موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

بیمه‌ای به کارفرمایان
مدیریت سود چیست؟
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰
حسابداری برای دارایی های دانش: آیا ما به یک بیانیه مالی جدید نیاز داریم؟
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰
تکنولوژی نرم افزار

تکنولوژی نرم افزار

 

  موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی 

 

جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در اظهارنظر، فرض کنید شرکت صورت سودوزیان ندارد مثلاً قبل از بهره‌برداریست) حسابرس مبلغ ۳۵ میلیارد ریال تحریف کشف میکند و در نهایت، با اتکا بر همین ۳۵ میلیارد (صورتهای مالی تحریف دیگری ندارد) قصد صدور گزارش دارد. مطلوبست نوع اظهارنظر و دلیل آن؟

 

پاسخها

 

 

چون نزدیک به آستانه تعیین شده است گزارش مردود هست

البته این روی کاغذ هست و در عمل و نهایتا قضاوت حرفه ای حسابرس نوع اظهارظر رو تعیین میکنه

 

قضاوت حسابرس صراحتاً بیان شده. بالای ۲۰ درصد تحریف، گزارش مردود. و طبیعتاً زیر ۲۰ درصد مشروط.

 

 

نزدیک به استانه بلاخره نرسیده به حد

 

 

اجاز بدهید هدف از طرح سوال را مطرح کنم. جمع داراییهای شرکت ۲۰۰ میلیارد ریال است که در صورت اعمال تعدیل حسابرس، جمع داراییهای (تسامحاً واقعی شرکت) به ۱۶۵ میلیارد ریال کاهش می‌یابد. سوال اینست که مبلغ ۳۵ میلیارد تحریف را باید با ۲۰۰ ریال دارایی تحریف شده مقایسه کرد یا با ۱۶۵ میلیارد دارایی بدون تحریف. طبیعتاً در حالت اول گزارش مشروط و در حالت دوم تحریف بالای ۲۰ درصد و گزارش مردود است.

 

 

بنظر من با ٢٠٠ مقایسه و مشروط اظهار گردد.

چون بخشی از ٢٠٠ ریال تحریف شده و ١۶۵ ریال اصلا تحریفی ندارد.

 

 

١-استاندارد تصریح میکند، سطح اهمیت بعد از اعمال آثار تحریفهای اصلاح نشده در نظر گرفته می شود.

فرض این است که سطح اهمیت صورتهای مالی صحیح چه میزان است.

٢-مضافا در نشریه ١۵٠ نیز درج شده، اهمیت قبل از تهاترها محاسبه می شود.

٢٠ درصد اگرچه قضاوت حسابرس است اما از نظر اینجانب و سایر همکاران، اساسی نیست. مخصوصا در ترازنامه

 

اساسی یا فراگیر، عقلاً و منطقاً نمی تواند ٢ بار باشد. اساسی یعنی بیش از ۵٠ درصد باشد. درغیر اینصورت به قول معروف جمع ضدین است.

 

فرض کنید ٢ موضوع مجزا، یکی محدودیت و دیگری عدم توافق باشد که هر کدام ٢٠ درصد باشد. بااین منطق باید اظهار نظر مردود صادر نمود یا عدم اظهارنظر؟

اما وقتی اساسی را بیش از ۵٠ درصد در نظر بگیریم تکلیف مشخص است. لذا به نظر می رسد گزارش مشروط است.

 

 

۱. معمولا ۲۰ درصد تحریف موجب رد حساب ها نمیشود

۲. آیا این تحریف به کل دارایی ها قابل تعمیم است یا فقط یک مورد اشتباه و تحریف با اهمیت است

۳. مقایسه حتما با ۲۰۰ میلیون است

۴. مدیریت شرکت اگر صادق و بی کلک باشند سند اصلاحی میزنند و حساب ها مقبول میشوند

در حال حاَضر هم به نظر من مشروط مقبول است

 

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است