رای شورا ۳۰/۴/۲۱۲۴۳ وکالت کارمندان دارایی

امور مشاوره مالیاتی
ممنوعیت کارکردن کادر تشخیص امور مشاور مالیاتی و…
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
قانون مالياتهاي مستقيم -
قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۱۷۲
فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
رای شورا

رای شورا

 

رای شورا: ۳۰/۴/۲۱۲۴۳

*وکالت کارمندان دارایی

شماره: ۲۱۲۴۳/۴/۳۰

تاریخ: ۲۰/۱۲/۱۳۶۸

پیوست:

گزارش شماره ۴۲۰۶-۵/۳۰ مورخ ۲/۱۲/۶۸ دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص مجوزمذکوردر ماده ۱۷۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی حاوی نظریه دفترفنی مالیاتی مبنی براینکه ماده موصوف ناظربه کارمندانی است که درزمان اجرای قانون یادشده بنحوی شاغل دروزارت متبوع بوده وحکم قسمت اخیراین ماده نیزمربوط به همین افرادمیباشد که بعدا” بازنشسته شده ویا بطریق دیگربه خدمت آنهاپایان داده میشود وبراین اساس ممنوعیت مراجعه کارمندان موضوع ماده مزبوربه مراجع مالیاتی بعنوان وکیل یانماینده مودیان شامل آندسته ازکارمندان وزارت متبوع که قبل ازاجرای قانون مذکوربازنشسته ویابازخرید ومستعفی شده اند نبوده واشخاص مزبوربدون نیازبه اخذمجوزموضوع ماده ۱۷۱میتوانند بعنوان وکیل یانماینده مودیان مالیاتی به مراجع مالیاتی مراجعه نمایند، حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است ، هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باملاحظه مقررات مربوط وپس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید. نظریه دفترفنی مالیاتی مبنی برعدم نیازکارمندانی که قبل ازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی بنحوی خدمت آنهادروزارت متبوع خاتمه یافته است وطبق ماده ۱۶۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی آن سه سال ازتاریخ پایان خدمت آن سپری شده است به اخذمجوزمذکوردر ماده ۱۷۱ برای مراجعه به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یانماینده مودی مورد تائیداست .

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- مرادحسین ملکی- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- اصغرآبادانی- محمدعلی سعید زاده

مواد قانونی وابسته

ماده ۱۷۱- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا‌نمایند

 

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.