اهميت در برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي

آبان ۱, ۱۳۹۶
نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

استاندارد حسابرسی ۳۲۰ اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۳ حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۳ حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ مطابقت‌ با […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌

حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌

. اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‌هاي‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهاي‌ مالي‌ هر يك‌ از شركاي‌ خاص‌ و سرمايه‌گذاران‌، صرف‌نظر از نوع‌ مشاركت‌ خاص‌، بكار رود.
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
حسابداری موجودی مواد

حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۸حسابداری موجودی کالا حسابداری‌ موجودی‌ مواد و […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
حسابداری دارایی ثابت

حسابداری دارایی ثابت

حسابدارای دارایی ثابت عبارت از شناخت دارايي، تعيين مبلغ دفتري آن و هزينه‌ استهلاك و زيان کاهش ارزش دارايي‌ ونحوه طبقه بندی در حسابداری دارایی ثابت بحث میشود
آبان ۳۰, ۱۳۹۶

حسابداری

حسابداری دارایی نامشهود به موضوعات اصلي‌ در حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ از معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري (شامل‌ هزينه‌ استهلاك‌) و موارد افشاست.
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
حسابداري‌ درآمد عملياتي

حسابداری‌ درآمد عملیاتی

حسابداری‌ درآمد عملیاتی حسابداری‌ درآمد عملیاتی  عبارت است  درآمد هایی […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي نحوه تهیه صورتهای مالی وطبقه بندی صحیح سرفصلهای اساسی ورویه های حسابداری ونحوهافشا یادداشتهای توضیحی را نشان میدهد استاندارد حسابدا
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 22 گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ بر اين‌، مخارج‌ ثابت‌ بااهميت‌ كه‌ در يك‌ دوره‌ مياني‌

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۲ گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۲ گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

استاندارد حسابداری شماره ۴ ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

استاندارد حسابداری شماره ۴ ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
نامه نمونه مدیریت در حسابرسی

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۱ حسابداری‌ اجاره‌ها

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۱ حسابداری‌ اجاره‌ها * مطابقت‌ با استانداردهای‌ […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۶
تائيديه مقاطعه كاران

استاندارد حسابداری شماره ۲۹ فعالیتهای ساخت املاک

 اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استاندارد حسابداری شماره […]