انواع مشاوران مالی

مشاوران مالی مختلف

مشاوران مالی انواع مختلفی دارند. ممکن است با یک برنامه ریز مالی ، مشاور بازنشستگی ملاقات کنید یا حتی از یک مشاور مالی آنلاین  استفاده کنید.

هنگام انتخاب مشاور مالی در ایران  ، این مهم است که بدانید آیا آنها یک تضمین کننده  هستند یا نه. به گفته وزارت کار ، یک مؤسسه باید “برنامه را صرفاً به نفع شرکت کنندگان و ذینفعان اجرا کند” ، به این معنی که آنها باید همیشه علیرغم سود یا ضرر شخصی خود بهترین منافع شما را در اولویت قرار دهند. اگر مشاور مالی شما به عنوان یک تضمین کننده  فعالیت می کند ، از آنها بخواهید که به صورت کتبی اثبات کنند.