معافیت­های مالیاتی خاص اشخاص حقوقی خارجی

بخشنامه
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی
اسفند ۱۸, ۱۳۹۶
بخشنامه
مقررات مالیاتی ادغام و ترکیب اشخاص حقوقی
اسفند ۱۸, ۱۳۹۶
بخشنامه

بخشنامه

معافیت­های مالیاتی خاص اشخاص  حقوقی خارجی

۱- مطابق تبصره (۲) ماده ۱۰۷ ق.م.م در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده ۱۰۷ ق.م.م در صورتی که کارفرما، وزارتخانه­ها، موسسات و شرکت­های دولتی یا شهرداری­ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می­رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

۲- مطابق تبصره (۳) ماده ۱۰۷ ق.م.م شعب و نمایندگی­های شرکت­ها و بانک­های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع­آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می­کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

۳- مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۷ ق.م.م در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می­گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

مثال- شعبه شرکت انگلیسی نفت بی پی که در ایران به ثبت رسیده است قراردادی به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو در خصوص امور پیمانکاری با شرکت می نفت ایران منعقد نموده است. شرکت اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۸۴ خود را در موعد مقرر با ابراز مبلغ شش میلیارد ریال درآمد حاصل از فعالیتهای پیمانکاری با شرکت نفت و مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت هزینه­ها و نهایتاً مبلغ پانصد میلیون ریال سود ویژه تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است. برابر دفترچه ضرایب سال ۸۴ ضریب درآمد مشمول مالیات فعالیت شرکت ۱۵% می­باشد. نحوه محاسبه مالیات شرکت با توجه به مفروضات ذیل عبارت است از:

۱- قرارداد در سال ۸۰ منعقد گردیده است.

۱-۱- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود.

درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۸۴                  ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۲% × ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات عملکرد سال ۸۴                                      ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۲۵% × ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱-۲- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی ذیربط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نموده باشد.

درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۸۴                  ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۲% × ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات عملکرد سال ۸۴                            ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۲۵% × ۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲- قرارداد در سال ۸۳ منعقد گردیده است.

۲-۱- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص و درآمد مشمول مالیات ابرازی عیناً پذیرفته شود:

درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۸۴                  ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات عملکرد سال ۸۴                                      ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰ = ۲۵% × ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲-۲- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی ذیربط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نموده باشد.

درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۸۴                  ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵% × ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات عملکرد سال ۸۴                                      ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۲۵% × ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.