دسته‌بندی: حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیشرفه 2
حسابداری
arman

حسابداری پیشرفته

حسابداری پیشرفته در مورد تلفیق صورتهای مالی وتلفیق هزینه ها ودرآمد های چند شرکت درصورت مالی یک شرکت مادر در حسابداری پیشرفته بحث میشود

بیشتر بخوانید »
آزمون دکترای حسابداری
حسابداری
arman

آزمون دکترای حسابداری

منابع آزمون دکترای حسابداری

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری حسابداری (کد 2108)
عناوین دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: 1- اصول مدیریت مالی، 2- اصول حسابداری، 3- آمار و ریاضی کاربردی.
رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) حسابداری – حسابداری – تمامی گرایش های مدیریت
– تمامی گرایش های اقتصاد
-مدیریت مالی و علوم مالی

منابع آزمون دکتری سراسری حسابداری (مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 95)
زبان انگليسي:
1ـ زبان انگلیسی عمومی دکتری، انتشارات مدرسان شریف
استعداد تحصيلي:
1- استعداد تحصیلی (ویژه تمام گروه ها به جز فنی و مهندسی)، انتشارات مدرسان شریف
مجموعه دروس تخصصی:
اصول مدیریت مالی:
1- کتاب مدرسان شریف
2 ـ مدیریت مالی ریموند پی نوو
3ـ مديريت مالي نوين، ترجمه دكتر جهانخاني و مجتبي شوري
4ـ مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته دکتر رضا راعی و احمدپویان فر
5ـ مديريت سرمايه‌گذاري و ريسك، سيد مجيد شريعت پناهي ، ابوالفضل جعفري
6ـ مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك، دکتر رضا راعي و علي سعيدي
7ـ مدیریت سرمایه‌گذاری (دکتر رضا تهرانی ـ عسگر نوربخش)
اصول حسابداری:
1-کتاب مدرسان شریف
2-حساس یگانه،ی،(1390)، اصول حسابداری، انتشارات شهید سعید محبی
3-نوروش،ا و شیرازادی، ف(1390)، اصول حسابدای، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
4- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(1389)،استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی
5- بدری،ا., حقیقت،ح(1388) مبانی حسابداری مالی جلدهای اول و دوم، انتشارات نص
6- علیمدد،م و ملک آرایی، ن(1389). مبانی و روش های عمومی حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی
7- هورن گرن،{ و هاریسون، و رابینسون،م(1388) اصوب حسابداری 1(ترجمه نوروش ،1 و کرمی،؛)، انتشارات کتاب نو
8- فیلیپ،ف. و نیس ونگر،ر(1388)، اصول حسابداری جلد 1(ترجمه تقوی،م. و نیک نژاد،ا). انتشارات پیشبرد
آمار و ریاضی کاربردی:
1-کتاب ریاضی، انشارات مدرسان شریف
2-کتاب آمار مدرسان شریف
3- آمار و کاربرد آن در مدیریت، (دکتر عادل آذر و منصور مومنی و سعيد جعفري)

منابع آزمون دکتری آزاد حسابداری (کد 21301)
زبان تخصصی انگليسي:
1ـ کتاب مدرسان شریف
آمار و روش تحقیق:
1ـ کتاب مدرسان شریف
2ـ آمار و کاربرد آن در مدیریت، (دکتر عادل آذر و منصور مومنی و سعيد جعفري)
3- جزوه روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری مدرسان شریف
تئوری های حسابداری::
1-کتاب مدرسان شریف
2-کتاب هندریکسن،
3-کتاب تئوری حسابداری اسکات؛
4-کتاب تئوری حسابداری ولک
5-نشریه 113 سازمان حسابرسی
6- تئوری اثباتی حسابداری،واتس و زیمرمن
حسابرسی:
1ـ کتاب مدرسان شریف
2ـ استانداردهاي حسابرسی
مدیریت مالی:
1ـ کتاب مدرسان شریف
2ـ مدیریت مالی ریموند پی نوو
3ـ مديريت مالي نوين، ترجمه دكتر جهانخاني و مجتبي شوري
حسابداری مدیریت:
1-کتاب مدرسان شریف
2ـ حسابداري مديريت ـ دكتر محمدرضا نيكبخت ـ دكتر زهرا ديانتي ديلمي چاپ دوم تابستان 91 انتشارات مهربان نشر
3ـ ‏حسابداري مديريت پيشرفته ـ دكتر سيد حسين سجادي، هاشم علي صوفي چاپ سوم 1391 ـ انتشارات دانشگاه تهران
4ـ حسابداري مديريت ـ دكتر رضا شباهنگ ـ چاپ سوم ـ انتشارات مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي
5ـ حسابداري صنعتي ـ جمشيد اسكندري ـ جلد 1و2و3 ـ چاپ 89 ـ انتشارات حفيظ

بیشتر بخوانید »
حسابداری
حسابداری
arman

برگه تسویه حساب حسابداری

برگه تسویه حساب حسابداری نام و نام خانوادگي………………………………………. حقوق ماهيانه ………………………………………….. ريال در پايان مهرماه 1386 طبق مانده رويت شده دفتر مؤسسه به مبلغ …………………

بیشتر بخوانید »
فرم شناخت ثبت سیستم حسابداری
حسابداری
arman

فرم شناخت سیستم حسابداری

فرم شناخت ثبت سیستم حسابداری ثبت های اولیه حسابداری (اسناد حسابداری )به وسیله فردی غیر از شخصی که آن را انجام داده است به دقت مورد رسیدگی قرار می دهد

بیشتر بخوانید »
اعتبارات اسنادی
حسابداری
arman

اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی http://WWW.TAX.GOV.IR اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به

بیشتر بخوانید »
آزمون
حسابداری
arman

تجزیه تحلیل صورتهای مالی

1-صورتهاي مالي
صورتهاي مالي يك شركت شامل : تراز نامه ، صورت حساب و سود و زيان ، صورت سود و زيان جامع و صورت
گردش جريان وجوه نقد ميباشد كه به آنها صورتهاي مالي اساسي نيز ميگويند.

ترازنامه-1-1
تراز نامه بيانگر وضعيت مالي يك شركت د ريك مقطع زماني معين است، اين گزارش از يكسو بيانگر مصارف و
از سوي ديگر بيانگر منابعي است كه براي مصارف بكار گرفته شدهاست. مصارف در تراز نامه كه همان دارائيها
است شمامل : 1 – دارايي جاري (وجوه نقد – سرمايه گذاري كوتاه مدت ، حسابها و اسناد دريافتي ، موجودي كالا
و سپردهها و پيش پرداختها است). 2 – دارايي ثابت (زمين ، ساختمان ، ماشين آلات ، وسايط نقليه ). 3 – سرمايه
گذاري هاي بلند مدت (مانند خريد سهام ساير شركتها). 4 – ساير دارائيها.

منابع شامل : بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است.
بدهيها شامل : بدهي جاري (حسابها و اسناد پرداختني ، پيش دريافتها) بدهيهاي غير جاري (شامل بدهيهاي
بلند مدت و ذخيره بازخريد خدمات كاركنان). حقوق صاحبان سهام ؛ منابعي است كه متعلق به سهامداران است و
شامل (سرمايه ، اندوختههاي قانوني و توسعه ، سود (زيان) انباشته ، صرف سهام) چون مصارف از محل منابع
تامين گرديدهاست. لذا:

(1-2 (حقوق صاحبان سهام + بدهيها = دارايي ها

;نكته :
براساس اصول و استانداردهاي حسابداري ، كليه دارائيها در تاريخ تحصيل بايد بر
اساس اصل بهاي تمام شده تاريخي (قيمت تمام شده) ثبت و سپس مستهلك شوند،
لذا تحليل گران وسرمايه گذران نميتوانند با استفاده از تراز نامه ، پي به ارزش خاصل
بازيافتني دارايي هاي شركت ببرند.

بیشتر بخوانید »