معافیت­های مالیاتی خاص اشخاص حقوقی خارجی

بخشنامه

معافیت­های مالیاتی خاص اشخاص  حقوقی خارجی

1- مطابق تبصره (2) ماده 107 ق.م.م در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده 107 ق.م.م در صورتی که کارفرما، وزارتخانه­ها، موسسات و شرکت­های دولتی یا شهرداری­ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می­رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- مطابق تبصره (3) ماده 107 ق.م.م شعب و نمایندگی­های شرکت­ها و بانک­های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع­آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می­کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

3- مطابق تبصره 4 ماده 107 ق.م.م در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می­گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

مثال- شعبه شرکت انگلیسی نفت بی پی که در ایران به ثبت رسیده است قراردادی به مبلغ 12.000.000 یورو در خصوص امور پیمانکاری با شرکت می نفت ایران منعقد نموده است. شرکت اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 84 خود را در موعد مقرر با ابراز مبلغ شش میلیارد ریال درآمد حاصل از فعالیتهای پیمانکاری با شرکت نفت و مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت هزینه­ها و نهایتاً مبلغ پانصد میلیون ریال سود ویژه تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است. برابر دفترچه ضرایب سال 84 ضریب درآمد مشمول مالیات فعالیت شرکت 15% می­باشد. نحوه محاسبه مالیات شرکت با توجه به مفروضات ذیل عبارت است از:

1- قرارداد در سال 80 منعقد گردیده است.

1-1- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود.

درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 84                  720.000.000 = 12% × 6.000.000.000

مالیات عملکرد سال 84                                      180.000.000 = 25% × 720.000.000

1-2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی ذیربط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نموده باشد.

درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 84                  720.000.000 = 12% × 6.000.000.000

مالیات عملکرد سال 84                            180.000.000 = 25% × 720.000.000

2- قرارداد در سال 83 منعقد گردیده است.

2-1- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص و درآمد مشمول مالیات ابرازی عیناً پذیرفته شود:

درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 84                  500.000.000

مالیات عملکرد سال 84                                      125.000.00 = 25% × 500.000.000

2-2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی ذیربط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نموده باشد.

درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 84                  900.000.000 = 15% × 6.000.000.000

مالیات عملکرد سال 84                                      225.000.000 = 25% × 900.000.000

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

بیمه‌ای به کارفرمایان

مدیریت سود چیست؟

 مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید
با ما در ارتباط باشید