موسسه حسابرسی

دی ۲۱, ۱۳۹۶
قرارداد اجاره

ایین نامه۳۲۹۵۲/۶۴۰۹/۴/۳۰رویه واحد در رسیدگی موسسات فرهنگی ، هنری انتشاراتی

ایین نامه: ۳۲۹۵۲/۶۴۰۹/۴/۳۰ رویه واحد در رسیدگی موسسات فرهنگی ، […]
دی ۲۱, ۱۳۹۶
تصویب نامه

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۸۰ وامکان استقاده مجدد از معافیت ۱۳۲ ایین نامه: ۴۸۴۷۶/ت ۲۵۷۲۶هـ

ایین نامه: ۴۸۴۷۶/ت ۲۵۷۲۶هـ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از […]
دی ۲۱, ۱۳۹۶
قانون

ایین نامه: ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷۰ه آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه

ایین نامه: ۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷۰ه آئین نامه اجرایی ماده ۴ قانون […]
فروردین ۱, ۱۳۹۷
حسابداری شعب

حساب‌های شعب اساساً نوعی بکارگیری اصل حساب کنترل است که در آن، سوابق فرعی به واحدهای عملیاتی مستقل مربوط می‌شود

حساب‌های شعب حسابداری شعب اساساً نوعی بکارگیری اصل حساب کنترل […]
فروردین ۲, ۱۳۹۷
برنامه حسابرسي

تعدیلات سنواتی وچگونگی رسیدگی آن در اداره مالیاتی

تعدیلات سنواتی وچگونگی رسیدگی آن در اداره مالیاتی حساب تعدیلات […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۷
بخشنامه

بخشنامه ۲۱۲/۲۰۰۴اعلام شماره حساب جهت واریز واسترداد هزینه دادرسی چک های بلا محل مالیاتی

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیشرکت حسابداری بخشنامه: ۲۱۲/۲۰۰۴ اعلام شماره حساب […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۷
بخشنامه

بخشنامه ۲۳۳/۱۸۱۰۰شماره حساب مالیات نقل و انتقال سهام استانها

شرکت حسابداریمشاوره مالیاتیمشاور مالی بخشنامه: ۲۳۳/۱۸۱۰۰ شماره حساب مالیات نقل […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

بخشنامه ۱۸۱۳۶اعلام شماره حساب سه در هزار اتاق

بخشنامه: ۱۸۱۳۶ اعلام شماره حساب سه در هزار اتاق   […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۷
طبق بند 1-29 متن پیشنهادی در حسابهای طرح مازاد مبلغ فروش برارزش ثبت شده داراییهای عملیاتی طرح اعم از خریداری از منابع طرح یا انتقالی از ناشر به عنوان درآمد جانبی طرح شناسایی شود.

فروش به بیش از خالص ارزش ثبت شده اوراق مشارکت:»

فروش به بیش از خالص ارزش ثبت شده اوراق مشارکت:» […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
رویه های حسابداری

رویه های حسابداری یکسان

رویه های حسابداری یکسان استانداردهای بین المللی بخش عمومی شماره۲۲ملزم […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷
حسابرسی

اصول کلی حسابرسی دیوان محاسبات کشور

اصول کلی حسابرسی دیوان محاسبات کشور فهرست استاندارد ۱۰۰۰ ۱۲ […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷
حسابرسی

استاندارد حسابرسی کنترل کیفیت دیوان محاسبات کشور

استاندارد حسابرسی کنترل کیفیت دیوان محاسبات کشور فهرست استاندارد ۲۲۰۰ […]