برونسپاری حسابرسی داخلی بایدها ونبایدها

برونسپاری حسابرسی داخلی

 

برونسپاری حسابرسی داخلی بایدها ونبایدها

 

درصد )در کشور 45( طبق بررسی انجام شده توسط انجمن بین المللی حسابرسان داخلی اکثر شرکت های دولتی   برون6102 مالزی که  به سرعت در حال توسعه می باشد، عملیات حسابرسی داخلی خود را به طور کامل در سال سپاری کرده اند .یافته های این بررسی نشان داد که برون سپاری حسابرسی داخلی در شرکت های کوچک تر شایع تر می باشد ولی در بخش مالی به میزان کمتری صورت می پذیرد. این بررسی اهمیت یک سوال قدیمی را افزایش می دهد

 

و آن هم اینست که تعداد زیادی از سازمان ها ممکن   آیا برون سپاری حسابرسی ، است در آینده با تقاضای راهبری موثر و مدیریت ریسک پیچیده تر رو به رو شوند داخلی یک گزینه مناسب است؟تردیدی وجود ندارد که در این حرفه باید به توسعه مجموعه مهارت های خودمحور بپردازید تا در مواجهه با تقاضاهای ذینفعان برای ریسک های در حال ظهور اطمینان دهید و در زمان مشاوره در خصوص وجود ریسک،   به ویژه کسانی که مسئول موارد به ، استراتژی کسب و کار و عملیاتی، مورد اعتماد باشید .مدیریت و هیات مدیره سرعت تحول پذیر در بخش تکنولوژی محور هستند، طالب ترتیباتی هستند که متناسب با خواسته ها و بودجه خود باشد.

برونسپاری حسابرسی داخلی

به اعتقاد من با وجود اینکه یک بخش حسابرسی داخلی در داخل شرکت متشکل از مدیر و کارکنان حسابرسی   گزینه مناسبی برای اکثر سازمان ها می باشد، اما استراتژی های منابع جایگزین ، داخلی به عنوان بهترین منبع دیگری نیز وجود دارد: از جمله همسپاری یا دعوت از حسابرسان دیگر(به عنوان میهمان) که می توانند ایفای نقش(انجام وظیفه) پرسنل حسابرسی داخلی را تقویت کنند و به ارائه تخصص لازم در موارد خاص یا برای رفع   نتایج تحقیقات بنیاد انجمن حسابرسان داخلی در سال ، نیازهای نیروی انسانی موقت نیز بپردازند .

برونسپاری حسابرسی داخلی

علاوه بر این  درصد از سازمان ها تمایل دارند تا در مواجه با این تقاضاها 83  (چارچوب مشترک دانش)نشان می دهد  که 6104 خدمات خود را از خارج شرکت دریافت کنند(برونسپاری کنند) .استقرار استراتژی های همسپاری توسط شرکت های بزرگ ایالات متحده حتی بیشتر متداول شده است.برونسپاری حسابرسی داخلی

اما زمانی که یک سازمان به دنبال برون سپاری حسابرسی داخلی به طور کامل است، برای مدیریت و هیئت مدیره حیاتی (ضروری) است تا مسئولیت خود را درک کنند و اطمینان حاصل کنند که خدمات با بالاترین کیفیت و به بهترین شکل(بهترین منافع) به سازمان ارائه می شود. یک منبع ارزشمند برای سازمان با توجه به این موارد، گزارش کتبی انجمن بین المللی حسابرسان داخلی در این خصوص است که نقش سازمانی کلیدی در خط مشی گذاری  و پاسخگویی دارد .نقش حسابرسی داخلی در درونسپاری فعالیت حسابرسی داخلی به وضوح تعریف شده است که در سازمان باید حافظ عملکرد و تضمین کیفیت منابع برای مالکان بوده، که در نهایت این خدمات باید فراهم شوند.

لیستی از ملاحظات کلیدی برای تفکر سازمانها در ، همچنین گزارش کتبی انجمن بین المللی حسابرسان داخلی مورد برون سپاری حسابرسی داخلی پیشنهاد می کند:   منابع موجود(در دسترس) – وضعیت مالی سازمانها ممکن است نیاز به برون سپاری را تنها گزینه موجود  برای خدمات شایسته(درخور) و به موقع حسابرسی داخلی حرفه ای پیشنهاد دهد.  اندازه سازمان – سازمان ها در هر اندازه ای ممکن است نیاز به همسپاری یا برون سپاری در هر زمان به   کمبود مهلت، و پوشش مکان ، از جمله کمبود موقت کارکنان، نیاز به مهارت و تخصص ویژه ،هر دلیلی

