دسته‌بندی: قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

بخشنامه 200/19087 چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه

  بخشنامه: 200/19087 چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه   شماره:19087/200 تاریخ:28/06/1389 پیوست:دارد بخشنامه 040 89 مواد«25،21،19،18و26» الف مخاطبین

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

بخشنامه 2686 ثبت نتایج عملیات رسیدگی به اظهارنامه یا میزان معاملات مودیان مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه: 26860 ثبت نتایج عملیات رسیدگی به اظهارنامه یا میزان معاملات مودیان مالیات بر ارزش افزوده     شماره: 26860 تاریخ: 29/10/1388 پیوست: دارد  

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

بخشنامه 200/95/83 نحوه اعمال مقررات مالیات بر ارزش افزوده در موارد عدم احراز انجام معامله پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور

بخشنامه: 200/95/83 نحوه اعمال مقررات مالیات بر ارزش افزوده در موارد عدم احراز انجام معامله پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور    

بیشتر بخوانید »
دستورالعمل
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده

  بخشنامه مالیاتی 19446   دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر ارزش افزوده   دستورالعمل نحوه ثبت نتایج شماره:19446 تاریخ:12/08/1388 پیوست: دارد

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

بخشنامه 260/94/83 اصلاحیه تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ماه 1394

بخشنامه: 260/94/83 اصلاحیه تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ماه 1394 شماره: 83/94/260 تاریخ: 18/08/1394 بخشنامه   83 94 ماده (26) الف     مخاطبین

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

بخشنامه 260/94/04 رسیدگی به پرونده های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه

بخشنامه: 260/94/04 رسیدگی به پرونده های کلیه مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با اولویت پرونده های سنوات اولیه شماره:4-94-260 تاریخ: 25-1-1394 پیوست:   بخشنامه

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

بخشنامه 26860 ثبت نتایج عملیات رسیدگی به اظهارنامه یا میزان معاملات مودیان مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه: 26860 ثبت نتایج عملیات رسیدگی به اظهارنامه یا میزان معاملات مودیان مالیات بر ارزش افزوده     شماره: 26860 تاریخ: 29/10/1388 پیوست: دارد  

بیشتر بخوانید »
قانون
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

قانون ارزش افزوده – ماده 26

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 26 ماده 26- در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات

بیشتر بخوانید »
بخشنامه
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

بخشنامه 26860 ثبت نتایج عملیات رسیدگی به اظهارنامه یا میزان معاملات مودیان مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه: 26860 ثبت نتایج عملیات رسیدگی به اظهارنامه یا میزان معاملات مودیان مالیات بر ارزش افزوده   شماره: 26860 تاریخ: 29/10/1388 پیوست: دارد   بخشنامه

بیشتر بخوانید »
قانون
قانون مالیات بر ارزش افزوده
آرمان پرداز خبره

قانون ارزش افزوده – ماده 27

قانون مالياتهاي مستقيم ماده 27   ماده 27- مودیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان

بیشتر بخوانید »