پرسش نامه و سوالات حسابداری و حسابرسی شرکت آرمان پرداز خبره و ایرانیان

کمیت مطلق مالی

 پرسش نامه و سوالات حسابداری و حسابرسی شرکت آرمان پرداز خبره و ایرانیان

 1- شاهد یعنی چه؟

2- طبق استانداردها (ی حسابرسی داخلی)، چه ویژگی­هایی معرف کیفیت شواهد است؟

3- انواع شواهد زیر را از ارزشمندترین تا کم ارزشترین مرتب کنید:

الف- شواهد درون سازمانی ـ برون سازمانی.

ب- شواهد درون سازمانی.

پ- شواهد برون سازمانی.

ت- شواهد برون سازمانی ـ درون سازمانی.

4- اثر روشهای حسابرسی زیر را بر کیفیت شواهد حسابرسی، مقایسه کنید:

الف- پرس و جو.

ب- محاسبه مستقل (یا واگردانی).

پ- آزمون تفصیلی.

ت- مشاهده.

ث- پویش (یا وارسی).

ج- نمونه­گیری آماری.

چ- تاییدخواهی.

ح- بررسی تحلیلی.

5- کدام روش بررسی تحلیلی شواهد عینی­تری را فراهم می­کند؟ توضیح دهید.

6- این مطلب استاندارد شواهد بدون هر گونه تردید چگونه به فرایند حسابرسی داخلی ربط پیدا می­کند و چرا؟

7- آیا شواهدی که قابل اعتماد نیست به هیچ دردی می­خورد؟ توضیح دهید.

8- تفاوت شواهد مستقیم با شواهد غیرمستقیم از دید یک دادگاه چیست؟

9- شواهد موید را  تعریف کنید.

10- در برنامه­ریزی تدوین یک پایگاه شواهد چه نوع یا انواعی از شواهد حسابرسی را مناسب می­دانید چرا؟

11- سه نمونه از هدفهای حسابرسی را نام ببرید که آشکارا به چگونگی گردآوری شواهد و همچنین نوع شواهد لازم برای اثبات یافته­های حسابرسی می­پردازد.

12- نقش خطر و رابطه فزونی منافع بر مخارج در گرداوری شواهد چیست؟

13-  اهمیت را بطور کامل توصیف کنید. چگونه این مفهوم به برنامه حسابرس داخلی برای گرداوری شواهد حسابرسی مربوط می­شود؟

14- چه ملاحظاتی را باید هنگام ارزیابی قابلیت اطمینان شواهد گرداوری شده اعمال کرد؟ معنای شواهد متقاعد کننده چیست؟ چگونه قسمت مورد رسیدگی می­تواند حسابرس را در ارزیابی کفایت شواهد گرداوری شده یاری کند؟

15- یادداشتهای منطقی کدام است؟ چرا با اهمیت است؟

16- چه دشواریهای خاصی از دیدگاه چگونگی گرداوری شواهد کافی در حسابرسی داخلی وجود دارد؟

17- مفهوم مراقبتهای تخصصی و حرفه­ای را در ارتباط با شواهد حسابرسی توضیح دهید.

18- پیامدهای صدور گزارش حسابرسی داخلی که ادعاهای اثبات نشده­ای دارد چیست؟

19- تفاوتهای Soft Data , Hard Data را بنویسید.

20- دامنه خدمات حسابرسی داخلی را چگونه می­توان تعدیل کرد که نیازهای مدیریت را به بهترین وجه براورده کند و حرفه­ای گری حسابرسی داخلی را نیز خدشه دار نکند؟

21- نظارت و سرپرستی چگونه به اعتلای حرفه­ای گری حسابرسی داخلی میانجامد؟

تمرین

1- خانم لاله نسترن اخیراً با کارشناسی مهندسی با درس مدیریت اداری به عنوان کهاد از دانشگاه فارغ التحصیل شده است. خانم نسترن به عنوان کمک حسابرس داخلی در شرکت تولیدی اردشیر استخدام شد. قرار شد خانم نسترن زیر نظر آقای بهاران، که اخیراً به حسابرسی ارشد ارتقا یافته است به عنوان عضو گروه رسیدگی به کنترل کیفیت تولید در یکی از کارخانه­های شرکت کار کند.

