موسسه حسابرسی

مهر ۱۲, ۱۳۹۷
سپرده

انواع سپرده

 انواع سپرده سپرده‌های دیداری(DD): انواع سپرده‌های جاری که با صدور […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۷
قانون

نکات اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم :

نکات اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم در ۴ حالت […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
نکات مهم واساسی در مورد داراییهای ثابت نامشهود 🔹درمورد داراییهای نامشهود باید گفت که در زمان ثبت انقضاء (استهلاک) آن، به جای استهلاک

نکات مهم واساسی در مورد داراییهای ثابت نامشهود

نکات مهم واساسی در مورد داراییهای ثابت نامشهود 🔹درمورد داراییهای نامشهود باید گفت که در زمان ثبت انقضاء (استهلاک) آن، به جای استهلاک انباشته، خود حساب دارایی
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
منحنی لافر درمالیات

منحنی لافر درمالیات

منحنی لافر درمالیات 🔹منحنی لافر یا Laffer curve به منحنی […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
مالیاتی

نسخه کانادایی‌ طرح جامع مالیاتی و پروژه‌های ۳۲ گانه آن چیست؟

 نسخه کانادایی‌ طرح جامع مالیاتی و پروژه‌های ۳۲ گانه آن […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
بخشنامه بیمه

بخشنامه بیمه شاغلین در کسب و کارهای فضای مجازی صادر شد

بخشنامه بیمه شاغلین در کسب و کارهای فضای مجازی صادر […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
کارنامه مالیات

کارنامه مالیات به روایت رئیس مالیات

کارنامه مالیات به روایت رئیس مالیات 🔹پیشنهادهایی به دولت شده […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
مالی

هفت راه کلیدی برای امنیت امور مالی

هفت راه کلیدی برای امنیت امور مالی برای کمتر کردن […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت

سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب مالیات ارزش افزوده ۱۷ فعالیت اقتصادی و صنفی را کاهش داد.

سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون بودجه سال ۹۷ ضریب […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
نقد

ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺎﺳﯽ صورت جریان وجوه نقد

ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺎﺳﯽ صورت جریان وجوه نقد اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽ و […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۷
تعریف حسابداری منابع انسانی

تعریف حسابداری منابع انسانی

تعریف حسابداری منابع انسانی طبق تعریف انجمن حسابداری آمریکا عبارتست […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
ﺣﺴﺎﺑﺪاري

بانک ﺳﻮاﻻت ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﯾﮋه آزﻣﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ

  بانک ﺳﻮاﻻت ﺣﺴﺎﺑﺪاري وﯾﮋه آزﻣﻮن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ […]