تواند صورتهای مالی خود را با اصول مشابه به شرکتهای رقیب خارجی ارائه نماید .

بخش قابل توجه استاندارد حسابداری ایران با IFRS منطبق است و دو تفاوت عمده دارد .

1_ در سطح مفاهیم کلی:

در سطح مفاهیم کلی پرداخته است ولی استاندارد ایران به جزئیات

2_در سطح استاندارد های حسابداری :

فرضا هزینه تحقیق و توسعه در استاندارد ایران به هزینه ولی در IFRS هزینه تحقیق به هزینه و توسعه به مخارج سرمایه ای منظور میشود

چیست CIMA

بزرگترین انجمن حرفه ای حسابداران مدیریت

تاسیس در سال ۱۹۱۹ و ۲۰۳ هزار تا عضو و دانشجو در ۱۷۰ کشور جهان دارد

 

 

 

#ثبت_حسابداری_مطالبات_مشکوک_الوصول

 

 

1  ایجاد ذخیره:

 

بد: هزینه م م و   *

 

         بس: ذخیره م و و    *

 

2  سوخت مطالبات:

 

بد: ذخیره م م و   *

 

     بس: حساب های دریافتنی   *    

 

3  دریافت مطالباتی که قبلا سوخت شده:

 

بد: حساب های دریافتنی    *

 

              بس: ذخیره م م و   *

 

بد: بانک     *

 

       بس: حسابهای دریافتنی   *

 

 

4 تعدیل مانده ذخیره در پایان دوره:

اگر مانده کمتر باشد:

 

بد: هزینه م م و    *

 

              بس: ذخیره م م و  *

 

اگر مانده ذخیره بیشتر باشد:

 

بد: ذخیره م م و   *

 

            بس: سایر درامدها  *

 

 م م و = مطالبات مشکوک وصول و.....

 

 

 

 

 بخشنامه شماره ۴۰/ ۹۷/ ۲۶۰ مورخ ۲۰/ ۳/ ۹۷

 

 استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده

 

 در اجرای بند (۴) مصوبات مورخ ۲۲/ ۲/ ۹۷ تحول نظام مالیاتی کشور مبنی بر« مبالغ استرداد مالیات بر ارزش افزوده صرفا با اخذ اطلاعات حساب بانکی مودیان مالیاتی به حساب ایشان واریز و از هرگونه صدور چک در وجه مودیان به عنوان پرداخت خودداری گردد.» مقرر می گردد:

 

 ادارات کل امور مالیاتی می بایست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را با رعایت مقررات موضوعه و صرفا از طریق اخذ شماره حساب بانکی مودی و واریز به حساب مزبور انجام دهند و از تحویل چک استرداد به مودی خودداری نمایند.

 

 

 

_________________

 

 

شب کاری در قانون کار

 

 

 

‌ماده ۵۳ قانون کار 

کار روزکارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می‌باشد و کار شب‌کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار‌دارد.

‌کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می‌شود.

‌در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌نماید.

 

 

‌ماده ۵۸ قانون کار

برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

 

 

 

کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت می نمایند و همچنین کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می کنند نحوه انجام  کار آنان از مصادیق کار مختلط موضوع ماده ۵۳ قانون کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده ۵۸ قانون مرقوم برای هر ساعت کار در شب ۳۵ درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.ضمنا مازاد بر انجام ۴۴ ساعت کار در هفته آنان اضافه کار محسوب و فوق العاده مربوط با رعایت ماده ۵۹ قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد.متذکر می گردد حکم ماده ۶۲ قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین هفته نسبت به کارگران یاد شده نیز جاری می باشد .بدیهی است مرخصی استحقاقی سالانه کارگران فوق الذکر به میزان مقرر در ماده ۶۴ قانون کار است که حسب ساعات استفاده شده محاسبه و قابل تبدیل به روز (۷ ساعت و ۲۰ دقیقه)خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

منظور از حد نصاب در صورت معاملات فصلی اینست که

اگر از یک شخص حقیقی که جمع فاکتورهای یک فصل آن شخص کمتر از حد نصاب باشد رو میتوان تجمیعی بصورت درج کرد

 

اگر جمع فاکتورهای شخص حقیقی بالاتر از حد نصاب باشد

جمع فاکتورهای همان شخص رو بصورت تجمعی با درج مشخصات کامل فروشنده در یک ردیف درج شود

 

اگر فاکتور و یا فاکتور های یک شخص حقوقی حتی کمتر از حد نصاب  باشد باید بصورت تجمعی در یک ردیف با مشخصات کامل فروشنده درج شود

 

حق العمل كار كيست و ماهيت حق العمل كاري چيست؟

 

 

طبق مواد ٣٥٧ و ٣٥٨ قانون تجارت حق العمل كار شخصي است كه به نام خود و به حساب(براي) آمر معاملاتي انجام داده و به ازاي آن حق الزحمه اي به نام حق العمل دريافت مي كند.

 

ماهيت حق العمل كاري عقد(قرارداد) است . طرفين اين عقد حق العمل كار و آمر هستند.

 

اين عقد از جانب هريك از طرفين قابل فسخ (برهم زدن يكطرفه) است (عقد جايز است).

 

 در مواقع سكوت قانون تجارت حق العمل كاري تابع مقررات عقد وكالت در قانون مدني است

• • برخي از شروط باطل در قرارداد كار :

• ساعات مازاد بر ساعت قانونی (۴۴ ساعت کار در هفته) بدون پرداخت اضافه کاری

• کارگر حق استفاده از مرخصی استحقاقی را نداشته باشد

• عدم استفاده كارگر از تعطیل هفتگی

• حقوق در قبال کارکرد ۷ ساعت ۲۰ دقیقه در روز کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار باشد

• پرداخت حق بيمه به صورت نقدي به كارگر

• فسخ قرارداد و اخراج كارگر با تصميم كارفرما

 

  صورتحساب فروش موردقبول دارایی چند نوع است ؟

 

  صورتحساب نوع اول این صورتحساب باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب موردتاریخ وحداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی فروشنده وخریداربا ذکرمشخصات کالا یا خدمات مقدار ومبلغ ان باشد.

 

  صورتحساب نوع دوم صرفا درموارداستفاده ازسامانه صندوق فروش صادر میشودوباید دارای شماره سریال ماشینی تاریخ وحداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی فروشنده با ذکرمشخصات کالا یا خدمات مقدارومبلغ ان باشد.

 

 

 

 مودیان مالیاتی بدانند ؛

 

  مواردی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی مودیان مکلف به کسر و پرداخت مالیات ( حسب مورد ) خواهند بود :

 

 ماده ۵۳ – تبصره ۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

 

 ماده ۸۶ اصلاحی ( مالیات تکلیفی حقوق )

 

 ماده ۱۰۲ ( مالیات تکلیفی مضاربه )

 

 ماده ۱۰۳ و تبصره ۲ آن ( مالیات تکلیفی حق الزحمه )

 

 ماده ۱۰۷ ( مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی )

 

 ماده ۱۰۹ ( مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

 

 ماده ۱۱۶ ( تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی )

 

 ماده ۱۱۸ ( مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها)

 

 ماده ۱۲۳ ( مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال )

 

 ماده ۱۴۳ ( مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام )

 

 

 

 

 

  اگر مودی مالیات قطعی شده خود را نپردازد حکم قانونی آن چیست ؟

 

  ماده ۲۱۰ : هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

 

 تبصره ۱ - در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

 

 تبصره ۲ - آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذكور در اظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

 

  

 

  هزینه ها

 

🎓به حسابی هزینه گفته میشود موقت و دارای ماهیت بدهکار ، که مخارج مصرفی در آن ثبت میگردد واین حساب را میتوان به چند گروه تقسیم کرد:

 

🔸انواع هزینه ها:

 

1-هزینه های مالی و اداری

 

2- هزینه های توزیع و فروش

 

3- هزینه های مالی

 

4- هزینه های استهلاک اموال

 

🔸الف - تعدادی از هزینه های اداری و عمومی :

 

هزینه آب و برق و گاز

 

هزینه پست و تلفن و تلگراف

 

هزینه ایاب و ذهاب و پیک

 

هزینه آبدارخانه و پذیرایی

 

هزینه ملزومات مصرفی و نوشت افزار

 

هزینه حقوق و مزایای کارکنان

 

🔸ب تعدادی از هزینه های توزیع و فروش :

 

هزینه حمل و نقل

 

هزینه انبار داری

 

هزینه پورسانت و بازار یابی

 

هزینه بسته بندی

 

هزینه آگهی و تبلیغات

 

🔸ج - تعدادی از هزینه های مالی  :

 

هزینه حسابداری و حسابرسی

 

هزینه بهره های بانکی و غیره

 

هزینه کارمزدهای بانکی

 

هزینه جرائم بانکی و غیر بانکی

 

هزینه مشاوره های مالی

 

🔸د - تعدادی از هزینه های استهلاک اموال : 

 

هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات

 

هزینه استهلاک وسایط نقلیه

 

هزینه استهلاک ماشین آلات ( ابزارآلات)

 

هزینه استهلاک ساختمان

#هزینه

 

 آیا کارفرما می تواند کارگر یا کارمند را با تهیه استشهاد نامه اخراج نماید ؟

 

 پاسخ

باسلام - شرایط خاتمه کار باید براساس ماده 21 قانون کار باشد، بنابراین هیچ یک از طرفین نمیتوانند به فسخ یکجانبه قرارداد کاری اقدام نماید و حق برهم زدن آن را نخواهد داشت مگر درموارد خاص وآنهم با نظر قانون امکان پذیراست. لذا درصورتیکه کارفرما صرفا با استناد به استشهاد اقدام به اخراج شما کرده باشد خلاف قانون عمل نموده و غیرقانونی میباشد

 

 

 

 تغییر وضعیت تاهلی از مجردی به متاهل بعد از مشخص شدن میزان بیمه بیکاری برای دریافت بیمه بیکاری بیشتر

 

 پاسخ

چنانچه در طول مدت دریافت بیمه بیکاری تعداد افراد تحت تکفل بیمه شده تغییر نماید، میزان مقرری وی نیز بر اساس مقررات بند"ب" ماده هفت قانون بیمه بیکاری   تغییر  نموده و محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

 

 

تغیر در عمر مفید ، ارزش اسقاط و روش استهلاک دارایی ثابت مشهود آیا تغییر در روش میباشد ؟ اصولا آثار تغییر در روش چگونه در صورت های مالی منعکس میشود ؟

خیر تغیرات مذکور تغیر در برآورد است

تغیر در روش از طریق اصلاح و تعدیل مانده حسابهای اول دوره ذی ربط در صورتهای مالی منعکس می گردد.

با مطالعه بند های ۶۲ و ۸۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۰ نیز لازم الاجرا گردیده متوجه می شویم تغییر روش استهلاک و تغییر نرخ ، هر دو بعنوان تغییر برآورد محسوب میشوند و اساسا برخورد با تغییر روش استهلاک را بعنوان تغییر روش قلمداد نمی نمایند و این بعنوان یک استثناء محسوب میگردد.

 

 

آیا بیمه بیکاری در حقوق بازنشستگی تاثیر دارد؟

 

 

 

بله. مستمری بازنشستگی بر مبنای میانگین بیمه پردازی 2 سال آخر تعیین می شودمشروط بر اینکه از حداقل دستمزد کمتر نباشد. در صورتی که فردی در دو سال آخر بیمه بیکاری دریافت کرده باشد در حقوق بازنشستگی تأثیر خواهد داشت و میانگین حقوق وی کمتر خواهد شد.

 

 

  استناد قانونی جهت #ممنوع_الخروج کردن_اشخاص در قوانین چیست؟

 

 ۱ . ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم.

 ۲ . مواد 247 و 509 قانون آئین دادرسی کیفری.

 ۳ . ماده 17 قانون گذرنامه.

 ۴ . بخشنامه شماره 222 اداره ثبت اسناد و املاک.

 ۵ . ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387.

 ۶ . ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 1359 شورای انقلاب.

 

  درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟

 

  رئیس کل  سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند:

 

 ۱ . تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات

 ۲ . انجام امور درمانی

 ۳ . پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی.

 ۴ . سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی.

 

 

 رد دفاتر در اثر بستانکار شدن صندوق و تنخواه

طبق قانون مالیات‌های مستقیم ، یکی از موارد رد دفاتر قانونی، بستانکار شدن حساب‌های نقدی و بانکی است، مگر اینکه حساب‌های بانکی با صورتحساب بانک مطابقت کند یا بستانکار شدن حساب‌های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب‌ها در یک روز باشد که در اینصورت موجب رد دفتر نیست.

ممکن است صاحب صندوق یا تنخواه گردان، بیش از مانده وجه نقد موجود در صندوق یا تنخواه گردان، از محل وجوه نقد شخصی خود هزینه کند و صورت ریز هزینه‌های خود را به امور مالی ارائه دهد و امور مالی هم بدون توجه به مانده حساب صندوق یا تنخواه گردان، سند حسابداری مربوطه را صادر کند و در نتیجه، مانده حساب‌های نقدی بستانکار شود.

آیا کتمان درآمدی صورت گرفته‌ است؟ شرکت قصد داشته که با چنین ثبتی در واقع حساب‌ سازی کرده که مالیات کمتری را بپردازد؟ پاسخ کلیه این سوالات و سوالات مشابه آن منفی است.

اما بایستی برای جلوگیری از رد دفاتر موارد زیر را انجام دهید :

ابتدا مطمئن شوید که واریزی ها به صندوق و تنخواه و پرداختیها از آنها بطور کامل و در تاریخ صحیح ثبت شده اند.

اگر هنوز مانده بستانکار بود با تاخیر چند روزه ثبت اسناد پرداخت از صندوق و تنخواه، مانده بستانکار را اصلاح نمایید.

در صورت باقی بودن مانده بستانکاری ؛ یک سند اصلاحی بسیار ساده در تاریخ بستانکار شدن حساب مورد نظر و به مبلغی مساوی یا بیشتر از مانده بستانکاری صادر نمایید :

حساب معین صندوق/تنخواه (بد)

حساب جاری کارکنان/سایر بستانکاران(بس)

نحوه انعکاس پاداش هیئت مدیره در صورت سود و زیان به چه صورت است؟

پاداش هیئت مدیره باید به عنوان هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی در صورت سود و زیان ارائه گردد.

انعکاس پاداش هیئت مدیره در سود انباشته اشتباه است. پاداش هیئت مدیره تحت هیچ شرایطی تخصیص سود نیست؛ بلکه هزینه دوره است.

علت رایج شدن این اشتباه در صورتهای مالی، غیر قابل قبول بودن هزینه پاداش هیئت مدیره از نظر مقاصد مالیاتی و همچنین تعیین پاداش هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

 

 

 

 

در زمانی که شرکتی جهت انجام امور خود دارایی ثابت مشهودی را به قصد استفاده و نه فروش خریداری نماید؛ آیا ارزش افزوده پرداخت شده بابت خرید این دارایی ثابت، می تواند به عنوان اعتبار مالیاتی در نظام ارزش افزوده قرار گیرد؟ و یا اینکه باید به بهای تمام شده دارایی ثابت خربداری شده اضافه گردد؟

 

پاسخ:

 

حالت اول:

 

در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت مشمول اخذ ارزش افزوده مشغول باشند، مشمول ماده 17 قانون ارزش افزوده خواهند بود.

 

پ.ن:

ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می گردد.

ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مودی محسوب می گردد.

 

حالت دوم:

 

در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون ارزش افزوده، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

 

نتیجه گیری:

با توجه به تعریف مطرح شده در بند 16 استاندارد حسابداری  شماره 11 ایران با عنوان دارایی های ثابت مشهود، در صورتی که مالیات های پرداخت شده در مرحله تحصیل دارایی های ثابت غیر قابل استرداد باشد،می تواند بعنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی ثابت تحصیل شده منظور شود.

 

 

 

 

 

👈فهرست رویدادهایی که پرونده شما رادراداره دارایی خاص میکند

 

1.عدم پرداخت به موقع مالیات مندرج دراظهارنامه مالیاتی

 

 1. عدم پرداخت به موقع بدهی مالیاتی مندرج دراظهارنامه مالیات برارزش افزوده

 

 1. عدم پرداخت به موقع مالیات ماهیانه حقوق ودستمزد

 

 1. استفاده بیش,ازحدازتیک تجمیع درصورت معاملات فصلی

 

 1. ویرایش اظهارنامه ها درحالت غیر معقول تفاوت فاحش درحالت اول وویرایش

 

 1. ردشدن مکرردفاتروعدم تمکین مودی

 

 1. تعدیلات اسنادحسابداری برمبنای غیراستانداردحسابداری

 

 1. اعتراض بدون مستندات به برگ تشخیص مالیات

 

 1. ردشدن هزینه ها حتی دراولین سال تاسیس شرکت

 

 1. افزایش یا کاهش غیرعادی سرمایه

 

11.عدم محاسبه ثبت وپرداخت اجاره توسط مستاجر

 

 1. عدم محاسبه وارایه اظهارنامه املاک توسط موجرواحدهای مسکونی تجاری واداری

 

 

 

 معمولاً دارايي ها در شرکت قبل از بهره برداری را به چهار دسته تقسیم می شود :

 

1- دارایی در جریان ساخت ، که برای آن استهلاکی محاسبه نمی کنیم .

 

2- دارایی که خریده ایم ولی هنوز استفاده نشده و بهره برداری ازآن شروع نشده است ، برای این مورد هم استهلاکی محاسبه نمی کنیم .

 

3- دارایی که خریده ایم و مدتی استفاده شده است ولی هم اکنون استفاده نمی کنیم ، برای این مورد 30% نرخ استهلاکی که برای آن در جدول ماده ۱۴۹ قانون مالیات است باید استهلاک بگیریم .

 

4- دارایی که خریده ایم و استفاده می کنیم ، که مطابق جدول ماده ۱۴۹ قانون مالیات ها مستهلک مي شود .

 

 

 

 

 

 

  اطلاعات حقوقی / چک

 

  بر اساس بخشنامه های بانك مركزی، رفع سوء اثر از چک ، به راه های زیر امكان پذير است :

 

 تامین موجودی

 

 ارائه لاشه چک برگشتی به بانک

 

 ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک

 

 واريز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ٢٤ ماه

 

 ارائه حكم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق برگشتی چک

 

 ارايه نامه از مرجع ثبتی مبنی بر اجرای چک و لزوم رفع سوء اثر از آن

 

 

 

 

 انواع مالیات

 

مالیات در کل و از لحاظ چگونگی تعلق آن، به دو بخش:

 مستقیم و غیر مستقیم

تقسیم میشود که هر کدام دارای بخشهای مختلفی است.

در زیر به چگونگی تقسیم بندی هر یک از این تقسیم بندی اشاره میگردد:

 

 

1مالیاتهای مستقیم:

2مالیات بر درآمد:

3مالیات بر درآمد املاک:

4مالیات بردرآمد مشاغل:

5مالیات بر درآمد حقوق:

6مالیات بردرآمداشخاص حقوقی:

7مالیات بردرآمد اتفاقی:

8مالیات بر دارائی:

9مالیات بر ارث:

🔟مالیات بر حق تمبر:

     مانند چک کارنامه گواهینامه

 

مالیاتهای غیر مستقیم:

1مالیات بر واردات:

2مالیات بر حقوق گمرکی

3مالیات بر سود بازرگانی

4مالیات بر حق ثبت سفارش کالا

5مالیات بر واردات اتومبیل

6مالیات بر حق ثبت

7مالیات بر مصرف و فروش:

8مالیات بر فرآورده های نفتی

9مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی

🔟مالیات برفروش سیگاروتنباکو

11مالیات بر اتومبیل

21مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل

31مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

 حق و حقوق کارگر اخراج شده چه چیز هایی می باشد؟

 

پاسخ

 

 قانونا نباید تا آخر قرارداد وی را اخراج نمود اما اگر با رضایت وی و یا با رای هیات های تشخیص یا  حل اختلاف این کار صورت پذیرد موارد زیر جزء حق وحقوق وی خواهد بود :

 

1-عیدی مطابق با کارکرد

 

2-پاداش سالیانه  مطابق با کارکرد

 

3-حق بیمه متناسب با کارکرد

 

4-حق السعی ایام تعلیق

 

5- مبلغ مانده مرخصی

 

  

 

 در صورتی که توسط مراجع قضایی مشخص گردد کتمان درآمدی که مالیات آن پرداخت نشده رخ داده است مالیات متعلقه و جرایم آن تا چه زمانی قابل مطالبه است؟

 

 مطابق ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم، مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات مقرر در مواد 274 تا 276 ق.م.م. مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی می‌باشند.

 

 

 

 

 

  آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد  ۱۱۴ و ۱۱۶ مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستند یا خیر؟

 

  با توجه به ماده ۲۰۸ قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

 

  آیا مشمولین ماده ۱۱۶ پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول مالیات دیگری هستند یا خیر؟

 

  چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.

 

 

بیمه حوادث

 

 به چه حوادثی، ناشی از کار اطلاق می شود؟

 

طبق مفاد ماده "٦٠" قانون تأمین اجتماعی، «حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی واوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط براینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حادثه­ای که برای  بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می­افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.»

 

  

  

 

 • سلام دارایی های ثابت رو هر سال چه جوری باید قیمتش رو مشخص کرد و ثبتش رو زد؟

 • فرض کنید زمینی داریم که توی تراز نامه پارسال رقمش 1000 تومنه ایا تو ترازنامه امسال باید همون 1000 رو بزنیم یا اینکه قیمت جدید داره؟قیمت جدید رو چه جوری باید محاسبه کنیم؟

 

 

 •  پاسخ:

 

 • دارائی‌های ثابت به بهای تمام شده در دفاتر ثبت شده و به ارزش دفتری (بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته) در ترازنامه نشان داده می‌شوند. بنده مجبورم پاسخ سوال جنابعالی را بصورت کلی ارائه کنم.

 

 • زمانی که شما دارائی ثابت را خریداری می‌نمائید به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌شود. سپس می‌بایست هرسال برای دارائی‌های استهلاک پذیر، محاسبات استهلاک را بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم انجام داد که این استهلاک کاهنده قیمت دارائی بوده و موجب کاهش ارزش دفتری دارائی می‌گردد. سپس این مانده حساب‌ها در پایان هر سال (طی سند اختتامیه) به سال جدید (طی سند افتتاحیه) منتقل شده و همین روش تا زمانی که دارائی به طور کامل مستهلک نگردیده و عمر مفید آن تمام نشده (قابل استفاده است)، ادامه یافته، و دارائی مزبور در ترازنامه به ارزش دفتری نشان داده می‌شود.

 

 •  ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یک مقوله دیگر در حسابداری وجود دارد که تجدید ارزیابی می‌باشد و ممکن است طی تجدید ارزیابی قیمت یک دارائی افزایش و یا کاهش پیدا کند. بیان این موضوع صرفاً جهت افزایش اطلاعات شما بوده و نیازی نیست که جنابعالی برای دارائی‌های خود "تجدید ارزیابی" انجام دهید.

 

 •  در ضمن زمین استهلاک نداره و همین قیمت به سال جدید منتقل میشه . پس قیمتش تو ترازنامه هرسال یکی هست.

 

 

 • در صورت پرداخت بن کارگری در پایان سال به صورت نقدی آیا مالیات کسر می گردد؟

 • بله مزایای نقدی درصورتی که از سقف معافیت بالا بزند مشمول مالیات هستند.

 

 

 

 

 • آیا مطالبات مالیات مازاد پرداختی حقوق کارکنان با مالیات ماهای آتی آنان قابل تهاتر خواهد بود؟

 

 • چون مالیات حقوق ازمحل درآمد کارکنان کسر میشود ، پرداخت مازاد هم با پیگیری خودشان قابل اقدام است وقابل تهاتر از مالیات ماهای آتی نمی باشد.

 

 

 

 

 • ایا سود سهام پرداختی مشمول مالیات میشه ؟ ‌ و نحوه محاسبه مالیاتش چگونه هست ؟در صورتی شرکت که زیان انباشته داشته باشه درسال قبل ولی در سال جاری سود کرده باشه ایا میتوان پرداخت کرد ؟

 • مالیات ندارد و در صورت وجود زیان انباشته، قبل از پوشش زیان نمیتوان تقسیم کرد.

 

 

  برخی تغییرات استاندارد حسابرسی 580 تاییدیه کتبی مدیران «تجدید نظر سال1396» نسبت به استاندارد قبلی

 

1 عدم ارایه تاییدیه منجر به عدم اظهار نظر میشود، قبلا مشروط هم میتوانست

 

2 تاریخ تاییدیه به تاریخ گزارش یا نزدیک به آن، قبلا به تاریخ گزارش بود

 

3 قبلا اگر تاییدیه در  هیئت مدیره تصویب میشد توسط نمایندگانی از آنها امضا میشد کافی بود. البته مدیر عامل هم حتما باید امضا میکرد

این موضوع دیگه مطرح نشده ودر نمونه تاییدیه گفته اسامی و امضای مدیران اجرایی یا ارکان راهبری« پس به نظر میرسد همشون باید امضا کنند»

 

4 مدیران میتوانند در تاییدیه از عبارات شرطی استفاده کنند مبنی بر اینکه تاییدیه بر حسب اطلاع و اعتقاد آنها تهیه شده است و پذیرش اینگونه عبارات از جانب حسابرس موضوع منطقی  است مشروط به ...

البته از ابتدای سال 97 لازم الاجراست.

 

 

 

 • مالیات نقل وانتقال سهام رو اگرشرکت پرداخت کند.

 • جزو هزینه اداری سند بزنیم

 • مالیات بهش تعلق میگیره یانه

 

 • پاسخ .....

 

 • سلام. اگه منظورتون نقل و انتقال بین سهامداران هست هزینه اش غیر قابل قبوله. ولی اگه شرکت سهام شرکت دیگه ایی را خریده هزینه اش قابل قبوله

 

 

 

 

 

 • برای محاسبه هزینه بازخرید سنوات خدمت (مزایای پایان خدمت کارکنان) ، روزهای مرخصی کارگر هم محاسبه می شود یا فقط روزهای کارکرد؟ برای مثال از 365 روز سال 25 روز مرخصی بوده، برای محاسبمون از 365 روز استفاده کنیم یا 340 روز؟

 

 • پاسخ .....

 

 • مرخصی مطابق قانون حق کار گر هست و جز کارکرد محسوب میشود. و مشمول حق بازخریدسنوات میشود.

 • مگر اینکه مرخصی بدون حقوق باشد.

 

 

 

 

 • سلام در مورد ماده 57 اگر طرف شخص حقیقی مجتمع تجاری داشته باشد میشه از ماده 57 استفاده کرد ؟

 

 • پاسخ ....

 • سلام

 • مستاجر مکلف به کسر و ایصال مالیات اجاره میباشد و امکان استفاده از مزایای ماده ۵۷ ارتباطی به مستاجر ندارد و متعاقبا با تسلیم اظهار نامه از سوی موجر و در تعاملات فیمابین واحد مالیاتی و موجر قابل اعمال یا عدم اعمال خواهد بود که در صورت استحقاق موجر ،مالیات های کسر و پرداخت شده از سوی مستاجر قابلیت استرداد خواهد یافت.

 

 

 • عقدبیع عمومی ترین عقددرحوزه مالیات ستانی املاک بیع است .

 

 

 • اگراین عقدمابه ازاداشته باشدمشمول فصل املاک است (اگرمال الصلح تقریبا بی ارزش باشدبلاعوض تلقی میشود.

 

 • اگراین عقدمابه ازا نداشته باشدمشمول فصل اتفاقی است. مانند(صلح .هبه.معاوضه)

 

 • اگرمعاوضه دوملک صورت گیردهرکدام جداگانه مشمول هستندوتهاتربی معنی است.

 

 • مالیاتهای فصل املاک مقطوع هستند

 

 

 

سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی ولی وابسته و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

 

42) مبالغ جریان های نقدی خروجی ناشی از تحصیل یا جریان های نقدی ورودی حاصل از فروش واحد های تجاری فرعی باید بطور جداگانه تحت سرفصل فعالیت های سرمایه گذاری در صورت جریان وجوه نقد تلفیقی گزارش شود. مبالغ مزبور باید بطور خالص و پس از کسر مانده های وجه نقد انتقالی در فرایند تحصیل یا فروش محاسبه شود.

 

 

 

 

 

 

 • شرط معافیت مالیاتی اتحادیه های صنفی:

 

 • اتحادیه‌ها چون به دنبال سود و انتفاع نیستند، به استناد قانون جدید مالیاتی، معاف از مالیات هستند و شرط استفاده از معافیت مالیاتی ارائه اظهارنامه مالیاتی است.

 

 • "معافیت از مالیات" به "مالیات با نرخ صفر" تبدیل شده است. به عبارت دیگر همه فعالیت‌های مالی باید در چارچوب قانونی انجام شود بنابراین نرخ مالیات فعالیت‌هایی که معاف هستند صفر در نظر گرفته می‌شود و شرط آن ارسال اظهارنامه است.

 

 • لبته اتحادیه‌ها از مالیات حقوق معاف نیستند و هر ماه باید لیست پرداخت حقوق‌ها را در پرونده درج کرد تا از هزینه‌ها کسر شود.

 

 

 

 

 • انواع مالیات بر ارزش افزوده

 • به طور کلی سه نوع مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد :

 • ▪️مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی

 • ▪️مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی

 • ▪️مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی

 • هر کدام از این سه نوع مالیات نیز بر مبنای دو اصل مبدا یا اصل مقصد محاسبه می شوند .

 • در اصل مبدا، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاها و خدماتی که در کشور تولید می شوند ، وضع می شود.

 •  در اصل مقصد ، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاها و خدماتی که در کشور مصرف می شوند ، وضع میگردد .

 

 

 

 

 امکانات برنامه همراه مالیات

 

۱- امکان ورود و احراز هویت با اطلاعات کاربری ایجاد شده در سامانه ثبت نام الکترونیک. مودیان مالیاتی پس از تکمیل ثبت نام شماره اقتصادی خود دارای یک نام کاربری و کلمه عبور محرمانه می باشند که می توانند از بسیاری از خدمات الکترونیک مالیاتی از جمله نرم افزار هوشمند گوشی استفاده نمایند.

 

۲- نمایش یک پروفایل واحد در نرم افزار گوشی برای مودیان که بیش از یک نام کاربری دارند. به عبارتی چنانچه مودی با هر کدام از اطلاعات نام کاربری خود وارد نرم افزار هوشمند گوشی شود پروفایل مالیاتی کامل خود و اطلاعات سایر ثبت نام های خود را مشاهده می نماید.

 

۳- نمایش کلیه پرونده های ثبت نامی مودی به همراه اطلاعات آنها از جمله اطلاعات عمومی پرونده، وضعیت پرونده ثبت نام، اطلاعات پرونده مالیاتی متصل به ثبت نام، اعضاء و شرکاء ثبتی و پرداخت ها و قبوض الکترونیک پرداختی (وصول شده و نشده).

 

۴- نمایش لیست اظهارنامه های ارسالی وی در طی سالیان گذشته.

 

۵- نمایش لیست کلیه قبوض مالیاتی صادر شده برای وی صرف نظر از قبوض الکترونیکی.

 

۶- آگاهی از آخرین اخبار مالیاتی.

 

۷- امکان نصب نرم افزار همزمان روی چند گوشی و یا تبلت.

 

۸- امکان دریافت پیام (Notification) از سازمان امور مالیاتی و اطلاع رسانی در خصوص وضعیت های مختلف پرونده ها و اظهارنامه ها.

 

 

 

 

 

 

 

 میزان اضافه کاری عادی و اضافه کاری روز تعطیل طبق قانون کار چقدر است؟

 

   طبق قانون کار، ساعت اضافه کاری بايد از ۴ساعت در روز بیشتر نشود، مگر درموارد "خاص" که با موافقت کارگر ، تا ۸ ساعت هم مجاز است.

 

  منظور از موارد "خاص" مواردی هست که کارفرما برای پیشگیری از وقوع حادثه ای، یا جبران حادثه ای، یا جهت برگرداندن کارگاه به وضعیت قبل از وقایع طبیعی (که منجر به وقفه در فعالیت کارگاه شده) ناچار است که از خدمات کارکنان خود (مازاد بر ساعت کار عادی) استفاده کند.

 

  البته در این موارد خاص كارفرما باید ظرف ۴۸ ساعت، مراتب را به تایید اداره كار محل برساند.

 

 

 

 

 

 

 

 خدمت نیمه وقت بانوان چیست؟

 

  در خدمت نیمه وقت بانوان ،ساعات کار  طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسات مربوط‌باشد.

 

  در هیچ مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود.

 

 کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می‌کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا مزایای شغل و یا‌عناوین مشابه دیگر و فوق‌العاده‌ها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت می‌شود به آنان تعلق خواهد گرفت.

 

 حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت یک سال می‌باشد.

 

 سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی کانال کارگزین آنلاین و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و‌فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می‌شود.

 

 سنوات خدمت کارمندان نیمه وقت و ارتقاء گروه به نسبت نصف سوابق تجربی مقرر در طرح طبقه بندی مشاغل و یا مقررات مربوط ‌محاسبه خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مخارج‌ تأمين‌ مالی‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ چه مواردی باشد؟

 

 • پاسخ:

 

 • سود تضمين‌ شده‌، كارمزد و جرايم‌ ديركرد تسهيلات‌ مالي‌ كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌.

 

 • مخارج‌ جانبی‌ تسهيلات‌ مالی دريافتی‌ از قبيل‌ حق‌ ثبت‌ و حق‌ تمبر.

 

 • مخارج‌ تأمين‌ مالی‌ مربوط‌ به‌ قراردادهای اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليک‌ و خريد اقساطی

 

 • تفاوت‌ تسعير ارز ناشی از تسهيلات‌ ارزی دريافتی‌ تا حدی‌ كه‌ به عنوان‌ تعديل‌ سود تضمين‌ شده‌ و كارمزد تسهيلات‌ مذكور محسوب‌ میشود .

 

 

 

 

 

 

 

روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی  

 

رسیدگی ازطریق دفاتر

 

اگراشخاص حقوقی درموعدمقرراقدام به ارایه اظهارنامه .ترازنامه .صورت سودوزیان .ارایه دفاترقانونی روزنامه وکل اسنادومدارک اعلام نمایندورسیدگی ازطریق دفاترصورت میگیرد.

 

رسیدگی ازطریق علی الراس

 

اگراشخاص حقوقی ازارایه اظهارنامه مالیاتی درموعدمقررخودداری نموده وهم چنین تکالیف خودرااقدام ننمایند . رسیدگی مالیات انهارا ازطریق علی الراس انجام میپذیرد.

 

رددفاترازسوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاتر

 

درصورت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاترپرونده مالیاتی شرکت موردرسیدگی به هیات بند٣ماده ٩٧قانون مالیات مستقیم ارجاع داده میشود.

 

نمونه هایی ازعدم رعایت ایین نامه درذیل اشاره میگردد.

 

تاخیردرپلمپ

تاخیرثبت وقایع مالی

فاکتورهای فروش که شماره سریال چاپی نداشته باشند.

اسناددرامدی موردقبول سازمان مورمالیاتی نباشد.

 

دفاتربرای تشخیص درامدمشمول مالیات قابل رسیدگی نباشند . مثلا شرکت تولیدی محاسبه بهای تمام شده راارایه ننمایدو اینکه شرکت بازرگانی صورت گردش کالا ندهد .

 

درصورت ارجاع پرونده به هیات بند٣ دوماه به مهلت رسیدگی اضافه میشود.

 

 

 

 

 پرسش و پاسخ در خصوص جریمه عدم اظهار فروش در اظهارنامه ارزش افزوده

 اگر شرکتی خریدهای پاییز سال ۱۳۹۵ را برای ارزش افزوده و معاملات فصلی گزارش کرده باشد ولی فروشها را وارد نکرده باشد ،  %۲ مبلغ ارزش افزوده پرداختنی (بعد از تهاتر) یا %۲ مبلغ ارزش افزوده فروش اظهارنشده جریمه میشود ؟

 پاسخ :

 وفق ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به کل مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.

 

 

 

 

 از جمله شیوه هایی که موجبات فرار مالیاتی را فراهم می آورد

 

 ۱ . خود اظهاری یا آنچه که حالیه به عنوان تعیین مالیات مقطوع در تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م از اختیارات سازمان امور مالیاتی اعلام شده است .

 

 توافقاتی که صورت می گیرد افزایش اندکی در پایه های مالیاتی ایجاد می نماید . پایه هایی که بعضاٌ بسیار کمتر از میزان واقعی شاید عمده درآمد مودیان برخی صنوف که از مفاد آن استفاده می نمایند بوده و عملا فرار مالیاتی را جنبه رسمی و قانونی می بخشد.

 

 ۲ . بخشودگی جرایم مالیاتی از مصادیق پُرنفوذ در فرار مالیاتی می باشد .

 

  وقتی مودی به دلیل عدم انجام تکالیف خود و عدم پرداخت به موقع مالیات مشمول جریمه می گردد و این جرایم نیز بخشیده شود خود باعث شده مودیان تمایلی به پرداخت بموقع مالیات نداشته باشند که این امر نوعی دیگر از فرار مالیاتی را رقم می زند .

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف معاملات بلوکی چیست؟

 

 سفارشی که برای فروش یا خرید بخش بزرگی از یک نوع اوراق بهادار نظیر سهام یک شرکت ثبت می‌گردد، معامله بلوکی نام دارد. معاملات بلوکی شامل تعداد زیادی از سهام یا اوراق مشارکت است که با یک قیمت تعیین شده بین طرفین خریدار و فروشنده خارج از بازارهای بورس یا فرابورس، برای کاهش تأثیر چنین معامله بزرگی بر قیمت جاری سهام در بازار انجام می‌شود.

 

معاملات بلوکی با عنوان «سفارش های بلوکی» هم شناخته می‌شود.

 

 درایران بازارمجزایی برای انجام معاملات بلوکی ایجاد شده که به آن بازار بلوک گفته می‌شود. عموماًسرمایه گذاران می‌توانند سهام و حق تقدم قابل معامله بورسی را در شرایطی که حجم آن حداقل ۵۰ برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادی و یا ارزش معامله آن معادل ۲۰ میلیارد ریال باشد در بازار معاملات بلوک معامله کنند، البته به شرطی که این پیشنهاد مشمول نصاب‌های معامله عمده نباشد.

 

 ساعت آغاز به کار، پایان و طول هر جلسه معاملاتی در بازار بلوک نیز مطابق با بازار عادی است و دامنه نوسان قیمت نیز در این بازار با بازار عادی تفاوتی ندارد.

 

 معادل‌ انگلیسی معامله بلوکی عبارت است از:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • به چه کسانی کارکنان پاره وقت گفته می شود؟ آیا این کارگران مشمول حقوق و مزایای قانون کار می باشند؟

 

 • پاسخ

 

 • به افرادی که در یک روز کمتراز 8 ساعت و درماه کمتراز 192 ساعت کاربکنند کارکنان پاره وقت یا ساعتی می گویند ومشمول تمام حقوق و مزایای قانون کار می شوند و باید کارفرما با آنها قرارداد منعقد نموده و برای آنها لیست بیمه رد بکند. همچنین حق سنوات، عیدی، بن ، مسکن، حق اولاد ومرخصی به کارکنان پاره وقت تعلق میگیرد .ضمنا این مزایا بصورت کامل به آنها داده نمی شود وبه نسبت ساعاتی که درماه کار می کنند محاسبه وپرداخت می گردد.

 

 

 

 

حسابهای انتظامی(Contra Account )

حساب های انتظامی ، حساب هایی است که جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیرمالی کاربرد دارند و هدف از آن ها ایجاد شفافیت هر چه بیشتر برای برخی از رویدادهای مالی در گذشته، حال یا آینده می باشند مثلا نگهداری اطلاعات مربوط به اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران که می تواند میزان برخی تعهدات ممکن در آینده را شفاف تر سازد.

از ویژگی های این حساب ها این است که به هیچ عنوان در متن ترازنامه گزارش نمی گردند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی افشاء می گردند.

البته این حساب ها در نظام حسابداری دولتی كاربرد بیشتری دارند.

یكی از موارد كاربرد حساب های انتظامی در حسابداری بازرگانی در ثبت بدهی های احتمالی (غیرقطعی) است .

 

 

 

 تفاوت بین  بدهکاران(بستانکاران) تجاری و غیر تجاری

 

  بدهکاران تجاری : اشخاص حقیقی یاحقوقی هستند که در ثبت رویدادهای مالی مقابل فروش یا درآمد قرار میگیرند و به عنوان مشتریان جهت معاملات تجاری به صورت اعتباری (نسیه) شناخته میشوند.

 

  بدهکاران غیرتجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با آنها معاملات تجاری نداشته و فقط بابت مبلغی که به صورت وام یا قرض و یا عملیات غیرتجاری حاصل شده ، موقتا بدهکار میباشند.

 

  بستانکاران تجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در ثبت رویدادهای مالی مقابل حساب خرید یا موجودی کالا قرار میگیرند و همیشه به عنوان فروشندگان جهت معاملات تجاری به صورت اعتباری (نسیه) شناخته میشوند.

 

  بستانکاران غیرتجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با آنها معاملات تجاری نداشته و فقط بابت مبلغی که به صورت وام یا قرض و یا عملیات غیرتجاری حاصل شده ، موقتا بدهکار می باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادارات امور مالیاتی و یا سازمان امور مالیاتی کشور، تا چه مدتی مهلت پاسخ گویی به شکایت مودی در دیوان عدالت اداری را دارند؟

 

 مطابق ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 حق بیمه متعلق به دوران خدمت نظام وظیفه بر چه مبنایی محاسبه می شود؟

 

پاسخ

 

 به استناد ماده ٣ آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ٨ / ٤ / ٨٤ هیأت وزیران حق بیمه مربوط به خدمت نظام وظیفه به شرح ذیل محاسبه می گردد.

 

 فرمول محاسبه میزان حق بیمه متعلقه :

 

مدت خدمت سربازی یاحضور درجبهه به ماه

 (ضرب در) ٣٠%

 (ضرب در)  میانگین حقوق و مزایای ماهانه مبنای کسرحق بیمه ظرف آخرین دو سالِ قبل از تقاضا

(تقسیم بر) ٢٤

 

 که ٢٣ %  سهم دولت و ٧ % سهم بیمه شده خواهد شد .

 

 

 

 

 برگ متمم تشخیص مالیات

 

 

 مطابق با ماده ۱۵۷ ق.م.م مرورزمان مالیاتی ۵ سال است.

 

 سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال قبل از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد.

 

 حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مور نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.

 

 

  رجوع به ماده ۱۵۷ و ۲۲۷ ق. م. م

در قانون مالیات بر ارزش افزوده مرور زمان وجود ندارد، لیکن براساس ماده ۳۴ مودیان مالیاتی تکلیف دارند تا ده سال مدارک را نگهداری و درصورت درخواست ماموران مالیاتی به انها ارایه نماید.

 

 

 

 

  

 

 قراردادهای BOT 

 

 

   قرارداد های بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شود که در آن شرکت یا شرکتهایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین ( به لحاظ مالی ) نموده، مدت محدودی از پروژه اجرا شده، منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوریکه امکان فعالیت کامل را داشته باشد، بلا عوض به طرف دیگر که - عموما دولتها یا شرکتهای وابسته به دولت می باشند - انتقال می دهند.

 

  این تعریف ،ماهیت این قراردادها را به طور بسیار ساده تفهیم می کند.

 

 این قبیل قراردادها عموما در پروژه های زیربنایی یک کشور منعقد می شوند، اما این بدان معنی نیست که استفاده از چنین سیاقی در سایر پروژه ها ممکن نباشد. اما به طور حتم، امتیازات مالی پروژه بایستی به حدی باشد که مجری و سرمایه گذار رغبت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشد.

