آزمون کنترل موجودی کالا

سپتامبر 10, 2018
مشارکت مدنی

شرکتی در سال ۹۴ دچار آتش سوزی میشود و ماشین آلات و مواد اولیه و ساخته شده سوخته میشوند

      شرکتی در سال ۹۴ دچار آتش سوزی […]
سپتامبر 11, 2018
بدهی

بدهیهای ناشی از قرارداد بیمه

بدهیهای ناشی از قرارداد بیمه بدهیهای ناشی از قرارداد بیمه […]
سپتامبر 11, 2018
استهلاک

طبقه بندی حسابها

     طبقه بندی حسابها   حسابهایی که در موسسات […]
سپتامبر 11, 2018
نگهداری دفاتر

۹ نکته بسیار مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر

    ۹ نکته بسیار مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر   […]
سپتامبر 11, 2018
حسابدارى

بخشنامه تکالیف شعب شرکتهای خارجی

بخشنامه تکالیف شعب شرکتهای خارجی ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای […]
سپتامبر 11, 2018
استهلاک

پرداخت نقدی سود سهام به دارندگان حقوق مالکانه شرکت اصلی

پرداخت نقدی سود سهام به  دارندگان  حقوق مالکانه شرکت اصلی […]
سپتامبر 12, 2018
اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی با به موقع بودن اعلان سود شركت ها می پردازد. بدین منظور

مالیات فروش و حق بیمه ها

مالیات فروش و حق بیمه ها به استثنای موارد زیر […]
سپتامبر 13, 2018
حسابداری

نحوه حسابداری نگهداری سگ های نگهبان

    نحوه حسابداری نگهداری سگ های  نگهبان    در خصوص […]
سپتامبر 13, 2018
بدهی

ده اشتباه تاثیر گذار که مانع پیشرفت حسابدار می شود!

  ده اشتباه تاثیر گذار که مانع پیشرفت حسابدار می […]
سپتامبر 13, 2018
مالیات

بند مالیات حتما به صورت تاکید است

   بند مالیات حتما به صورت تاکید است؟     […]
سپتامبر 13, 2018
مالیاتی

تسهیلات مناطق آزاد

    تسهیلات مناطق آزاد    ۱– معافیت مالیاتی ۱۵ ساله […]
سپتامبر 14, 2018
اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود

اجتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود

جتناب مالیاتی و به موقع بودن اعلان سود چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی با به موقع بودن اعلان سود شركت ها می پردازد. بدین منظور