آقای بهاران اندکی نگران است چون این اولین کار وی در نقش حسابرس ارشد می­باشد. بدتر این که باید سرپرستی خانم نسترن را نیز به عهده داشته باشد.

مطلوب است:

بررسی استاندارد خاص شماره 420 و مشخص کردن مفادی از آن که آقای بهاران و خانم نسترن بیشترین دشواری را در رعایت آن خواهند داشت. موارد انتخاب خود را تشریح کنید.

2- از یک حسابرس داخلی خواسته شده است کنترلهای مربوط به موجودیهای مواد و کالا را پی جویی کند؛ زیرا، گزارشهای اخیر نشان داده است که میزان گردش موجودیها به شدت نوسان داشته و نسبت به گردش موجودیهای رقبا نیز بسیار فرق کرده است. پرس و جو درباره تغییرات در سیاستهای فروش، ارسال کالا یا مدیریت موجودیها، تنها یک تغییر عمده را نشان داده است. دو تا از مشتریان جدید و عمده شرکت خواسته­اند که خریدهایشان برای آنان حمل  نشود (یعنی، چون عمده فروش می­باشند، کالای مشتریانشان بطور مسقتیم از کارخانه حمل خواهد شد).

مطلوب است:

الف- تعیین چگونگی ارتباط این مساله با نوسان ضریب گردش موجودیها که اخیراً گزارش شده است.

ب- تعیین انواع شواهدی که باید برای اثبات این ارتباط، گرداوری شود. شواهد را به روشنی مشخص کنید.

3- یک گروه حسابرسان داخلی شهرداری مشغول رسیدگی به پیمانهای ساخت و ساز خیابانهاست. سرپرست گروه، به ویژه نگران آن است که (1) برای هر ساخت و ساز، پیمان بسته شده باشد؛ (2) هر پیمان در صورتی بسته شده باشد که دست کم سه استعلام برای آن دریافت شده باشد؛ (3) کار انجام شده، با مشخصات پیمان منطبق باشد؛ و (4) پرداختها، طبق قرارداد به پیمانکاران صورت گرفته باشد. شواهد پنجگانه زیر در این ارتباط گرداوری شده است:

 • نسخه­ای از نمونه پیمانها که توسط دایره حقوقی شهرداری تهیه و توسط مدیر ترابری شهرداری و نمایندگان پیمانکار امضا شده است. اصل این پیمانها در دایره حقوقی نگهداری می­شود، از هر پیمان یک نسخه در دایره ترابری موجود است و نسخه­ای نیز تحویل پیمانکار شده است.

 • نسخه­ای از صورتحسابهای ارسالی توسط پیمانکاران برای پرداخت.

 • نمونه­ای از رسید پرداختهای بابت کار انجام شده.

 • نمونه­ای از فرمهای بازدید کار انجام شده که توسط بازرسان شهرداری در مورد هر خیابان تکمیل کرده­اند.

 • نمونه­ای از استعلامهای دریافتی برای تعدادی از پیمانها.

مطلوب است:

الف- گروه­بندی شواهد بالا برحسب درون سازمانی، درون سازمانی ـ برون سازمانی، برون سازمانی ـ درون سازمانی و برون سازمانی.

ب- مرتب کردن شواهد بالا بر حسب قابلیت اعتماد.

پ- مطابقت دادن هر یک از شواهد بالا با هدفهای چهارگانه حسابرسی.

4- از شما به عنوان حسابرس داخلی خواسته شده است تا کنترلهای مربوط به بهای تمام شده را بررسی کنید. برای شما مشخص شده است که برای این کار باید کفایت سیستم حسابداری صنعتی را بسنجید. شما کار خود را با نوشتن هدفهای مهم حسابداری صنعتی، به شرح زیر، شروع می­کنید:

 • قادر کردن مدیریت به تشخیص و اندازه­گیری نارساییها به گونه­ای که تلاشهای مربوط به کاهش هزینه­ها بطور هوشمندانه بکار رود.

 • تهیه اطلاعات دقیق درباره هزینه­های تولید به گونه­ای که مدیریت بتواند سیاستهای فروش و تعیین قیمت فروش محصولات و برنامه زمان­بندی تولید موثر را مشخص کند.

پاسخ دهید:

شما برای تعیین کفایت سیستم حسابداری صنعتی چه کار می­کنید؟ روشهای حسابرسی را که برای گرداوری شواهد لازم به عنوان پشتوانه گزارش حسابرس باید اجرا شود به روشنی بیان کنید.

5- آقای پیتر دراکر، مولف کتاب مدیریت ـ وظایف، مسئولیتها و عملیات، چنین گفته است: «کارایی به درست انجام دادن کارها مربوط می­شود، حال آنکه اثربخشی به انجام دادن کار درست مربوط می­گردد».

مطلوب است:

اظهارنظر درباره کفایت این تمایز از دیدگاه تشریح روشی که حسابرسان داخلی، شواهد حسابرسی را گرداوری می­کنند.

6- برای حسابرسی تمرین 3 بالا دست کم یک روش بررسی تحلیلی ار از بین روشهای زیر برای هر مورد حسابرسی مشخص کنید:

1- مقایسه دوره به دوره

2- مقایسه بودجه با اطلاعات واقعی

3- روابط موجود بین حسابها

4- مقایسه شهر با صنعت

5- مقایسه اطلاعات عملیاتی با مانده حسابها

6- مقایسه اطلاعات عملیاتی با اطلاعات اقتصادی

7- مقایسه اطلاعات عملیاتی با اطلاعات غیر مالی

7- حسابرسان داخلی از تکنیک مشاهده بسیار استفاده می­کنند. کدام مورد زیر نظر حسابرسان را درباره مشاهده به بهترین وجه بیان می­کند؟

الف- این تکنیک باید سوای هر گونه عملیات اجرایی حسابرسی اجرا شود.

ب- اساساً به بررسی جریان کارها و طرز قرار گرفتن ماشین آلات مربوط می­شود.

پ- عموماً به عنوان شواهدی تلقی می­شود که کمتر از مدارک اولیه توصیف کننده فرایند کنترل قابل اعتماد است.

ت- پشتوانه آن می­تواند عکس و تصویر نمودگرها، نقاشی و شرح نوشته باشد.

ث- تمام موارد بالا

8- کدام مورد بر گرفته از کاربرگها به شرح زیر پشتوانه­ای کافی برای نتیجه گیری مندرج در گزارش حسابرس فراهم می­کند:

الف- به نظر ما کنترلهای مربوط به انبار کفایت دارد.

ب- شمارش موجودیها کسری 9 درصدی را فاش کرد.

پ- به نظر می­رسد که انباردار کارش را به خوبی انجام می­دهد.

ت- به نظر ما روشهای درخواست کالا از انبار نارسات.

ث- تمام موارد بالا

9- فرض کنید شرکت تولیدی اردشیر (موضوع تمرین 1) به دلیل آسیبی که محصولات شرکت به مردم وارد کرده است توسط آسیب دیدگان تحت پیگرد قرار گرفته است. اتهام شرکت وارد کردن آسیب به دلیل کیفیت پایین محصولات شرکت است.

مطلوب است:

الف- چگونگی اثرگذاری این وضعیت بر نوع شواهدی که آقای بهاران و خانم نسترن باید گرداوری کنند.

ب- شناسایی دست کم یک شاهده حسابرسی برای هر گروه مرتب شده در آن تمرین که بتواند بطور قانونی در مورد این مشکل پیش آمده ارائه شود.

10- حسابرسان داخلی یکی از شرکتهای خدمات عمومی با بررسی پرونده شکایتهای مشتریان متوجه تعداد زیادی شکایت بابت اضافه صورتحساب در ماه­های اخیر شده­اند.

