موسسه حسابرسی

شهریور ۱۷, ۱۳۹۷
سود اقتصادی و سود حسابداری

تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری

     تفاوت سود اقتصادی و سود حسابداری   سود […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۷
سرقفلی

فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی

  فرق بین تقلب و اشتباه براساس استاندارد حسابرسی   […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۷
حساب ملزومات

روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی

   روشهای  رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی       […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۷
داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود داراییهای نامشهودی که به صورت  جداگانه تحصی شده […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۷
تهاترحسابداری

تهاترحسابداری

تهاترحسابداری داراييها و بدهيها نبايد با يکديگر تهاتر شود مگر […]
شهریور ۱۷, ۱۳۹۷
تداوم‌ فعاليت در حسابداری

تداوم‌ فعاليت در حسابداری

    تداوم‌ فعاليت در حسابداری   مديريت‌ در زمان‌ تهيه‌ […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷
حسابداری

نحوه برخورد حسابداری با این رویدادها را در قالب سند حسابداری با مثال

    نحوه برخورد حسابداری با این رویدادها را در […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷
سهام شرکتی

سهام شرکتی چیست؟

 سهام شرکتی چیست؟  سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷
طرح سرمایه گذاری تولید فینگرفود

طرح سرمایه گذاری تولید فینگرفود

  طرح سرمایه گذاری تولید فینگرفود همه ی ما به نحوی […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷
حسابداران

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ                   از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود

تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد اسناد پرداختنی

  تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد اسناد پرداختنی  اسناد پرداختنی […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
حسابرسی‌

بانک‌های معروف دنیا چگونه خدمات می‌دهند.

    بانک‌های معروف دنیا چگونه خدمات می‌دهند.    GOBankingRates مجموعا […]