شرکت حسابداری

سپتامبر 30, 2017
جدول ارزیابی ریسک حسابرس

جدول ارزیابی ریسک حسابرسی

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیارزش افزودهخدمات حسابداریحسابرسی حسابداری صنعتی جدول ارزیابی […]
سپتامبر 30, 2017
پرونده حسابرسی

پرونده حسابرسی

  مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریحسابرسی پرونده حسابرسی فهرست اصلي […]
سپتامبر 30, 2017
خدمات حسابرسی تسهیلات مالی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی

آزمون محتوا در تسهیلات مالی دریافتی در حسابرسی آزمون محتوا […]
سپتامبر 30, 2017
قانون

آیین نامه تحریر دفاتر روزنامه وکل

https://www.armanpardaz.com آیین نامه تحریر دفاتر روزنامه وکل آیین نامه تحریر […]
سپتامبر 30, 2017
خدمات حسابرسی

آزمون محتوا حسابهای انتظامی برای حسابرسی

آزمون محتوا حسابهای انتظامی برای حسابرسی هدف , حصول اطمينان […]
نوامبر 21, 2017
نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه

نکات کلیدی در تاییدیه سهام

مشاوره مالیمشاوره مالیاتیشرکت حسابداریخدمات حسابداریحسابرسیقانون مالیاتهای مستقیمنکات کلیدی در تاییدیه […]
نوامبر 21, 2017
اصول حسابرسی

حسابرسی ۱

مشاوره مالی اصول حسابرسی شرکت حسابداری حسابرسی (۱) فصل ۱ […]
نوامبر 23, 2017
خدمات كشوري

کنترلهای داراییها ی ثابت مشهود ودرجریان تکمیل

کنترلهای داراییها ی ثابت مشهود ودرجریان تکمیل درراستای رعایت اخلاق […]
نوامبر 23, 2017
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81/93/200-20/7/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتمال خطر قابل قبول حسابرسی (AAR)

هدف: برآورد احتمال خطر حسابرسی برای واحد مورد رسیدگی شامل برآورد احتمال خطر ذاتی، احتمال خطر کنترل و احتمال خطرآزمونهای تحلیلی درسطح صورتهای مالی
دسامبر 2, 2017

راهنماي چگونگي تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا در حسابرسی

چگونگي تعيين تعداد نمونه در آزمون محتوا در حسابرسی انتخاب تعداد نمونه شامل مراحل زير مي باشد : 1- انتخاب تعداد نمونه ( جدولG-3 ) انتخاب تعداد نمونه شامل موارد زير مي باشد :http://www.evat.ir 1-1- مانده پايان سال حسابها در اين جدول درج مي شود . 1-2- احتمال خطر عدم كشف با توجه جدول مزبورمشخص مي شود. 1-3- ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست (RF)با توجه به احتمال خطر عدم كشف و بر اساس جدول " ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست " و با توجه به تعداد خطاي بيش از واقع بودن (به تعداد صفر ) ، مشخص مي شود .به عنوان مثال در صورتيكه احتمال خطر پذيرش نادرست (احتمال خطر عدم كشف ) 5% و تعدادخطاي بيش از واقع بودن صفر در نظر گرفته شود ، ضريب قابليت اطمينان احتمال خطر پذيرش نادرست ( RF ) عدد 3 خواهد بود .
دسامبر 2, 2017

تائيديه پيمانكاران شركت

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیتائيديه پيمانكاران شركت شماره : تاريخ : […]
دسامبر 12, 2017
معاملات فصلی

معاملات فصلی

مشاوره مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداری اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست […]