راهنمای آزمون کنترلها

آزمون کنترلها

راهنمای آزمون کنترلها

 

برنامه آزمون كنترلها از دو قسمت به شرح زير تشكيل شده است :

الف ) برنامه ريزيب ) نتيجه گيري

الف ) برنامه ريزي
قبل از شروع برنامه آزمون كنترلها بايد نسبت به انتخاب تعداد نمونه از هر منبع نمونه گيري اقدام نمود . لازمه اين كارتعيين موارد زير است :

1- تعيين خطر اتكاي بيش از واقع (ARO) به سيستم هاي كنترل داخلي .
منظور از خطر اتکای بیش از واقع همان سطح برنامه ریزی شده خطر کنترل (Planed Assessed Level of Control Risk ) است .اين خطر به طور معمول 5% يا 10% در نظر گرفته مي شود ، احتمال خطر 5% يعني اتكا به كنترلهاي داخلي به ميزان 95% و احتمال خطر 10% يعني اتكا به كنترلهاي داخلي به ميزان 90% .در صورتيكه احتمال خطر اتكا به سيستم كنترلهاي داخلي بر اساس برآورد اوليه از احتمال خطر كنترل كم برآورد شود‏‎ ،‏‏‎ از جدول 5% و در صورتيكه اين احتمال متوسط برآورد شود از جدول 10% استفاده مي شود ، در صورتيكه احتمال خطر زياد برآورد شود اصولا سيستم هاي كنترل داخلي قابل اتكا نبوده و نيازي به انجام آزمون كنترلها نمي باشد .

2- تعيين ضريب انحراف قابل تحمل (TDR)

ضريب انحراف قابل تحمل يعني حداكثر درصد انحراف ناشي از عدم رعايت يك كنترل كه مورد قبول حسابرس قرار گرفته و با اين حال موجب عدم اتكاء به سيستم كنترل داخلي نمي شود . ( اين ضريب بين 2% تا 10% تعيين مي شود ) .

راهنمای آزمون کنترلها

3- تعيين ضريب انحراف مورد انتظار (EDR)
ضريب انحراف مورد انتظار بر اساس نتايج رسيدگي سالهاي قبل مشخص مي شود و ميزان انحرافي از كنترل را نشان مي دهد كه انتظار مي رود در سال مورد رسيدگي نيز تكرار شود .( اين ضريب بين صفر تا 6% تعيين مي شود ) .

4- تعداد نمونه با توجه به مشخص كردن عوامل مندرج در بندهاي 1 تا 3 بر اساس جداول مربوط مشخص مي شود .

5- پس از انجام آزمون كنترل و تكميل برنامه مربوط تعداد انحرافات مشخص شده و بر اساس آن با رجوع به جدول ارزيابي نمونه ها حد بالاي انحراف (UDL) مشخص مي شود . در صورتيكه UDL بزرگتر از TDR ( ضريب انحراف قابل قبول ) گردد ، كنترل داخلي قابل اتكاء نمي باشد . در غير اين صورت كنترل داخلي موثر و قابل اتكاء است .

راهنمای آزمون کنترلها

6- نتايج ارزيابي مزبور پس از تكميل به پرسشنامه هاي ارزيابي كنترلهاي داخلي انتقال مي يابد و نهايتا با مشخص شدن احتمال خطر هاي ذاتي و بررسي هاي تحليلي حدود رسيدگي به آزمونهاي محتوا مشخص مي گردد .

7- در رابطه با تعیین ضریب اشتباه قابل تحمل میتوان از جدول زیر بعنوان راهنما استفاده نمود :

برآورد اولیه از خطر کنترل (ARO)
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد ضريب انحراف قابل تحمل
3 تا 7 درصد
6 تا 12 درصد
11 تا 20 درصد
عدم نیاز به آزمون

راهنمای آزمون کنترلها

مثال :فرض كنيد برآورد اوليه از احتمال خطر كنترل به ميزان كم و ضريب انحراف قابل تحمل 4% و ضريب انحراف مورد انتظار 0.5 درصد در نظر گرفته شود . در اين صورت با توجه به جدول انتخاب تعداد نمونه 5% تعداد 117 نمونه انتخاب ميشود ( بر اساس جدول اعداد تصادفي ).در اين صورت با توجه به جدول ارزيابي نتايج نمونه 5% تعداد 125 نمونه انتخاب مي شود ( نزديك به عدد 117 ) . فرض كنيد تعداد انحراف هاي كشف شده در رسيدگي به شرح زير ميباشد:

حالت اول
حالت دوم
حالت سوم
حالت چهارم تعداد انحراف كشف شده
صفر
1
2
3 ضريب انحرافهاي قابل پيش بيني در كل جامعه آماري (مندرج در جدول )
4/2
7/3
9/4
1/6

در اين صورت از آنجاكه ضريب انحراف قابل تحمل 4%بوده است در حالتهاي اول و دوم كنترلهاي داخلي در چرخه مورد نظر مطلوب بوده است .

راهنمای آزمون کنترلها

در حالتهاي سوم و چهارم چون ضريب ها بيش از 4% مي باشد، كنترلهاي داخلي قابل اتكا نمي باشد . بنابراين اجراي سه روش زير پيشنهاد مي شود:

1- ضريب انحراف قابل تحمل كمتر تعيين شده( مثلاَ به ميزان 3% ) بنابراين تعداد نمونه بيشتري انتخاب و نتايج مورد ارزيابي مجدد قرارگيرد .
2- طرح نمونه گيري مورد تجديد نظر قرار گرفته و از جدول انتخاب نمونه 10% استفاده نمود . دراين صورت ميزان اتكا به كنترلهاي داخلي در حد متوسط برآورد و ارزيابي مي شود.
3- برآورد نهائي احتمال خطر كنترل به ميزان 75% يا 100% تعيين شود

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...