 

  قرارداد احداث بزرگراهها، خطوط راه آهن، احداث فرودگاهها، اسکله ها، سدها، مجتمع های پتروشیمی و دیگر پروژه های بزرگ، از مواردی است که عموما از این طریق به انجام می رسد.

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت برگشت از خرید در صورتی که خرید در سال X1 و برگشت از خرید در سال X2 باشد .

 

 ادواری اگر بی اهمیت باشد:

 

ح پرداختنی (بد)

                برگشت از خرید (بس)

 مالیات ارزش افزوده خرید (بس)

عوارض ارزش افزوده خرید (بس)

 

 دائمی اگر بی اهمیت باشد:

 

ح پرداختنی (بد)

                    موجودی کالا (بس)

 مالیات ارزش افزوده خرید (بس)

عوارض ارزش افزوده خرید (بس)

 

 ادواری اگر بااهمیت باشد:

 

ح پرداختنی (بد)

          سود و زیان انباشته  (بس)

 مالیات ارزش افزوده خرید (بس)

عوارض ارزش افزوده خرید (بس)

 

 دائمی اگر بااهمیت باشد:

 

ح پرداختنی (بد)

           موجودی کالا (بس)

          مالیات ارزش افزوده خرید (بس)

          عوارض ارزش افزوده (بس)

 

 

اهمیت :

 

 اطلاعاتی با اهميت تلقی ميشود كـه عـدم افـشای آن بـر تـصميمات اقتصادی استفاده كنندگان كه بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ ميشـود، مـؤثر واقـع شـود. 

اهميت به اندازه و ماهيت قلمی بستگی دارد كـه در شـرايط خـاص در مـورد حـذف آن قضاوت ميشود. برای اتخاذ تصميم درباره اهميت يک قلم يا جمع اقلام، هم اندازه و هـم ماهيت آن قلم يا اقلام ارزيابی ميشود. متناسب با شرايط، ممكن است يكـی از دو عامـل يادشده تعيين كننده باشد.

 

 

 

   

 

 مراحل حسابرسی

 

۱- کسب شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی شرکت

 

۲- برآورد اولیه ی احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای اضافی (رعایت روشها یا کنترل ها)

 

۳- انجام آزمونهای اضافی در رعایت روش ها یا کنترل ها

 

۴- برآورد مجدد احتمال خطر کنترل (ثانویه)وطراحی آزمونهای محتوا

 

۵- انجام آزمونهای محتوا

 

۶- صدور گزارش حسابرس

 

  چهار مرحله اول بحث ارزیابی ساختار کنترلهای داخلی شرکت است که در حسابرسی فنی مد نظر قرار می گیرد

 

 دو مورد بحث حسابرسی نهایی واثباتی است آنجا که ما به دنبال اثبات ۵ ادعای مدیریت هستیم.

 

 

 

 

 

 ثبت هزینه حسابرسی

 

 هزینه‌های حسابرسی جزء هزینه‌های عمومی، اداری و تشكیلاتی می‌باشد. حال دو حالت وجود دارد:

 

1- در سال (سال‌های) قبل از بابت این هزینه در حساب‌های خود، ذخیره در نظر گرفته باشید؛ بنابراین سند ذیل را قبلاً در دفاتر ثبت كرده‌اید:

 

هزینه حسابرسی بیمه  بد           

       ذخیره هزینه حسابرسی بیمه   بس

 

در این صورت زمان پرداخت این هزینه ثبت زیر در دفاتر درج می‌گردد:

 

ذخیره هزینه حسابرسی بیمه بد   

       بانك/ اسناد پرداختنی   بس         

 

 

2- در سال (سال‌های قبل) در خصوص این هزینه هیچ‌گونه ثبتی در دفاتر انجام نشده باشد:

 

 الف - درصورتی كه این مبلغ با اهمیت باشد:

 

سود (زیان) انباشته   بد               

       بانك/ اسناد پرداختنی بس             

 

🎓ب - درصورتی كه این مبلغ كم اهمیت باشد:

 

هزینه حسابرسی بیمه  بد           

       بانك/ اسناد پرداختنی بس

 

 

 

 

 

 

   آیا سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون مالیات‏های مستقیم می باشد ؟

 

پاسخ:

 

  با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون خاص تشکیل و ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان مزبور تصریح به معافیت سازمان از پرداخت هرگونه مالیات دارد سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مالیات موصوف معاف می باشد. (رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 2821/4/30 مورخ 30/02/1369)

 

 

 

 

 

   مالیات علی الراس و چگونگی آن

 در سه حالت زیر علی الراسی اتفاق میفتد :

1⃣ در موعد مقرر از ارائه دفاتر و اظهارنامه خودداری گردد ==> علی الراس ،معافیت لغو و 40% جریمه غیر قابل بخشش

2⃣ اظهارنامه ارائه گردد ولی دفاتر ارائه نگردد ===>علی الراس و 40 % جریمه قابل بخشش

3⃣ رد شدن دفاتر و اسناد ===>علی الراس

 فرمول کلی آن به صورت زیر می باشد :

ضریب * قرینه = درآمد مشمول مالیات

  ضریب هر ساله توسط سازمان مالیاتی اعلام میگردد و منظور از قرینه یا قرائن طبق ماده 152 ق.م.م عبارت است از  مختصات شغلی که توسط کمیسیون تعیین ضرائب تعیین میگردد و شامل 7 آیتم می باشد .

 نکته خیلی مهم این که وقتی کار به علی الراسی میرسد دیگر هزینه های انجام شده توسط مودی قابل محاسبه نمیباشد .

 

 

 

 

 ثبت های مربوط به شناسایی بهای تمام شده مواد مصرفی و موجودی پایان دوره در سیستم ادواری چگونه است ؟

 

   پیوست یامستندات این سند چیست؟ ورقم بهای تمام شده فروش رفته دراظهارنامه درکدام جدول ها قرارمی گیرد ؟

 

 

  پاسخ :

 

هنگام خرید:

 

خرید    بدهکار

 

      حسابهای پرداختنی   بستانکار

 

هنگام فروش یا مصرف ، ثبتی ندارد .

 

 در پایان سال بر اساس لیست انبار گردانی موجودی پایان سال بدست آمده و قیمت گذاری میشود:

 

موجودی اول دوره+خرید طی دوره - موجودی پایان دوره =بهای تمام شده فروش رفته یا مصرف شده

 

🎓ثبت سند حسابداری:

 

موجودیها(پایان دوره)     بدهکار

بهای تمام شده فروش رفته  بدهکار

 

            خرید                          بستانکار

            موجودیها(اول دوره)    بستانکار

 

بابت انقتال به عملکرد و سودوزیان

 

 

 رقم بهای تمام شده کالای فروش رفته در جدول 20 اظهارنامه منعکس میشود . مستندات این سند میتواند برگه مربوط به انبارگردانی شرکت باشد..

 

 

 

 

 

 

 

  اطلاعات حقوقی / چک

 

  بر اساس بخشنامه های بانك مركزی، رفع سوء اثر از چک ، به راه های زیر امكان پذير است :

 

 تامین موجودی

 

 ارائه لاشه چک برگشتی به بانک

 

 ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک

 

 واريز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ٢٤ ماه

 

 ارائه حكم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق برگشتی چک

 

 ارايه نامه از مرجع ثبتی مبنی بر اجرای چک و لزوم رفع سوء اثر از آن

 

 

 

 

 • چگونه می توان مدت خدمت سربازی را جزء سوابق بیمه ای محسوب کرد؟

 • پاسخ

 • متقاضی چنانچه در زمان درخواست در ردیف بیمه_شدگان سازمان قرار داشته باشد و قبل از آن نیز دارای دو سال سابقه پرداخت حق_بیمه باشد می تواند با مراجعه به شعبه محل پرداخت حق بیمه تقاضای خود را مبنی بر احتساب سوابق خدمت_نظام_وظیفه ارائه نمایند.

 

 • ثبت حسابداری صادرات

 • هنگام صادرات كالا

 • هزينه هاي صادرات

 • بانك / پيش پرداخت هزينه (ترخيص كار)

 • كليه هزينه اي مربوط به صادرات شامل هزينه ترخيص كار ، بيمه ، حمل و نقل و .... به اين حساب ميرود .

 • حسابهاي دريافتني ارزي

 • فروش صادراتي *

 • با استعلام از يك سايت رسمي و معتبر و يكسان نرخ ارز برآورد ميشود و فاكتور فروش بر اساس آن نوشته مي شود و يك نسخه از تصوير نرخ ارز ضميمه سند شود .

 • هنگام دريافت وجه فروش

 • بانك / نقد *

 • حسابهاي دريافتني ارزي *

 • سود و زيان حاصل از تسعير ارز****( با فرض سود )

 • مابه التفاوت در صورتيكه سود باشد به بستانكار و در صورتيكه زيان باشد به بدهكار ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتی ،سود و زيان حاصل از تسعير ارز مي رود كه اين كار نيز باز با استعلام نرخ ارز از همان سايت معتبر و ضميمه كردن تصوير آن بدست مي آيد در پايان سال در صورتيكه حسابهاي دريافتني ارزي مانده داشت مجددا بايد مانده آن به نرخ پايان سال تسعير ارز گردد.

 

 

 

 

 نحوه " محاسبه و اقدام " مالیات بر ارزش افزوده در زمان خرید و فروش

 

 در هنگام فروش : خریدار علاوه بر بهای کالای خریداری شده، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در بهای کالای فروخته شه از خریدار دریافت می‌نماید.

 

  در هنگام خرید : خریدار علاوه بر بهای کالای خریداری شده، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در بهای آن کالا به فروشنده می‌پردازد. (اعتبار مالیاتی)

 

  در پایان هر دوره مالیاتی : مودی مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان خرید با مالیات اخذ شده در زمان فروش را بصورت دورهای سه ماه یکبار به سازمان امور مالیاتی می‌پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

  مرور و یادآوری برخی از ثبت های مهم و حساس حسابداری:

 

 

 ایجاد ذخیره:

 

بد: هزینه م م و   *

 

         بس: ذخیره م و و    *

 

 

 

 سوخت مطالبات:

 

بد: ذخیره م م و   *

 

       بس: حساب های دریافتنی   *

 

 

 دریافت مطالباتی که قبلا سوخت شده:

 

بد: حساب های دریافتنی    *

 

      بس: ذخیره م م و   *

 

بد: بانک     *

 

      بس: حسابهای دریافتنی   *

 

 

 

 تعدیل مانده ذخیره در پایان دوره:

 

 اگر مانده کمتر باشد:

 

بد: هزینه م م و    *

 

      بس: ذخیره م م و  *

 

 اگر مانده ذخیره بیشتر باشد:

 

بد: ذخیره م م و   *

 

      بس: سایر درامدها  *

 

 

 👈م م و = مطالبات مشکوک وصول

 

 

 

 

 

 

 

 

  مزایای فروش کالای امانی برای حق العمل کار

 

  چون قیمت کالا مرتبا در حال نوسان است و چه بسا ممکن است کالای خریداری شده قبلی تنزل قیمت پیدا کرده و از این بابت زیانی متوجه موسسه حق العمل کار شود، اگر حق العمل کالاها را به صورت امانی دریافت دارد چون به هر قیمتی که میسر شد با موافقت آمر می فروشد و ربطی به بهای خرید کالا ندارد، در نتیجه متحمل چنین زیان هایی نمی شود.

 

  اگر کالاهای خریداری شده به فروش نرسد مقداری از سرمایه موسسه راکد مانده و از طرف دیگر چون در مقابل پرداخت بهای آنها تعهداتی کرده است از این بابت موجب نگرانی ها و زیان هایی برای موسسه می شود. در صورتی که این گونه نگرانی ها و زیان ها برای کالاهای دریافت شده امانی وجود ندارد.

 

  مزایای فروش امانی برای آمر

 

 دستیابی به بازارهای بیشتر و فروش زیادتر و در نتیجه سود فراوان تر

 

  اطمینان بیشتر از وصول بهای کالای امانی تا فروش های عادی نسیه، زیرا اولا بعضی از حق العمل کاران با درصدی به نام حق التضمین که دریافت می دارند. وصول بهای کالای فروش رفته را از هر جهت به عهده می گیرند و ثانیا همان طور که گفته شد اگر حق العمل کار ورشکست شود، بهای کالای امانی از بین نمی رود بلکه آمر می تواند عینا آنها را پس بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصفیه حساب درست است یا تسویه حساب؟

 

 تصفیه به معنای «پاک کردن و پالوده کردن» است و تصفیه حساب در موردی به کار می‌رود که حساب پرداخته و پاک شده باشد و دیگر کسی طلبکار نباشد. ولی تسویه یعنی مساوی کردن‌، یکسان کردن‌ است تسویه حساب به معنای «ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است.

 

 پس زمانی که در طول گردش مالی با فردی حساب او را سامان دهیم ولی باز هم حساب او گردش داشته باشد، اصطلاحا ” تسویه حساب ” صورت گرفته است.

 

  ولی زمانی که به طور کامل حساب شخص را ببندیم و گردشی دیگر با او نداشته باشیم ” تصفیه حساب ” انجام گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه بازنشستگی یک فرد به چه صورت است؟

  با توجه به ماده ۷۷ قانون تامین‌اجتماعی ،  میزان مستمری بازنشستگی، عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق ماهانه بیمه‌شده، ضرب‌در سنوات پرداخت حق‌بیمه؛ مشروط برآن که از سی‌و‌پنج ‌سی‌ام متوسط مزد یا حقوق، تجاوز نکند که در آن متوسط مزد یا حقوق ماهانه برای محاسبه مستمری بازنشستگی، عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده؛

که این‌طور محاسبه می‌شود:

  حق‌بیمه پرداخت‌شده ظرف آخرین دو سال (731 یا 730 روز، بسته به کبیسه یا غیرکبیسه‌بودن سال) پرداخت حق‌بیمه، تقسیم بر 24

  به زبان ساده‌تر: میزان مستمری بازنشستگی برابر است با متوسط دستمزد در مدت سنوات پرداخت حق‌بیمه، تقسیم بر ۳۰، که در آن مدت سنوات پرداخت حق‌بیمه حداکثر تا 35 سال قابل محاسبه است.

 

 

 

 

  ثبت برگشت از فروش سنواتی به روش دایمی

 

  اگر برگشت از فروش سال یا سالهای قبل داشته باشیم نمیتوانیم به حساب برگشت از فروش ثبت کنیم  بلکه بصورت زیر باید ثبت شود :

 

 با فرض اینکه فروش ۱۰۰ ریال و قیمت تمام شده کالا فروش رفته سنواتی برگشت شده 90 ریال ثبت شده باشد .

 

1 تعدیلات سنواتی بد 100

       مالیات وعوارض  بد 9

      حسابهای دریافتنی تجاری بس  109

 

2 موجودی کالا  بد 90

            تعدیلات سنواتی بس  90

 

 

 

 

 

 

 

 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

 

 سود و زیان ناشی از فعالیتهای شرکت که مربوط به عملیات آن بوده  لیکن مرتبط با عملیات اصلی واحد تجاری نمی باشد ، تحت سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ثبت و در صورت سود و زیان طبقه بندی می گردد .

 

  این سرفصل شامل مواردی از  قبیل کسری و اضافات انبار( ناشی از انبارگردانی  ) ، فروش ضایعات ( با توجه به حواله انبار و مدارک مزایده یا فروش صورت گرفته ) ، زیان کاهش ارزش موجودی ها ( در راستای بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده  و خالص ارزش فروش در قیمت گذاری پایان دوره موجودی ها طبق استاندارد حسابداری ) ، سود و زیان تسعیر ارز ( ناشی از تفاوت نرخ ارز مربوط به اقلام پولی در پایان سال مالی طبق استاندارد حسابداری تسعیر ارز ) و .... می باشد .

 

ثبت های حسابداری مربوط به رویدادهای فوق

 

اضافات انبارگردانی :

 

 مبنای ثبت ، مدارک انبارگردانی و تاریخ ثبت پس از عملیات انبارگردانی پایان سال بشرح ذیل صورت می پذیرد :

 

موجودی مواد و کالا * (بدهکار )

سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی/ کسری و اضافات انبارگردانی *(بستانکار)

 

 کسری انبارگردانی :

 

 مبنای ثبت ، مدارک انبارگردانی و تاریخ ثبت پس از عملیات انبارگردانی پایان سال بشرح ذیل صورت می پذیرد :

 

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی /کسری و اضافات انبارگردانی *(بدهکار)

موجودی مواد و کالا * (بستانکار)

 

فروش ضایعات :

 

 مبنای ثبت ، صورتحساب فروش ضایعات و حواله انبار می باشد و بشرح ذیل  ثبت می گردد :

 

سایر حسابها و اسناد دریافتنی تجاری *(بدهکار)

سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی / فروش ضایعات *(بستانکار)

سایر حسابها و اسناد پرداختنی / مالیات بر ارزش فروش * (بستانکار)

 

زیان کاهش ارزش موجودی ها :

 

مبنای ثبت :

 

  محاسبات کاهش ارزش موجودیها و تاریخ ثبت در پایان سال مالی می باشد و به صورت زیر ثبت می گردد :

 

سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی /  زیان کاهش ارزش موجودیها *(بدهکار)

موجودی مواد و کالا * ( بستانکار)

 

سود زیان ناشی از تسعیر ارز ( موجودی نقد نزد بانکهای ارزی ):

 

 مبنا و تاریخ ثبت نرخ ارز در پایان سال مالی می باشد  و بشرح ذیل ثبت می گردد :

 

 الف -درصورت وجود سود تعیر ارز :

 

موجودی نقد نزد بانکها / بانک های ارزی * (بدهکار)

سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی / سود و زیان تسعیر ارز *(بستانکار)

 

 ب- در صورت وجود زیان تسعیر ارز :

 

سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی / سود و زیان تسعیر ارز *(بدهکار)

موجودی نقد نزد بانکها / بانک های ارزی *** (بستانکار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماده  226 قانون مالیاتهای مستقیم

 

تبصره- به مودیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد. با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

 

 

 

 

 فاکتور های مورد قبول از طرف سازمان امور مالیاتی باید خصوصیات زیر را داشته باشند  

 

 فاکتور فروش-نام شخص/شرکت-کداقتصادی خریدار

 

 فاکتور خرید -نام شخص/شرکت-شناسه ملی و کد اقتصادی فروشنده / آدرس /شماره تلفن/مهر و امضا مجاز

 

 جرائم مالیات بر ارزش افزوده :

 

 در خصوص جرایم مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده بر اساس ماده 22 قانون مالیتهای مستقیم عدم ارایه به موقع اظهارنامه از زمان ثبت نام یا مشمولیت حسب مورد مشمول جرایم میگردد . عدم پرداخت مالیات و عوارض به ازای هر ماه 2 درصد  مبلغ کل جریمه دارد و در صورتی که مودی  اظهارنامه ارزش افزوده را مطابق فرم تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی پر ننماید و اقدام به ارسال کند مشمول 25 درصد جریمه میگردد. جریمه عدم ارایه دفاتر 25 درصد و جریمه عدم ارایه اسناد مدارک 25 درصد میباشد. مجموعا عدم ارایه دفاتر و مدارک و اسناد به سازمان امور مالیاتی مشمول 50 درصد جریمه میگردد.

 

 نکته : جرائم مربوط به عدم ثبت نام و عدم تسلیم اظهارنامه تواماً قابل محاسبه و وصول نخواهد بود

 

  احکام مالیاتی مندرج در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ( تاریخ اجرا از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۶ )

 

   از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

   بند ( ج ) ماده ۶۳ :

 

  هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث ، توسعه ، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی ، خوابگاه های شبانه روزی ، کتابخانه ها ، سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود با تایید سازمان توسعه ، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود

 

 

 

 قرارداد آتی چیست؟   

 

 قرارداد آتی یعنی الان ما اقدام به خرید کالایی می‌کنیم اما تصمیم نداریم که همین الان کالا را تحویل بگیریم. ودر واقع می‌خواهیم چند ماه بعد کالا را تحویل گرفته و پول آن را بپردازیم، بنابراین به  قراردادی که طی آن کالایی را اکنون و با قیمت مشخصی خریداری ‌کنیم اما تحویل و پرداخت وجه آن در آینده صورت می‌گیرد، قرارداد آتی می‌‌‌گویند.

 

 در این قرارداد طرفین متعهد به تحویل کالا و پرداخت وجه آن در تاریخ مشخصی در آینده هستند وبرای تضمین انجام تعهد باید خریدار و فروشنده هر کدام مبلغی را نزد شخص امینی (بورس کالا) قرار دهند.

 

 جالب است بدانید که قرارداد آتی قراردادی دو طرفه است و می‌توانیم بدون در اختیار داشتن کالا همین الان کالا با مشخصات معین را بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل بدیم و پول آن را دریافت کنیم.

 

  این نوع معامله برای کسانی که قصد دارند ریسک خود را کم کنند بسیار مناسب است مثل کشاورزان و تولیدکنندگان موادغذایی.کشاورز می‌خواهد مطمئن شود در فصل برداشت محصول از نوسان قیمت در امان باشد و کارخانه هم برای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی نیاز دارد مقدار و قیمت خریدهای آینده خود را مشخص کند.

 

 

 

 

 

 

سند ثبت مالیات عملکرد(عملکرد)

 

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،میبایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

 

ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:

 

سود و زیان جاری * بدهکار

ذخیره مالیات بر درآمد * بستانکار

 

 بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات :

 

ذخیره مالیات بردرآمد * بدهکار

مالیات پرداختنی * بستانکار

 

هنگام پرداخت مالیات قطعی :

 

مالیات پرداختنی * بدهکار

بانک * بستانکار

   

حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :

 

مالیات پرداختنی * بدهکار

سود و زیان انباشته * بدهکار

بانک * بستانکار

 

حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :

 

ذخیره مالیات بر درآمد * بدهکار

سود و زیان انباشته*بستانکار

  

 

معین تسهیلات مالی دریافتی  

 

اصل تسهیلات دریافتی به همراه کل بهره آن در زمان دریافت در این معین ثبت میگردد و هر زمان که پرداختی بابت وام انجام شود از این معین بازگشت داده می‌شود .

 

 معین بهره سنوات آتی :

پیش پرداخت بهره یا بهره سنوات آتی یا بهره تحقق نیافته حساب معینی در زیر مجموعه حساب کل تسهیلات دریافتی می‌باشد و ماهیت این حساب بر خلاف تسهیلات مالی که بستانکار است بدهکار می باشد ، این حساب با گذر زمان و در پایان سال مالی با منقضی شدن بهره تاثیر خود را بر روی حساب کل تسهیلات دریافتی گذاشته و در ترازنامه رقم بدهی شما از بابت تسهیلات را با اصل وام و بهره تحقق یافته آن نمایش میدهد.

 

 زمان دریافت تسهیلات ( وام ) :

 

بد : نقد و بانک

 

بد : بهره سنوات آتی

 

           بس : تسهیلات مالی

 

  زمان پرداخت اقساط :

 

بد : هزینه بهره

 

بد : تسهیلات مالی

 

        بس : بهره سنوات آتی

 

        بس : نقد و بانک

 

 

 

وقتی چک مدت داری رو میگیریم، ثبت اسناد دریافتنی انجام میشه. برای طی شدن مراحل مختلف مثل چک در حال وصول، چک وصول شده، چک وصول نشده و چک برگشتی و چک تعویض شده، آیا باید ثبتی انجام بشه؟

 

پاسخ:

1 دریافت چك بلند مدت:

 

اسناد دریافتنی بلند مدت           

              ح. دریافتنی/ پیش دریافت درآمد/... 

 

2 خوابانیدن چك به بانك جهت وصول:

 

اسناد دریافتنی درجریان وصول     

              اسناد دریافتنی بلند مدت             

 

3 وصول چك توسط بانك:

 

بانك                                    

              اسناد دریافتنی درجریان وصول       

 

4 چك برگشتی:

 

ح. دریافتنی (X)                     

              اسناد دریافتنی درجریان وصول       

 

5 تعویض چك:

 

اسناد دریافتنی بلند (كوتاه) مدت 

              اسناد دریافتنی بلند (كوتاه) مدت  

 

 

 

 

 منظور از سپرده بیمه ماده 38 تامین اجتماعی چیست؟

 

 

بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی:

 

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان  بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌ بپردازد.

 

پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.

 

در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به‌درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

 

هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق‌دارد وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته‌ است را از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید.

 

 کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی -‌همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

 

 

 

 

 

 

 هزینه دادرسی

 

در صورتی که مالیات عملکرد مطالبه شده طبق برگ تشخیص 1.000 واحد و مالیات مورد قبول و پرداختی مودی 200 واحد باشد و پرونده در هیئت حل اختلاف تجدید نظر طرح شده باشد و هیئت با بررسی دفاعیه مودی حکم قطعی و لازم الاجرا به مبلغ 700 واحد داده باشد. هزینه دادرسی به صورت زیر محاسبه می گردد:

 

 

 از آن جا که اختلاف مالیات مورد مطالبه و مالیات مورد قبول 500 است،

500 = 200- 700

هزینه دادرسی شامل

هزینه دادرسی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر: 500×1% می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 در صورتی که مالیات عملکرد مطالبه شده طبق برگ تشخیص 1.000 واحد و مالیات مورد قبول و پرداختی مودی 200 واحد باشد و پرونده در هیئت حل اختلاف تجدید نظر طرح شده باشد و هیئت با بررسی دفاعیه مودی حکم قطعی و لازم الاجرا به مبلغ 700 واحد داده باشد و شورای عالی مالیاتی قبول شکایت نموده و با اجرای قرار رسیدگی حکم بر 500 واحد مالیات داده شده است. هزینه دادرسی را محاسبه نمایید.

 

 

 

 از آن جا که پرونده از هیئت حل اختلاف تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی رفته است و اختلاف مالیات مورد مطالبه و مالیات مورد قبول 300 است،

300 = 200- 500

هزینه دادرسی شامل

هزینه دادرسی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر: 300×1%

 

هزینه دادرسی در شورای عالی مالیاتی: 300 ×1%

هزینه در مجموع 6 واحد می باشد.

 

 

 

 

معيار تشخيص تعميرات اساسی در مورد دارائی های ثابت:

🎓 هزينه های انجام شده جهت تعميرات دارائيهای ثابت به دو دسته تعميرات اساسی وتعميرات جزئی تقسيم می شود. 🎓 تعميرات اساسی كه به حساب قيمت تمام شده دارائيهای ثابت منظور می گردد عبارتند از آن دسته از هزينه های انجام شده ای است كه معرف بهسازی دارائی های ثابت بوده و باعث افزايش منافع آتی موجود (بشرح زير) به ميزان بيش از برآورد قبلی گردد: ۱) افزايش عمر مفيد دارائی ۲) افزايش كارائی دارائی ۳) بهبود اساسی در كيفيت بازدهی دارائی 🎓 ساير تعميرات دارائيهای ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعميرات جزئی تلقی می گردد و اينگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرايط عادی عملياتی انجام می شود و در دوره وقوع بعنوان هزينه در حسابها ثبت می گردد.

شايع ترين زمينه هاي موثر در پيدايش فرار مالياتی را می توان اين گونه معرفی نمود:

🔸۱ . عدم گسترش فرهنگ مالياتی 🔸۲ . عدم مبادله كامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگری در اخذ ماليات 🔸۳ . تشخيص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن. 🔸۴ . ضعيف بودن ضمانت اجرائی قوانين مالياتی 🔸۵ . تاخير در وصول به موقع ماليات 🔸۶ . وجود معافيت های مالياتی وسيع و متنوع 🔸۷ . پيچيدگی و ابهام در قوانين و مقررات ماليات 🔸۸ . ضعف سياست های مالياتی (مديران ارشد) 🔸۹ . عدم توجه به جذب منابع انسانی كارآمد 🔸۱۰ . عدم وجود پاداش و تنبيه متناسب با عملكرد موديان 🔸۱۱ . عدم اطلاع موديان مالياتی از حقوق خود

 

 

 • قرارداد کار به نفع یا ضرر کارفرما؟

 

 

 

 • 🔻ننوشتن قرارداد هرچند از جهت میزان پرداخت به سود کارفرما می باشد اما در صورت نبودن قرارداد کتبی با مدت مقرر کارگر دائمی تلقی شده و کارفرما فاقد حق عدم تمدید یا اخراج وی خواهد شد و در همهٔ مراحل مراجع کار برای وی حکم بازگشت به کار صادر و در صورت ممانعت قهرا وی را به کار خواهند گمارد و در غیر این صورت کارفرما باید مبلغی به عنوان سنوات که رضایت کارگر را تامین کند بپردازد.

 

 

 

 

 چه نوع مرخصی هایی جزء سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود ؟

 

ﭘﺎﺳﺦ

 

🎓به استناد جزء د،ج وه بند 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی، ایام استفاده از مرخصی استحقاقی ، مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان به مدت 3 روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار و ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد.

 

 

 

  شايع ترين زمينه هاي موثر در پيدايش فرار مالياتی را می توان اين گونه معرفی نمود:

 

 ۱ . عدم گسترش فرهنگ مالياتی

 ۲ . عدم مبادله كامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگری در اخذ ماليات

 ۳ . تشخيص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن.

 ۴ . ضعيف بودن ضمانت اجرائی قوانين مالياتی

 ۵ . تاخير در وصول به موقع ماليات

 ۶ . وجود معافيت های مالياتی وسيع و متنوع

 ۷ . پيچيدگی و ابهام در قوانين و مقررات ماليات

 ۸ . ضعف سياست های مالياتی (مديران ارشد)

 ۹ . عدم توجه به جذب منابع انسانی كارآمد

 ۱۰ . عدم وجود پاداش و تنبيه متناسب با عملكرد موديان

 ۱۱ . عدم اطلاع موديان مالياتی از حقوق خود

 

 

 

 

 

  معيار تشخيص تعميرات اساسی در مورد دارائی های ثابت:

 

  هزينه های انجام شده جهت تعميرات دارائيهای ثابت به دو دسته تعميرات اساسی وتعميرات جزئی تقسيم می شود.

 

  تعميرات اساسی كه به حساب قيمت تمام شده دارائيهای ثابت منظور می گردد عبارتند از آن دسته از هزينه های انجام شده ای است كه معرف بهسازی دارائی های ثابت بوده و باعث افزايش منافع آتی موجود (بشرح زير) به ميزان بيش از برآورد قبلی گردد:

 

۱) افزايش عمر مفيد دارائی

 

۲) افزايش كارائی دارائی

 

۳) بهبود اساسی در كيفيت بازدهی دارائی

 

   ساير تعميرات دارائيهای ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعميرات جزئی تلقی می گردد و اينگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرايط عادی عملياتی انجام می شود و در دوره وقوع بعنوان هزينه در حسابها ثبت می گردد.

 

 

 

 

انواع مراجع دادرسی کدامند؟

پاسخ:

انواع مراجع دادرسی به شرح زیر هستند:

1-  مراجع دادرسی قضایی. که قاضی آن با امضای رئیس قوه قضائیه یا با حکم رهبری مشخص می­ شود و محاکم عمومی انقلاب، دادگاه روحانیت، دیوان عدالت اداری از مراجع دادرسی قضایی هستند.

2-  مراجع دادرسی شبه قضایی. که به صورت هیئت­های چند نفره هستند و قاضی یکی از اعضای هیئت می­­باشد. همه اعضای هیئت قاضی نیستند. مانند هیئت حل اختلاف مالیاتی، هیئت حل اختلاف کار و ...

3-  مراجع دادرسی اداری. که در آن مرجع قاضی وجود ندارد. مانند:

 • شورای عالی مالیاتی که هر شعبه آن سه عضو دارد اما هیچ کدام از اعضا قاضی نیستند.

 • ماده 238 ق.م.م که مرجع دادرسی رییس امور مالیاتی است و قاضی نیست.

 • هیئت­های تخلف اداری

 • هیئت­های دادستانی انتظامی

 

 

 اطلاعات مالیاتی

 

  آیا به مالیات‌های تکلیفی ، جایزه خوش حسابی مقرر در قانون تعلق می گیرد؟

 

  رای شورای عالی مالیاتی شماره ۱۲۲۰۴/ ۴/ ۳۰ تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۷۳

 

  با موضوع : جایزه خوش حسابی تکلیفی موضوع ماده ۱۹۰ ق.م.م

 

  گزارش شماره ۴۱۱۳/ ۵/ ۳۰ مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۷۳ دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که آیا مالیاتهای تکلیفی پرداختی توسط مکلفین به کسر و پرداخت مالیات به حساب زیر پرداخت مودی منظور و مشمول جایزه خوش حسابی مقرردر ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ خواهد بود یا خیر .

 

  حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۷۳ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی موردبررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفته در این باره بشرح زیر مبادرت بصدور رای گردید:

 

  چون در خصوص مالیاتهای تکلیفی پرداخت کنندگان حسب تکلیف قانونی ملزم به کسر وپرداخت مالیات بنرخ مقرر قانونی بوده و به هیچ وجه نیت مودی (صاحب درآمد) موثر در پرداخت یا عدم پرداخت به موقع نمی باشد. علیهذا کسر و پرداخت مالیاتهای مذکور سبب شمول جایزه خوش حسابی معادل ... نخواهد بود.

 

 

 

مواردی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی مودیان مکلف به کسر و پرداخت مالیات ( حسب مورد ) خواهند بود :

 

ماده ۵۳ – تبصره ۹ (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

 

ماده ۸۶ اصلاحی ( مالیات تکلیفی حقوق )

 

ماده ۱۰۲ ( مالیات تکلیفی مضاربه )

 

ماده ۱۰۳ و تبصره ۲ آن ( مالیات تکلیفی حق الزحمه )

 

ماده ۱۰۷ ( مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی )

 

ماده ۱۰۹ ( مالیات تکلیفی موسسات بیمه)

 

ماده ۱۱۶ ( تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی )

 

ماده ۱۱۸ ( مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی و مدیران تصفیه و ضامن ها)

 

ماده ۱۲۳ ( مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال )

 

ماده ۱۴۳ ( مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام )

 

 

 هزینه تعمیر اموال

 

 هزینه تعمیرات اساسی اموال به چه حسابی منظور میگردد و مبنای تشخیص اینکه هزینه های انجام شده هزینه جزئی است یا هزینه تعمیرات اساسی چیست ؟

 

هزینه های انجام شده جهت تعمیرات دارایی ثابت به دو دستهء تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی تقسیم میشوند .

 

تعمیرات اساسی که به حساب بهای تمام شده ی دارایی های ثابت منظور میگردد عبارت اند از آن دسته هزینه های انجام شده ای که مصرف بهسازی دارایی ثابت بوده و باعث افزایش منافع آتی موجود به میزان بیش از براورد قبلی گردد :

 

الف ) ‌افزایش عمر مفید دارایی

ب   ) افزایش کارایی دارایی

ج   ) بهبود اساسی در کیفیت بازدهی دارایی

 

سایر تعمیرات دارایی ثابت که مشمول موارد فوق نباشد تعمیرات جزئی تلقی میگردد . اینگونه مخارج برای حفظ و نگهداری دارائی ثابت در شرایط عادی عملیاتی انجام میشود و در دوره وقوع به عنوان هزینه در حسابها ثبت میگردد .

 

 

 

  استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین چیست؟

 

 ۱ . ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم.

 ۲ . مواد 247 و 509 قانون آئین دادرسی کیفری.

 ۳ . ماده 17 قانون گذرنامه.

 ۴ . بخشنامه شماره 222 اداره ثبت اسناد و املاک.

 ۵ . ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387.

 ۶ . ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 1359 شورای انقلاب.

 

 

 

  درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟

 

  رئیس کل  سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند:

 

 ۱ . تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات

 ۲ . انجام امور درمانی

 ۳ . پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی.

 ۴ . سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی.

 

 

 

 کتمان درآمد

 

 منظور از درآمد کتمان شده، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیتهای  اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده  و در اظهارنامه  مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورتهای مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودی، می توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات ماده 192  ق.م.م مبادرت نمایند.ماده 192  بیان میکند جریمه مالیات درآمد کتمان شده برابر 40 درصد میباشد.(طبق اصلاحیه قانون مالیات ها 30 درصد میباشد.)) البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات، درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب  فروش ابرازی مودی بعنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192  ق.م.م نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود.

 

 

 

 

مالیات تکلیفی قطعی است یا علی الحساب؟

 

 پاسخ:

 

مالیات تکلیفی از حیث قطعیت بر دو نوع است:

 

 مالیات تکلیفی مربوط به ماده 104 سابق و مالیات تکلیفی تبصره 9 ماده 53 (مالیات بر درآمد اجاره) به صورت علی­ الحساب است که نهایتاً با مراجعه به مودی اصلی(موجر)مالیات شناسایی و تشخیص و مطالبه خواهد شد.

 

  مودی اصلی ضمن تکمیل اظهارنامه مالیاتی مربوط به خود، مالیات تکلیفیِ کسر و پرداخت شده توسط کارفرما یا مستاجر را به عنوان علی­ الحساب مالیاتی تعیین می­ کند.

 

پ.ن: در مالیات تکلیفی علی­ الحساب، کارفرما و پیمانکار (یا مستاجر و موجر) مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات دارد.

 

 مالیات مربوط به حقوق و مالیات مربوط به ماده 107 مربوط به اشخاص خارجی، مالیات قطعی و نهایی است.

 

در مالیات قطعی و نهایی تکلیفی، کارفرما تنها مسئول است و حقوق بگیر یا شخص خارجی مسئولیتی ندارد.

 

 

 

 چه فاکتورهایی را میتوان تجمیعی ثبت کنیم وبه چه نکاتی توجه شود؟

 

 

 

ثبت فاکتوربصورت تجمیعی دراظهارنامه صورت معاملات فصلی شروطی داردکه درزیربه انها اشاره میشود

 

 خریدها ازاشخاص حقیقی باشد.

 درقالب تجمیعی هیچ فاکتورخریدی که ازشرکتها باشدرا نمیتوانیم ثبت کنیم .

 نصاب معاملات کوچک را رعایت کنیم .

 تجمیعی یعنی واردکردن فاکتورهای خرید ازاشخاص حقیقی بدون شناسه ملی وکداقتصادی بصورت یکجا ودریک رکورددرصورتی,که شرایط بالا را داشته باشد.

 

 اگر دو تا فاکتور از یک شخص حقیقی خریداری شود و مبلغ انها به تفکیک زیر حدنصاب باشد ولی اگر جمع شوند بالای حدنصاب میرود در این موارد اگر تجمیعی ثبت شود کاملا غلط است باید فاکتورها تک به تک ثبت شده و بابت هرکدام یک رکورد گرفته شود.

 

 

 

  میزان بدهی مالیاتی برای آنکه یک شخص نتواند از کشور خارج شود چه میزان است؟

 

 براساس ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۱۳۹۵ اشخاص حقوقی تولیدی که پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشند میتوانند تا ۲۰% سرمایه و تا سقف پانصد میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع الخروج نشوند اما سایر اشخاص حقوقی به علاوه اشخاص حقیقی تولیدی برای آنکه دچار ممنوع الخروجی نشوند نباید بیش از ۱۰% سرمایه ثبت شده یا بیش از دویست میلیون تومان به نظام مالیاتی کشور بدهی داشته باشند.

 

 با این حال شرایط برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی سختتر از دو مورد قبل است، به طوری که طبق اصلاحیه، تنها داشتن ده میلیون تومان بدهی به سازمان امورمالیاتی کافی است تا فرد ممنوع الخروج شود. این در حالی است که پیشتر این رقم معادل یک میلیون تومان بود.

 

 به این ترتیب  اشخاص حقوقی تولید کننده دارای پروانه بهره برداری ۵۰ برابر اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۲۰ برابر اشخاص حقیقی می توانند بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع الخروج نشوند.

 

 

 

  مشاغل مجاز در اماکن مسکونی

 

  بر اساس مصوبه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مشاغل ذیل می توانند در اماک مسکونی مستقر گردند ( بخشنامه شماره ۸۱۳/۶۴۹۳۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ )

 

  مطب پزشکان

  حرفه های وابسته به امور پزشکی

  لابراتوارهای دندان‌سازی

  دفتر مهندسی

  دفاتر اسناد رسمی

 

  کارشناس رسمی دادگستری

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفتر وکالت

  دفاتر مطبوعات

  داروخانه ها

 

  آموزشگاه ها

  مدارس ابتدایی و راهنمایی

  شرکتهای مهندسین مشاور

  دفاتر خدمات الکترونیک شهر

 

  دفاتر پیشخوان دولت

  پانسیون

  مهدکودک

 

 

  رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ارزش افزوده شرکتهای خدمات نیروی انسانی ابلاغ شد.

 

 

 

 بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۸۸/۱۱/۱۲ که توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده به شرح زیر ابلاغ شد.

 

 

 

فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود . ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند . خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارائه گردد . بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود .

 

 • شرایط پرداخت و نیز میزان کمک عائله مندی به بیمه شدگان چه می باشد

 

 

 • طبق ماده 86 قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی به بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

 

 • بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

 

 • سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی قادر بکار نباشند.

 

 • میزان کمک عائله مندی معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه می باشد

 

 

 

 

 

  استانداردهای گزارشگری

 

۱ ) گزارش حسابرسی باید بیانگر این موضوع باشد كه صورتهای مالی ارائه شده براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند یا خیر؟

 

۲ ) گزارش حسابرسی باید بیانگر این موضوع باشد كه استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به طور یكنواخت با دوره قبل در تهیه و ارائه صورت های مالی اعمال شده است.

 

۳ ) اطلاعات باید به نحو مناسب و كافی در صورتهای مالی افشا شده باشد. در غیر این صورت مطالب بایددر گزارش حسابرسی افشا شود.

 

۴ ) گزارش حسابرسی باید شامل اظهارنظر درباره صورتهای مالی باشد.

 

 

 

 

 

  آیا مبالغ  معاملات_فصلی با اظهارنامه  ارزش_افزوده باید برابر باشد؟

 

 

  برای بعضی از حسابداران این سوال و ابهام مطرحه که آیا باید مبالغ گزارش فصلی خرید و فروش مالیات با ارزش افزوده یکسان باشد؟ جواب منفی است.

 

باید به مفهوم گزارش فصلی و ارزش افزوده توجه کنیم. همانطور که از نام و علیت گزارش فصلی مشخص است معاملات فصلی برای ثبت خرید کالا وخدمات و همچنین فروش کالا و خدمات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، می باشد. فعالیت اصلی شرکت در روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت مشخص شده است. اما اظهارنامه ارزش افزوده برای ثبت کلیه معاملاتی است که بابت آن ارزش افزوده دریافت و یا پرداخت شده و یا ثبت فعالیت های معاف موضوع ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده است.

 

 • مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی:

 

 • کنترل اینکه ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد

 

 • کنترل اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است

 

 • کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده

 

 • کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور

 

 • کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و…

 

 • کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی یا صورتحساب های صادره

 

 

 

  حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور ٤٪؜ است كه بر عهده كارفرما ميباشد، يعني در كل :

 

٧٪؜ سهم كارگر

٢٠٪؜ سهم كارفرما

٣٪؜ بيمه بيكاري

٤٪؜ مشاغل سخت و زيان آور

يعني كلا ٢٧٪؜ بر عهده كارفرما ميباشد. 

 

 

در خصوص حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور ، دو بحث مطرح ميشود :

 

١- مشاغلي كه كد آنها به عنوان مشاغل سخت و زيان اور تعريف شده و به صورت ماهانه در ليست بيمه محاسبه و پرداخت ميشود ، كه مورد خاصي ندارد.( اين شغلها بايستي توسط سازمان تامين اجتناعي تعريف شده و تاييد شده باشند) .

