موسسه حسابرسی

آگوست 28, 2018
ﺑﺮگانحوه محاسبه حقوق کارهای نوبت کاری به ترتیب زیر می باشد:ﻋﺘﺮاض

نحوه محاسبه حقوق شب کاری و شیفت کاری بعدظهر و به طور کلی اضافه کاری و کار در روزهای تعطیل چگونه می باشد؟

    نحوه محاسبه حقوق شب کاری و شیفت کاری […]
آگوست 28, 2018
منحنی لافر درمالیات

رویکرد قانون مالیاتها در قبال اشخاص حقوقی

رویکرد قانون مالیاتها در قبال اشخاص حقوقی با توجه به […]
آگوست 28, 2018
قانون

به كليه مديران محترم ستادي ، استانها ، مجتمع هاي خدمات بيمه اي و شعبه تهران

  به كليه مديران محترم ستادي ، استانها ، مجتمع […]
آگوست 29, 2018
ترکیبهای-تجاری-سرقفلی

ویژگی های نرم افزار حسابداری خوب چیست؟

ویژگی های نرم افزار حسابداری خوب چیست؟   در نگاه […]
آگوست 29, 2018
حسابداري اسناد(اوراق )خزانه

حسابداري اسناد(اوراق )خزانه در دفاتر پيمانكار

   پاسخ : حسابداري اسناد(اوراق )خزانه در دفاتر پيمانكار   […]
سپتامبر 3, 2018
داراییهای مالی

داراییهای مالی ثبت شده به بهای تمام شده مستهلک شده

داراییهای مالی ثبت شده به بهای  تمام شده مستهلک شده […]
سپتامبر 3, 2018
استهلاک

در خصوص سرمایه گذاری های مالی آماده برای فروش

در خصوص سرمایه گذاری های مالی آماده  برای فروش ،گروه […]
سپتامبر 4, 2018
حسابداری صنعتی

۱۶ هزار میلیارد تومان از محل فرار‌های مالیاتی وصول شد

۱۶ هزار میلیارد تومان از محل فرار‌های مالیاتی وصول شد […]
سپتامبر 5, 2018
اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی با به موقع بودن اعلان سود شركت ها می پردازد. بدین منظور

مشوق های مالیاتی در اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم

       مشوق های مالیاتی در اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ […]
سپتامبر 5, 2018
سود و زیان انباشته

آموزش ثبت های حسابداری

    آموزش ثبت های حسابداری    حساب صندوق   […]
سپتامبر 5, 2018
اهميت‌ و تجميع‌ حسابداری

مثال حسابداری خرید و پرداخت طلب

   مثال حسابداری خرید و پرداخت طلب    مثال  ۱– […]
سپتامبر 5, 2018
ثبت هاي حسابداري

ثبت هاي حسابداري ۱- دريافت، ۲-شناسايي درآمد ، ۳-فروش با سود يا زيان، ۴- فروش در سر رسيد يا زودتر از سررسيد، ۵- دريافت وجه همگي مربوط به اوراق خزانه در دفاتر پيمانكار

        ثبت هاي حسابداري ۱- دريافت، ۲-شناسايي درآمد […]