موسسه حسابرسی

سپتامبر 24, 2018
بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

  بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار چيست؟ بورس اوراق […]
سپتامبر 24, 2018
بورس

۱ – بورس چیست؟

۱ – بورس چیست؟ بورس بازاری است که به صورت متشکل و […]
اکتبر 2, 2018
تسهیلات بانکی

انواع مالیات

      انواع مالیات   مالیات ها عموما به دو […]
اکتبر 2, 2018
طبقه بندی حسابها

طبقه بندی حسابها

طبقه بندی حسابها حسابهایی که در موسسات مختلف ، مورد […]
اکتبر 2, 2018
تسهیلات مناطق آزاد

تسهیلات مناطق آزاد

تسهیلات مناطق آزاد ۱- معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای دریافت […]
اکتبر 2, 2018
مالیات بر درآمد

سرفصل مالیات بر درآمد ( صورت جریان وجوه نقد )

سرفصل مالیات بر درآمد ( صورت جریان وجوه نقد ) […]
اکتبر 2, 2018
پرداخت

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی مبنای حقوق […]
اکتبر 2, 2018
مالیات

مزیت‌ اصلی‌ روش‌ مستقیم‌ این‌ است‌ كه‌ دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ عملیاتی‌ را نشان‌ می‌دهد.

مزیت‌ اصلی‌ روش‌ مستقیم‌ این‌ است‌ كه‌ دریافتها و پرداختهای‌ […]
اکتبر 2, 2018
حسابداری

حسابداری مالیاتی شامل چه مواردی است؟

حسابداری مالیاتی شامل چه مواردی است؟ حتما به عنوان یک […]
اکتبر 2, 2018
حسابداری و حسابرسی

تفاوت بین حسابداری و حسابرسی

تفاوت بین حسابداری و حسابرسی ۱️⃣ موضوع : موضوع حسابداری […]
اکتبر 2, 2018
گزارشگری مالی

گزارشگری مالی در اغماء

گزارشگری مالی در اغماء نرخ ارز بعنوان شاخص جدی تورم […]
اکتبر 4, 2018
حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی ١ تست ھای فصل اول کتاب حسابداری صنعتی  […]