 

٢- مشاغلي كه با درخواست بيمه شده به اداره كار محل كارگاه و طرح در كميسيون تشخيص مشاغل سخت و زيان آور استاني كه متشكل از نماينده كارگران، كارفرمايان ، اداره صنعت و معدن ، نماينده تامين اجتماعي و نماينده فرمانداري ، ميباشد . و تاييد ميشود. كه معمولا با پايان خدمت بيمه شده مصادف است . و طي راي اداره كار به تامين اجتماعي ابلاغ ميشود ، و تامين اجتماعي طبق بخشنامه ٤٩/٥-٤٩/٦-٤٩/٧ نسبت به محاسبه حق بيمه ٤٪‏ اقدام ميكند و به كارگاه مربوطه اعلاميه بدهي  ابلاغ ميكند ، طبق بخشنامه ٤٩/٥ ماخذ محاسبه ٤٪‏ بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي  مشمول كسر حق بيمه ، بيمه شده ميباشد.

طبق بند ٢-ه ماده ١٤٨ وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط جزو هزينه هاي قابل قبول ميباشد.

 

 

 

  

 آیا ایام تعلیق از کار جزو سابقه کار محسوب میشه ؟

 

 

 

  در صورت رفع حالت تعلیق و صدور حکم بازگشت بکار و محاسبه حق السعی ایام تعلیق ،این مدت جز سابقه کار محسوب میشود. ولی در صورت اعلام قطع همکاری در همان ایام تعلیق ،(موجه بودن اخراج)جز سابقه محسوب نمیشود.

 

 

 

 

 حداقل ساعت کارکرد یک کارگر در ماه باید 176 ساعت باشه یا 220 ساعت ؟

 

  بنابر ماده 51 قانون کار ساعات کاری کارگر نباید در روز از 8 ساعت و در هفته از 44 و در 4 هفته ی متوالی از 176 ساعت تجاوز نماید.

 

برای احتساب حقوق ماهیانه اگر ماه را 30روزه در نظر بگیریم ساعات کار برابر 176 ساعت به علاوه 16خواهد بود که جمعا معادل 192ساعت در ماه های نیمه اول سال است.

 

 

بانک در سال نود و پنج بابت طلب از یک شرکتی کل کارخانه را با ماشین آلات به مزایده گذاشته و شخص دیگری در مزایده آنرا تملک کرد سپس در سال نود و شش  مدیران شرکت اقدام به انحلال شرکت کردند سوال اینست محاسبه مالیات دوره انحلال به چه شکل است ؟ آیا باتوجه به اینکه در زمان انحلال شرکت فاقد اموال و دارایی‌های  بوده مشمول مالیات انحلال میگردد یا خیر ؟ و آیا تملک کارخانه توسط بانک در سال نود و پنج مشمول مالیات فروش دارایی‌های ثابت می‌باشد  ؟ و  بدهی بانکی که منجر به تملک بانک  گردید در دوره انحلال قابل اعمال هست؟

البته شخصی که کارخانه را در مزایده برنده شد شخص حقیقی هست و انحلال انجام شده توسط مدیران قبلی شرکت که دیگر فاقد اموال و دارایی‌های  بودند صورت پذیرفته است

انحلال یک شرکت به خودی خود مشمول مالیات نیست مگر بواسطه سود ناشی از عملیات انحلال . و چون شرکت در زمان انحلال فاقد اموال قابل فروش و واگذاری بوده است پس فاقد سود ناشی از انحلال و نتیجتا فاقد مالیات است . البته مشروط بر انکه اسناد مالی واگذاری اموال شرکت ناشی از مزایده در سال  قبل از انحلال ثبت شده باشد

بدهی شرکت به بانک به ارزش اموال فروش رفته در مزایده که از طریق مرجع قانونی در اختیار بانک قرار گرفته است مستهلک میشود

اگر عملیات فروش اموال از طریق مزایده به نسبت ارزش دفتری اموال سودی را نصیب شرکت کند بله به تناسب مال میتواند مشمول مالیات عملکرد و ارزش افزوده و یا مالیات های مقطوع قانونی شوند .

 

 

   هزینه های جذب نشده در تولید شامل چه هزینه هایی است؟ 

 

در کدام قسمت از گزارش حسابرسی درج می شود؟

 

هزینه ای جذب نشده در تولید در واقع همان انحراف ظرفیت نا مساعد می باشد که از تفاوت بین سطوح ظرفیت برآوردی با تولید واقعی بدست می آید.

 

نرخ جذب سربار ثابت بر اساس سطح ظرفیت برآوردی محاسبه و براساس تولید واقعی به حساب کالای در جریان ساخت لحاظ میگردد.

 

حال اگر بین تولید بودجه شده و واقعی تفاوتی وجود داشته باشد.مابه تفاوت تحت عنوان انحراف ظرفیت یا همان سربار جذب نشده شناخته می شود.

 

اکثر موسسات حسابرسی به دلیل بار مالیاتی که سربار جذب نشده برای شرکت دارد از درج بند در این خصوص درگزارش حسابرسی صرف نظر میکنند.

 

ولی به صورت اصولی اگر مبلغ این انحراف با اهمیت باشد با توجه به تاثیری که بر روی سود خالص و موجودی کالای ساخته شده و درجریان ساخت پایان دوره داردمی بایست برحسب اهمیت در قسمت مبانی اظهار نظر به عنوان بند گزارش ارائه گردد.

 

مردود یا مشروط نمودن گزارش بسته به اهمیت آثار ناشی از این رویداد دارد.

 

 

 

 آیا پیمانکارانی که خود شخصا موضوع قرارداد را انجام می‌دهند و کارگری ندارند مشمول ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی می‌شوند؟

 

 

*پاسخ:

 

به موجب رای شماره ۵۸ مورخ ٢٥/٥/١٣٧٦ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پیمانکارانی که برای انجام مفاد قرارداد از کارگر استفاده نمی‌کنند از شمول ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی خارج‌اند.

 

 

آیا کارفرما می‌تواند در پایان اجرای قرارداد پیمانکاری ۵ درصد کارکرد پیمانکار را که نزد خود نگه داشته است آزاد و به حساب پیمانکار واریز کند؟

 

 

*پاسخ:

 

کارفرما باید آخرین قسط و ۵ درصد مانده کارکرد پیمانکار را پس از اخذ مفاصاحساب بیمه‌ای از پیمانکار پرداخت کند.

 

 

آیا قراردادهای پژوهشی مشمول کسر حق‌بیمه هستند؟

 

 

*پاسخ:

 

اگر قراردادهای پژوهشی با شخص حقیقی منعقد شود، مشمول پرداخت حق‌بیمه نخواهد بود.

 

 

 تغییرات حقوق سال 97     

 

 شورای عالی کار در مورخ 22 فروردین  وضعیت حقوق سال 97 را به شرح زیر تعیین کرد:

 

 1-  دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از 9.299.310 ریال در سال ۹۶، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شد. دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه از کارگران، 10.4 درصد به اضافه روزانه۲۸.۲۰۸ ریال ( ماهانه 846.240 ریال) اضافه خواهد شد.

 

  2- حداقل حقوق روزانه سال 97 با 19.5% افزایش به میزان 370.423 ریال تعیین شد. کارگرانی که در سال 96 حداقل حقوق را دریافت می کردند با  ۱۹.۵ درصد افزایش روزانه 370.423 ریال دریافت خواهند کرد.

 

  - پایه سنوات برای کارگران قرارداد دائم و موقت که تحت پوشش قانون کار هستند مانند سال گذشته روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

 

   4- حق مسکن و بن کارگری  مطابق سال گذشته به ترتیب 400.000 ریال و 1.100.000 ریال است.

 

  5- حق اولاد برای یک فرزند 1.111.269 ریال و برای دو فرزند 2.222.538 ریال است.

 

  توضیح: ممکن است برخی ارقام تفاوت جرئی با بخشنامه در دست ابلاغ داشته باشد لذا ملاک واقعی محاسبات حقوق را برپایه بخشنامه وزارت کار تنظیم کنید.

 

 

 

 

 

آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب می شود؟

 

پاسخ:

 

به تصریح ماده 51 قانون كار، ساعات كار مدت زمانی است كه كارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام كار در اختیار كارفرما قرار می دهد . لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت كار محسوب نخواهد شد. بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال كارگاه از قبل اوقات مذكور جزء ساعت كار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذكور كماكان معتبر خواهد بود.

   براساس استاندارد بین المللی حسابداری IAS 16 دو روش کلی برای اندازه گیری داراییهای غیر جاری وجود دارد:

1⃣ روش بهای تمام شده:

در این روش ارزش دارایی برابر است با قیمت اصلی بعلاوه تمام هزینه های قابل تخصیص منهای استهلاک انباشته و  کاهش ارزش آن دارایی

2⃣ روش تجدید ارزیابی:

ارزش دارایی برابر است با ارزش منصفانه منهای استهلاک انباشته و کاهش ارزش آن دارایی( کاهش ارزش از زمان تجدید ارزیابی)

 نکته:

وقتی هر یک از دو روش انتخاب میشود باید برای تمام داراییهای آن طبقه خاص آن روش اعمال شود.

 

  هزینه هایی را شرکتها انجام می دهند ولی اداره مالیاتی قبول ندارد:

1️⃣ هزینه های جریمه بجز جریمه تاخیربانکی :

2️⃣ هزینه ای نا مربوط به فعالیت شرکت:

3️⃣هزینه کمک و اعانات

4️⃣هزینه تبلیغات به دلیل عدم رعایت ماده 104 ق.م.م : به دلیل پرداخت نکردن مالیات تکلیفی.قبل از سال ۹۵

5️⃣ هزینه  مربوط به تعمیر داریی قابل استهلاک:  جز قیمت تمام شده دارایی است نه هزینه

6️⃣ ضایعات غیر متعارف:

7️⃣خساراتی که وجه آن از طرف بیمه  جبران شده باشد

8️⃣ هزینه تاسیس شرکت که زودتراز سال استهلاک شده باشد

9️⃣انجام مخارج بالاتر از حد نصاب قانونی

 

 

 

 

 آیا یک شخص می تواندمدیر عامل چند تا شرکت باشد؟

 

طبق ماده ١٢۶ قانون تجارت هیچکس نمیتوانددرعین حال مدیریت عامل بیش ازیک شرکت باشد.

 

 

 ما یک پرسنل افغان داریم که از این ماه بیمه براش رد می کنیم شعبه به ما گفتند جای کدملی نرم افزار خالی بگذاریم و فقط کد تابعیت به عنوان ش ش لحاظ کنیم آیا این موضوع درست؟؟؟؟

⭕️پاسخ .....

بله باید ایشان مثل سایرین به شعبه مراجعه و با ارایه کارت اقامت و مجوز کارشون ثبت نام و کد اتباع را بگیرند.

لیست بیمه و مالیات فروردین با فرمول افزایش حقوق  وزارت کار برای سایر سطوح رد شده،حالا تصمیم گرفته شده برای یکی از پرسنل  حقوق بالاتر از اونی که تو لیست بیمه و مالیات رد شده پرداخت بشه،حالا این مابه و تفاوت رو چطور باید در لیست بیمه و مالیات اعلام کرد؟

⭕️پاسخ ....

امکان ویرایش در لیست بیمه ندارین برای جلوگیری از مغایرت ها بهتر هست

در لیست اردیبهشت تحت عنوان پاداش یا هر آنچه که حسابداری صلاح بداند در فیش حقوقی و لیست بیمه و مالیات درج  و پرداخت کنید.

درقرارداد بین کارفرما وپیمانکار قیدشده که بیمه کارگر وراننده ماشین برعهده ی پیمانکار میباشد! بعضی ازهمکاران گفتن که چون درقراردادذکر شده بیمه برعهده پیمانکار میباشدپس پیمانکار نباید3%ازکارگر کسرنمود! لطفا راهنمایی کنیدکه این استنباط درست است ؟

؜ بيمه بيكاري هست كه بر عهده كارفرما هست ارتباطي به كارگر ندارد. ( منظور از كارفرما، كارفرماي كارگران هست) كلا در مورد قراردادهاي پيمانكاري ، بيمه پرسنل به عهده پيمانكار هست . و كارفرما مكلف به نگهداري٥٪؜ سپرده بيمه و اخرين صورت وضعيت هست.

 

  انواع تقسیم بندی بازارهای مالی

 

2 بر حسب حق مالی

در این دسته بندی، بازارها به دو نوع بازار بدهی و بازار سهام تقسیم میشوند.

 

الف) بازار بدهی:

مانند اوراق قرضه، دارندگان این اوراق نیز ادعای مالکیت شرکت را ندارند. آن¬ها از شرکت طلبکار بوده و خواهان دریافت مبلغ ثابتی به صورت سود میباشند.

 

ب) بازار سهام:

دارندگان سهام، ادعای حق مالکیت نسبت به شرکت را دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط پرداخت و نیز میزان کمک عائله مندی به بیمه شدگان چه می باشد

 پاسخ

طبق ماده 86 قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی به بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

1- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.

2- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی قادر بکار نباشند.

میزان کمک عائله مندی معادل 3 برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده برای هر فرزند در هر ماه می باشد

 

 

 

 مدت سربازی جزو سابقه بیمه محاسبه می‌شود

 

در خصوص احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه باید بیان داشت به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۸۳ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۲۸/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی، مدت خدمت نظام وظیفه یا حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل مشمولانی که دارای دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی می‌باشند و در زمان ارائه تقاضا در زمره‌ی بیمه شدگان قرار دارند با پرداخت حق بیمه متعلقه قابل احتساب خواهد بود.

ضمناً امکان پرداخت حق بیمه برای این قبیل بیمه شدگان مشمول به انتخاب متقاضی به طور یکجا و یا اقساط ماهانه حداکثر در ۱۲ قسط فراهم می‌باشد.

 

 • طبق ماده ٥٦ قانون جامع خدمات رساني ايثارگران و ماده ٨٨ برنامه ششم توسعه، و بند١٤ ماده ٩١ :

 • ١٠٠٪؜ حقوق و ... ايثارگران معاف از ماليات است.

 • اين معافيت در صورتي تعلق ميگيرد كه ايثارگري توسط بنياد مربوطه تاييد شده باشه.

 • بنياد امور ايثارگران با بررسي پرونده هاي مربوطه گواهي براي ايثارگران صادر ميكند كه اصطلاح حكم حقوقي گفته ميشود . كه اين حكم بايستي به سازمان،موسسه، و يا شركت محل اشتغال فرد ايثارگر تحويل گردد.

 • موضوع ماده ٨٨ طي بخشنامه شماره ٢٤/٩٦/٢٠٠ مورخ  ٩٦/٢/١٩ امورمالياتي ابلاغ شده است .

 

 

 

 

 

 

 اگر مودی مالیات قطعی شده خود را نپردازد حکم قانونی آن چیست  

 

  ماده ۲۱۰ : هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

 

 تبصره ۱ - در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

 

 تبصره ۲ - آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذكور در اظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

 

 

 

 

 

  

 

  همه چیز در مورد حقوق و دستمزد

 

هزینه حقوق و دستمزد متشکل از جمع مبالغ پرداختی به کارکنان موسسه به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه میباشد. علاوه بر دستمزد ثابت (حقوق پایه) که بر مبنای ساعات یا روزهای کارکرد، میزان انجام کار یا محصول تولید شده محاسبه میگردد هزینه حقوق و دستمزد شامل موارد دیگری از قبیل: اضافه کاری، نوبت کاری،شب کاری،حق ماموریت، حق ایاب و ذهاب، حق مسکن و خوارو بار، حق اولاد و عائله بندی، عیدی(پاداش آخر سال)، پاداش افزایش تولید، بازخرید مرخصی، هزینه های کارآموزی، سهم از موسسه، مزایای غیر نقدی همچون اتوموبیل و مسکن واگذاری به کارکنان نیز میباشد. علاوه بر موارد فوق به هزینه دستمزد باید هزینه تامین اجتماعی سهم کارفرما، بیمه بیکاری و در برخی موارد هزینه غذای رایگان کارکنان نیز اضافه گردد. بنابراین هزینه حقوق و دستمزد شامل برخی یا همه موارد بالا میباشد.کلیه این موارد به موجب قانون حق السعی نامیده میشود.

 

 

 

 

 

 

  ۱۲ روشی که باعث ایجاد مطالبات مشکوک الوصول می‌شود:

 

   اگر میخواهید مطالبات مشکوک الوصول ایجاد کنید، کار های زیر را انجام دهید؛

 

۱. بدون بررسی اهلیت مشتری به او تسهیلات پرداخت کنید.

۲. بدون بررسی استعلام های لازم، تسهیلات پرداخت کنید.

۳. با سفارش دوستان به افراد تسهیلات پرداخت کنید.

۴. به راحتی با کوچکترین فشار مدیران و بصورت دستوری تسهیلات پرداخت کنید.

۵. تسهیلات تکلیفی را صرفا بخاطر تکلیفی بودن، بدون بررسی های لازم و ضمانت های مکفی پرداخت کنید.

۶. مشتری و افراد ضامن او را اعتبار سنجی نکنید.

۷. نسبت به تسهیلات سررسید گذشته بی توجه باشید.

۸. تسهیلات معوق را پیگیری نکنید.

۹. تسهیلات معوق را دوباره تمدید کنید.

۱۰. با هدف اتمام خدمت در بانک یا تغییر شعبه، تسهیلات به سرفصل رفته را به روشهای غیر معمول از سرفصل خارج کنید.

۱۱. به مشتری که سابقه اعتباری نزد شما ندارد با پایین ترین وثایق مانند سفته تسهیلات بدهید.

۱۲. اجرای قرارداد امهال تسهیلات را پیگیری نکنید.

 

 

 

سوال: بنده بیست ویک سال سابقه دریک شرکت تولیدی دارم و شغل من سخت وزیان آور شامل شده. کارفرما درخواست بیست وپنج میلیون بابت ۴ درصد از ما کرده ، هزینه مشاغل سخت و زیان آور چقدر است؟

 

 

 

پرداخت ۴ درصد مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، در تعهد کارفرماست نه کارگر . لذا شما تکلیفی به پرداخت این مبلغ ندارید .

 

 

 

.

  روش محاسبات و آموزش حقوق و دستمزد

 آشنایی با ثبت حقوق و دستمزد

بدهکار

هزینه ی حقوق و دستمزد      *

هزینه بیمه (سهم کارفرما)                ****

بستانکار

بیمه پرداختنی کارفرما                     *

بیمه سهم کارگر                             *

مالیات حقوق و دستمزد                  ****

حقوق و دستمزد پرداختنی        ***

 بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد و بیمه

حقوق و دستمزد پرداختنی     ××××××

حساب بانک                   ××××××

  پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موسسه

بیمه اجتماعی پرداختنی        ××××××

بیمه بیکاری پرداختنی          ××××××

حساب بانک                 ×××××××

 بابت پرداخت بیمه های پرداختنی ۳% و ۲۰% و۷%

 

 

 

تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صاحبان چک‌های بی‌محل مسدود می‌شود.

 

 در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.

 

 بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:

 

الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب - مسدود کردن تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟

✅ هزینه یابی عبارت است از تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت. و منظور از دایره هزینه یابی دایره ای است که مسئولیت نگهداری اسناد و مدارک مرتبط با حسابداری عملیات تولیدی و غیرتولیدی را به عهده داشته و در ضمن وظیفه تجزیه و تحلیل کلیه هزینه های تولیدی، توزیع و فروش جهت ارائه و استفاده مدیریت را به عهده دارد. فعالیتهای دایره هزینه یابی در ارتباط با گذشته، حال و آینده واحد اقتصادی می باشد

 

 اگر مودی مالیات قطعی شده خود را نپردازد حکم قانونی آن چیست  

 

  ماده ۲۱۰ : هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

 

  تبصره ۱ - در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

 

 تبصره ۲ - آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذكور در اظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

 

 

 

  قطعی شدن مالیات در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:

 

 -قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده 239 ق.م.م)

 

 -رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده 239 ق.م.م.)

 

 -عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده 247 ق.م.م)

 

 - صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر  (ماده 247 ق.م.م)

 

  - صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده 257 ق.م.م)

 

  و-صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م)

 

 

 

  چه دوره هایی باعث از بین رفتن توالی (٢٠ سال پیوسته اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور) نمیشود :

 

ایام    خدمت  سربازی مشروط به اینکه پس از دو ماه به شغل سخت و زیان آور مشغول به کار شود .

ایام خدمت در  جبهه

ایام استفاده از  بیمه_بیکاری، مشروط به اینکه قبل از آن به شغل سخت و زیان آور اشتغال داشته باشد .

دوران  اسارت .

ایام  بلاتکلیفی که منجر به بازگشت به کار یا پرداخت حقوق باشد.

ایام استفاده از غرامت دستمزد #ایام_بیماری .

مدت مرخصی بدون حقوق جهت ادای فریضه #حج_تمتع، فقط یک بار .

ایام حالت تعلیق به واسطه عوامل #قهری همانند سیل، زلزله، آتش سوزی کارگاه به طور موقت تعطیل شود .

#عدم_اشتغال به کار در کارهای سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یکسال و کمتر از آن موجب برهم زدن توالی نمی شود .

دوران #توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا اینکه بر اساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را کارفرما پرداخت نماید .

 

 

 

 

 

 انباشت و انتساب بهای حقوق و دستمزد

 

 انباشت بهای حقوق و دستمزد

  کنترل حقوق دستمزد  (  خالص دستمزد تولیدی و غیر تولیدی + بیمه + مالیات )   αα

  حقوق دستمزد پرداختی( مبلغ خالص دستمزد)   αα

 مالیات پرداختنی  αα

  حق بيمه پرداختي ( مبلغ بيمه سهم کارفرما + سهم کارگر)  αα

 

 

 انتساب بهاي حقوق ودستمزد:

  کالا در جریان ساخت (حقوق و دستمزد پرسنل مستقیم  )        αα

 کنترل سربار ( حقوق پرسنل غیرمستقیم + حق بیمه  )    αα

 کارفرما برای پرسنل مستقیم و غیرمستقیم تولیدی    αα

  هزينه عملياتي (حقوق غير توليديها + بيمه سهم کارفرما غيرتوليدي   )  αα

 کنترل حقوق دستمزد   αα

حق السعی چیست؟

 کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار ؛ اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواروبار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

 مراحل حل اختلاف مالیاتی

  حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی

 ۱ . حل اختلاف اداری

 ۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

 ۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

 ۴ . هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م

 ۵ . شورای عالی مالیاتی

 ۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۷ ( هم عرض )

◀️حل اختلاف مالیاتی فوق العاده

🔹هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

◀️ حل اختلاف مالیاتی برون سازمانی

🔹دیوان عدالت اداری

 

 

  انواع اوراق بهادار

 

  اوراق مبتنی بر بدهی:

۱) اوراق قرضه

۲) اوراق مشارکت صکوک

 

  اوراق حقوق صاحبان سهام:

۱) سهام شرکت‌ها

 

  ابزارهای مشتقه:

۱) قراردادهای آتی

۲) اختیار معامله

 

 

 

 

  درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟

 

  رئیس کل  سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند:

 

۱ . تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات

 

۲ . انجام امور درمانی

 

۳ . پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی

 

۴ . سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی

 

 

 

 

 آيا شركت سهامي خاص مي تواند با عضو مجمع خود كه بنوعي صاحب سهام حقوقيست (دارند ٤٠درصد مجموع سهام) معامله با ضريب ١.٤ بفهرس انجام دهد

 آيا منع قانوني دارد

 آيا إلزامي به افشا در بند بازرسي هست؟

 پاسخ اول :

در هر صورت چون معامله با اشخاص وابسته بوده بند میشه اما باید در جلسه هیات مدیره :

1)  شرکت نکرده باشه

2)  مابقی اعضا رای به صحت انجام معامله و این طی روابط خاص نبوده باشد

وگرنه در بند ذکر میشه اجازه از هیات مدیره نداشته و روابط فیمابین خاص هم بوده

 پاسخ دوم :

به هر حال در يادداشت اشخاص وابسته معامله افشا مي شود و اگر  معتقديد ارزش معامله صورت گرفته با ارزش منصفانه معامله تفاوت دارد اين موضوع هم ذيل جدول افشا مي شود. در بند بازرس به روابط خاص فيمابين اشاره مي شود.

 
 • ثبت برگشت از فروش سنواتی به روش دایمی

 

 • اگر برگشت از فروش سال یا سالهای قبل داشته باشیم نمیتوانیم به حساب برگشت از فروش ثبت کنیم بلکه بصورت زیر باید ثبت شود :

 

 • با فرض اینکه فروش ۱۰۰ ریال و قیمت تمام شده کالا فروش رفته سنواتی برگشت شده 90 ریال ثبت شده باشد .

 

 • 1 تعدیلات سنواتی بد 100

 • مالیات وعوارض بد 9

  • حسابهای دریافتنی تجاری بس  109

 

 • 2 موجودی کالا بد 90

  • تعدیلات سنواتی بس 90

 

فرق بین علی الحساب و پیش پرداخت

برابر ماده 28 و 29 قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :

 ماده 28 _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده 29 _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد . در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد .

 

 

  ذینفع چگونه میتواند ضمانتنامه ای که فاقد شرط تمدید میباشد را تمدید کند؟

 

پاسخ:

 

 ذینفع میبایست کتبا وجه ضمانتنامه را مطابق با متن آن از ضامن مطالبه نموده و در ادامه اعلام کند چنانچه ضمانتنامه تا تاریخ مورد درخواست تمدید گردد، از مطالبه وجه ضمانتنامه صرف نظر خواهد کرد.

 

 در صورت دریافت  درخواست مذکور، بانک ضامن می بایست مراتب را جهت اخذ دستور متقاضی مبنی بر موافقت با پرداخت وجه یا تمدید سررسید به وی منعکس نموده و طبق دستور متقاضی نسبت به تمدید یا پرداخت وجه به ذینفع اقدام کند.

 

 توجه گردد که در نامه ذینفع حتما باید مطالبه وجه مطابق با متن ضمانتنامه باشد و چنانچه ذینفع بر خلاف متن ضمانتنامه صرفا خواستار دریافت وجه یا تمدید گردیده و ضمانتنامه هم غیرقابل تمدید باشد، چنین درخواستی می بایست به علت مغایرت با متن ضمانتنامه کان لم یکن اعلام گردد‌.

 

 

 

  فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد:

 

 

1- کنترل سند حقوق و دستمزد

2- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه

3- کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه

4- کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها

5- کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی

6- کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره

7- کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال

8- کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها

9- کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

10- کنترل حساب ذخیره مالیات

11- کنترل حساب سایر ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال

12- کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه

13- کنترل و تطبیق گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی

14- کنترل وضعیت معافیت ها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید

15- کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد

16- کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی

 

 

 

 آیا راهی هست که کارفرما سوابقی که پرداخت نکرده رو پرداخت کند؟

 

پاسخ

 

به استناد ماده 148 قانون کار ، کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارگر از روز اول شروع بکار می باشد و در صورتیکه استنکاف نموده باشد شما می بایستی با مراجعه به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل مربوطه و ثبت دادخواست مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه اقدام نمائید.

 

   چند نمونه از مخارجی که طبق استاندارد شماره 11 به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل انتساب به دارایی است

 

  هزينه حقوق و مزاياي کارکناني که بطور مستقيم در ساخت دارايي ثابت مشهود مشارکت داشته‌اند.

  مخارج آماده‌سازي محل نصب،

  مخارج حمل و نقل اوليه،

  مخارج نصب و مونتاژ،

  مخارج توليد آزمايشي دارايي، پس از کسرخالص عوايد حاصل از فروش اقلام توليد شده (نظيرنمونه‌هاي توليد شده هنگام آزمايش تجهيزات)،

   حق‌الزحمه خدمات فني و حرفه‌اي، و

  مخارج سربار عمومي مرتبط با رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره‌برداري مانند حقوق مدير پروژه‌هاي سرمايه‌اي.

 

 

 

 

 

 شناخت درآمد و هزینه پیمان مطابق استانداردهای ایالات متحده آمریکا و استانداردهای بین المللی حسابداری

 

 طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در ایالات متحده آمریکا برای حسابداری قراردادهای پیمانکاری باید از روش "درصد پیشرفت کار" پیروی شود مگر آن که پیمانکار نتواند درآمد یا هزینه ها یا باقیمانده مخارج برای تکمیل پیمان یا میزان پیشرفت کار را پیش بینی کند. هنگامی که پیمانکار نتواند نتیجه پیمان را پیش بینی کند باید روش "کار تکمیل شده" را بکار گیرد. در هر حال، در صورتی که برآورد نتیجه نهایی پیمان عملی نباشد و پیمانکار نسبت به اینکه پیمان به زیان منجر نخواهد شد اطمینان داشته باشد، حسابداری قراردادهای پیمانکاری ممکن است بدون شناسایی سود انجام گیرد.

 اما طبق استاندارد بین المللی حسابداری شماره 11 (IAS 11) بکارگیری روش "کار تکمیل شده" مجاز نیست. همچنین اگر پیمانکار نتواند نتیجه پیمان را به طور قابل اعتماد پیش بینی کند، درآمد پیمان باید تنها به میزان مخارج انجام شده که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی شود. یعنی حسابداری قراردادهای پیمانکاری باید بدون شناسایی سود انجام گیرد.

 

 

 

 

 

 نحوه برخورد مقامات امور مالیاتی با اقلام بستانکار موجود در حساب تعدیلات سنواتی چگونه است

 

  طبق دستور العمل شماره: 21012/200 تاریخ: 25/10/1391 با موضوع رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی:

 

  ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی