نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم .هزینه های پزشکی

رای دیوان راجع به ممنوع الخروجی مدیران شرکتهای بدهکار مالیاتی .ابلاغ دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷-۱۱-۱۳۹۳ مبني بر ابطال رأي شماره ۶۵۴۴-۴-۳۰ مورخ ۱۳-۶-۱۳۷۸ شور
آذر ۲۲, ۱۳۹۶
ذخيره مطالبات(عمومي و اختصاصي) بانک­ها و موسسات اعتباري
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات مالي اعتباري مجاز
آذر ۲۲, ۱۳۹۶

نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم .هزینه های پزشکی

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: ۷۳۳
نحوه اجراي مقررات ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم .هزینه های پزشکی
شماره: ۱۹۴۹۴/۲۰۰
تاريخ:۲۱/۸/۱۳۹۰
پيوست:
 
 
 
بخشنامه
 
۰۵۳
۹۰
۱۳۷
م
مخاطبين/ ذينفعان
امور مالياتي شهر تهران
امور مالياتي استان تهران
ادارات کل امور مالياتي
موضوع
نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم 
نظر به برخي سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم وکسر هزينه هاي پزشکي از درآمد مشمول ماليات موديان، مقرر مي گردد :
۱-  با به عنايت به اينکه جدول هزينه هاي پزشکي انجام شده توسط موديان در فرم اظهارنامه مالياتي هر يک از موديان موضوع بندهاي الف،ب و ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم و به عنوان يکي از اقلام کاهنده درآمد مشمول ماليات درج شده است، بنابراين موديان مالياتي که درخواست استفاده از تسهيلات مقرر در ماده مذکور را دارند، مي بايست هزينه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.
۲- در صورتي که مودي در زمان تسليم اظهارنامه ، مدارک مربوط به هزينه پزشکي خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالياتي ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رسيدگي و صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجراي مقررات ماده ۱۳۷ ق.م.م اقدام نمايد، اداره امور مالياتي مکلف است با رعايت مقررات، در صورت احراز در اين مورد و در موارد مذکور در بند (۱) فوق، مراتب را در تنظيم گزارش رسيدگي و صدور برگ تشخيص ماليات ملحوظ نظر قرار داده و با رعايت مقررات از درآمد مشمول ماليات مودي کسر نمايد.
۳- چنانچه مودي بعد از رسيدگي و صدور برگ تشخيص ماليات ، درخواست استفاده از تسهيلات مقرر در ماده ۱۳۷ ق.م.م را داشته باشد، در اين گونه موارد کسر هزينه هاي مذکور از درآمد مشمول ماليات، با رعايت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع مواد ۲۳۸ ،۲۴۴ ، ۲۴۷ و۲۵۱ مکرر ق.م.م. حسب مورد امکان پذير خواهد بود.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *