دسته‌بندی: حسابداری پیمانکاری

حسابداری
حسابداری
arman

حسابداری خاتمه پیمانکاری

حسابداری خاتمه پیمانکاری حسابداری پیمانکاری همانطوری که قبلاً بیان شد وقتی که 97% کار به پایان رسید پیمانکار تقاضای تحویل موقت می­نماید و صورتجلسه تحویل

بیشتر بخوانید »
حسابداری
حسابداری
arman

حسابداری عملیات پیمانکاری

حسابداری عملیات پیمانکاری حسابداری عملیات پیمانکاری معمولاً دفتر مرکزی پیمانکار دور از کارگاه اجرای عملیات است. اکثر هزینه­ های هر پیمان نیز در کارگاه انجام

بیشتر بخوانید »
حسابداری پیمانکاری
حسابداری
arman

نکات حسابداری پیمانکاری

نکات حسابداری پیمانکاری از نکات حسابداری پیمانکاری پس از آنکه کارفرما از طریق آگهی مناقصه، پیمانکاران را برای شرکت در مناقصه دعوت نموده هر پیمانکار

بیشتر بخوانید »
اصول حسابداری پیمانکاری
حسابداری
arman

روشهای حسابداری پیمانکاری

روشهای حسابداری پیمانکاری روشهای حسابداری پیمانکاری روش کار تکمیل یافته 2- روش درصد پیشرفت کار روش کار تکمیل¬یافته ازروشهای حسابداری پیمانکاری در روش کار تکمیل¬یافته،

بیشتر بخوانید »