قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 208

قانون مالياتهاي مستقيم

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 208

ماده 208 ـ در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامة کثیرالانتشار حوزة ادارة امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامة‌کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزة ادارة امور مالیاتی ‌یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی درحکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.

تبصره 1ـ در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط‌، محل مراجعه‌، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی ‌درج شده باشد.

تبصره 2ـ در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق مادة (207) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب ‌مذکور در تبصرة مادة (203) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن ‌مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

بخشنامه ها

[1368/07/10][30/5/2359/23065] *قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ

[1368/12/27][30/5/4626/46519] *بررسی اوراق مالیاتی چاپ سالهای گذشته

[1370/04/03][16032] *نحوه آگهی اوراق مالیاتی در روزنامه

[1370/04/29][30/4/4547/21094] *اعتراض نسبت به مطالبه مالیات حقوق

[1371/06/17][30/5/659/11016] *موارد ابلاغ از طریق روزنامه

[1373/07/21][36344] *ابلاغ در روزنامه

[1374/02/03][3784] *مرجع ذیصلاح رسیدگی به مودیا مجهول

[1376/03/26][12384] *نحوه استفاده از اطلاعات بدست آمده در اجرای ماده 181

[1376/11/16][30/11080/48794] *نحوه رسیدگی به زبان و استهلاک آن و ماخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه و 10% ماده 247

[1382/02/13][211/480/48900] در خصوص کسر دریافتی از ترخیص کالا از گمرک

دستورالعمل ها

[1389/10/08][200/29052] دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل

رای شوراها

[1368/11/23][30/4/19473] *مرجع تسلیم اعتراض مودی

[1373/06/21][30/4/5808] *ترک محل سکونت یا کار

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...