موسسه حسابرسی

اکتبر 4, 2018
سپرده

انواع سپرده

 انواع سپرده سپرده‌های دیداری(DD): انواع سپرده‌های جاری که با صدور […]
اکتبر 4, 2018
قانون

نکات اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم :

نکات اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم در ۴ حالت […]
اکتبر 6, 2018
نکات مهم واساسی در مورد داراییهای ثابت نامشهود 🔹درمورد داراییهای نامشهود باید گفت که در زمان ثبت انقضاء (استهلاک) آن، به جای استهلاک

نکات مهم واساسی در مورد داراییهای ثابت نامشهود

نکات مهم واساسی در مورد داراییهای ثابت نامشهود 🔹درمورد داراییهای نامشهود باید گفت که در زمان ثبت انقضاء (استهلاک) آن، به جای استهلاک انباشته، خود حساب دارایی
اکتبر 6, 2018
منحنی لافر درمالیات

منحنی لافر درمالیات

منحنی لافر درمالیات 🔹منحنی لافر یا Laffer curve به منحنی […]
اکتبر 6, 2018
مالیاتی

نسخه کانادایی‌ طرح جامع مالیاتی و پروژه‌های ۳۲ گانه آن چیست؟

 نسخه کانادایی‌ طرح جامع مالیاتی و پروژه‌های ۳۲ گانه آن […]
اکتبر 6, 2018
بخشنامه بیمه

بخشنامه بیمه شاغلین در کسب و کارهای فضای مجازی صادر شد

بخشنامه بیمه شاغلین در کسب و کارهای فضای مجازی صادر […]
اکتبر 6, 2018
کارنامه مالیات

کارنامه مالیات به روایت رئیس مالیات

کارنامه مالیات به روایت رئیس مالیات 🔹پیشنهادهایی به دولت شده […]
اکتبر 6, 2018
مالی

هفت راه کلیدی برای امنیت امور مالی

هفت راه کلیدی برای امنیت امور مالی برای کمتر کردن […]
اکتبر 6, 2018
سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت

سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت اقتصادی و صنفی را کاهش داد.

سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب […]
اکتبر 6, 2018
نقد

ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺎﺳﯽ صورت جریان وجوه نقد

ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺎﺳﯽ صورت جریان وجوه نقد اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽ و […]
اکتبر 6, 2018
تعریف حسابداری منابع انسانی

تعریف حسابداری منابع انسانی

تعریف حسابداری منابع انسانی طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا عبارتست […]
اکتبر 9, 2018
ﺣﺴﺎﺑﺪاري

بانک ﺳﻮاﻻت ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﯾﮋه آزﻣﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ

  بانک ﺳﻮاﻻت ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﯾﮋه آزﻣﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ […]