موسسه حسابرسی

ژانویه 11, 2018
قرارداد اجاره

ایین نامه۳۲۹۵۲/۶۴۰۹/۴/۳۰رویه واحد در رسیدگی موسسات فرهنگی ، هنری انتشاراتی

ایین نامه: ۳۲۹۵۲/۶۴۰۹/۴/۳۰ رویه واحد در رسیدگی موسسات فرهنگی ، […]
ژانویه 11, 2018
تصویب نامه

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۸۰ وامکان استقاده مجدد از معافیت ۱۳۲ ایین نامه: ۴۸۴۷۶/ت ۲۵۷۲۶هـ

ایین نامه: ۴۸۴۷۶/ت ۲۵۷۲۶هـ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از […]
ژانویه 11, 2018
قانون

ایین نامه: ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷۰ه آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه

ایین نامه: ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷۰ه آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون […]
مارس 21, 2018
حسابداری شعب

حساب‌های شعب اساساً نوعی بکارگیری اصل حساب کنترل است که در آن، سوابق فرعی به واحدهای عملیاتی مستقل مربوط می‌شود

حساب‌های شعب حسابداری شعب اساساً نوعی بکارگیری اصل حساب کنترل […]
مارس 22, 2018
برنامه حسابرسي

تعدیلات سنواتی وچگونگی رسیدگی آن در اداره مالیاتی

تعدیلات سنواتی وچگونگی رسیدگی آن در اداره مالیاتی حساب تعدیلات […]
مارس 31, 2018
بخشنامه

بخشنامه ۲۱۲/۲۰۰۴اعلام شماره حساب جهت واریز واسترداد هزینه دادرسی چک های بلا محل مالیاتی

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیشرکت حسابداری بخشنامه: ۲۱۲/۲۰۰۴ اعلام شماره حساب […]
مارس 31, 2018
بخشنامه

بخشنامه ۲۳۳/۱۸۱۰۰شماره حساب مالیات نقل و انتقال سهام استانها

شرکت حسابداریمشاوره مالیاتیمشاور مالی بخشنامه: ۲۳۳/۱۸۱۰۰ شماره حساب مالیات نقل […]
مارس 31, 2018

بخشنامه ۱۸۱۳۶اعلام شماره حساب سه در هزار اتاق

بخشنامه: ۱۸۱۳۶ اعلام شماره حساب سه در هزار اتاق   […]
آوریل 29, 2018
طبق بند 1-29 متن پیشنهادی در حسابهای طرح مازاد مبلغ فروش برارزش ثبت شده داراییهای عملیاتی طرح اعم از خریداری از منابع طرح یا انتقالی از ناشر به عنوان درآمد جانبی طرح شناسایی شود.

فروش به بیش از خالص ارزش ثبت شده اوراق مشارکت:»

فروش به بیش از خالص ارزش ثبت شده اوراق مشارکت:» […]
می 5, 2018
رویه های حسابداری

رویه های حسابداری یکسان

رویه های حسابداری یکسان استانداردهای بین المللی بخش عمومی شماره۲۲ملزم […]
می 12, 2018
حسابرسی

اصول کلی حسابرسی دیوان محاسبات کشور

اصول کلی حسابرسی دیوان محاسبات کشور فهرست استاندارد ۱۰۰۰ ۱۲ […]
می 12, 2018
حسابرسی

استاندارد حسابرسی کنترل کیفیت دیوان محاسبات کشور

استاندارد حسابرسی کنترل کیفیت دیوان محاسبات کشور فهرست استاندارد ۲۲۰۰ […]