دسته‌بندی: حسابداری پیمانکاری

قرارداد های پیمانکاری
حسابداری
arman

تضامین در پیمان با توجه به انجام پیمان در یک مدت زمان مشخص در قرارداد پیمانکار جهت تضمین و اجرای کامل قرارداد به کارفرما تضامینی را پرداخت می‌کند

تضامین در پیمان با توجه به انجام پیمان در یک مدت زمان مشخص در قرارداد پیمانکار جهت تضمین و اجرای کامل قرارداد به کارفرما تضامینی

بیشتر بخوانید »
قرارداد پیمانکاری
حسابداری
arman

شرح وظایف و جایگاه سازمانی مشاوردر قرارداد پیمانکاری

شرح وظایف و جایگاه سازمانی مشاوردر قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری کارفرما (واگذارنده کار) برای اجرای ساخت پروژه‌های بزرگ صنعتی و تخصصی (سدسازی، جاده‌سازی، هواپیماسازی، کشتی‌سازی،

بیشتر بخوانید »
آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی
حسابداری
arman

مخاطرات ذاتی پیمان فراتر از مخاطرات عادی[1] (احتمال زیان واحد پیمانکاری) تجاری باشد, اندازه‌گیری میزان پیشرفت کار

مخاطرات ذاتی پیمان فراتر از مخاطرات عادی[1] (احتمال زیان واحد پیمانکاری) تجاری باشد.  اندازه‌گیری میزان پیشرفت کار معیار تعیین اندازه‌گیری میزان پیشرفت کار بر مبنای

بیشتر بخوانید »
درآمد
حسابداری
arman

طبق اصول پذیرفت شده حسابداری، در صورت احراز شرایط زیر تعیین میزان درآمد و هزینه به روش درصد پیشرفت کار انجام می‌گیرد:[1]

طبق اصول پذیرفت شده حسابداری، در صورت احراز شرایط زیر تعیین میزان درآمد و هزینه به روش درصد پیشرفت کار انجام می‌گیرد:[1] حقوق، مسئولیت قابل

بیشتر بخوانید »
درآمد
حسابداری
arman

بیانیه شماره 45 بولتن تحقیقات حسابداری در باره ضوابط بکارگیری شناسایی درآمد پیمانکاری بلندمدت چنین بیان می‌دارد:

بیانیه شماره 45، بولتن تحقیقات حسابداری[1] در باره ضوابط بکارگیری شناسایی درآمد پیمانکاری بلندمدت چنین بیان می‌دارد: «زمانی که برآورد مخارج برای تکمیل پیمان و

بیشتر بخوانید »