موسسه حسابرسی

شهریور ۲۱, ۱۳۹۷
اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی با به موقع بودن اعلان سود شركت ها می پردازد. بدین منظور

مالیات فروش و حق بیمه ها

مالیات فروش و حق بیمه ها به استثنای موارد زیر […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۷
حسابداری

نحوه حسابداری نگهداری سگ های نگهبان

    نحوه حسابداری نگهداری سگ های  نگهبان    در خصوص […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۷
بدهی

ده اشتباه تاثیر گذار که مانع پیشرفت حسابدار می شود!

  ده اشتباه تاثیر گذار که مانع پیشرفت حسابدار می […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۷
مالیات

بند مالیات حتما به صورت تاکید است

   بند مالیات حتما به صورت تاکید است؟     […]
شهریور ۲۲, ۱۳۹۷
مالیاتی

تسهیلات مناطق آزاد

    تسهیلات مناطق آزاد    ۱– معافیت مالیاتی ۱۵ ساله […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷
اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود

اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود

جتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی با به موقع بودن اعلان سود شركت ها می پردازد. بدین منظور
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

اصلی ترین موارد اجرایی سازمان تامین اجتماعی

    اصلی ترین موارد اجرایی سازمان تامین اجتماعی     طبق […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷
قانون اهرم

قانون اهرم

   قانون اهرم    این نظریه میگوید که: من ترجیح […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷
بهره وری

راهكارهای افزايش بهره وری

راهكارهای افزايش بهره وری: بطور کلی پنج گزینه و استراتژی […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷
ذخایر

شرکتهای گروه حسابداری

شرکتهای گروه حسابداری داراییها و بدهیهای عملیات خارجی در زمان […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷
قوانینی در مورد حقوق و دستمزد که یک حسابدار با یستی بداند

قوانینی در مورد حقوق و دستمزد که یک حسابدار با یستی بداند

 قوانینی در مورد حقوق و دستمزد که یک حسابدار با […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷
ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص حق بیمه ذخایر

ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص حق بیمه

ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص […]