موسسه حسابرسی

سپتامبر 12, 2018
اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی با به موقع بودن اعلان سود شركت ها می پردازد. بدین منظور

مالیات فروش و حق بیمه ها

مالیات فروش و حق بیمه ها به استثنای موارد زیر […]
سپتامبر 13, 2018
حسابداری

نحوه حسابداری نگهداری سگ های نگهبان

    نحوه حسابداری نگهداری سگ های  نگهبان    در خصوص […]
سپتامبر 13, 2018
بدهی

ده اشتباه تاثیر گذار که مانع پیشرفت حسابدار می شود!

  ده اشتباه تاثیر گذار که مانع پیشرفت حسابدار می […]
سپتامبر 13, 2018
مالیات

بند مالیات حتما به صورت تاکید است

   بند مالیات حتما به صورت تاکید است؟     […]
سپتامبر 13, 2018
مالیاتی

تسهیلات مناطق آزاد

    تسهیلات مناطق آزاد    ۱– معافیت مالیاتی ۱۵ ساله […]
سپتامبر 14, 2018
اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود

اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود

جتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی با به موقع بودن اعلان سود شركت ها می پردازد. بدین منظور
سپتامبر 14, 2018
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

اصلی ترین موارد اجرایی سازمان تامین اجتماعی

    اصلی ترین موارد اجرایی سازمان تامین اجتماعی     طبق […]
سپتامبر 14, 2018
قانون اهرم

قانون اهرم

   قانون اهرم    این نظریه میگوید که: من ترجیح […]
سپتامبر 14, 2018
بهره وری

راهكارهای افزايش بهره وری

راهكارهای افزايش بهره وری: بطور کلی پنج گزینه و استراتژی […]
سپتامبر 14, 2018
ذخایر

شرکتهای گروه حسابداری

شرکتهای گروه حسابداری داراییها و بدهیهای عملیات خارجی در زمان […]
سپتامبر 14, 2018
قوانینی در مورد حقوق و دستمزد که یک حسابدار با یستی بداند

قوانینی در مورد حقوق و دستمزد که یک حسابدار با یستی بداند

 قوانینی در مورد حقوق و دستمزد که یک حسابدار با […]
سپتامبر 14, 2018
ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص حق بیمه ذخایر

ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص حق بیمه

ذخایر و قراردادهای زیانبار و سود سهام عادی و ناخالص […]