سنوات

خدمات كشوري
کنترلهای داراییها ی ثابت مشهود ودرجریان تکمیل
آذر ۲, ۱۳۹۶
كنترل های جدول ذخیره مالیات
كنترل های جدول ذخیره مالیات
آذر ۲, ۱۳۹۶
سنوات

سنوات

سنوات
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده درج شود ت

جدول زیر ازصاحبکاردریافت شود:
ردیف کدحساب نام ونام خانوادگی کدپرسنلی تاریخ استخدام مبلغ مزدثابت(مبنای محاسبه ذخیره محل اشتغال

ادامه جدول:
مانده اول دوره مدت کارکرد(روز)تاپایان دوره کسری ذخیره مانده ذخیره درپایان دوره توضیحات

کنترل های زیرنسبت به جدول فوق اعمال شود:
شماره کنترل شرح کنترل عدم رعایت
T=کنترل جمع عمودی
C.C=کنترل جمع افقی
 ۱=کنترل بامانده طبق دفاتر(اول دوره وپایان دوره) ۱
 ۲=کنترل محاسبات ۲
 ۳=کنترل نمونه ای اسامی پرسنل بالیست های حقوقی ۳
ودستمزد(بیمه)
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های زیرنام تهیه کننده درج شود تهیه کننده:

 ۴=کنترل نمونه ای مبنای محاسبه حقوق ودستمزد ۴
بااحکام حقوق ودستمزد
 ۵=کنترل نمونه ای محاسبه حقوق ودستمزدباآئین نامه ۵
-های شرکت(درصورت وجود)
 ۶=کنترل نمونه ای پرداختیهادردفاترکه صرفا” ۶
برای منفصلین ازخدمت باشد(درغیراینصورت مغایر
باقانون مالیاتها)
 ۷=کنترل نمونه ای پرداختیها طبق دفاتربه منفصلین ۷
ازخدمت بارعایت مبانی محاسبه ومدارک تسویه حساب
 ۸=کنترل نمونه ای ثبت صحیح حسابداری ۸
 ۹=کنترل اضافات ذخیره سنوات باهزینه سنوات ۹
خدمت وبررسی مغایرات درپایان دوره
 ۱۰=کنترل تعدادپرسنل طبق لیست درپایان دوره ۱۰
باتائیدیه اموراداری وصورتهای مالی
 ۱۱=کنترل ارائه صحیح درصورتهای مالی وافشاء ۱۱
دریادداشتهای همراه

بت حسابداری – ذخیره مطالبات و سنوات کارکنان

۱- در صورت گرفتن ذخیره مالیاتی شناسایی نمی شود.


۲- در صورت پرداخت ۲ حالت وجود دارد :

الف) ادامه همکاری با شرکت —-> مشمول مالیات
ب) قطع همکاری با شرکت    —-> معاف از مالیات
بنابراین مالیات سنوات با ۲ شرط:
پرداخت به فرد و – ادامه همکاری فرد با شرکت شناسایی می شود.

اگر سنوات در پایان خدمت  به کارگر پرداخت شود ثبت زیر زده می شود:

هزینه بازخرید سنوات/مرخصی خدمت (بد)
صندوق/بانک/سایر حساب های پرداختنی – آقا یا خانم …  (بس)

حال اگر ذخیره شود :

هزینه بازخرید سنوات خدمت  (بد)

                 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  (بس)

توجه کنید که برای ذخیره صحیح فقط نباید یک سال آن را حساب کنید بلکه می بایست از زمان کارکرد کارکنان را محاسبه و اختلاف مانده حساب و عدد جدید را ثیت بزنید یا بعبارت دیگر حساب را تعدیل کنید:
برای مثال اگر مانده ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان تا پایان سال ۸۹ شمسی ۱۵٫۰۰۰ باشد
شما کل کارکرد هر کارگر را از بدو استخدام به روز محاسبه می کنید و بعد سنوات ۱ روزآن را برطبق آخرین حقوقش محاسبه و ضربدر کارکردش می کنید و وقتی همه کارگران محاسبه شدند کل ذخیره مزایای پایان خدمتشان محاسبه می شود. فرض می کنیم می شود = ۱۸٫۰۰۰ – ثبت زیر را می زنیم:
هزینه بازخرید سنوات خدمت (مزایای پایان خدمت کارکنان)  ۳٫۰۰۰
                          ذخیره (سنوات خدمت) مزایای پایان خدمت کارکنان   ۳٫۰۰۰
 در واقع نوعی تعدیل صورت می گیرد
دلیلش هم آن است که طبق قانون کارفرما می بایست بر طبق آخرین حقوق دریافتی (میانگین ۳ ماه آخر) سنوات را محاسبه کند و در پایان سال کل سنوات را محاسبه (ازآغاز خدمت) و بعد مانده ذخیره را اصلاح کند.
توجه به این نکته مفید است که طبق بند ۵ ماده ۹۱ ق.م.م بازخرید سنوات خدمت در صورتی که فرد از کار افتاده یا بازنشسته شود مشمول مالیات نیست در غیر این صورت مشمول مالیات می شود که باید کسر و پرداخت شود:
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان  (بد)
              سایر حساب های پرداختنی – مالیات تکلیفی یا حقوق (دارایی)    (بس)
              صندوق/بانک/ سایر حساب های پرداختنی – خانم یا آقای…         (بس)
arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *