موسسه حسابرسی

بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

شرح کار برای حسابدار شرکت

حسابدار شرکت وظایف حسابداری را برای سازمان خود انجام می دهد. آنها اغلب در یک تیم حسابداری یا مالی مشغول به کار هستند، گرچه بیشتر کار خود را مستقل انجام می دهند. وظایف که معم
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷

مزایا ی یک شرکت حسابداری افزایش دامنه خدمات آنها

مزایا ی  یک شرکت حسابداری افزایش دامنه خدمات آنها   […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۷

راهنمای مشاوره مالی

راهنمای مشاوره مالی مشاوره مالی سنتی اشتباه نیست – این […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷
مشاوره مالیاتی

ضرورت مشاوره مالیاتی

ضرورت مشاوره مالیاتی اولین بخش از مشاوره مالیاتی ما ایجاد یک سیستم برای مرتب سازی درآمد، هزینه و مالیات است. در طول سال، اسناد کاغذی را که حاوی اطلاعات مهمی برای بازپرداخت مالیات شما است