موسسه حسابرسی

شهریور ۶, ۱۳۹۷
ﺑﺮگانحوه محاسبه حقوق کارهای نوبت کاری به ترتیب زیر می باشد:ﻋﺘﺮاض

نحوه محاسبه حقوق شب کاری و شیفت کاری بعدظهر و به طور کلی اضافه کاری و کار در روزهای تعطیل چگونه می باشد؟

    نحوه محاسبه حقوق شب کاری و شیفت کاری […]
شهریور ۶, ۱۳۹۷
منحنی لافر درمالیات

رویکرد قانون مالیاتها در قبال اشخاص حقوقی

رویکرد قانون مالیاتها در قبال اشخاص حقوقی با توجه به […]
شهریور ۶, ۱۳۹۷
قانون

به كليه مديران محترم ستادي ، استانها ، مجتمع هاي خدمات بيمه اي و شعبه تهران

  به كليه مديران محترم ستادي ، استانها ، مجتمع […]
شهریور ۷, ۱۳۹۷
ترکیبهای-تجاری-سرقفلی

ویژگی های نرم افزار حسابداری خوب چیست؟

ویژگی های نرم افزار حسابداری خوب چیست؟   در نگاه […]
شهریور ۷, ۱۳۹۷
حسابداري اسناد(اوراق )خزانه

حسابداري اسناد(اوراق )خزانه در دفاتر پيمانكار

   پاسخ : حسابداري اسناد(اوراق )خزانه در دفاتر پيمانكار   […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۷
داراییهای مالی

داراییهای مالی ثبت شده به بهای تمام شده مستهلک شده

داراییهای مالی ثبت شده به بهای  تمام شده مستهلک شده […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۷
استهلاک

در خصوص سرمایه گذاری های مالی آماده برای فروش

در خصوص سرمایه گذاری های مالی آماده  برای فروش ،گروه […]
شهریور ۱۳, ۱۳۹۷
حسابداری صنعتی

۱۶ هزار میلیارد تومان از محل فرار‌های مالیاتی وصول شد

۱۶ هزار میلیارد تومان از محل فرار‌های مالیاتی وصول شد […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷
اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی با به موقع بودن اعلان سود شركت ها می پردازد. بدین منظور

مشوق های مالیاتی در اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم

       مشوق های مالیاتی در اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷
سود و زیان انباشته

آموزش ثبت های حسابداری

    آموزش ثبت های حسابداری    حساب صندوق   […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷
اهميت‌ و تجميع‌ حسابداری

مثال حسابداری خرید و پرداخت طلب

   مثال حسابداری خرید و پرداخت طلب    مثال  ۱– […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۷
ثبت هاي حسابداري

ثبت هاي حسابداري ۱- دريافت، ۲-شناسايي درآمد ، ۳-فروش با سود يا زيان، ۴- فروش در سر رسيد يا زودتر از سررسيد، ۵- دريافت وجه همگي مربوط به اوراق خزانه در دفاتر پيمانكار

        ثبت هاي حسابداري ۱- دريافت، ۲-شناسايي درآمد […]