موسسه حسابرسی

سپتامبر 8, 2018
سود اقتصادی و سود حسابداری

تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری

     تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری   سود […]
سپتامبر 8, 2018
سرقفلی

فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی

  فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی   […]
سپتامبر 8, 2018
حساب ملزومات

روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

   روشهای  رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی       […]
سپتامبر 8, 2018
داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود داراییهای نامشهودی که به صورت  جداگانه تحصی شده […]
سپتامبر 8, 2018
تهاترحسابداری

تهاترحسابداری

تهاترحسابداری داراييها و بدهيها نبايد با يکديگر تهاتر شود مگر […]
سپتامبر 8, 2018
تداوم‌ فعاليت در حسابداری

تداوم‌ فعاليت در حسابداری

    تداوم‌ فعاليت در حسابداری   مديريت‌ در زمان‌ تهيه‌ […]
سپتامبر 9, 2018
حسابداری

نحوه برخورد حسابداری با این رویدادها را در قالب سند حسابداری با مثال

    نحوه برخورد حسابداری با این رویدادها را در […]
سپتامبر 9, 2018
سهام شرکتی

سهام شرکتی چیست؟

 سهام شرکتی چیست؟  سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که […]
سپتامبر 9, 2018
طرح سرمایه گذاری تولید فینگرفود

طرح سرمایه گذاری تولید فینگرفود

  طرح سرمایه گذاری تولید فینگرفود همه ی ما به نحوی […]
سپتامبر 9, 2018
حسابداران

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ                   از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ […]
سپتامبر 10, 2018
اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود

تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد اسناد پرداختنی

  تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد اسناد پرداختنی  اسناد پرداختنی […]
سپتامبر 10, 2018
حسابرسی‌

بانک‌های معروف دنیا چگونه خدمات می‌دهند.

    بانک‌های معروف دنیا چگونه خدمات می‌دهند.    GOBankingRates مجموعا […]