مطلوب است:

شناسایی دو شا هده دیگر که حسابرسان ممکن است برای اثبات این موضوع جستجو کنند.

11- حسابرسان داخلی شرکت فرزانه در حال حسابرسی دایره خرید منطقه شمال شرق شرکت می­باشند. یکی از هدفهای حسابرسی رسیدگی و ارزیابی میزان رعایت روشهای صدور مجوز خرید توسط آن دایره خرید است. سرپرست گروه در اندیشه انتخاب تکنیک حسابرسی لازم است. چهار روش بدیل و ممکن زیر وجود دارد:

1- نمودگر صدور مجوز خرید را از روی دستورالعملها تهیه کنید.

2- با مدیر دایره خرید منطقه گفتگو کنید.

3- تعدادی از مدارک خرید را از دیدگاه وجود امضاهای مجاز خرید، رسیدگی کنید.

4- تمام مدارک موجود را از دیدگاه وجود امضاهای مجاز خرید، آزمون کنید.

مطلوب است:

الف- شناسایی یک اصل مرتبط با شواهد گرداوری شده توسط هر یک از روشهای بالا.

ب- استفاده از دو یا چند روش حسابرسی بالا چگونه خطر حاصل از اجرای تنها یکی از روشها را کاهش می­دهد؟

12- حسابرسی که یک قسمت تولید داروی یک شرکت بزرگ چند ملیتی را بررسی می­کرد شواهد زیر را گرداورده است:

 • کل بودجه قسمت تولید دارو، حدود یک درصد کل داراییهای شرکت است.

 • سه ماه پیش از حسابرسی، اجازه فروش داروی جدید تولیدی قسمت تولید دارو برای درمان آرتروز را وزارت بهداری صادر کرد. با وجود پژوهشهای فراوان پژوهشگران شرکت و وزارت بهداری، این حسابرس یادداشتی را بین کاغذهای یکی از متخصصان شرکت، حاکی از این بافت که استفاده از این دارو برای گروه خاصی از بیماران، آنان را با خطر ریزش مو روبرو می­کند. اما، وزارت بهداری هیچ گونه محدودیتی در فروش این دارو به وجود نیاورده است. حسابرس مزبور متوجه شد گرچه متخصص یاد شده نگرانی خود را ابراز کرده است اما، مدیریت شرکت بدون هر گونه هشدار به بیماران یا پزشکان، اقدام به بازاریابی و فروش این دارو کرده است. مدیریت شرکت پس از پرس و جو از دو پژوهشگر دیگر این پروژه دست به این اقدام زده است، چون آنان اظهار داشته­اند که احتمال وجود عوارض جانبی جدی، از جمله ریزش مو، بسیار بعید است. ارزیابی فروش سالانه این دارو توسط دایره بازاریابی، 500 میلیون ریال در سال است. این حسابرس پس از مشورت با دایره حقوقی شرکت به این نتیجه رسیده است که هزینه یک دعوای گروهی بر علیه شرکت، بیش از ده برابر این مبلغ برای شرکت هزینه خواهد داشت.

 • دایره بازاریابی، دو کامیون را به ارزش 25 میلیون ریال به جای آن که در داراییهای دایره منظور کند به حساب هزینه برده است.

 • پرداخت به بستانکاران، اغلب با تاخیر صورت گرفته است که به استفاده نکردن از تخفیفات به مبلغ 25 میلیون ریال انجامیده است. این مبلغ، معادل 25% سود سال گذشته دایره است.

مطلوب است:

ارزیابی میزان اهمیت هر یک از موارد بالا.

13- یک حسابرس در موردی به کاهش تولید برخورد. این حسابرس پس از گفتگو با کارکنان و مشاهده عملیات متوجه شد روحیه کارکنان به دلیل پایین بودن سطح حقوقهایشان و شرایط ضعیف محیط کارشان، پایین است.

مطلوب است:

توصیف آنچه که شواهد کافی و قابل قبول باید برای پشتیبانی از این یافته، ارائه کند.

14- شما به عنوان سرپرست حسابرسی مشغول ب

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...