قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 204

مرحله ی پیش ثبت نام

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 204

ماده 204 ـ مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم‌ اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف ـ محل‌ و تاریخ‌ ابلاغ با تعیین روز و ماه ‌و سال به حروف ‌و عدد.

ب ـ نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی ‌با مودی دارد.

ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصرة‌ مادة (203) این قانون‌.

بخشنامه ها

[1384/02/31][3205] در ابلاغ اوراق مالیاتی مفادمواد203و204رعایت گردد

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1378/10/21][52883/ت2225هـ] *تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف مالیاتها

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 204

ماده 204 ـ مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة اول و دوم‌ اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف ـ محل‌ و تاریخ‌ ابلاغ با تعیین روز و ماه ‌و سال به حروف ‌و عدد.

ب ـ نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی ‌با مودی دارد.

ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصرة‌ مادة (203) این قانون‌.

بخشنامه ها

[1384/02/31][3205] در ابلاغ اوراق مالیاتی مفادمواد203و204رعایت گردد

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1378/10/21][52883/ت2225هـ] *تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف مالیاتها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...