دسته‌بندی: حسابداری پیمانکاری

صورت‌ جريان‌ وجوه
حسابداری
arman

صورت‌ جريان‌ وجوه نقد بايد منعكس‌ كننده‌ جريانهاي‌ نقدي‌ طي‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهاي‌ اصلي‌ زير باشد:

  ?صورت‌ جريان‌ وجوه #نقد بايد منعكس‌ كننده‌ جريانهاي‌ نقدي‌ طي‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهاي‌ اصلي‌ زير باشد:   1 ـ فعاليتهاي‌ عملياتي‌ 2 ـ بازده‌

بیشتر بخوانید »
جريانهاي‌ نقدي‌
حسابداری
arman

در ارائه‌ جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌، تبعيت‌ از الگوهاي‌ زير ضروري‌ است‌:

در ارائه‌ جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليتهاي‌ عملياتي‌، تبعيت‌ از الگوهاي‌ زير ضروري‌ است‌:     الف ‌.    در صورت‌ كاربرد روش‌ مستقيم‌، اجزاي‌ تشكيل‌

بیشتر بخوانید »
تغییرات حسا بداری
حسابداری
arman

تغییرات حسا بداری

?تغییرات حسا بداری:   ?با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی جامعه و نیاز استفاده کنندگان از گزارشهای مالی جهت انطباق هر چه بیشتر واحد مالی

بیشتر بخوانید »