استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13 حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

آبان ۳۰, ۱۳۹۶
نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه

حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

استاندارد حسابداری مخارج تامین مالی از سال 1380لازم الاجرا بوده وبا استاندارد شماره 23بین المللی تطابق دارد