برونسپاری حسابرسی داخلی

“در مواردی که برون سپاری کل به عنوان روش برای به دست آوردن خدمات حسابرسی داخلی   انجمن حسابرسان داخلی معتقد است که نظارت و پاسخگویی ، توسط شرکت انتخاب شده باشد ترجیحا مدیران ، برای فعالیت حسابرسی داخلی نمی تواند برون سپاری شود .در روابط داخلی اجرایی و یا ارشد در سطح مدیریت باید مسئولیت “مدیریت” از فعالیت حسابرسی داخلی را مشخص کنند .در صورتیکه فرد (حسابرس داخلی) مسئولیت دیگری نیز داشته باشد، باید استقلال اختصاص داده شده در روابط داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد. نقش هیئت مدیره و یا افراد حاکم بر بدنه شرکت نیز در فرایند نظارت با  اهمیت است و سطح نظارت فعال باید در نظر گرفته شود”.

های کسب و کار از راه دور داشته باشند . همچنین، سازمان های کوچک ممکن است برون سپاری را به دلیل عدم توانایی استخدام حسابرسان داخلی دائم و یا تمام وقت لازم بدانند.   قوانین و مقررات قابل اجرا – برخی از حوزه های  قضایی ممکن است برون سپاری وظایف حسابرسی داخلی را ممنوع کرده باشد .با این  ، حال، حتی اگر قوانین برون سپاری اجازه دهد عملیات حسابرسی داخلی هرگز نباید به موسسه حسابرسی مستقل که حسابرسی گزارش های مالی سازمان را بر عهده دارد،

برونسپاری حسابرسی داخلی

برونسپاری شود. زیرا یک حالت کاملا روشن و احتمالی در اختلال استقلال می باشد.  بخشی از مشورت نیز باید بحث آگاهی از چالش های وجود واحد حسابرسی و حفظ عملکرد حسابرسی داخلی قوی باشد .بهترین واحدهای حسابرسی داخلی رشد کرده و در بالاترین سطوح عملیاتی قرار می گیرند، زمانی که مدیریت، هیئت مدیره، و حسابرسی داخلی ارتباطات بدون محدودیت(باز) و صادقانه داشته و به درک عمیق از نقش های مربوطه رسیده باشند

 

.این شرایط ایده آل بوده و برای رسیدن به بهترین شرایط و موقعیت کار دشواری   به این چالش اضافه می کند .در واقع، به عقیده من زمانیکه به ، یک لایه از پیچیدگی ، است .برون سپاری عملیات طور کامل برونسپاری انجام می شود، مدیریت و هیئت مدیره تعهد بالاتری نسبت به حفظ کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی خواهند داشت. این مستلزم آن است که سازمان توجه دقیقی به محتوای قرارداد و تفاهم نامه از هر جهت به برون سپاری داشته باشد .گزارش کتبی انجمن بین المللی حسابرسان داخلی بیان می کند:

 

گزارش ها، پیشنهادها، نتیجه گیری، نظرات، رتبه بندی، بنچ ، “تحویل، مواردی مثل کاربرگ  باید در نظر گرفته شود .مهلت، ،) مارک کردن اطلاعات و تجزیه و تحلیل (مانند ارزش افزوده گزارش پیشرفت، دسترسی به کارمندان برای بحث در مورد نتایج و پیگیری باید مشخص شود .مالکیت کاربرگ ها(ابزار) و استفاده از نتایج باید مشخص شود .انحصار یا محدودیت، و همچنین نقاط قوت و مزایای اضافی، باید ارزیابی شود .مسائل جبران خسارت باید به وضوح تعریف شود .”

 

برونسپاری حسابرسی داخلی

، به وضوح اهداف، دامنه خدمات ، این گزارش پیچیدگی برون سپاری را ساده می کند .باید در یک قرارداد حداقلی سطح تخصص مورد نیاز، معیارهای عملکرد، مسئولیت برای اصلاح و پیگیری و ایجاد یک تضمین کیفیت و برنامه بهبود مشخص شود. هر سازمان منحصر به فرد است و تقاضا برای نیروی انسانی، منابع، و دامنه حسابرسی داخلی بهترین گزینه برای تضمین راهبرد و مدیریت ریسک را تعیین می کند .اما این ضروری است که سازمان برای برون سپاری درک همه   قبل از ورود به این گام را داشته باشد. ، جانبه ای از نقاط مثبت و منفی

 

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...