مواعد تشخیص مالیات و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی منحله

بخشنامه

مواعد تشخیص مالیات و ابلاغ برگ تشخیص اشخاص حقوقی منحله

* مطابق ماده 117 ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات قانون مالیات­های مستقیم به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از  نوبت رسیدگی نموده و در صورتیکه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه (کسی که امر تصفیه بر عهده اوست) قطعی تلقی می­گردد. در صورتیکه بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 ق.م.م مالیات مطالبه خواهد شد.مالیات اشخاص حقوقی منحله

مطابق ماده 118 ق.م.م تقسیم دارایی  اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپرده تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

مطابق تبصره ماده 118 ق.م.م آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 ق.م.م یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مواد 116 و 118 ق.م.م و ضامن یا ضامن­های شخص حقوقی و شرکای ضامن موضوع قانون تجارت متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنها تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنها شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م رعایت مرور زمان مالیاتی از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

مالیات اشخاص حقوقی منحله

نکته- چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق مقررات ماده 116 ق.م.م تسلیم واحد مالیاتی ذی ربط نموده باشند طبق ماده 117 ق.م.م واحد مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 ق.م.م معطوفاً به مفاد ماده 157 ق.م.م مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات پنج سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه از انقضای پنج سال مذکور می­باشد.

مالیات اشخاص حقوقی منحله

در خصوص موعد زمان رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی قبل از انحلال و بعد از انحلال تفاوت­هایی وجود دارد که در جدول ذیل ارائه گردیده است:

تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی مهلت رسیدگی و تعیین مأخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص مالیات
شرکت دایر شرکت منحل شده شرکت دایر شرکت منحل شده
تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ انقضای یک سال مهلت رسیدگی حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه
عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر ظرف مدت پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه حداکثر ظرف مدت پنج سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای پنج سال مهلت رسیدگی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای پنج سال مهلت رسیدگی

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...