موسسه حسابرسی

آگوست 10, 2018
ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎﻧﮑﯽ

       ﺑﺮاي درك ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ […]
آگوست 11, 2018
استهلاک

نحوه محاسبه سود هر سهم به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی در متن صورت سود و زیان چگونه است؟

   نحوه محاسبه سود هر سهم به تفکیک عملیاتی و […]
آگوست 13, 2018
تهاترحسابداری

مقاله بیس سابقه و هدف مدیر بخش مالی شرکت و هزینه حسابرسیACCOUNTING HORIZONS American Accounting Association

مقاله بیس  سابقه و هدف مدیر بخش مالی شرکت و […]
آگوست 13, 2018
بخشنامه

تعدیلات سنواتی در اداره مالیاتی چگونه رسیدگی می شود؟

     تعدیلات سنواتی در اداره مالیاتی چگونه رسیدگی می […]
آگوست 14, 2018
سامانه صیاد

روانسازی فرار مالیاتی

        روانسازی فرار مالیاتی       اخیراً و […]
آگوست 19, 2018
مالیاتی

سامانه اعلام تخلفات و فرار مالیاتی

• • سامانه اعلام تخلفات و فرار مالیاتی • کارت‌خوان […]
آگوست 19, 2018
مالیات دفاتر اسناد رسمی

مالیات دفاتر اسناد رسمی

      مالیات دفاتر اسناد رسمی     به قرار اطلاع واصله […]
آگوست 20, 2018
حسابداری صنعتی

موجودی مواد و کالا

       موجودی مواد و کالا    “موجودی مواد […]
آگوست 25, 2018
ترکیبهای-تجاری-سرقفلی

تعدیلات سنواتی در اداره مالیاتی چگونه رسیدگی می شود؟

تعدیلات سنواتی در اداره مالیاتی چگونه رسیدگی می شود؟ حساب […]
آگوست 25, 2018
حسابهای انتظامی

حسابهای انتظامی چیست ؟

حسابهای انتظامی چیست ؟ حسابهای بدون ماهیت هستند که برای […]
آگوست 28, 2018
سفارش روز

سفارش روز،

      سفارش روز      سفارش روز، سفارشی برای […]
آگوست 28, 2018
ترکیبهای-تجاری-سرقفلی

برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت، کافی نیست

      برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند […]